2OEP8B03 Tehnika visokog napona

Osnovne akademske studije (OAS)

Šifra predmeta: 2OEP8B03 / 3OEP8A05

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Klasifikacija prenapona u EES. Procesi pražnjenja u gasovitim, tečnim i čvrstim dielektricima. Oblici električnih pražnjenja. Proboj i preskok. Korona. Gubici usled korone u EES. Električni luk. Osobine SF6 gasa. GIS postrojenja. Struja atmosferskog pražnjenja. Prenaponi usled atmosferskih pražnjenja. Direktna i indirektna atmosferska pražnjenja. Prostiranje prenaponskih talasa po elementima elektroenergetskog sistema. Komutacioni prenaponi. Prenaponi pri zemljospoju. Ferorezonansa. Zaštita od prenapona i tipovi odvodnika prenapona. Generatori VN: impulsni, DC i AC. Preventivna i korektivna održavanja elektroenergetske opreme. Merenja parcijalnih pražnjenja. Konvencionalni metod koordinacije izolacije. Statistički pristup koordinaciji izolacije.

Literatura:

1. Abdel-Salam M., "High-Voltage Engineering: Theory and Practice," Taylor&Francis, CRC Press, 2018.

2. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J., "High-voltage engineering: fundamentals," Newnes, 2000.

3. Arora R., Mosch W., "High-Voltage and Electrical Insulation Engineering," Wiley, 2011.

4. Ryan H. M.,"High-Voltage Engineering and Testing," IET, 2013.

5. Hauschild W., Lemke E., "High-Voltage Test and Measuring Techniques," Springer, 2014.

6. Ray S., "An Introduction to High Voltage Engineering," Phi Learning, 2013.

Poštovani studenti,
Zbog vanredne situacije sa pandemijom izazvanom korona virusom od 16.03.2020. nema nastave na fakultetu, pa se nadam da ćete za predmet Tehnika visokog napona moći da savladate gradivo sa predavanja i vežbi na osnovu materijala koji ću vam slati redovno na vaše e-mail adrese i postavljati na sajtu predmeta. U mom stalnom terminu za konsultacije svakog radnog dana od 12 do 13h možete da mi pošaljete bilo kakav upit ili zatražite objašnjenja, kao i u terminima kada je trebalo da bude nastava po našem rasporedu (utorak od 09 do 11h i sreda od 13 do 15h). Nadam se da vam ova situacija neće teško pasti i da ćete uspeti da savladate sve fakultetske obaveze i u ovoj vanrednoj situaciji. Za termin predavanja od 17.03.2020. imate fajl Električna pražnjenja u dielektricima na sajtu predmeta, a treba pročitati prvi deo koji se odnosi na gasovite dielektrike (zaključno sa stranicom 26). 

Pozdrav,
Vesna Javor

Plan predavanja:

1. Definicija VN u EEN i predmet proučavanja TVN. Primene visokog napona. Opasnosti od VN.

2. Prenaponi u EES. Koordinacija izolacije. Tipovi izolacije u EES. Uzroci i podela prenapona u EES.

3. Načini naelektrisavanja u gasovima. Tipovi električnih pražnjenja u gasovitim dielektricima. Lavina elektrona.

4. Townsendova teorija električnih pražnjenja u gasovima. Paschenov zakon. Teorija strimera. Električni proboj u SF6.

5. Korona. Gubici na VN vodovima usled korone.

6. Električni luk u elektroenergetskom postrojenju.

7. GIS postrojenja. Gašenje električnog luka. Modelovanje električnog luka u SF6 prekidačima.

8. Električna pražnjenja u tečnim dielektricima. Električna pražnjenja u čvrstim dielektricima.

9. Vrlo brzi prenaponi. Atmosferski prenaponi. Struja AP prema IEC 62305. Standardni talasni oblik prenapona. Meteorološki parametri atmosferskih pražnjenja. AP u elemente EES.

