Laboratorija za EM

Naziv: Laboratorija za električne mašine, elektromotorne pogone i vuču

Adresa: A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija

Kontakt osoba: Prof. dr Milutin P. Petronijević, MSc Milan Radić

Telefon: 018 529 652

Web site: 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

----------------------------------------

Laboratorija za električne mašine, elektromotorne pogone i vuču (LEMPV) je osnovna nastavna laboratorija za studente sa modula Elektroenergetika na osnovnim studijama iz oblasti električnih mašina jednosmerne i naizmenične struje, transformatora i ispitivanja mašina. Saradnici LEMPV uključeni su u veliki broj naučnih i stručnih projekata finansiranih od strane države i privrede.

Proizvodi /usluge /tehnologija (ponuda)

Pored osnovne primene u izvođenju nastave, infrastruktura Laboratorije se koristi za pružanje usluga ispitivanja transformatora i obrtnih električnih mašina nazivne snage do 10 kVA (ispitivanje prototipova i finalnih proizvoda).

Laboratorija raspolaže prenosivim mrežnim analizatorom CIRCUTOR AR5, koji omogućava izvođenje širokog spektra električnih merenja na terenu. Jedna od najatraktivnijih usluga jeste kontrola ispravnosti rada opreme za registrovanje potrošnje električne energije (izvršeno više od 1000 kontola do sada).

Zaposleni u laboratoriji imaju iskustvo u ispitivanjima, analizama i pružanju konsultantskih usluga vezanih za energetsku efikasnost industrijskih procesa, proizvodnju električne energije i kompenzaciju reaktivne snage.

Reference/Projekti

Reprezentativni projekti Ministarstva nauke:

1. "Uređaj za automatsko namotavanje elektromotora i transformatora" (1998.-1999.).

2. "Razvoj opreme za elektromagnetno tretiranje zauljenih otpadnih voda" (2002.-2004.).

3. "Razvoj merno-informacionih sistema za praćenje i analizu potrošnje električne energije distributivnih transformatorskih stanica" (2005.-2008.).

4. "Istraživanje i razvoj nove generacije vetrogeneratora visoke energetske efikasnosti" (2010.-2013.).

Reprezentativne studije:

1. "Analiza energetske efikasnosti pogona DP "Žitopek" Niš i tehničkih mogućnosti njenog povećanja".

2. "Detaljna analiza postojećeg sinhronog pokretanja sinhronih mašina u HE "Bajina Bašta".

3. "Paralelan rad transformatora 110/35/10 kV, 31.5/31.5/10.5 MVA - analiza problema sa predlogom tehničkih rešenja".

4. "Elaborat o izvođenju postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije u cilju brzog i efikasnog povećanja propusne moći TS "Nišekspres".

Prototipovi:

1. Prototip specijalnog dvopolnog trofaznog asinhronog motora, 1.5 kW, 3x24 V.

2. Prototip jednofaznog transformatora za visokonaponska ispitivanja sa uređajem za regulaciju napona.

Copyright © 2023 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.