2OEP8B03 Tehnika visokog napona

Osnovne akademske studije (OAS)

Šifra predmeta: 2OEP8B03

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Klasifikacija prenapona u EES. Procesi pražnjenja u gasovitim, tečnim i čvrstim dielektricima. Oblici električnih pražnjenja. Proboj i preskok. Korona. Električni luk. Osobine SF6 gasa. GIS postrojenja. Struja atmosferskog pražnjenja. Prenaponi usled atmosferskih pražnjenja. Direktna i indirektna atmosferska pražnjenja. Prostiranje prenaponskih talasa po elementima elektroenergetskog sistema. Komutacioni prenaponi. Prenaponi pri zemljospoju. Ferorezonansa. Zaštita od prenapona i tipovi odvodnika prenapona. Generatori VN: impulsni, DC i AC. Preventivna i korektivna održavanja elektroenergetske opreme. Merenja parcijalnih pražnjenja. Konvencionalni metod koordinacije izolacije. Statistički pristup koordinaciji izolacije.

 

II kolokvijum iz TVN održaće se 06.06.2019. od 10:15 u kab. 40.

 

Korisni linkovi:

http://www.lightningmaps.org

http://doku5.com/blitzgewitter-himmel-unter-strom/

https://www.youtube.com/watch?v=UF5EDV6T7es

Materijali sa predavanja:

Završni rad

Najnovije! 

Nagrada za najbolji završni rad na Elektronskom fakultetu u Nišu u školskoj 2014-15 dodeljena je studentu Filipu Filipoviću sa modula Elektroenergetika za rad pod naslovom Primena PLC-a i industrijskih mreža za upravljanje električnim pogonima!

Izašao je spisak tema za završne radove!

Forma za izradu završnih (master) radova sa kratkim uputstvom za pisanje objavljena je na sajtu! Dokumenat je pripremljen u word formatu (verzija Word 2003). 

Power point templejt za prezentacije završnih radova nalazi se na sajtu Katedre za download kao zip fajl.

Studenti stiču pravo da prijave završni rad upisom u 8. semestar. Na osnovu spiska tema student po dogovoru sa nastavnicima bira temu završnog rada. Kada se prijavi zavrsni rad, on se mora odbraniti u roku od najduže 6 meseci! Prilikom prijave rada mora se voditi računa o ovom roku!

Po dogovoru sa nastavnikom student može ranije da počne da radi na temi, a da kasnije, kada bude položio većinu ispita, prijavi zavrsni rad i time počinje da teče rok pomenutih 6 meseci!

 

Files:
Teme za završne radove studenata na osnovnim studijama 2018/19

Teme za završne radove studenata na osnovnim studijama 2018/19.

Date 2013-12-20 Filesize 154 KB Download 5345

Forma za prezentaciju završnih i master radova

PowerPoint template za prezentaciju završnih i master radova!

Date 2015-01-17 Filesize 37.24 KB Download 1247

Uputstvo za izradu završnog/master rada

Word 2003 fajl sa naslovnom stranom i uputstvom za izradu završnih i master radova na Katedri za energetiku.

Date 2015-01-17 Filesize 1.08 MB Download 1791

Elektrane

Obaveštenje 

Usmeni deo ispita iz Elektrana biće održan u petak, 6. 12. 2019. u 15h u 422c. 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Zbog molbe svih studenata koji su položili pismeni deo ispita u decembarskom roku, usmeni se pomera za petak. Vreme će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 2. 12. 2019. u 13:15 u 422c pozivaju se:

Nina Jevtović          80 poena

Andraja Džopalić     68 poena

Aleksandra Milošević (uslovno)

Jelena Andonović      (uslovno)

 

Predmetni nastavnik

Pismeni  deo ispita u oktobru 2 nije položio ni jedan kandidat.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Pismeni  deo ispita u oktobru 2 nije položio ni jedan kandidat.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita biće održan 25. 9. 2019. u 8:15 u učionici preko puta 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 25. 09. 2019., u vreme koje će biti naknadno objavljeno, pozivaju se:

Miloš Košanin   61 poen,

Filip Gagić        56 poena.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 04. 09. 2019., u 9 h u 422c, pozivaju se:

Milica Radosavljević   95,5 poena,

Milena Petković            (uslovno).

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 20. 06. 2019., u 10 h u 422c, poziva se

Luka Živković   (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak, 1.4.2019., u 9h u 422c, pozivaju se:

Jovan Nikolić       85 poena,

Dejan Anđelković 79 poena,

Nikola Stojković   50 poena.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Redosled ispitivanja 8. 2. 2019. godine

Milica Petrović,

Krstina Zečević,

Dušan Jovanović,

Tadija Jeftić,

Ivana Đorđević,

Miloš Kostić,

Milan Živković,

Petar Milovanović.

II grupa (10h):

Branislav Kostić,

Nikola Lukić,

Ilija Jović,

Kosta Kostić,

Ivana Pešić,

Vukan Spasić,

Aleksandar Popović,

Ana Đorđević.

