Elektromehanicko pretvaranje Energije

SINOPSIS PREDMETA     

Osnovni zakoni i principi elektromehaničkog pretvaranja energije. Magnetno i električno kolo električnih mašina. Energetski bilans opšte mašine. Jednačina kretanja. Elektromagnetni momenat električnih mašina. Primeri jednopobudnih i višepobudnih sistema. Princip rada osnovnih vrsta mašina. Magnetna polja jednosmernih i naizmeničnih mašina. Magnetnopobudne sile. Izvođenje namota električnih mašina. Navojni sačinioci.  Elektromotorne sile. Karakteristične veličine. Mašine za jednosmernu struju. Sinhrone mašine. Asinhrone mašine. Energetski transformatori.

Šifra: 2ОЕП3А01 (energetika)

Šifra: 2OEУ5Ц02 (automatika)
Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 6


 

Ispit iz Eleketromehaničkog pretvaranja energije u ispitnom roku JUN2 položio je:

Filip Stojanović 18427 ocena 6 (šest).

Upis ocene je u ponedeljak 11.07.2022. god u 9h, prostorija 27.

 

 


 PREDAVANJA LITERATURA: 


 

Copyright © 2022 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.