2OEP3O01 Električna kola u elektroenergetici

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Osobine električnih kola i njihovih elemenata. Signali u električnim kolima. Izvori energije u električnim kolima. Neki elementi električnih kola. Elementi sa više pristupa. Primarni parametri elemenata sa dva pristupa. Povezivanje elemenata sa dva pristupa. Sekundarni parametri elemenata sa dva pristupa. Specijalne konfiguracije elemenata sa dva pristupa. Analiza električnih kola u ustaljenom složenoperiodičnom režimu. Sopstvene frekvencije kola, rezonancija i antirezonancija. Analiza električnih kola u prelaznom režimu u vremenskom domenu primenom diferencijalnih jednačina i klasičan postupak rešavanja. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija. Analiza električnih kola primenom Laplasove transformacije. Analiza kola sa raspodeljenim parametrima. Vodovi. Polifazni sistemi. Trofazna električna kola. Analiza trofaznih električnih kola metodom simetričnih komponenti. Matrične metode u analizi električnih kola. Analiza električnih kola pomoću računara.

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA od 29.03.2018. IZ PREDMETA

ELEKTRIČNA KOLA U ELEKTROENERGETICI

Pismeni deo ispita položili su:

Broj   indeksa Prezime i ime

Poeni

16158 Kuč Milorad 75
16065 Đokić Andreja 70
16126 Jovanović Sandra 65
16183 Marković Lazar 60
16036 Geočelović Nikola 52

Uslovno je pozvan

15581 Đorđević Stefan 45

Usmeni deo ispita u četvrtak 05.04.2018. u 12h u kab.40.

 

 Morate da budete logovani za pristup dodatnim materijalima!!!

          

  

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.