10. Sklopni prenaponi. Privremeni prenaponi.

11. Podela odvodnika prenapona. SiC i MOV odvodnici prenapona i njihovi karakteristični parametri.

12. Podela generatora visokog napona i svrhe upotrebe. DC generatori visokog napona. AC generatori visokog napona. Impulsni visokonaponski generatori.

13. Preventivna i korektivna održavanja EE opreme. Parcijalna pražnjenja i merne metode. Treeing i tracking.

14. Statistički pristup koordinaciji izolacije.

   

Korisni linkovi:

http://www.lightningmaps.org

https://www.flimmit.com/blitzgewitter-himmer-unter-strom/

https://www.youtube.com/watch?v=UF5EDV6T7es

 

Usmeni ispit iz predmeta Tehnika visokog napona održaće se 13.07.2020. od 12h u kab. 40.

Na usmeni ispit su pozvani studenti: Anastasija Đokić br. ind. 16064 i Marijana Perović br. ind. 16273.

 

Diplomski rad

Poštovane koleginice i kolege,

uvod u osnove Matlaba možete naći na ovom LINK-u (Matlab OnRamp)

Na srpskom jeziku je dostupan i kurs koji je kreirala prof. dr Jovana Džunić kome se može pristupiti preko Matlab Drive na adresi https://drive.matlab.com/sharing/fab229e2-c89e-499d-8687-33132ca6dab0. Za pristup materijalu potrebno je, ako nemate, da kreirate besplatan Matlab nalog.

Najnovije! 

Ažurirana forma za izradu diplomskih (master) radova sa kratkim uputstvom za pisanje objavljena je na sajtu!

Power point templejt za prezentacije diplomskih radova nalazi se na sajtu Katedre za download kao zip fajl.

Studenti stiču pravo da prijave diplomski rad upisom u 8. semestar. Na osnovu spiska tema student po dogovoru sa nastavnicima bira temu diplomskog rada. Kada se prijavi diplomski rad, on se mora odbraniti u roku od najduže 6 meseci! Prilikom prijave rada mora se voditi računa o ovom roku!

Po dogovoru sa nastavnikom student može ranije da počne da radi na temi, a da kasnije, kada bude položio većinu ispita, prijavi diplomski rad i time počinje da teče rok pomenutih 6 meseci!

 

Files:
Forma za prezentaciju diplomskih i master radova

PowerPoint template za prezentaciju diplomskih i master radova!

Date 2015-01-17 Filesize 60.24 KB Download 1481

Uputstvo za izradu diplomskog/master rada

Microsoft Word fajl sa naslovnom stranom i uputstvom za izradu diplomskih i master radova na Katedri za energetiku.

Publikovana je ažurirana forma.

Date 2015-01-17 Filesize 447.23 KB Download 2043

Elektrane

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita koji će se održati u petak, 3.6.2020. god. u 11 h u 422c, pozivaju se:

Hristina Jovanović       (uslovno)

Miloš Trajković            (uslovno)

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Radi izlaska na usmeni deo ispita, neophodno je da Andreja Džopalić plati 2200,00 za školarinu na žiro račun fakulteta (bez poziva na broj) i odnese potvrdu u studentsku službu danas ili u ponedeljak pre usmenog.  

Na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 8.6.2020. u 10h u 422c, pozivaju se:

Dražen Milojević        75 poena

Andreja Džopalić        50 poena

 

Predmetni nastavnik

 

 

Usmeni deo ispita biće održ

 

Обавештење

Усмени део испита у јануарском року почеће у 13:15 за студенте:

Николу Геочеловића,

Николу Станковића,

Марка Манасијевића,

Предрага Арежину,

Алексу Виријевића,

Милана Ватића,

Стојана Денића,

Тамару Јовановић,

Сандру Јовановић.

Од 14:00 усмени ће имати:

Ненад Соколовић,

Андрија Додић,

Анастасија Ђокић,

Маријана Перовић,

Марко Скрлатовић,

Милорад Куч,

Ненад Димитријевић,

Катарина Џунић.

