Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

Last Updated on Friday, 05 July 2019 10:28
Written by Nebojsa
Hits: 19511

 


Šifra:

Status predmeta: obavezni

 

Broj ESPB:

Nastavnik: Prof. dr Nebojsa Mitrović

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa dinamičkim karakteristikama elektromotornih pogona, metodama analize, sinteze i savremenim metodama upravljanja.

Ishod predmeta: Student se upoznaje sa metodama analize složene elektromehaničke strukture koju čine električna mašina, pretvarač i opterećenje.
Sadržaj predmeta: 

Teorijska nastava

 

Pogon sa jednosmernim motorima. Dinamički Modeli. Metode upravljanja. Sistemi pretvarač-motor-opterećenje. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Regulisani pogoni. Pogoni sa motorima za naizmeničnu struju. Transformacije. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Naponsko i strujno napajanje. Asinhroni pogoni.Dinamika. Skalarne i vektorske metode upravljanja. Regulacija pogona sa asinhronim motorima. Realizacija. Pogoni sa sinhronim mašinama. Invertorsko napajanje. Algoritmi upravljanja. Skalarne i vektorske metode. Pogoni specijalne namene.

  

Praktična nastava:

Dinamički modeli pogona sa MJS i AM. Računarske metode analize i simulacija. Metode upravljanja. Ekesperimentalno snimanje dinamičkih karakteristika pogona

 

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROMOTORNIH POGONA  JUN 2019  
             
R.Br. Indeks Ime Prezime jun '19    
1 15658 Илија Јовић 97    
2 15824 Александар Поповић 97    
3 15647 Душан Јовановић 93    
4 15673 Коста Костић 93    
5 15975 Милан Живковић 91    
6 15671 Бранислав Костић 87    
7 15807 Ивана Пешић 87    
8 14933 Вукашин Стојановић 83    
9 15432 Далибор Шошић 81    
10 15596 Филип Гагић 77    
11 15638 Тадија Јевтић 62    
12 14576 Милош Вучковић 58    
13 15756 Петар Миловановић 41    
             
Pisani deo ispita položili su studenti sa 50 i više pena.  

USMENI DEO ISPITA ĆE BITI ODRŽAN 08.07.2019. godine.

U 10h (lab.27)

 

 

 

 

Racunske vezbe:

Laboratorijske vezbe:

 Predavanja