Transformatori i mašine jednosmerne struje

Raspored polaganja usmenog dela ispita (lab. 27 u prizemlju):

četvrtak 28. jun u 12 časova:

15998 Предраг Арежина
16016 Милан Ватовић
16028 Алекса Виријевић
16036 Никола Геочеловић
16061 Андрија Додић
16064 Анастасија Ђокић
16122 Марко Јовановић
16158 Милорад Куч
16233 Јована Михајловић

četvrtak 28. jun u 15 časova

16234 Предраг Михајловић
16273 Маријана Перовић
16329 Марко Скрлатовић
16343 Каролина Станисављевић
16373 Лука Стевић
16431 Алекса Турудић
14334 Немања Јовановић
15774 Ненад Нешић

 

Rezultati pisanog dela ispita iz

Transformatora i mašina jednosmerne struje

u junskom ispitnom roku:

1. Marijana Perović                                    16273                    56 (položila)

2. Luka Stević                                                16373                    46 (položio)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.       Stefan Đorđević                                      15582                    44

4.       Milan Kocić                                               16150                    41

5.       Aleksandar Stevanović (II kol.)          15899                    39

6.       Marko Petrović                                       14100                    36

7.       Dušan Jovanović                                     12914                    24

Usmeni deo ispita biće održan u 28. i 29. juna po rasporedu polaganja koji će biti objavljen u ponedeljak 25. juna 2018. godine.

 
 
 
Postavljena su ispitna pitanja iz oblasti mašina jednosmerne struje!
Napomena: ova ispitna pitanja predstavljaju osnovu za usmeni deo ispita - studenti koji odgovaraju za visoke ocene (9 i 10) moraju biti sposobni da daju odgovore i na pitanja van ove liste, na osnovu predavanja i odgovarajućih udžbenika. 
Važno: materijali za školsku 2017-18 su posebno označeni u sekciji predavanja!

Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim znanjima o transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.

Ishod predmeta: Teorijska znanja; Praktična osposobljenost za izvođenje osnovnih laboratorijskih ogleda na transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Transformatori. Konstrukcija. Princip rada. Jednofazni transformator. Ekvivalentne šeme. Osnovni parametri. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj. Oznake krajeva i sprege transformatora. Radne karakteristike. Paralelan rad transformatora. Specijalni transformatori. Zagrevanje transformatora. Uput u proračun transformatora. Mašine za jednosmernu struju. Konstrukcija. Princip rada. Osnovni izrazi za ems i momenat. Vrste pobude. Ekvivalentne šeme. Motorni i generatorski režim rada. Osnovne karakteristike. Bilans snaga. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Specijalne mašine jednosmerne struje.
Praktična nastava: Određivanje parametara ekvivalentne šeme transformatora ogledom praznog hoda i kratkog spoja. Snimanje radnih karakteristika transformatora. Ispitivanje autotransformatora. Snimanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje i generatora jednosmerne struje.

Šifra: OEP4O01
Status predmeta:
 obavezan

Broj ESPB: 6


 


Za usmeni deo ispita NE VAŽE ispitna pitanja od prethodnih godina (promenjen je plan predmeta - nova akreditacija, nove lekcije, povećan broj ECTS bodova i broj časova predavanja), ali pitanja mogu poslužiti kao orijentaciona za oblasti koje su identične.


STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPOZNAJU SA PRAVILNIKOM O RADU U LABORATORIJU I DA SE PRIDRZAVAJU ISTOG TOKOM IZVOĐENJA VEŽBI. TAKOĐE POTREBNO JE PRE POČETKA VEŽBI POTPISATI IZJAVU O TOME DA SU UPOZNATI SA SADRŽINOM PRAVILNIKA I DA ĆE SE ISTOG PRIDRŽAVATI.

Postavljen Pravilnik o radu u LaboratorijiSPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:


 

VEŽBA 1. Osnovni elementi konstrukcije energetskog transformatora.


 

VEŽBA 2: Određivanje homologih krajeva, brojeva navojaka i prenosnog odnosa jednofaznog transformatora.


 

VEŽBA 3. Prazan hod i kratak spoj trofaznog transformatora pri zadatoj sprezi.


 

VEŽBA 4. Snimanje radnih karakteristika jednofaznog transformatora.


 

VEŽBA 5. Radne karakteristike motora jednosmerne struje.


 

VEŽBA 6. Snimanje spoljne, regulacione i karakteristike praznog hoda generatora jednosmerne struje.


 

MATERIJAL ZA PREDMET

PREDAVANJA:


 

RAČUNSKE VEŽBE:


 

LABORATORIJSKE VEŽBE:


 

OSTALO:

Interesantni linkovi:

Principi rada mašina jednosmerne struje (YouTube video)

Siemens Transformers Multimedia Tool - otvara se novi prozor!

Siemens Android aplikacija za transformatore

MIT predavanje o transformatorima (21'40")

 

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.