Од 14:45 усмени ће имати:

Нина Јевтовић,

Алекса Турудић,

Јована Михајловић,

Марко Јовановић.

 

 

 

Rezultati II popravnog kolokvijuma (max broj poena 45)

Katarina Džunić        44,5

Nenad Sokolović       39,5

Marijana Perović       39,5

Sandra Jovanović      35,5

Tamara Jovanović      35,5

Anastasija Đokić        33

Predrag Arežina         30

Nikola Geočelović       22,5

Hristina Jovanović      14,5

II popravni kolokvijum položili su studenti sa 22,5 poena i više.

 

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku položila je

Nina Jevtović       86 poena.

 

Usmeni deo ispita za studente koji su položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma, i za studentkinju koja ja položila pismeni deo ispita, biće održan u ponedeljak, 3.2.2020. godine, poslepodne, u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

II kolokvijum položili su studenti koji imaju više od 22,5 poena. Studenti koji žele da rade popravni I ili II kolokvijum neophodno je da to jave asistentu u toku današnjeg dana, 23.1.2020. godine. 

Резултати – II Колоквијум

Име и презиме                       Бр. индекса                Бр. поена (макс. 45)

Марко Јовановић                  16122                         44

Јована Михајловић              16233                         40

Милан Ватовић                    16016                         37

Алекса Турудић                   16431                         34,6

Стојан Денић                        16048                         32,8

Марко Скрлатовић               16329                         32,7

Ненад Димитријевић           16052                         32,1

Милорад Куч                        16158                         31,8

Алекса Виријевић                16028                         31,8

Никола Станковић               15889                         27,6

Андрија Додић                     16061                         25,9

Марко Манасијевић             16169                         23,5

Предраг Арежина                 15998                         17,6

Маријана Перовић               16273                         17,4

Ненад Соколовић                 16333                         16,6

Анастасија Ђокић                16064                         14,8

Сандра Јовановић                16126                         12,6

Никола Геочеловић              16036                         10,2

Тамара Јовановић                16127                         8,6

Христина Јовановић            16130                         4

Катарина Џунић                    16449                         1

 

 

 

Obaveštenje

II kolokvijum  biće održan 20. 1. 2020. u 14 h, u A2.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

II kolokvijum  biće održan 20. 1. 2020. u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Usmeni deo ispita iz Elektrana biće održan u petak, 6. 12. 2019. u 15h u 422c. 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Rezultati I kolokvijuma (maksimalni broj poena 45):

Jovana Mihajlović          45 poena,

Marko Jovanović            44 poena,

Marko Skrlatović            43,5 poena,

Andrija Dodić                 42,5 poena,

Nenad Dimitrijević          42 poena,

Milorad Kuč                    41,5 poena,

Aleksa Turudić                41,5 poena,

Anastasija Đokić             39 poena,

Katarina Đunić                35,5 poena,

Marijana Perović              33,5 poena,

Marko Manasijević           31,5 poena,

Nikola Stanković              29,5 poena,

Aleksa Virijević                29 poena,

Stojan Denić                   28 poena,

Hristina Jovanović            27,5 poena,

Sandra Jovanović             27,5 poena,

Nenad Sokolović              27,5 poena,

Tamara Jovanović            26,5 poena,

Nikola Geočelović            26 poena,

Milan Vatović                  23,5 poena,

Predrag Arežina              23,5 poena.

Svi studenti su položili I kolokvijum.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Zbog molbe svih studenata koji su položili pismeni deo ispita u decembarskom roku, usmeni se pomera za petak. Vreme će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 2. 12. 2019. u 13:15 u 422c pozivaju se:

Nina Jevtović          80 poena

Andraja Džopalić     68 poena

Aleksandra Milošević (uslovno)

Jelena Andonović      (uslovno)

 

Predmetni nastavnik

Pismeni  deo ispita u oktobru 2 nije položio ni jedan kandidat.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Pismeni  deo ispita u oktobru 2 nije položio ni jedan kandidat.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita biće održan 25. 9. 2019. u 8:15 u učionici preko puta 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 25. 09. 2019., u vreme koje će biti naknadno objavljeno, pozivaju se:

Miloš Košanin   61 poen,

Filip Gagić        56 poena.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 04. 09. 2019., u 9 h u 422c, pozivaju se:

Milica Radosavljević   95,5 poena,

Milena Petković            (uslovno).

