Elektromehanicko pretvaranje Energije


Šifra: ОЕПЗА01

Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 6

 

 ______________________________________________________________________________________________

Laboratorijske vežbe bice održane u sredu 17.01.2017. godine po rasporedu koji je dat ovde na sajtu!

 

 


RAČUNSKE VEŽBE:

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz ELEKTROMEHANIČKOG PRETVARANJA ENERGIJE održanog 29.12.2017. godine.

1. 15920 Vukašin Stojanović      90 poena

 

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz ELEKTROMEHANIČKOG PRETVARANJA ENERGIJE održanog 06.12.2017. godine.

1. 15207 Aleksandar Marjanović     79 poena

2. 16373 Luka Stević                     79 poena

3. 16431 Aleksa Turudić                 79 poena

4. 16233 Jovana Mihajlović             77 poena

5. 16449 Katarina Đunić                 73 poena

6. 15998 Predrag Arežina               71 poena

7. 16343 Karolina Stanisavljević     66 poena

8. 16052 Nenad Dimitrijević           64 poena

9. 16122 Marko Jovanović              59 poena

10. 16061 Andrija Dodić                 56 poena

11. 16169 Marko Manasijević          50 poena

12. 16158 Milorad Kuč                    47 poena

13. 16329 Marko Skrlatović             47 poena

14. 16150 Milan Kocić                     45 poena

15. 16064 Anastasija Đokić             26 poena

16. 16394 Nikola Stojanović            10 poena

17. 16028 Aleksa Virijević                8 poena

18. 16036 Nikola Geočelović            4 poena

19. 15889 Nikola Stanković              0 poena

20. 16048 Stojan Denić                   0 poena

21. 16016 Milan Vatović                   0 poena

22. 16333 Nenad Sokolović              0 poena

23. 15741 Dražen Milojević              0 poena  

RAČUNSKE VEŽBE:

 

LABORATORIJSKE VEŽBE:

          RASPORED SA PROMENJENIM TERMINIMA

          I-Vežba

          II-Vežba

          III-Vežba

          IV-Vežba

          V-Vežba

          VI-Vežba

          VII-Vežba


 

 


 

 PREDAVANJA:

          TRANSFORMATORI


          MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE


          ASINHRONE MAŠINE

 


          SINHRONE MAŠINE


 

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.