Doktorske studije

 

The online learning hub for professionals and students.

Master Model and Simulation - Based Systems Engineering tools for future power electronic and power systems engineers.

 

 

Poštovane koleginice i kolege, pozivamo vas da učestvujete na trodnevnom specijalističkom kursu koji Katedra za energetiku organizuje u saradnji sa Department of Naval, Electric and ICT Engineering (DITEN), University of Genova. Kurs se organizuje u perodu od 20. do 22. novembra 2019. godine na Elektronskom fakultetu u trajanju od ukupno 12 časova.

Kurs: Primary and secondary controllers for islanded Microgrids

Predavači: Prof. Renato Procopio, PhD Andrea Bonfiglio

 1. First day:
  1. theory: introduction to Microgrids, no-inertia Microgrids, hierarchical structure of Microgrids control systems, Energy Management Systems, Grid Forming, Grid Supporting and Grid Feeding inverters.
  2. Exercise with Simulink Simscape: example of a Microgrid with PV units and storage systems.
 2. Second day:
  1. theory: current and voltage inner control loops, communication-based and communication-less primary controllers. Active power and reactive power droop controllers.
  2. Exercise with Simulink Simscape: implementation of current and voltage control loops in the previous example
 3. Third day:
  1. theory: secondary controllers. New methods for microgrids controllers and presentation of the research activity conducted at the University of Genoa on the topic
  2. Exercise with Simulink Simscape: implementation of the active and reactive power droop controllers and of the secondary controllers in the previous example

 ------------------------------------

 NEW: Slides from lectures are available HERE! 
Simulation files are available in Lab 27.

Studenti koji su završili master studije u periodu 2015-2019, a koji su zainteresovani za
dalje naučno usavršavanje i doktorske studije u inostranstvu, imaju mogućnost konkurisanja za
stipendiju kao mladi istraživači u okviru evropskog projekta ETOPIA (EU Horizon 2020 Marie
Skłodowska-Curie Project) za trogodišnje doktorske studije. Diplomu doktora nauka podržaće 6
evropskih univerziteta koji učestvuju u projektu i školovanju PhD studenata.
Za konkurisanje je potrebno pripremiti CV u Europass formatu, motivaciono pismo, kopije
diploma master i osnovnih studija na engleskom jeziku i listu publikacija (ako ih ima).
Neophodno je znanje engleskog jezika.
Ako ste zainteresovani (pošto je poziv našim studentima dobijen na osnovu međunarodne
saradnje u okviru IEEE Electromagnetic Compatibility Society) za dalje informacije i podršku
možete se javiti prof. dr Vesni Javor na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili u kab. 40 radnim
danom od 12-13h, od 08. do 15. novembra 2019. 

Files:
Poziv za PhD

Poziv za stipendije

Please register or login to download files from this category.

Date 2019-11-10 Filesize 3.32 MB Download 10

 

Na Elektronskom fakultetu u Nišu, po aktuelnoj akreditaciji iz 2013. godineorganizuje se studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo. Studijski program doktorskih studija odgovara opterećenju od 180 ESPB bodova. Od toga se 60 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, a 120 ESPB istraživačim radom u okviru doktorske disertacije i samom izradom i odbranom disertacije. Studijski program sadrži izborne predmete, koji se biraju u zavisnosti od izbornog područja (modula), koje je student odabrao. Fakultet nudi 10 izbornih područja (modula) koji sadrže predmete vezane za pojedina područja elektrotehnike i računarstva.

Na modulu elektroenergetika lista izbornih predmeta na prvoj godini sadrži 7 izbornih predmeta, od kojih kandidati biraju 3. Na drugoj godini lista izbornih predmeta sadrži takođe 7 predmeta od kojih student bira 3.

Poslednjih godina je zahvaljujući intenzivnom razvoju interneta i olakšanoj razmeni informacija i dokumenata, veliki problem postala krađa tuđih ideja i pisanih informacija – plagijarizam. Po definiciji, plagijat je navodjenje nečijih reči ili ideja kao sopstvenih. Plagiranje članaka, delova knjiga, radova kolega, izvora sa Interneta itd., namerno ili nenamerno, može imati razne oblike:

• navodjenje tuđih ideja i/ili rezultata direktno ili parafrazirajući, bez navođenja izvora (referenciranje);

• upotreba tuđih reči ili rečenica, bez navođenja izvora;

• “kreativno” prepisivanje tuđih ideja i rezultata, bez navođenja izvora;

 

• prikazivanje tuđih rezultata i ideja kao sopstvenih novih, rešenja i dostignuća.

 

Interesantan sajt o plagijarizmu u naučnoj zajednici!Korisni linkovi:

Sajt narodne biblioteke Srbije: kobson.nb.rs. Sa racunara unutar Elektronskog fakulteta moguć je pristup servisima KOBSON-a: pristup i pretraga baza elektronskih časopisa, elektronskih knjiga, ...

Univerzitet u Nišu: www.ni.ac.rs.  

Aktuelni pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije.

Knjiga: Zoran V. Popović, Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao i Institut za fiziku

 

Microgrid control DITEN lectures

Microgrid control DITEN lectures: Renato Procopio and Andrea Bonfiglio

Date 2019-11-27 Filesize 2.23 MB Download 166
Radne karakteristike moderne niskonaponske elektronske opreme i uticaj ove opreme na mrežu

Predavanje prof. dr Saše Đokića održano na EF 20. avgusta 2018!

Author Prof. Saša Đokić Date 2018-08-27 Filesize 2.28 MB Download 595
Predmeti prve godine doktroskih studija

Lista izbornih predmeta 1. godine doktorskih studija na modulu Elektroenergetika.

Date 2015-02-08 Filesize 202.7 KB Download 1340
Predmeti druge godine doktorskih studija

Lista izbornih predmeta na drugoj godini doktorskih studija.

Date 2015-02-08 Filesize 233.17 KB Download 1297

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.