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 20. 06. 2019., u 10 h u 422c, poziva se

Luka Živković   (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak, 1.4.2019., u 9h u 422c, pozivaju se:

Jovan Nikolić       85 poena,

Dejan Anđelković 79 poena,

Nikola Stojković   50 poena.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Redosled ispitivanja 8. 2. 2019. godine

Milica Petrović,

Krstina Zečević,

Dušan Jovanović,

Tadija Jeftić,

Ivana Đorđević,

Miloš Kostić,

Milan Živković,

Petar Milovanović.

II grupa (10h):

Branislav Kostić,

Nikola Lukić,

Ilija Jović,

Kosta Kostić,

Ivana Pešić,

Vukan Spasić,

Aleksandar Popović,

Ana Đorđević.

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Zbog molbe studenata da se pomeri usmeni deo ispita, pošto imaju usmeni iz drugog predmeta, usmeni deo ispita iz Elektrana će biti u petak, 8. 2. 2019. u 9h u 422c. Zbog većeg broja studenata, studenti će biti podeljeni u grupe koje će biti naknadno objavljene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Elektrana za studente koji su pismeni deo položili preko kolokvijuma ili na ispitu, održaće se u utorak, 5. 2. 2019 u 422c, sa početkom u 9h. Zbog većeg broja studenata, studenti će biti podeljeni u grupe koje će biti naknadno objavljene.

Predmetni nastavnik

 

 

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Aleksandar Popović                      87,5 poena

Miloš Kostić                                    63,5 poena

Milica Petrović                               (uslovno)

 

 

Rezultati II ponovljenog kolokvijuma (max broj poena 45)

Ana Đorđević                   36 poena

Vukan Spasić                   35 poena

Ivana Đorđević                30 poena

Tadija Jevtić                     29 poena

Branislav Kostić               23 poena

Krstina Zečević                 17 poena

Dušan Jovanović             17 poena

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma (maksimalni broj poena 45)

Ivana Pešić           37

Nikola Lukić          36,5

Milan Živković       33

Ana Đorđević        32

Ilija Jović              32

Kosta Kostić         31,5

Petar Milovanović 29

Aleksandar Popović 24

Milica Petrović       9,5

Ivana Đorđević      6

Krstina Zečević      4

Vukan Spasić         0

Branislav Kostić     0

Studenti koji nameravaju da izađu na popravni kolokvijum treba da se jave asistentu. U slučaju izlaska na popravni kolokvijum, računaće se isključivo rezultat popravnog kolokvijuma.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

II kolokvijum će biti 21. 1. 2019. godine u 8 h u 432. Popravni I ili II kolokvijum će moći da se rade u terminu pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 13. 12. 2018. u 11h u 422b, pozivaju se:

Danilo Petrović      70 poena,

Miloš Kostić           50 poena,

Aleksandra Brankovan      (uslovno).

     U Nišu,  10. 12. 2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

 

 

 

Rezultati I kolokvijuma (max broj poena 45)

Ana Đorđević         44

Vukan Spasić         42,5

Ivana Pešić            41,5

Kosta Kostić           41

Branislav Kostić      41

Petar Milovanović   37,5

Ilija Jović               37

Aleksandar Popović 36,5

Nikola Lukić            34,5

Dušan Jovanović     32

Ivana Đorđević       29

Milan Živković        28

Tadija Jeftić           23,5

Krstina Zečević      23

Milica Radosavljević 20,5

Filip Gagić              17

Nikola Stojković       3

Kolokvijum su položili studenti sa brojem poena većim od 20. Uslov polaganja pismenog dela ispita preko kolokvijuma je da prosečan broj poena na oba kolokvijuma treba da bude 22,5.

