Elektromehanicko pretvaranje Energije


Šifra: ОЕПЗА01

Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 6

 

 ______________________________________________________________________________________________

Rezultati ispita održanog 24.03.2018. godine.

1. 16048 Stojan Denić          77 poena

2. 16016 Milan Vatović          66 poena

3. 16333 Nenad Sokolović     52 poena

4. 15744 Nenad Nešić           51 poena

5. 15741 Dražen Milojević     49 poena

6. 16273 Marijana Perović     45 poena


7. 15899 Aleksandar Stevanović    22 poena

8. 16394 Nikola Stojanović            21 poena

ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE - UPS

1. 15942 Tošić Lazar     položio (javiti se predmetnom nastavniku)

 

Rezultati ispita (i jednog kolokvijuma) održanog 14.02.2018 i ocene

Red. broj Broj indeksa Ime i prezime I KOL. poena II KOL. poena ISPIT poena OCENA
1. 16036 Nikola Geočelović 74 74   9
2. 16373 Luka Stević 79 76   9
3. 16052 Nenad Dimitrijević 74 73   9
4. 16150 Milan Kocić 45 41   6
5. 16329 Marko Skrlatović 51 33   6
6. 16158 Milorad Kuč     79 9
7. 15581 Stefan Đorđević     65 7
8. 16028 Aleksa Virijević     61 7
9. 16064 Anastasija Đokić     56 6
10. 15520 Miloš Bogdanović     54 6
11. 15624 Slobodan Janaćković     53 6
12. 16234 Predrag Mihajlović     48 6
13. 16048 Stojan Denić     41 6 (usmeni)
14. 16016 Miloš Vatović     36 5
15. 16273 Marijana Perović     10 5
16. 15774 Nenad Nešić     2 5
17. 15942 Lazar Tošić (UPS)     0 5

 

Rezultati kolokvijuma i ocene

  Br. Indeksa Ime i prezime I kolokvijum II kolokvijum Ocena
1 16431 Aleksa Turudić 79 + 7.5 poena 82 poena 9*
2 16233 Jovana Mihajlović 77 + 5 poena 73 poena 8*
3 16449 Katarina Đunić 73 +5 poena 86 poena 9*
4 15998 Predrag Arežina 71 + 2.5 poena 86 poena 9*
5 16343 Karolina Stanisavljević 66 + 0 poena 84 poena 8*
6 16122 Marko Jovanović 59 + 10 poena 98 poena 9
7 16061 Andrija Dodić 56 + 5 poena 81 poen 8*
8 16169 Marko Manasijević 50 + 10 poena 60 poena 6*

*mogućnost odgovaranja za veću ocenu

Za studente koji se slažu sa predlogom ocene vrši se samo uois ocene

Za studente koji odgovaraju za veću ocenu usmeni deo će biti 21.02.2018.god u 14 časova (lab.27)

 ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE (UORAVLJANJE SISTEMIMA) preko KOLOKVIJUMA POLOŽIO JE

1. 15920 Vukašin Stojanović      (10)

 


RAČUNSKE VEŽBE:

 

 

 

 

 

RAČUNSKE VEŽBE:

 

LABORATORIJSKE VEŽBE:

          RASPORED SA PROMENJENIM TERMINIMA

          I-Vežba

          II-Vežba

          III-Vežba

          IV-Vežba

          V-Vežba

          VI-Vežba

          VII-Vežba


 

 


 

 PREDAVANJA:

          TRANSFORMATORI


          MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE


          ASINHRONE MAŠINE

 


          SINHRONE MAŠINE


 

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.