Prenos električne energije

Nastavnik: Prof. dr Dragan Tasić

 

Obaveštenje

Na drugi deo ispita iz Prenosa električne energije, u roku oktobar dva, pozivaju se sledeći kandidati:

1. Stanojev Filip

2. Veličković Đorđe

3. Filipović Dalibor

 

    Usmeni deo ispita održaće se u utorak 10.10.2017.god., u Lab 305, sa početkom u 13h.

 

9.10.2017.god.                                                                                    M. Veselinović

 

 

 

Prenos električne energije

 

Predlog ocena na osnovu rezultata postignutih na kolokvijumima:

 

1. 15147 Milan Dragan Jovanović                              6

2. 15148 Milan Ivan Jovanović                                   10

3 15163 Verica Zoran Kitanović                                  7

4. 15170 Boban Radojica Kostić                                7

5. 15181 Nikola Nenad Krstić                                   10

6. 15192 Hristina Hranislav Lojić                                 8

7. 15194 Nikola Goran Lukić                                      6

8. 15200 Stefan Srđan Manasijević                              8

9. 15253 Tamara Slavoljub Mitić                                 10

10. 15256 Miroslav Ivan Mladenov                              8

11. 15270 Nataša Milan Negojicić                               8

12. 15275 David Dragan Nikolić                                 10

13. 15281 Jovan Marjan Nikolić                                  10

14. 15296 Ivana Predrag Penčić                                    7

15. 15299 Miljana Radosav Perunović                          10

16. 15310 Danilo Boban Petrović                                    8

17. 15321 Tamara Miodrag Popović                               8

18. 15330 Milica Vukoje Radosavljević                           8

19. 15331 Nebojša Velibor Radosavljević                      10

20. 15388 Selena Igor Stefanoski                                     8

21. 15423 Milutin Zoran Stojković                                  10           

22. 15455 Bojan Momir Trojanović                                  9

23. 15468 Anđela Srđan Vidojković                                 7

24. 15479 Miloš Vladan Vuksanović                                 6

25. 15483 Milica Ljubiša Zdravković                              10

26. 15490 Stefan Života Živanović                                     8                      

27. 13477 Žarko Todorović                                              6

28. 15022 Miodrag Stojiljković                                         6

29. 14344 Miloš Kostić                                                     6

30. 14846 Petar Petrov                                                     8

31. 14963 Žarko Tomić                                                    10

32. 14933 Vukašin Stojanović                                            6

 

     Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom mogu da izađu na usmeni deo ispita.

     Upis ocena obaviće se za vreme usmenog dela ispita.

 

25.1.2017.god.                                                                                                                 M. Veselinović

Elektroenergetika 6.semestar

                                                                                                II Kolokvijum

1 15027 Dejan Dragan Anđelković              

2 15078 Andreja Saša Džopalić

3 15090 Ivana Ljubiša Đorđević                             

4 15099 Miša Nenad Đukić

5 15123 Vladimir Vlastimir Ivanović                       

6 15135 Nina Zoran Jevtović

7 15147 Milan Dragan Jovanović                              50

8 15148 Milan Ivan Jovanović                                   94

9 15163 Verica Zoran Kitanović                               51

10 15170 Boban Radojica Kostić                               53

11 15181 Nikola Nenad Krstić                                   95

12 15192 Hristina Hranislav Lojić                              60

13 15194 Nikola Goran Lukić                                    41

14 15200 Stefan Srđan Manasijević                           72

15 15253 Tamara Slavoljub Mitić                               99

16 15256 Miroslav Ivan Mladenov                             55

17 15270 Nataša Milan Negojicić                               50

18 15275 David Dragan Nikolić                                 91

19 15281 Jovan Marjan Nikolić                                  91

20 15296 Ivana Predrag Penčić                                  82

21 15299 Miljana Radosav Perunović                        92

22 15310 Danilo Boban Petrović                               51

23 15313 Miodrag Dragan Petrović

24 15316 Stefan Miodrag Petrović

25 15321 Tamara Miodrag Popović                            58

26 15330 Milica Vukoje Radosavljević                      64

27 15331 Nebojša Velibor Radosavljević                   92

28 15356 Saša Miodrag Savić

29 15388 Selena Igor Stefanoski                                76

30 15408 Milica Živojin Stojanović

31 15423 Milutin Zoran Stojković                              94

32 15432 Dalibor Dragan Šošić                                 

33 15436 Đorđe Branimir Tasić                                  17

34 15451 Miloš Jugoslav Trajković                            0

35 15455 Bojan Momir Trojanović                             92

36 15468 Anđela Srđan Vidojković                           50

37 15479 Miloš Vladan Vuksanović                          39

38 15483 Milica Ljubiša Zdravković                          100

39 15490 Stefan Života Živanović                             63

40 15493 Luka Dragan Živković

41 14733 Slaviša Marinković                                    

42 14982 Sanja Veličkov                                            31

43 13477 Žarko Todorović                                         32

44 14262 Stefan Caranović                                        33

45 15022 Miodrag Stojiljković                                   58

46. 14344 Miloš Kostić                                               71

47. 14846 Petar Petrov                                               56

48. 14963 Žarko Tomić                                               98

49. 14933 Vukašin Stojanović                                    31

 

     


 


 

 

 

 

Za dodatne materijale morate biti logovani!

 

 

 

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.