Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

 


Šifra:

Status predmeta: obavezni

 

Broj ESPB:

Nastavnik: Prof. dr Nebojsa Mitrović

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa dinamičkim karakteristikama elektromotornih pogona, metodama analize, sinteze i savremenim metodama upravljanja.

Ishod predmeta: Student se upoznaje sa metodama analize složene elektromehaničke strukture koju čine električna mašina, pretvarač i opterećenje.
Sadržaj predmeta: 

Teorijska nastava

 

Pogon sa jednosmernim motorima. Dinamički Modeli. Metode upravljanja. Sistemi pretvarač-motor-opterećenje. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Regulisani pogoni. Pogoni sa motorima za naizmeničnu struju. Transformacije. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Naponsko i strujno napajanje. Asinhroni pogoni.Dinamika. Skalarne i vektorske metode upravljanja. Regulacija pogona sa asinhronim motorima. Realizacija. Pogoni sa sinhronim mašinama. Invertorsko napajanje. Algoritmi upravljanja. Skalarne i vektorske metode. Pogoni specijalne namene.

  

Praktična nastava:

Dinamički modeli pogona sa MJS i AM. Računarske metode analize i simulacija. Metode upravljanja. Ekesperimentalno snimanje dinamičkih karakteristika pogona

 

 

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROMOTORNIH POGONA  OKTOBAR 2018      
                   
R.Br. Indeks Ime Prezime jun '18 ocena sep. '18 ocena okt. '18 ocena
1 15310 Данило Петровић x   x   78  
2 15313 Миодраг Петровић /   70   91  
3 15316 Стефан Петровић 50   /   61  
4 15468 Анђела Видојковић x   87   94  
5 15479 Милош Вуксановић x   /   73  
                   
    2016/2017              
6 14825 Miloš Nikolić 46   /   50  
7 14933 Vukašin Stojanović 0   0   54  
                   
    2015/2016              
8 14398 Stefan Milošević 56   /   47  
9 14576 Mioš Vučković 31   x   41  
                   
Pisani deo ispita položili su studenti sa 47 i više poena.    
Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak, 27.09.2018. godine, sa početkom u 10h (prostorija 422).    

 

 

Racunske vezbe:

Laboratorijske vezbe:

 Predavanja

 Vektorsko upravljanje ASM

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.