Prenos električne energije

Nastavnik: Prof. dr Dragan Tasić

 

Obaveštenje

Na drugi deo ispita iz Prenosa električne energije, u roku oktobar dva, pozivaju se sledeći kandidati:

1. Stanojev Filip

2. Veličković Đorđe

3. Filipović Dalibor

 

    Usmeni deo ispita održaće se u utorak 10.10.2017.god., u Lab 305, sa početkom u 13h.

 

9.10.2017.god.                                                                                    M. Veselinović

 

 

 

Prenos električne energije

 

Predlog ocena na osnovu rezultata postignutih na kolokvijumima:

 

1. 15147 Milan Dragan Jovanović                              6

2. 15148 Milan Ivan Jovanović                                   10

3 15163 Verica Zoran Kitanović                                  7

4. 15170 Boban Radojica Kostić                                7

5. 15181 Nikola Nenad Krstić                                   10

6. 15192 Hristina Hranislav Lojić                                 8

7. 15194 Nikola Goran Lukić                                      6

8. 15200 Stefan Srđan Manasijević                              8

9. 15253 Tamara Slavoljub Mitić                                 10

10. 15256 Miroslav Ivan Mladenov                              8

11. 15270 Nataša Milan Negojicić                               8

12. 15275 David Dragan Nikolić                                 10

13. 15281 Jovan Marjan Nikolić                                  10

14. 15296 Ivana Predrag Penčić                                    7

15. 15299 Miljana Radosav Perunović                          10

16. 15310 Danilo Boban Petrović                                    8

17. 15321 Tamara Miodrag Popović                               8

18. 15330 Milica Vukoje Radosavljević                           8

19. 15331 Nebojša Velibor Radosavljević                      10

20. 15388 Selena Igor Stefanoski                                     8

21. 15423 Milutin Zoran Stojković                                  10           

22. 15455 Bojan Momir Trojanović                                  9

23. 15468 Anđela Srđan Vidojković                                 7

24. 15479 Miloš Vladan Vuksanović                                 6

25. 15483 Milica Ljubiša Zdravković                              10

26. 15490 Stefan Života Živanović                                     8                      

27. 13477 Žarko Todorović                                              6

28. 15022 Miodrag Stojiljković                                         6

29. 14344 Miloš Kostić                                                     6

30. 14846 Petar Petrov                                                     8

31. 14963 Žarko Tomić                                                    10

32. 14933 Vukašin Stojanović                                            6

 

     Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom mogu da izađu na usmeni deo ispita.

     Upis ocena obaviće se za vreme usmenog dela ispita.

 

25.1.2017.god.                                                                                                                 M. Veselinović

Elektroenergetika 6.semestar

                                                                                                II Kolokvijum

1 15027 Dejan Dragan Anđelković              

2 15078 Andreja Saša Džopalić

3 15090 Ivana Ljubiša Đorđević                             

4 15099 Miša Nenad Đukić

5 15123 Vladimir Vlastimir Ivanović                       

6 15135 Nina Zoran Jevtović

7 15147 Milan Dragan Jovanović                              50

8 15148 Milan Ivan Jovanović                                   94

9 15163 Verica Zoran Kitanović                               51

10 15170 Boban Radojica Kostić                               53

11 15181 Nikola Nenad Krstić                                   95

12 15192 Hristina Hranislav Lojić                              60

13 15194 Nikola Goran Lukić                                    41

14 15200 Stefan Srđan Manasijević                           72

15 15253 Tamara Slavoljub Mitić                               99

16 15256 Miroslav Ivan Mladenov                             55

17 15270 Nataša Milan Negojicić                               50

18 15275 David Dragan Nikolić                                 91

19 15281 Jovan Marjan Nikolić                                  91

20 15296 Ivana Predrag Penčić                                  82

21 15299 Miljana Radosav Perunović                        92

22 15310 Danilo Boban Petrović                               51

23 15313 Miodrag Dragan Petrović

24 15316 Stefan Miodrag Petrović

25 15321 Tamara Miodrag Popović                            58

26 15330 Milica Vukoje Radosavljević                      64

27 15331 Nebojša Velibor Radosavljević                   92

28 15356 Saša Miodrag Savić

29 15388 Selena Igor Stefanoski                                76

30 15408 Milica Živojin Stojanović

31 15423 Milutin Zoran Stojković                              94

32 15432 Dalibor Dragan Šošić                                 

33 15436 Đorđe Branimir Tasić                                  17

34 15451 Miloš Jugoslav Trajković                            0

35 15455 Bojan Momir Trojanović                             92

36 15468 Anđela Srđan Vidojković                           50

37 15479 Miloš Vladan Vuksanović                          39

38 15483 Milica Ljubiša Zdravković                          100

39 15490 Stefan Života Živanović                             63

40 15493 Luka Dragan Živković

41 14733 Slaviša Marinković                                    

42 14982 Sanja Veličkov                                            31

43 13477 Žarko Todorović                                         32

44 14262 Stefan Caranović                                        33

45 15022 Miodrag Stojiljković                                   58

46. 14344 Miloš Kostić                                               71

47. 14846 Petar Petrov                                               56

48. 14963 Žarko Tomić                                               98

49. 14933 Vukašin Stojanović                                    31

 

     


 


 

 

 

 

Za dodatne materijale morate biti logovani!