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

2OEP8A01 Projektovanje elektromotornih pogona

Pristup snimljenim materijalima kursa i PowerPoint prezentacijama korišćenim u toku kursa moguć je pridruživanjem adekvatnom grupi na MS Teams platformi. Link ka grupi: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3063624201a4237856ade2ba5c50191%40thread.tacv2/conversations?groupId=755486c3-a116-4c10-9dd3-926fa8deb533&tenantId=f5501f2a-b2b9-4122-8f2d-aa0f0366d907

Kurs PLC programiranja i puštanja elektromotornih pogona u virtuelnom okruženju traje od 21. do 24. aprila i 27. aprila u vremenu od 16h00min do 19h00min!

U okviru projekta Unapređenja nastave iz grupe predmeta Električne mašine i pogoni (UNEMP), finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizuje se Kurs PLC programiranja kroz primere podržane u virtuelnom okruženju formiranom u softveru Factory IO.

Pozivaju se zainteresovani studenti Elektroenergetike i drugih modula Elektronskog fakulteta da se prijave slanjem e-maila na adresu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . U prijavi je potrebno navesti sledeće podatke: Ime Prezime studenta, email nalog sa @elfak.rs. Iskoristite priliku da steknete nova inženjerska znanja veoma korisna za buduće zaposlanje i da ujedno obogatite vašu stručnu biografiju. Kurs je posvećen programiranju i korišćenju Siemens PLC uređaja, a izvode ga predavači sa dugogodišnjim iskustvom u upotrebi ovih uređaja u industriji.
 
Kurs će biti organizovan u periodu od 21. do 24 aprila preko MS Teams platforme, a ostale detalje (potrebni softveri za aktivno učešće) dobićete nakon registracije.  U prilogu ovog poziva možete videti spisak predavača i agendu kursa.
 

 

 

Predavanja u školskoj 2017-18. godini su svakog utorka u L58 (stara zgrada) u vremenu od 10h do 12h! Računske i lab vežbe su od 12h do 14h u L58. 

Materijali za predavanja su korigovani i postavljeni na sajtu!  

Циљ
предмета
Упознавање студената са основним пројектантским решењима савремених електромоторних погона на енергетском и управљачком нивоу.Упознавање студената са пројектним планирањем и током израде пројектне документације.
Исход
предмета
На крају курса студенти траба да искажу: познавање основних пројектантских принципа и садржаја пројектне документације; способност сагледавања комплексних проблема заштите, функционалности и аутоматизације погона. Оспособљеност за самосталну израду средње сложених пројеката електромоторних погона.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Пројектно планирање. Упознавање са националном и међунардоном законском и техничком регулативом. Означавање уређаја. Примена инжењерских софтвера у пројектовању електромоторних погона (ЕМП). Пројектовање енергетског дела ЕМП: прорачуни, заштита, избор опреме. Основна опрема за заштиту: осигурачи, прекидачи, релеји, функционална безбедност. Избор и пројектовање управљачког дела ЕМП: локално и удаљено управљање. Избор основних компоненти и топологије индустријских мрежа. Избор компоненти ПЛЦ система. Пројектовање сложених вишемоторних погона.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Практична настава се одвија кроз све фазе израде једног пројекта електромоторног погона средње сложености: планирање, прорачуни, фаза израде идејног пројекта, израда главног пројекта, спецификација опреме и израда монтажних шема и ситуација. У изради документације студенти користе савремене инжењерске софтверске алате (EPLAN, AutoCad, Simaris) за решавање постављеног пројектног задатка. Студенти се у лабораторији упознају са основним елементима савремених електромоторних погона и практичном реализацијом пројектантских решења.

