2OEP8B03 Tehnika visokog napona

Last Updated on Sunday, 05 July 2020 17:44
Written by Vesna Javor
Hits: 2461

Osnovne akademske studije (OAS)

Šifra predmeta: 2OEP8B03 / 3OEP8A05

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Klasifikacija prenapona u EES. Procesi pražnjenja u gasovitim, tečnim i čvrstim dielektricima. Oblici električnih pražnjenja. Proboj i preskok. Korona. Gubici usled korone u EES. Električni luk. Osobine SF6 gasa. GIS postrojenja. Struja atmosferskog pražnjenja. Prenaponi usled atmosferskih pražnjenja. Direktna i indirektna atmosferska pražnjenja. Prostiranje prenaponskih talasa po elementima elektroenergetskog sistema. Komutacioni prenaponi. Prenaponi pri zemljospoju. Ferorezonansa. Zaštita od prenapona i tipovi odvodnika prenapona. Generatori VN: impulsni, DC i AC. Preventivna i korektivna održavanja elektroenergetske opreme. Merenja parcijalnih pražnjenja. Konvencionalni metod koordinacije izolacije. Statistički pristup koordinaciji izolacije.

Literatura:

1. Abdel-Salam M., "High-Voltage Engineering: Theory and Practice," Taylor&Francis, CRC Press, 2018.

2. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J., "High-voltage engineering: fundamentals," Newnes, 2000.

3. Arora R., Mosch W., "High-Voltage and Electrical Insulation Engineering," Wiley, 2011.

4. Ryan H. M.,"High-Voltage Engineering and Testing," IET, 2013.

5. Hauschild W., Lemke E., "High-Voltage Test and Measuring Techniques," Springer, 2014.

6. Ray S., "An Introduction to High Voltage Engineering," Phi Learning, 2013.

Poštovani studenti,
Zbog vanredne situacije sa pandemijom izazvanom korona virusom od 16.03.2020. nema nastave na fakultetu, pa se nadam da ćete za predmet Tehnika visokog napona moći da savladate gradivo sa predavanja i vežbi na osnovu materijala koji ću vam slati redovno na vaše e-mail adrese i postavljati na sajtu predmeta. U mom stalnom terminu za konsultacije svakog radnog dana od 12 do 13h možete da mi pošaljete bilo kakav upit ili zatražite objašnjenja, kao i u terminima kada je trebalo da bude nastava po našem rasporedu (utorak od 09 do 11h i sreda od 13 do 15h). Nadam se da vam ova situacija neće teško pasti i da ćete uspeti da savladate sve fakultetske obaveze i u ovoj vanrednoj situaciji. Za termin predavanja od 17.03.2020. imate fajl Električna pražnjenja u dielektricima na sajtu predmeta, a treba pročitati prvi deo koji se odnosi na gasovite dielektrike (zaključno sa stranicom 26). 

Pozdrav,
Vesna Javor

Plan predavanja:

1. Definicija VN u EEN i predmet proučavanja TVN. Primene visokog napona. Opasnosti od VN.

2. Prenaponi u EES. Koordinacija izolacije. Tipovi izolacije u EES. Uzroci i podela prenapona u EES.

3. Načini naelektrisavanja u gasovima. Tipovi električnih pražnjenja u gasovitim dielektricima. Lavina elektrona.

4. Townsendova teorija električnih pražnjenja u gasovima. Paschenov zakon. Teorija strimera. Električni proboj u SF6.

5. Korona. Gubici na VN vodovima usled korone.

6. Električni luk u elektroenergetskom postrojenju.

7. GIS postrojenja. Gašenje električnog luka. Modelovanje električnog luka u SF6 prekidačima.

8. Električna pražnjenja u tečnim dielektricima. Električna pražnjenja u čvrstim dielektricima.

9. Vrlo brzi prenaponi. Atmosferski prenaponi. Struja AP prema IEC 62305. Standardni talasni oblik prenapona. Meteorološki parametri atmosferskih pražnjenja. AP u elemente EES.

10. Sklopni prenaponi. Privremeni prenaponi.

11. Podela odvodnika prenapona. SiC i MOV odvodnici prenapona i njihovi karakteristični parametri.

12. Podela generatora visokog napona i svrhe upotrebe. DC generatori visokog napona. AC generatori visokog napona. Impulsni visokonaponski generatori.

13. Preventivna i korektivna održavanja EE opreme. Parcijalna pražnjenja i merne metode. Treeing i tracking.

14. Statistički pristup koordinaciji izolacije.

   

Korisni linkovi:

http://www.lightningmaps.org

https://www.flimmit.com/blitzgewitter-himmer-unter-strom/

https://www.youtube.com/watch?v=UF5EDV6T7es

 

Usmeni ispit iz predmeta Tehnika visokog napona održaće se 13.07.2020. od 12h u kab. 40.

Na usmeni ispit su pozvani studenti: Anastasija Đokić br. ind. 16064 i Marijana Perović br. ind. 16273.