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Zbog molbe studenata da se pomeri usmeni deo ispita, pošto imaju usmeni iz drugog predmeta, usmeni deo ispita iz Elektrana će biti u petak, 8. 2. 2019. u 9h u 422c. Zbog većeg broja studenata, studenti će biti podeljeni u grupe koje će biti naknadno objavljene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Elektrana za studente koji su pismeni deo položili preko kolokvijuma ili na ispitu, održaće se u utorak, 5. 2. 2019 u 422c, sa početkom u 9h. Zbog većeg broja studenata, studenti će biti podeljeni u grupe koje će biti naknadno objavljene.

Predmetni nastavnik

 

 

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Aleksandar Popović                      87,5 poena

Miloš Kostić                                    63,5 poena

Milica Petrović                               (uslovno)

 

 

Rezultati II ponovljenog kolokvijuma (max broj poena 45)

Ana Đorđević                   36 poena

Vukan Spasić                   35 poena

Ivana Đorđević                30 poena

Tadija Jevtić                     29 poena

Branislav Kostić               23 poena

Krstina Zečević                 17 poena

Dušan Jovanović             17 poena

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma (maksimalni broj poena 45)

Ivana Pešić           37

Nikola Lukić          36,5

Milan Živković       33

Ana Đorđević        32

Ilija Jović              32

Kosta Kostić         31,5

Petar Milovanović 29

Aleksandar Popović 24

Milica Petrović       9,5

Ivana Đorđević      6

Krstina Zečević      4

Vukan Spasić         0

Branislav Kostić     0

Studenti koji nameravaju da izađu na popravni kolokvijum treba da se jave asistentu. U slučaju izlaska na popravni kolokvijum, računaće se isključivo rezultat popravnog kolokvijuma.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

II kolokvijum će biti 21. 1. 2019. godine u 8 h u 432. Popravni I ili II kolokvijum će moći da se rade u terminu pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 13. 12. 2018. u 11h u 422b, pozivaju se:

Danilo Petrović      70 poena,

Miloš Kostić           50 poena,

Aleksandra Brankovan      (uslovno).

     U Nišu,  10. 12. 2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

 

 

 

Rezultati I kolokvijuma (max broj poena 45)

Ana Đorđević         44

Vukan Spasić         42,5

Ivana Pešić            41,5

Kosta Kostić           41

Branislav Kostić      41

Petar Milovanović   37,5

Ilija Jović               37

Aleksandar Popović 36,5

Nikola Lukić            34,5

Dušan Jovanović     32

Ivana Đorđević       29

Milan Živković        28

Tadija Jeftić           23,5

Krstina Zečević      23

Milica Radosavljević 20,5

Filip Gagić              17

Nikola Stojković       3

Kolokvijum su položili studenti sa brojem poena većim od 20. Uslov polaganja pismenog dela ispita preko kolokvijuma je da prosečan broj poena na oba kolokvijuma treba da bude 22,5.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje - ISPRAVKA

I kolokvijum iz Elektrana biće održan u petak, 30. 11. 2018. godine u 14h.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Prijava za knjigu "Elektrane" vrši se do 17.10. kod asistenta Ivana. Prijava podrazumeva uplatu od 500 dinara za knjigu. Naknadne prijave neće biti razmatrane.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Kandidati koji su polagali pismeni deo ispita u oktobru 2, ovaj ispit nisu položili.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Zbog molbe studenata usmeni u oktobru 1, će biti održan u 11h u 422c.

 

Predmetni nastavnik

                                                                        Obaveštenje

 

                Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak 2. 10. 2018. godine u 13h u 422c, pozivaju se:

Milica Stojanović     79 poena,

Miodrag Petrović     57 poena.

 

U Nišu, 28.9.2018.                                                                  Predmetni nastavnik

                                                                                   Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

 

Rezultati pismenog dela ispita u oktobarskom roku biće objavljeni u petak, 28.9.

Usmeni će biti održan u utorak, 2.10. u 13h u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

 

                                                  Obaveštenje

                Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak 3. 9. 2018. godine u 10h u 422c, pozivaju se:

Sanja Veličkov      69 poena,

Miroslav Mladenov  52 poena.

                                                                                   Predmetni nastavnik

 

 

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati 21. 6. 2018. godine u 10h u 422c, pozivaju se:

Stefan Milošević       76 poena

Miodrag Stojiljković  61 poen

Žarko Todorović       (uslovno)

Petar Tričković         (uslovno)

Nikola Vojinović        (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

Dva studenta koja su izašla na pismeni deo ispita u aprilskom roku, ovaj ispit nisu položili.

