OEP7B03 Distribuirana proizvodnja električne energije

Naziv predmeta: Distribuirana proizvodnja električne energije

Nastavnik: Aleksandar Janjić

Šifra predmeta: OEP7B03

Status predmeta:Izborni

Broj ESPB: 6

 

 

 

 

 

.

Pročitaj više: OEP7B03 Distribuirana proizvodnja električne energije

Specijalne električne mašine

Šifra: OEP8A04
Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta: 

Ishod predmeta: 
Sadržaj predmeta: 

ČASOVI predavanja iz predmeta Specijalne električne mašine održavaju se četvrtkom od 11 časova u lab. 27.

 

Lab. vežbe: Simulacija upravljanja koračnim motorima - četvrtak 4. maj 2017 (12h - 13h) - Lab. 58

Električna vuča i vozila

Stručna poseta preduzeću Min Lokomotiva organizuje se u četvrtak 31. oktobra 2019. godine u vremenu od 9h do 11h. Prijavljeni studenti treba da dođu na ulaznu kapiju Min-a najkasnije do 8h50min.

 

Predavanja se održavaju sredom od 12h15min do 14h, a računske vežbe četvrtkom od 9h15min do 11h.

 ----------------------------------

Predlog konačnih ocena za studente koji su ispit položili preko kolokvijuma i seminarskog rada se nalazi OVDE!

Seminarski radovi i prezentacije studenata iz oblasti električnih vozila su publikovani na sajtu!

Objavljeni su rezultati popravnog kolokvijuma održanog u sredu 16.01.

Postavljen je spisak pitanja za usmeni deo za I kolokvijum!

Šifra:
Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta: 

Ishod predmeta: 
Sadržaj predmeta: 

Основни појмови и принципи. Вучни и кочиони захтеви. Адхезија. Напајање и потрошња електричне енергије. Основни елементи вучних возила: електрични погон, трансформатори и претварачи, регулација и трансмисија. Вучни мотори: једносмерни, асинхрони, мотори са перманентним магнетима. Системи напајања - једносмерни и наизменични. Динамичко и регенеративнo кочење. Електрична возила: топологија и перформансе. Хибридна возила: серијски и паралелни хибриди, перформансе. Оптимизација потрошње.

Pročitaj više: Električna vuča i vozila

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.