Read more: Prenos električne energije

Distributivne i industrijske mreže

Obaveštenja

Morate biti ulogovani za dodatne materijale!!!

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobru II, koji će se održati u utorak, 10.10 u 9h u 422c, pozivaju se:

Natalija Mitić       61 poen

Dalibor Šošić       54 poena

Tadija Jevtić        uslovno

Đorđe Tasić         uslovno

 

Predmetni nastavnici

Obaveštenje

Zbog molbe studenata, usmeni ispit se odlaže i biće održan, 2.10.2017. u 10h u laboratoriji na M1.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku koji će se održati u utorak, 26.9.2017. u 10h u Laboratoriji na M1, pozivaju se:

Miloš Košanin          15667       broj poena 93

Andrija Džopalić      15078       broj poena  67

Vlastimir Ivanović   15123        broj poena  65

Ilija Jović               15658        broj poena  61

Luka Živković         15493        broj poena  56

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita iz Distributivnih i industrijskih mreža, koji će se održati u utorak, 12.9.2017. u 10:15, u 422c, pozivaju se:

Anđela Vidojković       71 poen

Ana Đorđević              71 poen

 

Predmetni nastavnici

Rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog dela ispita u junskom roku

I kolokvijum popravni

Petar Milovanović (15756)   81 poen

Katarina Petrović (15820) 47 poena

 

II kolokvijum popravni

Katarina Nikolić (15778) 37 poena

 

Ispit

Ana Đorđević (15567) 50 poena

Tadija Jevtić (15638) 30 poena

Ilija Jović (15658) 28 poena

 

Na usmeni deo uspita koji će se održati u sredu, 28.6.2017. u 10h u 422c pozivaju se, pored studenata koji su u toku semestra položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma, i Petar Milovanović, Katarina Petrović i Ana Đorđević.

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog dela ispita će biti objavljeni u ponedeljak prepodne. Usmeni će biti u sredu, 28.6. u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnici

 

Rezultati II kolokvijuma

 

1. Aleksandar Popović  (15 824)   95

2. Kosta Kostić (15 673)              85

3. Ivana Pešić (15 807)               70

4. Milan Živković (15 975)           70

5. Katarina Petrović (15 820)       57

6. Petar Milovanović (15756)        51

7. Ana Đorđević (15 567)             50

8. Branislav Kostić (15 671)         45

 

Branislava Kostića je pozvan na usmeni zbog velikog broja poena na I kolokvijumu. Studenti koji žele da rade popravni kolokvijum moraju da se jave asistentu Ivanu.

 

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Aleksandar Popović      82

Ivana Pešić                 74

Kosta Kostić                71

Branislav Kostić           68

Milan Živković             56

Ana Đorđević              51

Katarina Petrović         47

Katarina Nikolić           47

Vukan Spasić              25

Slobodan Janaćković   17

Darko Petrović             8

Aleksandar Stevanović 1

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 47 poena i više, s tim da oni koji imaju 47 poena, u proseku nakon II kolokvijuma treba da imaju barem 50 poena.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Student koji je u aprilskom roku polagao pismeni deo ispita, ovaj ispit nije položio.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U raspored ispita u aprilskom roku je greškom stavljen kolokvijum iz Distributivnih i industrijskih mreža da bude 19.4. Po zahtevu studenata on će biti 19.5.

Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku biće održan 20.2. u 10h u 433c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u januarskom roku koji će se održati 20.2. u vreme koje će biti naknadno objavljeno, pozivaju se:

Miodrag Petrović     60 poena

Marko Petrović        60 poena

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku poziva se

Miroslav Ostojić (uslovno).

Usmeni će biti održan u četvrtak, 8.12. u 10 sati u kabinetu M1-2.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na zahtev studenata, usmeni u oktobru II se pomera i biće u sredu, 19.10. Vreme ispita će biti naknadno objavljeno.

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u oktobru II, koji će se održati u četvrtak, 13.10. u 9h u 422c, pozivaju se:

Nina Jevtović      95 poena

Hristina Lojić      85 poena

Stefan Petrović   78 poena

Jovan Nikolić      65 poena

Verica Kitanović 50 poena

Stefan Živanović 50 poena

Miša Đukić        (uslovno)

Andreja Džopalić (uslovno)

Dalibor Šošić     (uslovno)

 

Predmetni nastavnici

 

Oktobarski rok – rezultati pismenog dela ispita

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

Tamara Popović       90 poena

Milica Radosavljević 90 poena

Hristina Lojić          64 poena

Milan Jovanović      (uslovno)

Usmeni deo ispita je u ponedeljak, 03.10.2016 u 10h u laboratoriji M1-2.

