Transformatori i mašine jednosmerne struje

Na usmeni deo ispita iz Transformatora i mašina jednosmerne struje

u ispitnom roku oktobar 2 pozivaju se sledeći studenti:

  1. Miloš Vatović            16016     71 poena
  2. Živojin Jović              16131     71 poena
  3. Luka Stević                16373     69 poena
  4. Milan Kocić                16150     68 poena
  5. Marina Vesić              14989     66 poena
  6. Marko Petrović          14100     56 poena
  7. Sandra Jovanović       16126     55 poena
  8. Tamara Jovanović       16127     53 poena
  9. Nemanja Jovanović     14334    52 poena
  10. Radiša Rajković           15838    47 poena

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak, 11.10.2018. godine u 1100h (prostorija 422).

--------------------

Rezultati ispita u oktobarskom roku 2018. godine mogu se pogledati OVDE ! Usmeni deo ispita je u sredu, 03.10.2018.god. (422) prema datom rasporedu.

 
 
Postavljena su ispitna pitanja iz oblasti mašina jednosmerne struje!
Napomena: ova ispitna pitanja predstavljaju osnovu za usmeni deo ispita - studenti koji odgovaraju za visoke ocene (9 i 10) moraju biti sposobni da daju odgovore i na pitanja van ove liste, na osnovu predavanja i odgovarajućih udžbenika. 
Važno: materijali za školsku 2017-18 su posebno označeni u sekciji predavanja!

Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim znanjima o transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.

Ishod predmeta: Teorijska znanja; Praktična osposobljenost za izvođenje osnovnih laboratorijskih ogleda na transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Transformatori. Konstrukcija. Princip rada. Jednofazni transformator. Ekvivalentne šeme. Osnovni parametri. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj. Oznake krajeva i sprege transformatora. Radne karakteristike. Paralelan rad transformatora. Specijalni transformatori. Zagrevanje transformatora. Uput u proračun transformatora. Mašine za jednosmernu struju. Konstrukcija. Princip rada. Osnovni izrazi za ems i momenat. Vrste pobude. Ekvivalentne šeme. Motorni i generatorski režim rada. Osnovne karakteristike. Bilans snaga. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Specijalne mašine jednosmerne struje.
Praktična nastava: Određivanje parametara ekvivalentne šeme transformatora ogledom praznog hoda i kratkog spoja. Snimanje radnih karakteristika transformatora. Ispitivanje autotransformatora. Snimanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje i generatora jednosmerne struje.

Šifra: OEP4O01
Status predmeta:
 obavezan

Broj ESPB: 6


 


Za usmeni deo ispita NE VAŽE ispitna pitanja od prethodnih godina (promenjen je plan predmeta - nova akreditacija, nove lekcije, povećan broj ECTS bodova i broj časova predavanja), ali pitanja mogu poslužiti kao orijentaciona za oblasti koje su identične.


STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPOZNAJU SA PRAVILNIKOM O RADU U LABORATORIJU I DA SE PRIDRZAVAJU ISTOG TOKOM IZVOĐENJA VEŽBI. TAKOĐE POTREBNO JE PRE POČETKA VEŽBI POTPISATI IZJAVU O TOME DA SU UPOZNATI SA SADRŽINOM PRAVILNIKA I DA ĆE SE ISTOG PRIDRŽAVATI.

Postavljen Pravilnik o radu u LaboratorijiSPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:


 

VEŽBA 1. Osnovni elementi konstrukcije energetskog transformatora.


 

VEŽBA 2: Određivanje homologih krajeva, brojeva navojaka i prenosnog odnosa jednofaznog transformatora.


 

VEŽBA 3. Prazan hod i kratak spoj trofaznog transformatora pri zadatoj sprezi.


 

VEŽBA 4. Snimanje radnih karakteristika jednofaznog transformatora.


 

VEŽBA 5. Radne karakteristike motora jednosmerne struje.


 

VEŽBA 6. Snimanje spoljne, regulacione i karakteristike praznog hoda generatora jednosmerne struje.


 

MATERIJAL ZA PREDMET

PREDAVANJA:


 

RAČUNSKE VEŽBE:


 

LABORATORIJSKE VEŽBE:


 

OSTALO:

Interesantni linkovi:

Principi rada mašina jednosmerne struje (YouTube video)

Siemens Transformers Multimedia Tool - otvara se novi prozor!

Siemens Android aplikacija za transformatore

MIT predavanje o transformatorima (21'40")

 

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.