Laboratorija za EMP i Vuču

image006

 Proizvodi i usluge:

§ dimenzionisanje i izbor opreme industrijskih EMP

§ izrada kompletnih elektroprojekata

(licence: 350, 352,ПЕ050Е4, ПЕ051Е4, ПЕ052Е4, ПЕ053Е4),

§ revizija elektroprojekata,
§ nadzor nad izvođenjem projekata,
§ rekonstrukcija postojećih elektropogona,
§ projektovanje elektropogona prema zahtevu naručioca,
§ izrada upravljačkih programa za PLC renomiranih proizvođača,
§ integracija kompletnih sistema,
§ puštanje u rad elektromotornih postrojenja
§ obuka

Dosadašnji korisnici naših usluga su:

JKP Naissus - Niš, Fabrika hartije Fopa - Vladičin Han,
Min Lokomotiva - Niš, Kopex Min Fitip - Niš,
Fabrika šećera AD - Senta
, Тermoelektrana – Bitolj, Makedonija, Cementara BFC LaFarge - Beočin,
EPS PK Kolubara
- Kolubara

2005 Kompletan elektro-projekat, PLC upravljački sistem i puštanje u rad pretovarnog mosta u šećerani “TE-TO”, Senta. (MIN Holding Co. a.d. FITIP, Niš).

2007 Kompletan elektro-projekat i PLC upravljački sistem za DERIK KRAN 60/12.5 t, za potrebe RB KOLUBARA d.o.o. LAZAREVAC, “Površinski kopovi Baroševac”, Lazarevac. (MIN Holding Co. a.d. FITIP, Niš).

2007 Rekonstrukcija regulisanih elektromotornih pogona, PLC upravljački sistem i puštanje u rad krana broj 4 u cementari “LBFC”, Beočin. (MIN Holding Co. a.d. FITIP, Niš).

2008 Rekonstrukcija regulisanih elektromotornih pogona i upravljanja alatne mašine ŠKODA S200HC (PLC upravljački sistem, izvođenje radova i puštanje u rad), korisnik: KOPEX MIN-OPREMA a.d., Niš.

2011 Rekonstrukcija i dogradnja pumpne stanice niskog pritiska MEDIJANA, projektovanje, nadzor i puštanje u rad (JKP Naissus - Niš).

2014 Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju pumpnih stanica u vodovodima Trstenik, Jagodina, Vranje i Leskovac (naručilac Setec – Austria).

2015 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DERIK KRAN 60/12.5 t, za potrebe RB KOLUBARA d.o.o. LAZAREVAC, “Površinski kopovi Baroševac”, Lazarevac.

2015 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Fabrike vode Mediana II (JKP Naissus – Niš)

Slike iz Laboratorije
Copyright © 2023 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.