Predmetni nastavnik

 

Redosled ispitivanja studenata 19.2.2018. u učionici 433c

 

12:15 – 13:00

 1. Petar Vuković
 2. Miodrag Stojiljković
 3. Vladimir Ivanović
 4. Dejan Anđelković
 5. Dalibor Šošić
 6. Marina Vesić
 7. Milica Radosavljević
 8. Đorđe Tasić

13:00 – 13:45

 1. Stefan Manasijević
 2. Nebojša Radosavljević
 3. Verica Kitanović
 4. Stefan Živanović
 5. Miloš Nikolić
 6. Selena Stefanoski
 7. Miloš Vuksanović
 8. Ivana Penčić

13:45- 14:30

 1. Nataša Negojicić
 2. Stefan Petrović
 3. Milan Jovanović (15147)
 4. Milutin Stojković
 5. Anđela Vidojković
 6. Tamara Popović
 7. Bojan Trojanović
 8. Boban Kostić

14:30- 15:15

 1. Nikola Krstić
 2. Hristina Lojić
 3. Miljana Perunović
 4. David Nikolić
 5. Tamara Mitić
 6. Milan Jovanović (15148)
 7. Milica Zdravković

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Zbog molbe studenata, usmeni deo ispita iz Elektrana će biti održan 19.2.2018. godine u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati popravnog II kolokvijuma: Nebojša Radosavljević     69 poena

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Stefan Živanović      75 poena

Vladimir Ivanović     50 poena

Miodrag Stojiljković  50 poena

Petar Vuković           (uslovno)

Usmeni deo ispita za studente koji su pismeni deo ispita položili preko kolokvijuma i za one koji su položili pismeni deo u januarskom ispitnom roku, održaće se u petak, 2.2.2018. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje - Rezultati II kolokvijuma

 

Milica Zdravković                       100 poena

Tamara Mitić                                99 poena

Milan Jovanović (15148)                98,5 poena

Miljana Perunović                          96,5 poena

David Nikolić                                 96 poena

Nikola Krstić                                 96 poena

Boban Kostić                                 96 poena

Hristina Lojić                                 93,5 poena

Miloš Nikolić                                   93 poena

Stefan Petrović                               91 poen

Bojan Trojanović                             88,5 poena

Tamara Popović                              88 poena

Anđela Vidojković                            84 poena

Milutin Stojković                              81,5 poena

Ivana Penčić                                    80 poena

Miloš Vuksanović                              78,5 poena

Milan Jovanović (15147)                   77 poena

Selena Stefanoski                             76 poena

Nataša Negojicić                               76 poena

Stefan Manasijević                            69 poena

Verica Kitanović                                66 poena

Đorđe Tasić                                      58 poena

Marina Vesić                                     57 poena

Dalibor Šošić                                     52 poena

Dejan Anđelković                               45 poena - poziva se na usmeni, uzimajući u obzir redovnost na nastavi

------------------------------------------------

Milica Radosavljević                            25 poena

Stefan Živanović                                 12 poena

Vladimir Ivanović                                11 poena

Nebojša Radosavljević                           0 poena

Studenti koji bi želeli da rade popravni I ili II kolokvijum treba da se jave asistentu u toku dana, lično ili e-mail-om).

Usmeni deo ispita za studente koji su položili pismeni preko kolokvijuma će biti održan kada i usmeni za one koji polože pismeni deo ispita. Zbog velikog broja studenata, studenti će biti raspodeljeni u grupe koje će biti objavljene pre  usmenog dela ispita.

Predmetni nastavnik

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita iz Elektrana u decembarkom ispitnom roku, koji će se održati 14.12.2017. u 10h u 422c, pozivaju se:

Daniel Vuković    (uslovno),

Nikola Vidojković (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

 

Rezultati I kolokvijuma iz Elektrana

Milica Zdravković            100 poena

Bojan Trojanović             99,5 poena

Milan Jovanović               99,5 poena

David Nikolić                   99,5 poena

Miljana Perunović             99,5 poena

Hristina Lojić                    99 poena

Milutin Stojković               99 poena

Tamara Mitić                    99 poena

Selena Stefanoski             97,5 poena

Tamara Popović                97,5 poena

Milan Jovanović                 97 poena

Anđela Vidojković              95,5 poena

Stefan Petrović                 94,5 poena

Nataša Negojicić               92,5 poena

Nikola Krstić                     92,5 poena

Boban Kostić                    92,5 poena

Danilo Petrović                 90 poena

Ivana Penčić                    86,5 poena

Milica Radosavljević          85 poena

Miloš Vuksanović              81,5 poena

Nebojša Radosavljević     78 poena

Milica Stojanović             76,5 poena

Miloš Nikolić                    75 poena

Stefan Manasijević           75 poena

Đorđe Tasić                     75 poena

Verica Kitanović               73 poena

Jovan Nikolić                    65,5 poena

Nikola Lukić                      63 poena

Marina Vesić                     60,5 poena

Dalibor Šošić                    52,5 poena

Stefan Živanović               51 poen

Dejan Anđelković              50 poena

Vladimir Ivanović              43,5 poena

Miodrag Petrović              43 poena

Ivana Đorđević                30 poena

Miloš Kostić                     15 poena

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u ispitnom roku oktobar II, koji će se održati u petak, 13.10. u 9:15 u 422c, pozivaju se:

Tijana Vlajin                        87 poena

Nemanja Stanisavljević        (uslovno)

Marko Cenić                        (uslovno)

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2OEP8A01 Projektovanje elektromotornih pogona

Predavanja u školskoj 2017-18. godini su svakog utorka u L58 (stara zgrada) u vremenu od 10h do 12h! Računske i lab vežbe su od 12h do 14h u L58. 

