Transformatori i mašine jednosmerne struje

Rezultati usmenog dela ispita sa brojem poena u junskom roku  i predlog ocena:

  1. Anđela Stoiljković 17467: 54.4 (pismeni + predispitne aktivnosti) + 36 (usmeni) =90.4; ocena 10
  2. Vojin Vešković 17038: 56.3 (pismeni + predispitne aktivnosti) + 26 (usmeni) =82.3; ocena 9

Ostali kandidati nisu položili usmeni deo ispita (minimum 20 poena):

  1.  Nikola Gavrilović 17050: 15 poena
  2. Nikola Stefanoski 17444: 14 poena
  3. Lazar Marković 16183: 0 poena

UPIS OCENA I EVENTUALNO GLEDANJE RADOVA U ČETVRTAK 16. JULA U 13 ČASOVA U LAB. 27!


Raspored polaganja usmenog dela ispita u ponedeljak 13. jula 2020. godine:

12h00min


1. Milan Ralević, 17377:
2. Nikola Stefanoski, 17444;
3. Vojin Vešković, 17038;
4. Andjela Stojiljković, 17467;

13h30min


5. Nikola Mladenovic, 16767;
6. Natalija Djordjevic 17095;
7. Lazar Marković, 16183;
8. Aleksa Miletić, 17242;

15h00min


9. Jana Tjupa 17491
10. Nikola Gavrilović. 17050;
11. Miloš Manojlović, 17215.

Rezultati ispita iz junskog ispitnog roka 2020. godine i ukupni poeni kandidata nalaze se OVDE! USMENI deo ispita biće održan u ponedeljak 13. jula 2020. godine! Zbog planiranja rasporeda studenta, kolege koje žele da u predloženom terminu izađu na usmeni deo ispita MORAJU se javiti e-mailom predmetnom nastavniku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   i prijaviti za polaganje usmenog dela ispita najkasnije do petka 10. jula 2020. godine do 14 časova. Studenti koji se ne prijave na ovaj način neće biti u mogućnosti da polažu ispit u ovom roku!

UKUPNI rezultati sa predispitnih obaveza (test + lab. vežbe) dostupni su OVDE!

Rezultati testa za dodatne poene su dostupni OVDE!
 
Studenti koji su ispit slušali tokom prolećnog semestra 2019/20. godine polažu usmeni deo ispita prema listi pitanja koja je dostupna preko Teams platforme.

Svi ostali koriste prethodnu listu pitanja za usmeni: 

Napomena: ova ispitna pitanja predstavljaju osnovu za usmeni deo ispita - studenti koji odgovaraju za visoke ocene (9 i 10) moraju biti sposobni da daju odgovore i na pitanja van ove liste, na osnovu predavanja i odgovarajućih udžbenika. 
Važno: materijali za školsku 2018-19 su posebno označeni u sekciji predavanja!

Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim znanjima o transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.

Ishod predmeta: Teorijska znanja; Praktična osposobljenost za izvođenje osnovnih laboratorijskih ogleda na transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Transformatori. Konstrukcija. Princip rada. Jednofazni transformator. Ekvivalentne šeme. Osnovni parametri. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj. Oznake krajeva i sprege transformatora. Radne karakteristike. Paralelan rad transformatora. Specijalni transformatori. Zagrevanje transformatora. Uput u proračun transformatora. Mašine za jednosmernu struju. Konstrukcija. Princip rada. Osnovni izrazi za ems i momenat. Vrste pobude. Ekvivalentne šeme. Motorni i generatorski režim rada. Osnovne karakteristike. Bilans snaga. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Specijalne mašine jednosmerne struje.
Praktična nastava: Određivanje parametara ekvivalentne šeme transformatora ogledom praznog hoda i kratkog spoja. Snimanje radnih karakteristika transformatora. Ispitivanje autotransformatora. Snimanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje i generatora jednosmerne struje.

Šifra: OEP4O01
Status predmeta:
 obavezan

Broj ESPB: 6


 


STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPOZNAJU SA PRAVILNIKOM O RADU U LABORATORIJU I DA SE PRIDRZAVAJU ISTOG TOKOM IZVOĐENJA VEŽBI. TAKOĐE POTREBNO JE PRE POČETKA VEŽBI POTPISATI IZJAVU O TOME DA SU UPOZNATI SA SADRŽINOM PRAVILNIKA I DA ĆE SE ISTOG PRIDRŽAVATI.

Postavljen Pravilnik o radu u Laboratoriji


  

SPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:


VEŽBA 1. Osnovni elementi konstrukcije energetskog transformatora.


 VEŽBA 2: Određivanje homologih krajeva, brojeva navojaka i prenosnog odnosa jednofaznog transformatora.


 VEŽBA 3. Prazan hod i kratak spoj trofaznog transformatora pri zadatoj sprezi.


 VEŽBA 4. Snimanje radnih karakteristika jednofaznog transformatora.


VEŽBA 5. Simulacija priključenja jednofaznog transformatora na mrežu.


 VEŽBA 6. Radne karakteristike motora jednosmerne struje.


 VEŽBA 7. Snimanje spoljne, regulacione i karakteristike praznog hoda generatora jednosmerne struje.


 

LAB. VEŽBA BR. 5 

MATERIJAL ZA PREDMET

PREDAVANJA:


 

RAČUNSKE VEŽBE:


 

LABORATORIJSKE VEŽBE:


 

OSTALO:

Interesantni linkovi:

Principi rada mašina jednosmerne struje (YouTube video)

Siemens Transformers Multimedia Tool - otvara se novi prozor!

Siemens Android aplikacija za transformatore

MIT predavanje o transformatorima (21'40")

 

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.