Završni rad

Najnovije! 

Nagrada za najbolji završni rad na Elektronskom fakultetu u Nišu u školskoj 2014-15 dodeljena je studentu Filipu Filipoviću sa modula Elektroenergetika za rad pod naslovom Primena PLC-a i industrijskih mreža za upravljanje električnim pogonima!

Izašao je spisak tema za završne radove!

Forma za izradu završnih (master) radova sa kratkim uputstvom za pisanje objavljena je na sajtu! Dokumenat je pripremljen u word formatu (verzija Word 2003). 

Power point templejt za prezentacije završnih radova nalazi se na sajtu Katedre za download kao zip fajl.

Studenti stiču pravo da prijave završni rad upisom u 8. semestar. Na osnovu spiska tema student po dogovoru sa nastavnicima bira temu završnog rada. Kada se prijavi zavrsni rad, on se mora odbraniti u roku od najduže 6 meseci! Prilikom prijave rada mora se voditi računa o ovom roku!

Po dogovoru sa nastavnikom student može ranije da počne da radi na temi, a da kasnije, kada bude položio većinu ispita, prijavi zavrsni rad i time počinje da teče rok pomenutih 6 meseci!

 

Files:
Teme za završne radove studenata na osnovnim studijama 2018/19

Teme za završne radove studenata na osnovnim studijama 2018/19.

Date 2013-12-20 Filesize 154 KB Download 5345

Forma za prezentaciju završnih i master radova

PowerPoint template za prezentaciju završnih i master radova!

Date 2015-01-17 Filesize 37.24 KB Download 1247

Uputstvo za izradu završnog/master rada

Word 2003 fajl sa naslovnom stranom i uputstvom za izradu završnih i master radova na Katedri za energetiku.

Date 2015-01-17 Filesize 1.08 MB Download 1791

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.