Materijali za predavanja su korigovani i postavljeni na sajtu!  

Циљ
предмета
Упознавање студената са основним пројектантским решењима савремених електромоторних погона на енергетском и управљачком нивоу.Упознавање студената са пројектним планирањем и током израде пројектне документације.
Исход
предмета
На крају курса студенти траба да искажу: познавање основних пројектантских принципа и садржаја пројектне документације; способност сагледавања комплексних проблема заштите, функционалности и аутоматизације погона. Оспособљеност за самосталну израду средње сложених пројеката електромоторних погона.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Пројектно планирање. Упознавање са националном и међунардоном законском и техничком регулативом. Означавање уређаја. Примена инжењерских софтвера у пројектовању електромоторних погона (ЕМП). Пројектовање енергетског дела ЕМП: прорачуни, заштита, избор опреме. Основна опрема за заштиту: осигурачи, прекидачи, релеји, функционална безбедност. Избор и пројектовање управљачког дела ЕМП: локално и удаљено управљање. Избор основних компоненти и топологије индустријских мрежа. Избор компоненти ПЛЦ система. Пројектовање сложених вишемоторних погона.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Практична настава се одвија кроз све фазе израде једног пројекта електромоторног погона средње сложености: планирање, прорачуни, фаза израде идејног пројекта, израда главног пројекта, спецификација опреме и израда монтажних шема и ситуација. У изради документације студенти користе савремене инжењерске софтверске алате (EPLAN, AutoCad, Simaris) за решавање постављеног пројектног задатка. Студенти се у лабораторији упознају са основним елементима савремених електромоторних погона и практичном реализацијом пројектантских решења.

Prijatelji laboratorije:

Siemens doo. Beograd

ABB doo Beograd

Mikrokontrol Beograd

Elevator plus - Niš

 

Materijali sa predavanja: 

Interesantni linkovi proizvodjaca opreme i korisnih informacija:

Uvod u programiranje PLC-a

Izbor kočionih otpornika - Primer General Electric

www.danfoss.rs  - Proizvodjac frekv. pretvaraca, davaca, itd.

www.schneider-electric.rs - Veliki proizvodjac opreme za energetiku (ima dosta kataloga na srpskom jeziku)
Katalog niskonaponske opreme na srpskom jeziku Katalog 

shop.indas.rs - On-line prodavnica elektro-opreme (imaju i osnovne tehnicke podatke o opremi)

http://www.schrack.rs/ - Prodavac opreme za energetiku i elektrotehniku (ima i on-line prodavnica)

http://www.automation.siemens.com/mcms/electrical-design-software/en/service-support/simaris-software/pages/default.aspx - Simaris software za proracune i dimenzionisanje elektroopreme

Uvod u PLC programiranje (Siemens getting starter with S7-1200): odličan materijal za shvatanje povezivanja ulaza/izlaza na PLC-u i osnove LAD programiranja

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (17.09.2019.)

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (17.09.2019.)

Испит из уземљивача положила је

1. Александра Милошевић     15748                    6 (шест).

Упис оцене обавиће се у петак, 20.09.2019. у 9 сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (14.06.2019.)

Испит из уземљивача положио је

1. Милош Трајковић     15451                    6 (шест).

Упис оцена (укључујући и студенте који су испит положили на основу резулата остварених на колоквијуму) обавиће се у уторак, 18.06.2019. у 13. сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (06.06.2019)

1. Филип Гагић           15596   44

2. Тадија Јевтић           15638   32

3. Душан Јовановић     15647   40

4. Илија Јовић             15658   92

5. Коста Костић           15673   77

6. Петар Миловановић   15736   98

7. Ивана Пешић           15807   98

8. Кристина Зечевић     15972   50

9. Милан Живковић     15975   97

Rадови се могу погледати у ПОНЕДЕЉАК 10.06.2019. у 13 сати у кабинету 135, када ће студентима бити саопштен и предлог оцена.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОЈ ПРОВЕРИ ЗНАЊА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (6.06.2019.)

Друга провера знања из Уземљивача (модул Електроенергетика) биће одржан у ЧЕТВРТАК 6.06.2019 у 9.00 сати у учионици 432. 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (18.04.2019)

 1. Филип Гагић           15596   100
 2. Тадија Јевтић           15638   100
 3. Душан Јовановић      15647   100
 4. Илија Јовић             15658   100
 5. Коста Костић            15673   100
 6. Петар Миловановић   15736   90
 7. Ивана Пешић            15807   95
 8. Кристина Зечевић     15972   100
 9. Милан Живковић      15975   100

Rадови се могу погледати у ЧЕТВРТАК 9.05.2019. у 9.00 у кабинету 428ц.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (5.12.2018.)

