Transformatori i mašine jednosmerne struje

Last Updated on Tuesday, 02 June 2020 16:05
Written by Bojan Bankovic
Hits: 48981
UKUPNI rezultati sa predispitnih obaveza (test + lab. vežbe) dostupni su OVDE!
Rezultati testa za dodatne poene su dostupni OVDE!
 
Термин предавања среда од 10ч15мин до 13ч (on line TEAMS platforma)
термин вежбања среда од 8ч15мин до 10ч (saradnik dostupan preko emaila)
лаб. вежбе: петак од 12ч до 14 часова (on-line)
Термин за консултације:  
наставник Милутин Петронијевић: четвртак од 12 часова до 14 часова (on line TEAMS platforma)
сарадник Војкан Костић: четвртак од 10 часова до 12 часова (saradnik dostupan preko emaila)
сарадник Бојан Банковић: среда од 13 часова до 15 часова (on-line)
 Plan izvođenja predavanja se nalazi OVDE! Svako predavanje prate odgovarajuće prezentacije koje su dostupne na ovoj stranici. Tokom predavanja studenti će dobijati i dodatni materijal i uputstva, pa je stoga potrebno da se što pre jave predmetnom nastavniku ako ima potrebe za ažuriranjem e-mail adresa u skladu sa prethodnim OBAVEŠTENJEM.

Plan realizacije laboratorijskih vežbanja nalazi se OVDE! Za sva pitanja i konsultacije možete se obratiti Bojanu Bankoviću u navedenim terminima. 

OBAVEŠTENJE: Vežba broj 5 biće održana 08.05.2020. godine umesto u predviđenom terminu rasporedom.

Plan izvođenja računskih vežbi se nalazi OVDE! Vežbe se rade prema zadacima dostupnim na sajtu. U slučaju potrebe možete kontaktirati predmetnog asistenta mr Vojkana Kostića na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Poštovane koleginice i kolege,

u skladu sa odlukom Dekana Fakulteta započinje se sa realizacijom nastave na daljinu, a prema planu realizacije nastave koji će biti uskoro objavljen. U cilju pripreme za organizaciju ovog vida nastave zamolio bih studente da na e-mail predmetnog nastavnika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pošalju obaveštenje o  svojoj validnoj e-mail adresi preko koje će se obavljati dalja komunikacija. Napominjem da u evidenciji studenata postoje e-mail adrese vezane za domen elfak.rs, pa u slučaju da želite da komunikaciju obavljete preko vaše adrese vezane za ovaj domen nema potrebe da šaljete pomenuto obaveštenje predmetnom nastavniku. 

U Nišu, 17. mart 2020. godine
Predmetni nastavnik, prof. dr Milutin Petronijević

 

Pisani deo ispita iz Transformatora i mašina jednosmerne struje u januarskom ispitnom roku nije položio nijedan kandidat.

 
Ukupni poeni sa lab. vežbi za 2018/19. godinu su dostupni OVDE!
 
Postavljena su ažurirana ispitna pitanja iz oblasti transformatora!
Postavljena su ispitna pitanja iz oblasti mašina jednosmerne struje!
Napomena: ova ispitna pitanja predstavljaju osnovu za usmeni deo ispita - studenti koji odgovaraju za visoke ocene (9 i 10) moraju biti sposobni da daju odgovore i na pitanja van ove liste, na osnovu predavanja i odgovarajućih udžbenika. 
Važno: materijali za školsku 2018-19 su posebno označeni u sekciji predavanja!

Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim znanjima o transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.

Ishod predmeta: Teorijska znanja; Praktična osposobljenost za izvođenje osnovnih laboratorijskih ogleda na transformatorima i električnim mašinama jednosmerne struje.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Transformatori. Konstrukcija. Princip rada. Jednofazni transformator. Ekvivalentne šeme. Osnovni parametri. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Prazan hod i kratak spoj. Oznake krajeva i sprege transformatora. Radne karakteristike. Paralelan rad transformatora. Specijalni transformatori. Zagrevanje transformatora. Uput u proračun transformatora. Mašine za jednosmernu struju. Konstrukcija. Princip rada. Osnovni izrazi za ems i momenat. Vrste pobude. Ekvivalentne šeme. Motorni i generatorski režim rada. Osnovne karakteristike. Bilans snaga. Gubici snage i stepen iskorišćenja. Specijalne mašine jednosmerne struje.
Praktična nastava: Određivanje parametara ekvivalentne šeme transformatora ogledom praznog hoda i kratkog spoja. Snimanje radnih karakteristika transformatora. Ispitivanje autotransformatora. Snimanje radnih karakteristika motora jednosmerne struje i generatora jednosmerne struje.

Šifra: OEP4O01
Status predmeta:
 obavezan

Broj ESPB: 6


 


STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPOZNAJU SA PRAVILNIKOM O RADU U LABORATORIJU I DA SE PRIDRZAVAJU ISTOG TOKOM IZVOĐENJA VEŽBI. TAKOĐE POTREBNO JE PRE POČETKA VEŽBI POTPISATI IZJAVU O TOME DA SU UPOZNATI SA SADRŽINOM PRAVILNIKA I DA ĆE SE ISTOG PRIDRŽAVATI.

Postavljen Pravilnik o radu u Laboratoriji


SPISAK SA POENIMA IZ LAB. VEŽBIRASPORED ZA VI i VII VEŽBU:

LAB. VEŽBE IZ TRANSFORMATORA I MAŠINA JEDNOSMERNIH STRUJA BIĆE POMERENE ZA ČETVRTAK 30.05.2019. GODINU, A RAZLOG ZA POMERANJE TERMINA JE ZAKAZAN KOLOKVIJUM U UTORAK.

Cannot find the download! ID=1834


SPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:


VEŽBA 1. Osnovni elementi konstrukcije energetskog transformatora.


 VEŽBA 2: Određivanje homologih krajeva, brojeva navojaka i prenosnog odnosa jednofaznog transformatora.


 VEŽBA 3. Prazan hod i kratak spoj trofaznog transformatora pri zadatoj sprezi.


 VEŽBA 4. Snimanje radnih karakteristika jednofaznog transformatora.


VEŽBA 5. Simulacija priključenja jednofaznog transformatora na mrežu.


 VEŽBA 6. Radne karakteristike motora jednosmerne struje.


 VEŽBA 7. Snimanje spoljne, regulacione i karakteristike praznog hoda generatora jednosmerne struje.


 

LAB. VEŽBA BR. 5 

MATERIJAL ZA PREDMET

PREDAVANJA:


 

RAČUNSKE VEŽBE:


 

LABORATORIJSKE VEŽBE:


 

OSTALO:

Interesantni linkovi:

Principi rada mašina jednosmerne struje (YouTube video)

Siemens Transformers Multimedia Tool - otvara se novi prozor!

Siemens Android aplikacija za transformatore

MIT predavanje o transformatorima (21'40")