Prijatelji laboratorije:

Siemens doo. Beograd

ABB doo Beograd

Mikrokontrol Beograd

Elevator plus - Niš

 

Materijali sa predavanja: 

Interesantni linkovi proizvodjaca opreme i korisnih informacija:

Uvod u programiranje PLC-a

Izbor kočionih otpornika - Primer General Electric

www.danfoss.rs  - Proizvodjac frekv. pretvaraca, davaca, itd.

www.schneider-electric.rs - Veliki proizvodjac opreme za energetiku (ima dosta kataloga na srpskom jeziku)
Katalog niskonaponske opreme na srpskom jeziku Katalog 

shop.indas.rs - On-line prodavnica elektro-opreme (imaju i osnovne tehnicke podatke o opremi)

http://www.schrack.rs/ - Prodavac opreme za energetiku i elektrotehniku (ima i on-line prodavnica)

http://www.automation.siemens.com/mcms/electrical-design-software/en/service-support/simaris-software/pages/default.aspx - Simaris software za proracune i dimenzionisanje elektroopreme

Uvod u PLC programiranje (Siemens getting starter with S7-1200): odličan materijal za shvatanje povezivanja ulaza/izlaza na PLC-u i osnove LAD programiranja

Rezultati ispita iz Uzemljivača (23.06. 2020.)


Rezultati ispita iz Uzemljivača održanog 23. 06. 2020. godine

Ispit iz Uzemljivača položili su sledeći studenti:

1. Miloš Košanin                 15667         10
2. Dražen Milojević             15741         10
3. Nikola Stanković             15889         10
4. Milan Vatović                  16016          7
5. Aleksa Virijević               16028          10
6. Nikola Geočelović            16036          6
7. Stojan Denić                  16048          10
8. Nenad Dimitrijević          16052          9
9. Andrija Dodić                 16061         10
10. Marko Jovanović           16122        10
11. Sandra Jovanović         16126        10
12. Tamara Jovanović         16127        9
13. Hristina Jovanović         16130       10
14. Živadin Jović                16131         7
15. Milorad Kuč                  16158        10
16. Jovana Mihajlović           16233      10
17. Marko Skrlatović            16329      10
18. Nenad Sokolović            16333        10
19. Karolina Stanisavljević   16343          9
20. Aleksa Turudić              16431          10

Upis ocena i eventualno ulaganje primedbi obaviće se u petak 26.06.2020. godine u 13.00 u kabinetu 429.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

у складу са актуелном ситуацијом, од понедељка 23.03.2020 крећемо са другачијом организацијом наставе из предмета Уземљивачи.

На овој wеб страници сваке недеље добијаћете унапред материјал са предавања. На вама је да га погледате, проучите и обратите се за појашњења, уколико за тим има потребе. 

Исти материjал биће вам послат и на мејл адресе. Молим вас да ми потврдите своје мејл адресе у одговору на поруку коју ћу послати на све адресе које тренутно поседујемo.

У тексту испод налази се план реализације наставе.

Чувајте се.

Д. Тасић, Н. Цветковић

План реализације наставе из Уземљивача

 

Назив предмета: Уземљивачи (модул: Електроенергетика)

Термини одржавања часова:четвртак 10-14

Веб локације за постављање материјала:

http://energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/studije/iv-godina/uzemlјivaci

Термини за консултације:

Предметни наставник Консултације Комуникација
Др Ненад Цветковић, ванредни професор

Четвртак, 10-14 (до даљњег)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Др Драган Тасић, редовни професор -

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (30.01.2020.)

 

Испит из уземљивача положио је

 

1. Лука Живковић    15493                    8 (осам)

Упис оцене обавиће се у уторак 4.02.2020. године у 12 сати у кабинету 429ц.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (17.09.2019.)

Испит из уземљивача положила је

1. Александра Милошевић     15748                    6 (шест).

Упис оцене обавиће се у петак, 20.09.2019. у 9 сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (14.06.2019.)

Испит из уземљивача положио је

1. Милош Трајковић     15451                    6 (шест).