На други део испита из Уземљивача позивају се следећи студенти:

1. Верица Китановић   15163

2. Миодраг Петровић   153133

3. Александар Стојанов 16986

Други део испита заказује се за уторак 11.12.2018. у 12.15 сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Rezultat ispita iz Uzemljivača (4.10.2018.)

Student koji je polagao ispit iz Uzemljivača nije položio. Rad se može pogledati u ponedeljak 8.10.2018. u kabinetu 428c.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

На други део испита из Уземљивача (25.09.2018.) позивају се следећи студенти:

1. Ивана Ђорђевић   15090

2. Нина Јевтовић   15135

3. Стефан Петровић  15136

4. Тамара Поповић   15324

5. Милица Радосављевић   15330

6. Небојша Радосављевић   115331

7. Милош Вуксановић   15479

 

Други део испита заказује се за уторак 2.10.2018. у 13.00 сати у кабинету 135.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

Испит из Уземљивача (15.06.2018) положили су следећи студенти:

1. Владимир Ивановић 15123   6

2. Милан Јовановић 15147    10

3. Јован Николић 15281   8

4. Милутин Стојковић 15423   10

5. Бојан Тројановић 15455   10

Упис оцена обавиће се у ЧЕТВРТАК 21.06.2018. у 9.30. сати у кабинету 135. У истом термину биће обављен и упис оцена студентима који су испит положили на основу резултата остварених на колоквијумима

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

На основу резултата остварених на колоквијумима, испит из Уземљивача положили су следећи студенти:

1. Милош Костић 14344   10

2. Стефанија Лазаревић 14352 10

3. Дејан Анђелковић 15027 10

4. Нина Јевтовић 15135     9

5. Милан Јовановић 15147   6

6. Милан Јовановић 15148   10

7. Бобан Костић 15170    10

8. Никола Крстић 15181   10

9. Христина Лојић 15192   10

10. Никола Лукић 15194    6

11. Тамара Митић 15253    10

12. Мирослав Младенов 15256    9

13. Наташа Негојицић 15270    10

14. Давид Николић 15275    10

15. Ивана Пенчић 15296    7

16. Миљана Перуновић 15299    10

17. Селена Стефаноски 15388    7

18. Бојан Тројановић 15455    8

19. Анђела Видојковић 15468   10

20. Милица Здравковић 15483   10

21. Стефан Живановић 15490    7

Радови са другог колоквијума могу се погледати у УТОРАК 12.06.2018. од 13.00 до 14.00 сати у кабинету 135. Упис оцена биће обављен на дан уписа оцена студентима који испит буду положили у јунском испитном року, о чему ће студенти бити обавештени у оквиру информације о резултатима првог дела испита у јунском испитном року.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

Резултати првог колоквијума из Уземљивача (17.04.2018.)

1. Милош Костић 14344 95

2. Стефанија Лазаревић 14352 100

3. Дејан Анђелковић 15027 95

4. Ивана Ђорђевић 15090 90

5. Владимир Ивановић 15123 77

6. Нина Јевтовић 15135 90

7. Милан Јовановић 15147 100

8. Милан Јовановић 15148 100

9. Бобан Костић 15170 100

10. Никола Крстић 15181 90

11. Христина Лојић 15192 100

12. Никола Лукић 15194 100

13. Тамара Митић 15253 100

14. Мирослав Младенов 15256 100

15. Наташа Негојицић 15270 100

16. Давид Николић 15275 100

17. Јован Николић 15281 70

18. Ивана Пенчић 15296 90

19. Миљана Перуновић 15299 100

20. Миодраг Петровић 15313 100

21. Тамара Поповић 15321 100

22. Милица Радосављевић 15330 95

23. Небојша Радосављевић 15331 70

24. Селена Стефаноски 15388 100

25. Милутин Стојковић 15423 100

26. Бојан Тројановић 15455 100

27. Анђела Видојковић 15468 100

28. Милица Здравковић 15483 100

29. Стефан Живановић 15490 100

30. Лука Живковић 15493 100

Радови се могу погледати у ЧЕТВРТАК 3.05.2018. у 9.45 у кабинету 428ц.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Rezultati ispita iz Uzemljivača održanog 29. 04. 2018. godine

Ispit iz Uzemljivača položio je

 1. Dušan Pavlović 14832       9

Upis ocena i eventualno ulaganje primedbi obaviće se u sredu 4.04.2018. godine u 9.30 u kabinetu 428c.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

Rezultati ispita iz Uzemljivača održanog 5. 12. 2017. godine

Ispit iz Uzemljivača položio je:

 1. Marko Simonović        14896    7

Upis ocena i eventualno ulaganje primedbi obaviće se u ponedeljak  11.12.2017. godine u 12.00 u kabinetu 429.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

