Unapredjenje nastave iz grupe predmeta Električne mašine i Pogoni

Пројекат УНЕМП представља интегрисани приступ унапређењу наставе групе предмета из области електричних машина и погона: Управљање електроенергетским претварачима и погонима (УЕЕПиП), Одабрана поглавља из Електромоторних погона (ОПЕМП), Специјалне електричне машине (СЕМ) и Пројектовање електромоторних погона (ПЕП).

Примарна циљна група пројекта су студенти модула Eлектроенергетика на основним академским студијама (ОАС) студијског програма Електротехника и рачунарство и студенти студијског програма Електроенергетика на мастер академским студијама (МАС) Електронског факултета (ЕФ) у Нишу.

Реализатори пројекта:

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.