Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

 


Šifra:

Status predmeta: obavezni

 

Broj ESPB:

Nastavnik: Prof. dr Nebojsa Mitrović

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa dinamičkim karakteristikama elektromotornih pogona, metodama analize, sinteze i savremenim metodama upravljanja.

Ishod predmeta: Student se upoznaje sa metodama analize složene elektromehaničke strukture koju čine električna mašina, pretvarač i opterećenje.
Sadržaj predmeta: 

Teorijska nastava

 

Pogon sa jednosmernim motorima. Dinamički Modeli. Metode upravljanja. Sistemi pretvarač-motor-opterećenje. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Regulisani pogoni. Pogoni sa motorima za naizmeničnu struju. Transformacije. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Naponsko i strujno napajanje. Asinhroni pogoni.Dinamika. Skalarne i vektorske metode upravljanja. Regulacija pogona sa asinhronim motorima. Realizacija. Pogoni sa sinhronim mašinama. Invertorsko napajanje. Algoritmi upravljanja. Skalarne i vektorske metode. Pogoni specijalne namene.

  

Praktična nastava:

Dinamički modeli pogona sa MJS i AM. Računarske metode analize i simulacija. Metode upravljanja. Ekesperimentalno snimanje dinamičkih karakteristika pogona

 

Na usmeni deo ispita iz Odabranih poglavlja iz elektromotornih pogona u januarskomispitnom roku pozivaju se sledeći studenti:

  1. Stefan Živanović                    15490              91
  2. Vukašin Stojanović                14933              68
  3. Miloš Vučković                      14576              54 (dec.)

Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 19.02.2019. godine u 1000h (prostorija 422).

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 14.02.2019. god. u 14h (422).

 

 

Racunske vezbe:

Laboratorijske vezbe:

 Predavanja

 Vektorsko upravljanje ASM

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.