Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

 

 


Šifra:

Status predmeta: obavezni

 

Broj ESPB:

Nastavnik: Prof. dr Nebojsa Mitrović

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa dinamičkim karakteristikama elektromotornih pogona, metodama analize, sinteze i savremenim metodama upravljanja.

Ishod predmeta: Student se upoznaje sa metodama analize složene elektromehaničke strukture koju čine električna mašina, pretvarač i opterećenje.
Sadržaj predmeta: 

Teorijska nastava

 

Pogon sa jednosmernim motorima. Dinamički Modeli. Metode upravljanja. Sistemi pretvarač-motor-opterećenje. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Regulisani pogoni. Pogoni sa motorima za naizmeničnu struju. Transformacije. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Naponsko i strujno napajanje. Asinhroni pogoni.Dinamika. Skalarne i vektorske metode upravljanja. Regulacija pogona sa asinhronim motorima. Realizacija. Pogoni sa sinhronim mašinama. Invertorsko napajanje. Algoritmi upravljanja. Skalarne i vektorske metode. Pogoni specijalne namene.

  

Praktična nastava:

Dinamički modeli pogona sa MJS i AM. Računarske metode analize i simulacija. Metode upravljanja. Ekesperimentalno snimanje dinamičkih karakteristika pogona

 

Na usmeni deo ispita iz Odabranih poglavlja iz elektromotornih pogona u oktobarskom ispitnom roku pozivaju se sledeći studenti:

  1. Marija Đokić                          17083              77+10=87
  2. Nikola Stefanoski                  17444              74+7=81
  3. Milan Cvetkovuć                   17516              47+7=54
  4. Miljana Milenović                  15733              37+9=46 (uslovno)

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 19.09.2022. godine u 1000h (prostorija 27).

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE

S obzirom na novonastalu situaciju nastava će se nadalje obavljati preko ovog sajta i emailova.

U cilju pripreme za organizaciju ovog vida nastave zamolio bih studente da na e-mail predmetnog nastavnika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   i asistenta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pošalju svoju email adresu preko koje će se obavljati dalja komunikacija.

Nastavnik i asistent biće dostupni u terminima predviđenim za predavanja (ponedeljak pd 11-13h) i vežbe (ponedeljak od 13-15h). Vaša pitanja možete poslati i u terminu za konsultacije ponedeljkom od 10-11h.

Kompletan nastavni materijal za predavanja se nalazi na ovoj stranici. Blagovremeno će biti istaknuto obaveštenje koji deo je predviđen za tekuću nedelju (naziv fajla i informacija o broju stranice). Slično važi i za numeričke vežbe.

 

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 23.03.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 30.03.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 06.04.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 13.04.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 27.04.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 04.05.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 11.05.2020.

Postavljen je materijal za računske vežbe za ponedeljak 18.05.2020.

Moja preporuka je da studenti pogledaju rešene zadatke, a da u ponedeljak razjasnimo eventualne nejasnoće.

Za predavanja, ponedeljak 23.03.2020. predviđeni su slajdovi od 30-58 koji se nalaze u materijalu Dinamika DC pogona.  U naznačenom terminu detaljnije ćemo diskutovati o problematici koja se obrađuje.

 Za predavanja, ponedeljak 30.03.2020. predviđeni slajdovi 1-14 koji se nalaze u materijalu AC dinamika.

Za predavanja, ponedeljak 06.04.2020. predviđeni slajdovi 14-32 koji se nalaze u materijalu AC dinamika.

Za predavanja, ponedeljak 13.04.2020. predviđeni slajdovi 32-61 koji se nalaze u materijalu AC dinamika.

Za predavanja, ponedeljak 27.04.2020. predviđeni su slajdovi 1-26 koji se nalaze u materijalu Vektorsko upravljanje.
Za predavanja, ponedeljak 04.05.2020. predviđeni su slajdovi 1-29 koji se nalaze u materijalu Direktno upravljanje momentom ASM.
Predavanja za ponedeljak 11.05.2020. nalaze se na Teams-u
Predavanja za ponedeljak 18.05.2020. nalaze se na Teams-u
 

Na sajtu predmeta postavljen je materijal za laboratorijske vežbe (pripreme, modeli, rezultati). Molim studente da pročitaju priloženo obaveštenje i odrade simulacione vežbe u skladu sa svojim mogućnostima. Sva pitanja mogu se postaviti putem mail-a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

LABORATORIJSKE VEŽBE

U cilju realizacije laboratorijskih vežbanja, u datoj situaciji, postavljeni su potrebni materijali (uputstva i Matlab model) za realizaciju prve vežbe. U okviru fajla Zadaci_za_vežbu_1.pdf nalaze se konkretno zadaci, za svakog studenta ponaosob, koje treba realizovati za laboratorijsku vežbu br.1. Izveštaje treba slati na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Bilo koji način komunikacije možete (preporučuje se) obavljati preko MicrosoftTeams na kome je formirana stranica koja se odnosi na ovaj predmet (Odabrana poglavlja iz EMP). Studenti koji se još nisu prijavili (putem email-a) i odazvali na poziv koji se odnosi na email adresu u okviru elfak-a mogu to da učine do 10.04.2020.

Za studente koji pošalju izveštaje sa laboratorjskih vežbanja (nakon provere i ocenjivanja istih) smatraće se da su vežbe realizovali i na odgovarajući način će biti vrednovani.

 

 

Racunske vezbe:

Laboratorijske vezbe:

 Predavanja

 

 

Copyright © 2022 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.