Rezultati ispita iz Uzemljivača održanog 5. 10. 2017. godine

Ispit iz Uzemljivača položili su sledeći studenti:

 1. Milena Petković          14462                  8
 2. Vukašin Stojanović     14933                 6

Upis ocena i eventualno ulaganje primedbi obaviće se u utorak 10.10.2017. godine u 9.00 u kabinetu 135.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

Rezultati ispita iz Uzemljivača održanog 23. 09. 2017. godine

Ispit iz Uzemljivača položili su sledeći studenti:

 1. Milena Petković          14462                  6
 2. Petar Petrov               14846                  8
 3. Stefan Petrović           14856                  6
 4. Nikola Stojković           14940                 6

Upis ocena i eventualno ulaganje primedbi obaviće se u sredu 27.09.2017. godine u 8.30 u kabinetu 135.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

Rezultati ispita iz Uzemljivača održanog 29. 08. 2017. godine

Ispit iz Uzemljivača položili su sledeći studenti:

 1. Mitar Mitrović             14057                  6
 2. Dušan Knežević          14699                  9
 3. Milica Petrović            14853                  7
 4. Nina Živković              15014                  10

Upis ocena i eventualno ulaganje primedbi obaviće se u utorak 05.09.2017. godine u 9.30 u kabinetu 135. Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom mogu na svoj zahtev da budu dodatno ispitani.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ UZEMLJIVAČA (23.06.2017)

Ispit iz Uzemljivača (23.06.2017.) položili su sledeći studenti

1. Nikola Vojinović           14220                    9

2. Daniel Vuković             14578                    6

3. Marko Kostić                14707                    10

4. Petar Petrov                 14846                    6

5. Jelena Šalinger             14944                    10

6. Žarko Tomić                 14963                    10

7. Nikola Tošić                  14967                    10

8. Sanja Veličkov              14982                    10

9. Marina Vesić                 14989                    7

10. Nikola Vidosavljević     14991                    6

11. Boban Zarkov             14998                    7

12. Milica Zlatanović         15004                    8

13. Anđela Živković          15008                    10

Upis ocena i pregled radova zakazuju se za UTORAK 27.06.2017.  godine u 10.00 sati u kabinetu 135. U istom terminu obaviće se i upis ocena studentima koji su ispit položili na osnovu rezultata postignutih na proverama znanja.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

REZULTATI DRUGE PROVERE ZNANJA IZ UZEMLJIVAČA (17.06.2017)

 1. 14165        FIlip Stanojev           42
 2. 14617        Marko Cenić             47
 3. 14643        Jelena Đorđević        93
 4. 14664        Uroš Ilić                   84
 5. 14695        Damjan Jović            83
 6. 14848        Igor Petrović             49
 7. 14882        Marko Rakić              42
 8. 14939        Miloš Stojiljković        52
 9. 14931        Nikola Stojanović       86
 10. 14944        Jelena Šalinger          47
 11. 14963        Žarko Tomić               0
 12. 14972        Petar Tričković           64
 13. 15005        Jovana Živić              78
 14. 15008        Anđela Živković          5

 

PREDLOG OCENA IZ UZEMLJIVAČA NA OSNOVU REZULTATA OSTVARENIH NA PROVERAMA ZNANJA

 1. 14165        FIlip Stanojev            6
 2. 14617        Marko Cenić              6
 3. 14643        Jelena Đorđević        10
 4. 14664        Uroš Ilić                    10
 5. 14695        Damjan Jović            10
 6. 14848        Igor Petrović             7
 7. 14882        Marko Rakić              6
 8. 14939        Miloš Stojiljković        8
 9. 14931        Nikola Stojanović       10
 10. 14944        Jelena Šalinger           7
 11. 14972        Petar Tričković            7
 12. 15005        Jovana Živić               9

Gledanje radova i ulaganje eventualnih primedbi zakazuju se za UTORAK  20.06.2017 u 11 sati u kabinetu 135. Upis ocena obaviće se u terminu drugog dela ispita u junskom ispitnom roku.

Studenti nezadovoljni ocenom mogu da polažu ispit u junskom ispitnom roku ili da odgovaraju u terminu održavanja drugog dela ispita u junskom ispitnom roku.

O terminu održavanja drugog dela ispita u junskom ispitnom roku studenti će biti obavešteni nakon objavljivanja rezultata prvog dela ispita u junskom ispitnom roku.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

 

REZULTATI PRVE PROVERE ZNANJA IZ UZEMLJIVAČA (04.05.2017)

 1. 14057         Mitar Mitrović             65
 2. 14165        FIlip Stanojev             75
 3. 14617        Marko Cenić               75
 4. 14643        Jelena Đorđević         95
 5. 14664        Uroš Ilić                      100
 6. 14695        Damjan Jović              100
 7. 14848        Igor Petrović              95
 8. 14882        Marko Rakić               65
 9. 14933        Vukašin Stojanović    40
 10. 14939        Miloš Stojiljković        95
 11. 14989        Marina Vesić              85
 12. 1 4931        Nikola Stojanović       100
 13. 14944        Jelena Šalinger           90
 14. 14963        Žarko Tomić              95
 15. 14972        Petear Tričković        65
 16. 14991        Nikola Vidosavljević  70
 17. 14004        Milica Zlatković          95
 18. 15005        Jovana Živić               95
 19. 15008        Anđela Živković         85

Gledanje radova i ulaganje eventualnih primedbi zakazuju se za ČETVRTAK 18.05.2017 u 12 sati u kabinetu 429 c.

