Projektovanje EMP

Pregled ocena po delovima izrade projekata:

R.b Ime Prezime

Idejni projekat

(0 -100)p

Grafički deo PZI

(0 – 100)p

Proračuni i opis PZI

(0 -100)p

Izvođenje projekta

(0 -100)p

Prezentacija i odgovori na pitanja

(0 -100)p

1. Vladislav Lazić da se javi 90 85 90 90
2. Bratislav Trojić da se javi 90 85 95 90
3. Filip Stanojev da se javi 85 85 90 90
4. Dušan Kostić da se javi 85 85 90 90
5. Uroš Ilić 90 85 90 100 100
6. Danijel Vuković 90 85 90 90 90
7. Jelena Đorđević 90 95 98 100 95
8. Damjan Jović 90 95 98 85 85

 

Odbrana seminarskih radova – projekata iz predmeta Projektovanje elektromotornih pogona biće po sledećem rasporedu:

13h00min            Prototip servo pogona sa regulacijom pozicije

13h30min            Projekat elevatora za vertikalni transport robe

14h00min            Projekat rekonstrukcije linije za preradu sirove gume

14h30min            Prototip pogona kretanja portalnog krana sa frekvencijskom regulacijom

15h00min            Ostali projekti                   

 

 

NASTAVA SE IZVODI PETKOM od 9h15min - laboratorija br. 58 stara zgrada Laboratorija za ee postrojenja i zaštitu!

 

STAVKE GLAVNOG PROJEKTA!

U download sekciji nalazi se pimer koji ilustruje korišćenje oznaka saglasno SRPS 81346!

 

Циљ
предмета
Упознавање студената са основним пројектантским решењима савремених електромоторних погона на енергетском и управљачком нивоу.Упознавање студената са пројектним планирањем и током израде пројектне документације.
Исход
предмета
На крају курса студенти траба да искажу: познавање основних пројектантских принципа и садржаја пројектне документације; способност сагледавања комплексних проблема заштите, функционалности и аутоматизације погона. Оспособљеност за самосталну израду средње сложених пројеката електромоторних погона.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Пројектно планирање. Упознавање са националном и међунардоном законском и техничком регулативом. Означавање уређаја. Примена инжењерских софтвера у пројектовању електромоторних погона (ЕМП). Пројектовање енергетског дела ЕМП: прорачуни, заштита, избор опреме. Основна опрема за заштиту: осигурачи, прекидачи, релеји, функционална безбедност. Избор и пројектовање управљачког дела ЕМП: локално и удаљено управљање. Избор основних компоненти и топологије индустријских мрежа. Избор компоненти ПЛЦ система. Пројектовање сложених вишемоторних погона.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Практична настава се одвија кроз све фазе израде једног пројекта електромоторног погона средње сложености: планирање, прорачуни, фаза израде идејног пројекта, израда главног пројекта, спецификација опреме и израда монтажних шема и ситуација. У изради документације студенти користе савремене инжењерске софтверске алате (EPLAN, AutoCad, Simaris) за решавање постављеног пројектног задатка. Студенти се у лабораторији упознају са основним елементима савремених електромоторних погона и практичном реализацијом пројектантских решења.

OBAVEŠTENJE: Studenti predaju svoje predloge tehničkih rešenja u pisanoj formi do četvrtka 27. novembra 2014. godine.

 

Materijali sa predavanja: 

Interesantni linkovi proizvodjaca opreme i korisnih informacija:

Uvod u programiranje PLC-a

Izbor kočionih otpornika - Primer General Electric

www.danfoss.rs  - Proizvodjac frekv. pretvaraca, davaca, itd.

www.schneider-electric.rs - Veliki proizvodjac opreme za energetiku (ima dosta kataloga na srpskom jeziku)
Katalog niskonaponske opreme na srpskom jeziku Katalog 

shop.indas.rs - On-line prodavnica elektro-opreme (imaju i osnovne tehnicke podatke o opremi)

http://www.schrack.rs/ - Prodavac opreme za energetiku i elektrotehniku (ima i on-line prodavnica)

http://www.automation.siemens.com/mcms/electrical-design-software/en/service-support/simaris-software/pages/default.aspx - Simaris software za proracune i dimenzionisanje elektroopreme

Uvod u PLC programiranje (Siemens getting starter with S7-1200): odličan materijal za shvatanje povezivanja ulaza/izlaza na PLC-u i osnove LAD programiranja

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.