Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

 


Šifra:

Status predmeta: obavezni

 

Broj ESPB:

Nastavnik: Prof. dr Nebojsa Mitrović

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa dinamičkim karakteristikama elektromotornih pogona, metodama analize, sinteze i savremenim metodama upravljanja.

Ishod predmeta: Student se upoznaje sa metodama analize složene elektromehaničke strukture koju čine električna mašina, pretvarač i opterećenje.
Sadržaj predmeta: 

Teorijska nastava

 

Pogon sa jednosmernim motorima. Dinamički Modeli. Metode upravljanja. Sistemi pretvarač-motor-opterećenje. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Regulisani pogoni. Pogoni sa motorima za naizmeničnu struju. Transformacije. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Naponsko i strujno napajanje. Asinhroni pogoni.Dinamika. Skalarne i vektorske metode upravljanja. Regulacija pogona sa asinhronim motorima. Realizacija. Pogoni sa sinhronim mašinama. Invertorsko napajanje. Algoritmi upravljanja. Skalarne i vektorske metode. Pogoni specijalne namene.

  

Praktična nastava:

Dinamički modeli pogona sa MJS i AM. Računarske metode analize i simulacija. Metode upravljanja. Ekesperimentalno snimanje dinamičkih karakteristika pogona

 

Na usmeni deo ispita iz Odabranih poglavlja iz elektromotornih pogona u oktobarskom ispitnom roku pozivaju se sledeći studenti:

R.Br. Indeks Ime Prezime okt. '17 ocena
1 15014 Nina Živković 91  
2 14972 Petar Tričković 82  
3 14982 Sanja Veličkov 78  
4 14617 Marko Cenić 75  
5 14489 Jovan Riorović 71  
6 14268 Nikola Ćirić 57  
7 14314 Marko Ilić 54  
8 14266 Nemanja Cvetković 52  

Usmeni deo ispita biće održan u sredu, 27.09.2017. godine u 1000h (prostorija 27).

 

 

 

Racunske vezbe:

Laboratorijske vezbe:

Nadoknada 02.06.2017. prema rasporedu za 05.05.2017.

 

 

 Predavanja

 Vektorsko upravljanje ASM

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.