O nama

Last Updated on Thursday, 17 October 2013 20:34
Written by Milutin Petronijevic
Hits: 5069

Osnivanje:


Statutom od septembra 1987. godine formirana je Katedra za energetiku sa ciljem da kao organizaciona jedinica nastavno naučne delatnosti organizuje nastavu na profilu za Industrijsku energetiku. Zvaničan početak rada Katedre za energetiku je februar 1988. godine.

 

 Temelje Katedre za energetiku postavio je prof. Predrag Rančić kao prvi Šef katedre. Značajan doprinos razvoju energetike u početnom periodu dali su i profesori sa drugih fakuleteta u zemlji (tadašnja SFRJ): prof. dr Stanimir Jovanovski i prof. dr Arsen Arsenov sa Elektrotehničkog fakulteta u Skoplju, prof. dr Gojko Muždeka, prof. dr Nikola Rajaković, prof. dr Milenko Đurić, prof. dr Borislav Jeftenić, prof. dr Dragan Petrović sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i prof dr Đukan Vukić. Angažovanje eminentnih stručnjaka iz oblasti energetike u prvoj deceniji postojanja Katedre za energetiku obezbedilo je kvalitetan nastavni proces, kao i pomoć pri stvaranju i napredovanju sopstvenog nastavno-naučnog podmlatka. U saradnji sa pomenutim profesorima i ličnim angažovanjem članova Katedre i profesora Elektronskog fakulteta koji su izvodili nastavu na ovom profilu, postepeno su formirane laboratorije iz pojedinih naučnih disciplina. Po prvi put se na Elektronskom fakultetu 1990. godine izvode laboratorijske vežbe iz Električnih instalacija i Električnih mašina, a u narednim godinama i iz ostalih uže stručnih predmeta iz ove oblasti. U okviru Katedre za energetiku postoje sledeće laboratorije: Laboratorija za električne instalacije i osvetljenje, Laboratorija za električne mašine i pogone, Laboratorija za elektroenergetska postrojenja i tehniku zaštite i Laboratorija za elektromotorne pogone i vuču, dok je Laboratorija za elektroenergetske mreže u fazi formiranja.