Упис оцена (укључујући и студенте који су испит положили на основу резулата остварених на колоквијуму) обавиће се у уторак, 18.06.2019. у 13. сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (06.06.2019)

1. Филип Гагић           15596   44

2. Тадија Јевтић           15638   32

3. Душан Јовановић     15647   40

4. Илија Јовић             15658   92

5. Коста Костић           15673   77

6. Петар Миловановић   15736   98

7. Ивана Пешић           15807   98

8. Кристина Зечевић     15972   50

9. Милан Живковић     15975   97

Rадови се могу погледати у ПОНЕДЕЉАК 10.06.2019. у 13 сати у кабинету 135, када ће студентима бити саопштен и предлог оцена.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОЈ ПРОВЕРИ ЗНАЊА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (6.06.2019.)

Друга провера знања из Уземљивача (модул Електроенергетика) биће одржан у ЧЕТВРТАК 6.06.2019 у 9.00 сати у учионици 432. 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (18.04.2019)

  1. Филип Гагић           15596   100
  2. Тадија Јевтић           15638   100
  3. Душан Јовановић      15647   100
  4. Илија Јовић             15658   100
  5. Коста Костић            15673   100
  6. Петар Миловановић   15736   90
  7. Ивана Пешић            15807   95
  8. Кристина Зечевић     15972   100
  9. Милан Живковић      15975   100

Rадови се могу погледати у ЧЕТВРТАК 9.05.2019. у 9.00 у кабинету 428ц.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (5.12.2018.)

На други део испита из Уземљивача позивају се следећи студенти:

1. Верица Китановић   15163

2. Миодраг Петровић   153133

3. Александар Стојанов 16986

Други део испита заказује се за уторак 11.12.2018. у 12.15 сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Rezultat ispita iz Uzemljivača (4.10.2018.)

Student koji je polagao ispit iz Uzemljivača nije položio. Rad se može pogledati u ponedeljak 8.10.2018. u kabinetu 428c.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

На други део испита из Уземљивача (25.09.2018.) позивају се следећи студенти:

1. Ивана Ђорђевић   15090

2. Нина Јевтовић   15135

3. Стефан Петровић  15136

4. Тамара Поповић   15324

5. Милица Радосављевић   15330

6. Небојша Радосављевић   115331

7. Милош Вуксановић   15479

 

Други део испита заказује се за уторак 2.10.2018. у 13.00 сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

Испит из Уземљивача (15.06.2018) положили су следећи студенти:

1. Владимир Ивановић 15123   6

2. Милан Јовановић 15147    10

3. Јован Николић 15281   8

4. Милутин Стојковић 15423   10

5. Бојан Тројановић 15455   10

Упис оцена обавиће се у ЧЕТВРТАК 21.06.2018. у 9.30. сати у кабинету 135. У истом термину биће обављен и упис оцена студентима који су испит положили на основу резултата остварених на колоквијумима

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

На основу резултата остварених на колоквијумима, испит из Уземљивача положили су следећи студенти:

1. Милош Костић 14344   10

2. Стефанија Лазаревић 14352 10

3. Дејан Анђелковић 15027 10

4. Нина Јевтовић 15135     9

5. Милан Јовановић 15147   6

6. Милан Јовановић 15148   10

7. Бобан Костић 15170    10

8. Никола Крстић 15181   10

9. Христина Лојић 15192   10

10. Никола Лукић 15194    6

11. Тамара Митић 15253    10

12. Мирослав Младенов 15256    9

13. Наташа Негојицић 15270    10

14. Давид Николић 15275    10

15. Ивана Пенчић 15296    7

16. Миљана Перуновић 15299    10

17. Селена Стефаноски 15388    7

18. Бојан Тројановић 15455    8

19. Анђела Видојковић 15468   10

20. Милица Здравковић 15483   10

21. Стефан Живановић 15490    7

Радови са другог колоквијума могу се погледати у УТОРАК 12.06.2018. од 13.00 до 14.00 сати у кабинету 135. Упис оцена биће обављен на дан уписа оцена студентима који испит буду положили у јунском испитном року, о чему ће студенти бити обавештени у оквиру информације о резултатима првог дела испита у јунском испитном року.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.