Istraživanja

Last Updated on Thursday, 17 October 2013 20:51
Written by Milutin Petronijevic
Hits: 1222

Katedra za energetiku se osim školovanja studenata bavi i naučno-istraživačkim aktivnostima koje su grupisane u nekoliko oblasti:

elektomotorni pogoni

prenos i distribucija električne energije

kvalitet električne energije

električne mašine

kablovska tehnika
 

Više detalja o naučno-istraživačkom radu može se naći na ličnim stranicama članova Katedre i u delu prezentacije o Laboratorijama katedre.

Predavanje prof. dr Saše Đokića sa Univerziteta u Edinburgu (Niš, 9 juli 2013)

Cannot find the download! ID=143