PREDMETNI NASTAVNIK

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (20.04.2017)

            Испит из Уземљивача положио је

 1. 14146                Владимир Спасојевић    7

Упис оцене и преглед радова заказују се за ЧЕТВРТАК 27.04.2017. године у 11.0сати у кабинету 231А.

                                                                                                                           ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРВОЈ ПРОВЕРИ ЗНАЊА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (04.05.2017.)

Прва провера знања из Уземљивача (студијски програм Електроенергетика) биће одржан у ЧЕТВРТАК 04.05.2017 у 14.00 сати у учионици 431. Студенти виших година који желе да раде проверу знања, треба да се до 30.04.2017. пријаве мејлом, поруком на  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (10.02.2017)

            Испит из Уземљивача положио је

 1. 14576                Милош Вучковић    7

Упис оцене и преглед радова заказују се за УТОРАК 14.02.2017.  године у 12.0сати у кабинету 429.

                                                                                                                           ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (05.12.2016)

            Испит из Уземљивача положио је

 1. 13917                Душан Цветковић    6

Упис оцена и преглед радова заказују се за ПЕТАК 9.12.2016.  године у 11.0сати у кабинету 429.

                                                                                                                           ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (06.10.2016)

            Испит из Уземљивача положио је

 1. 14398                Стефан Милошевић    8

Упис оцена и преглед радова заказују се за ПЕТАК 07.10.2016.  године у 12.0сати у кабинету 429.

 

                                                                                                                           ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (22.09.2016)

            Испит из Уземљивача положио је

 1. 14314                Марко Илић                   7

Упис оцена и преглед радова заказују се за ПЕТАК 23.09.2016.  године у 13.0сати у кабинету 430.

                                                                                                                                ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ УЗЕМЉИВАЧА (28.06.2016)

            Испит из Уземљивача положили су следећи студенти

 1. 3594                Игор Игњатовић                   9
 2. 13477              Жарко Тодоровић                 9
 3. 13562              Ђорђе Цветковић                  9
 4. 14261              Марија Цакић                        7
 5. 14279              Маријана Динић                   9
 6. 14268              Никола Ћирић                       9
 7. 14328              Иван Јовановић                    7
 8. 14358              Ђорђе Мадић                         10
 9. 14524              Милош Стевановић              8
 10. 14564              Ђорђе Величковић               6

Упис оцена и преглед радова заказују се за ПОНЕДЕЉАК 04.07.2016.  године у 10.0сати у кабинету135. У истом термину обавиће се и упис оцена студентима који су испит положили на основу резултата постигнутих на проверама знања.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ UZEMLJIVAČA (održan 13.06.2016)

           

                        IME I PREZIME             Br. poena

 1. 3917 Milan Stanislav Janjić                65
 2. 13477 Žarko Vladan Todorović         20
 3. 13562 Đorđe Momčilo Cvetković      30
 4. 3594 Igor Goran Ignjatović                0
 5. 14251 Vladimir Aleksa Bacić             70
 6. 14261 Marija Cakić                             25
 7. 14269 Marko Zoran Ćirković             92
 8. 14279 Marijana Goran Dinić              5
 9. 14304 Stefan Bogosav Gogić             71
 10. 14322 Stefan Radovan Janaćković     39
 11. 14327 Dragana Bojan Jovanović        81
 12. 14328 Ivan Dragan Jovanović            25
 13. 14333 Mladen Nebojša Jovanović      58
 14. 14358 Đorđe Madić                            45
 15. 14375 Slađana Bora Mihajlović          87
 16. 14415 Sanja Predrag Mitrović            92
 17. 14421 Nikola Nebojša Mladenović    76
 18. 14422 Slavoljub Zoran Mladenović    50
 19. 14429 Aleksandar Dejan Nikolić        85
 20. 14440 Zoran Gradimir Nikolić           92
 21. 14443 Bojan Obradović                      70
 22. 14463 Miloš Kostadin Petković         70
 23. 14485 Aleksandra Ranđelović            37
 24. 14489 Jovan Zoran Riorović               62
 25. 14491 Jelena Jovica Ristić                  88
 26. 14502 Lazar Slavoljub Sladojević      97
 27. 14516 Aleksandra Stanojević             90
 28. 14524 Miloš Budimir Stevanović       0
 29. 14541 Miloš Milenko Stojsavljević     89
 30. 14543 Lazar Slobodan Škiljević         45
 31. 14573 Tijana Slavoljub Vlajin           89
 32. 14564 Đorđe Veličković                     0
 33. 14585 Vladimir Zdravković               87

Radovi se mogu pogledati u ČETVRTAK 16.06.2016.  godine u 9.0sati u kabinetu 135.

