Doktorske studije

Last Updated on Sunday, 08 February 2015 16:53
Written by Milutin Petronijevic
Hits: 790

Na Elektronskom fakultetu u Nišu, po aktuelnoj akreditaciji iz 2013. godineorganizuje se studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo. Studijski program doktorskih studija odgovara opterećenju od 180 ESPB bodova. Od toga se 60 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, a 120 ESPB istraživačim radom u okviru doktorske disertacije i samom izradom i odbranom disertacije. Studijski program sadrži izborne predmete, koji se biraju u zavisnosti od izbornog područja (modula), koje je student odabrao. Fakultet nudi 10 izbornih područja (modula) koji sadrže predmete vezane za pojedina područja elektrotehnike i računarstva.

Na modulu elektroenergetika lista izbornih predmeta na prvoj godini sadrži 7 izbornih predmeta, od kojih kandidati biraju 3. Na drugoj godini lista izbornih predmeta sadrži takođe 7 predmeta od kojih student bira 3.

Poslednjih godina je zahvaljujući intenzivnom razvoju interneta i olakšanoj razmeni informacija i dokumenata, veliki problem postala krađa tuđih ideja i pisanih informacija – plagijarizam. Po definiciji, plagijat je navodjenje nečijih reči ili ideja kao sopstvenih. Plagiranje članaka, delova knjiga, radova kolega, izvora sa Interneta itd., namerno ili nenamerno, može imati razne oblike:

• navodjenje tuđih ideja i/ili rezultata direktno ili parafrazirajući, bez navođenja izvora (referenciranje);

• upotreba tuđih reči ili rečenica, bez navođenja izvora;

• “kreativno” prepisivanje tuđih ideja i rezultata, bez navođenja izvora;

 

• prikazivanje tuđih rezultata i ideja kao sopstvenih novih, rešenja i dostignuća.

 

Interesantan sajt o plagijarizmu u naučnoj zajednici!Korisni linkovi:

Sajt narodne biblioteke Srbije: kobson.nb.rs. Sa racunara unutar Elektronskog fakulteta moguć je pristup servisima KOBSON-a: pristup i pretraga baza elektronskih časopisa, elektronskih knjiga, ...

Univerzitet u Nišu: www.ni.ac.rs.  

Aktuelni pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije.

Knjiga: Zoran V. Popović, Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao i Institut za fiziku


 

Files:
Radne karakteristike moderne niskonaponske elektronske opreme i uticaj ove opreme na mrežu

Predavanje prof. dr Saše Đokića održano na EF 20. avgusta 2018!

Author Prof. Saša Đokić Date 2018-08-27 Filesize 2.28 MB Download 348
Predmeti prve godine doktroskih studija

Lista izbornih predmeta 1. godine doktorskih studija na modulu Elektroenergetika.

Date 2015-02-08 Filesize 202.7 KB Download 1067
Predmeti druge godine doktroskih studija

Lista izbornih predmeta na drugoj godini doktorskih studija.

Date 2015-02-08 Filesize 233.17 KB Download 1032