2OEP3O01 Električna kola u elektroenergetici

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Osobine električnih kola i njihovih elemenata. Signali u električnim kolima. Izvori energije u električnim kolima. Neki elementi električnih kola. Elementi sa više pristupa. Primarni parametri elemenata sa dva pristupa. Povezivanje elemenata sa dva pristupa. Sekundarni parametri elemenata sa dva pristupa. Specijalne konfiguracije elemenata sa dva pristupa. Analiza električnih kola u ustaljenom složenoperiodičnom režimu. Sopstvene frekvencije kola, rezonancija i antirezonancija. Analiza električnih kola u prelaznom režimu u vremenskom domenu primenom diferencijalnih jednačina i klasičan postupak rešavanja. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija. Analiza električnih kola primenom Laplasove transformacije. Analiza kola sa raspodeljenim parametrima. Vodovi. Polifazni sistemi. Trofazna električna kola. Analiza trofaznih električnih kola metodom simetričnih komponenti. Matrične metode u analizi električnih kola. Analiza električnih kola pomoću računara.

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA od 21.09.2017. IZ PREDMETA

ELEKTRIČNA KOLA U ELEKTROENERGETICI

Na usmeni deo ispita pozvan je:

Broj   indeksa Prezime i ime

Poeni

15889 Stanković Nikola 65

Usmeni deo ispita u ponedeljak 25.09.2017. u 12h u kab. 40.

 

  

 Morate da budete logovani za pristup dodatnim materijalima!!!

          

  

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.