PREDMETNI NASTAVNICI

REZULTATI ISPITA IZ UZEMLJIVAČA NA OSNOVU REZULTATA OSTVARENIH NA PROVERAMA ZNANJA

            Na osnovu rezultata ostvarenih na proverama znanja, ispit iz Uzemljivača položili su

                       IME I PREZIME          Predlog ocene

 1. 3917 Milan Stanislav Janjić                9
 2. 14251 Vladimir Aleksa Bacić             9
 3. 14269 Marko Zoran Ćirković             10
 4. 14304 Stefan Bogosav Gogić             9
 5. 14322 Stefan Radovan Janaćković     6
 6. 14327 Dragana Bojan Jovanović        10
 7. 14333 Mladen Nebojša Jovanović      8
 8. 14375 Slađana Bora Mihajlović          10
 9. 14415 Sanja Predrag Mitrović            10
 10. 14421 Nikola Nebojša Mladenović    9
 11. 14422 Slavoljub Zoran Mladenović    7
 12. 14429 Aleksandar Dejan Nikolić        10
 13. 14440 Zoran Gradimir Nikolić           10
 14. 14443 Bojan Obradović                      9
 15. 14463 Miloš Kostadin Petković         9
 16. 14485 Aleksandra Ranđelović            6
 17. 14489 Jovan Zoran Riorović               7
 18. 14491 Jelena Jovica Ristić                  10
 19. 14502 Lazar Slavoljub Sladojević      10
 20. 14516 Aleksandra Stanojević             10
 21. 14541 Miloš Milenko Stojsavljević     10
 22. 14543 Lazar Slobodan Škiljević         6
 23. 14573 Tijana Slavoljub Vlajin          10
 24. 14585 Vladimir Zdravković               10

Ponovljeni II kolokvijum mogu da u terminu polaganja ispita u junskom roku polažu

 1. 13477 Žarko Vladan Todorović        
 2. 13562 Đorđe Momčilo Cvetković     
 3. 3594 Igor Goran Ignjatović
 4. 14279 Marijana Goran Dinić             

Upis ocena biće obavljen u terminu polaganja usmenog dela ispita u junskom ispitnom roku koji će biti naknadno objavljen, zajedno sa rezultatima ispita u junskom ispitnom roku.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

REZULTATI ISPITA IZ UZEMLJIVAČA (18.04.2016)

         

Ispit iz Uzemljjivača položio je

1. Đorđe Veljković          14595        9

Upis ocena obaviće se u SREDU 20.04.2016. godine u 13.30sati u kabinetu135.

PREDMETNI NASTAVNICI 

 


REZULTATI PRVE PROVERE ZNANJA IZ UZEMLJIVAČA (EEN) (04.04.2016.)

1. 3917 Milan Stanislav Janjić              100
2. 13477 Žarko Vladan Todorović          95
3. 13562 Đorđe Momčilo Cvetković       95
4. 13594 Igor Goran Ignjatović            100
5. 14251 Vladimir Aleksa Bacić            100
6. 14269 Marko Zoran Ćirković            100
7. 14279 Marijana Goran Dinić            100
8. 14304 Stefan Bogosav Gogić           100
9. 14314 Marko Miomir Ilić                  0
10. 14322 Stefan Radovan Janaćković  100
11. 14327 Dragana Bojan Jovanović     100
12. 14328 Ivan Dragan Jovanović         40
13. 14333 Mladen Nebojša Jovanović   100
14. 14375 Slađana Bora Mihajlović      100
15. 14415 Sanja Predrag Mitrović        100
16. 14421 Nikola Nebojša Mladenović  100
17. 14422 Slavolјub Zoran Mladenović 80
18. 14429 Aleksandar Dejan Nikolić    100
19. 14440 Zoran Gradimir Nikolić       100
20. 14443 Bojan Obradović                100
21. 14463 Miloš Kostadin Petković      100
22. 14485 Aleksandra Ranđelović       90
23. 14489 Jovan Zoran Riorović         70
24. 14491 Jelena Jovica Ristić           100
25. 14502 Lazar Slavolјub Sladojević 100
26. 14516 Aleksandra Stanojević       100
27. 14524 Miloš Budimir Stevanović   45
28. 14541 Miloš Milenko Stojsavlјević 100
29. 14543 Lazar Slobodan Škilјević    80
30. 14573 Tijana Slavolјub Vlajin      100
31. 14585 Vladimir Zdravković          100

Gledanje radova i ulaganje eventualnih primedbi zakazuju se za PONEDELjAK 11.04.2016. u 14.00 sati u kabinetu 429 c.


PREDMETNI NASTAVNICI

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.