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku koji će se održati 29.8.2016. god. u 12h u 422c, pozivaju se:

Milica Stojanović          15408    80 poena
Danilo Petrović            15310    76 poena
Miodrag Stojiljković      15022    (uslovno)
Tamara Popović          15321     (uslovno)

Predmetni nastavnici

 

 

 

 

Transformatori i mašine jednosmerne struje

Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim znanjima o transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.

Ishod predmeta: Teorijska znanja; Praktična osposobljenost za izvođenje osnovnih laboratorijskih ogleda na transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Transformatori. Konstrukcija. Princip rada. Jednofazni transformator. Ekvivalentne šeme. Osnovni parametri. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj. Oznake krajeva i sprege transformatora. Radne karakteristike. Paralelan rad transformatora. Specijalni transformatori. Zagrevanje transformatora. Uput u proračun transformatora. Mašine za jednosmernu struju. Konstrukcija. Princip rada. Osnovni izrazi za ems i momenat. Vrste pobude. Ekvivalentne šeme. Motorni i generatorski režim rada. Osnovne karakteristike. Bilans snaga. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Specijalne mašine jednosmerne struje.
Praktična nastava: Određivanje parametara ekvivalentne šeme transformatora ogledom praznog hoda i kratkog spoja. Snimanje radnih karakteristika transformatora. Ispitivanje autotransformatora. Snimanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje i generatora jednosmerne struje.

Šifra: OEP4O01
Status predmeta:
 obavezan

Broj ESPB: 6


NAJNOVIJE OBAVEŠTENJE!!!

Pisani deo ispita iz predmeta Transformatori i mašine jednosmerne struje

u ispitnom roku oktobar 2 nije položio nijedan kandidat.

Usmeni deo ispita biće održan u sredu, 04.10.2017. god. u 10h (422).Za usmeni deo ispita NE VAŽE ispitna pitanja od prethodnih godina (promenjen je plan predmeta - nova akreditacija, nove lekcije, povećan broj ECTS bodova i broj časova predavanja), ali pitanja mogu poslužiti kao orijentaciona za oblasti koje su identične.


STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPOZNAJU SA PRAVILNIKOM O RADU U LABORATORIJU I DA SE PRIDRZAVAJU ISTOG TOKOM IZVOĐENJA VEŽBI. TAKOĐE POTREBNO JE PRE POČETKA VEŽBI POTPISATI IZJAVU O TOME DA SU UPOZNATI SA SADRŽINOM PRAVILNIKA I DA ĆE SE ISTOG PRIDRŽAVATI.

Postavljen Pravilnik o radu u LaboratorijiSPISAK VEŽBI:


 

VEŽBA 1. Osnovni elementi konstrukcije energetskog transformatora.


 

VEŽBA 2: Određivanje homologih krajeva, brojeva navojaka i prenosnog odnosa jednofaznog transformatora.


 

VEŽBA 3. Prazan hod i kratak spoj trofaznog transformatora pri zadatoj sprezi.


 

VEŽBA 4. Snimanje radnih karakteristika jednofaznog transformatora.


 

VEŽBA 5. Radne karakteristike motora jednosmerne struje.


 

VEŽBA 6. Snimanje spoljne, regulacione i karakteristike praznog hoda generatora jednosmerne struje.


 

MATERIJAL ZA PREDMET

PREDAVANJA:


 

RAČUNSKE VEŽBE:


 

LABORATORIJSKE VEŽBE:


 

OSTALO:

Interesantni linkovi:

Principi rada mašina jednosmerne struje (YouTube video)

Siemens Transformers Multimedia Tool - otvara se novi prozor!

Siemens Android aplikacija za transformatore

MIT predavanje o transformatorima (21'40")

 

2OEP3O01 Električna kola u elektroenergetici

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Osobine električnih kola i njihovih elemenata. Signali u električnim kolima. Izvori energije u električnim kolima. Neki elementi električnih kola. Elementi sa više pristupa. Primarni parametri elemenata sa dva pristupa. Povezivanje elemenata sa dva pristupa. Sekundarni parametri elemenata sa dva pristupa. Specijalne konfiguracije elemenata sa dva pristupa. Analiza električnih kola u ustaljenom složenoperiodičnom režimu. Sopstvene frekvencije kola, rezonancija i antirezonancija. Analiza električnih kola u prelaznom režimu u vremenskom domenu primenom diferencijalnih jednačina i klasičan postupak rešavanja. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija. Analiza električnih kola primenom Laplasove transformacije. Analiza kola sa raspodeljenim parametrima. Vodovi. Polifazni sistemi. Trofazna električna kola. Analiza trofaznih električnih kola metodom simetričnih komponenti. Matrične metode u analizi električnih kola. Analiza električnih kola pomoću računara.

 

Domaći zadatak 1 možete predati do 14.11.2017.

   

 Morate da budete logovani za pristup dodatnim materijalima!!!

Read more: 2OEP3O01 Električna kola u elektroenergetici

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.