Transformatori i mašine jednosmerne struje

Last Updated on Sunday, 06 October 2019 08:41
Written by Bojan Bankovic
Hits: 45910

Na usmeni deo ispita iz Transformatora i mašina jednosmerne struje

uispitnom roku oktobar 2 pozivaju se sledeći studenti:

1)      Đorđe Tasić                            15436              93

2)      Jovana Nikolić                       16784              67

3)      Milan Kocić                           16150              64

4)      Marko Manasijević                16169              49

Usmeni deo ispita biće održan u petak11.10.2019. godine u 13časova (ispred prostorije 422c).

 
Pisani deo ispita u septembarskom roku položili su kandidati sa brojem poena većim od 50 - rezultati ispita su dostupni OVDE. Usmeni deo ispita biće održan u utorak 03.09.2019. god. u 14h (422). 
 
Ukupni poeni sa lab. vežbi za 2018/19. godinu su dostupni OVDE!
 
Postavljena su ažurirana ispitna pitanja iz oblasti transformatora!
Postavljena su ispitna pitanja iz oblasti mašina jednosmerne struje!
Napomena: ova ispitna pitanja predstavljaju osnovu za usmeni deo ispita - studenti koji odgovaraju za visoke ocene (9 i 10) moraju biti sposobni da daju odgovore i na pitanja van ove liste, na osnovu predavanja i odgovarajućih udžbenika. 
Važno: materijali za školsku 2018-19 su posebno označeni u sekciji predavanja!

Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim znanjima o transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.

Ishod predmeta: Teorijska znanja; Praktična osposobljenost za izvođenje osnovnih laboratorijskih ogleda na transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Transformatori. Konstrukcija. Princip rada. Jednofazni transformator. Ekvivalentne šeme. Osnovni parametri. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj. Oznake krajeva i sprege transformatora. Radne karakteristike. Paralelan rad transformatora. Specijalni transformatori. Zagrevanje transformatora. Uput u proračun transformatora. Mašine za jednosmernu struju. Konstrukcija. Princip rada. Osnovni izrazi za ems i momenat. Vrste pobude. Ekvivalentne šeme. Motorni i generatorski režim rada. Osnovne karakteristike. Bilans snaga. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Specijalne mašine jednosmerne struje.
Praktična nastava: Određivanje parametara ekvivalentne šeme transformatora ogledom praznog hoda i kratkog spoja. Snimanje radnih karakteristika transformatora. Ispitivanje autotransformatora. Snimanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje i generatora jednosmerne struje.

Šifra: OEP4O01
Status predmeta:
 obavezan

Broj ESPB: 6


 


STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPOZNAJU SA PRAVILNIKOM O RADU U LABORATORIJU I DA SE PRIDRZAVAJU ISTOG TOKOM IZVOĐENJA VEŽBI. TAKOĐE POTREBNO JE PRE POČETKA VEŽBI POTPISATI IZJAVU O TOME DA SU UPOZNATI SA SADRŽINOM PRAVILNIKA I DA ĆE SE ISTOG PRIDRŽAVATI.

Postavljen Pravilnik o radu u Laboratoriji


SPISAK SA POENIMA IZ LAB. VEŽBIRASPORED ZA VI i VII VEŽBU:

LAB. VEŽBE IZ TRANSFORMATORA I MAŠINA JEDNOSMERNIH STRUJA BIĆE POMERENE ZA ČETVRTAK 30.05.2019. GODINU, A RAZLOG ZA POMERANJE TERMINA JE ZAKAZAN KOLOKVIJUM U UTORAK.


RASPORED LABORATORIJSKIH VEŽBI ZA IV SEMESTAR IZ TiMJS:

 Kalendar aktivnosti 

SPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:


VEŽBA 1. Osnovni elementi konstrukcije energetskog transformatora.


 VEŽBA 2: Određivanje homologih krajeva, brojeva navojaka i prenosnog odnosa jednofaznog transformatora.


 VEŽBA 3. Prazan hod i kratak spoj trofaznog transformatora pri zadatoj sprezi.


 VEŽBA 4. Snimanje radnih karakteristika jednofaznog transformatora.


VEŽBA 5. Simulacija priključenja jednofaznog transformatora na mrežu.


 VEŽBA 6. Radne karakteristike motora jednosmerne struje.


 VEŽBA 7. Snimanje spoljne, regulacione i karakteristike praznog hoda generatora jednosmerne struje.


 

LAB. VEŽBA BR. 5 

MATERIJAL ZA PREDMET

PREDAVANJA:


 

RAČUNSKE VEŽBE:


 

LABORATORIJSKE VEŽBE:


 

OSTALO:

Interesantni linkovi:

Principi rada mašina jednosmerne struje (YouTube video)

Siemens Transformers Multimedia Tool - otvara se novi prozor!

Siemens Android aplikacija za transformatore

MIT predavanje o transformatorima (21'40")