Unapredjenje nastave iz grupe predmeta Električne mašine i Pogoni

Last Updated on Sunday, 06 October 2019 15:21
Written by Filip Filipović
Hits: 375

Пројекат УНЕМП представља интегрисани приступ унапређењу наставе групе предмета из области електричних машина и погона: Управљање електроенергетским претварачима и погонима (УЕЕПиП), Одабрана поглавља из Електромоторних погона (ОПЕМП), Специјалне електричне машине (СЕМ) и Пројектовање електромоторних погона (ПЕП).

Примарна циљна група пројекта су студенти модула Eлектроенергетика на основним академским студијама (ОАС) студијског програма Електротехника и рачунарство и студенти студијског програма Електроенергетика на мастер академским студијама (МАС) Електронског факултета (ЕФ) у Нишу.

Реализатори пројекта: