2OEP3O01 Električna kola u elektroenergetici

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Osobine električnih kola i njihovih elemenata. Signali u električnim kolima. Izvori energije u električnim kolima. Neki elementi električnih kola. Elementi sa više pristupa. Primarni parametri elemenata sa dva pristupa. Povezivanje elemenata sa dva pristupa. Sekundarni parametri elemenata sa dva pristupa. Specijalne konfiguracije elemenata sa dva pristupa. Analiza električnih kola u ustaljenom složenoperiodičnom režimu. Sopstvene frekvencije kola, rezonancija i antirezonancija. Analiza električnih kola u prelaznom režimu u vremenskom domenu primenom diferencijalnih jednačina i klasičan postupak rešavanja. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija. Analiza električnih kola primenom Laplasove transformacije. Analiza kola sa raspodeljenim parametrima. Vodovi. Polifazni sistemi. Trofazna električna kola. Analiza trofaznih električnih kola metodom simetričnih komponenti. Matrične metode u analizi električnih kola. Analiza električnih kola korišćenjem računarskih programa.

Poštovani studenti,

Zbog vanredne situacije sa pandemijom izazvanom korona virusom nema nastave na fakultetu.

U mom stalnom terminu za konsultacije svakog radnog dana od 12 do 13h možete da mi pošaljete bilo kakav upit ili zatražite objašnjenja u vezi predmeta Električna kola u elektroenergetici. 

Nadam se da vam nove okolnosti neće teško pasti i da ćete uspeti da savladate sve porodične i fakultetske obaveze i u ovoj vanrednoj situaciji.

Pozdrav,
Vesna Javor

                                                                        

  

 Morate da budete logovani za pristup dodatnim materijalima!!!

          

  

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.