Elektrotermija

Ovabeštenja:

06.05.2012.

Na sajtu su postavljena ispitna pitanja. Studenti se moraju ulogovati da bi preuzeli materijal.

25.04.2012.

Na sajtu su postavljeni reseni zadaci iz materije koja pokriva drugi kolokvijum. Studenti se moraju ulogovati da bi preuzeli materijal.

Program predmeta:

Termodinamički sistemi i elektrotermički procesi. Temperatura i temperaturno polje. Razmena energije između termodinamičkih sistema protokom toplote. Analogija između toplotnih i električnih veličina. Električno zagrevanje. Elektrotermički uređaji i elektrolučne peći. Električni izvori toplote. Regulacija temperature. Priključak elektrotermičkih uređaja i peći na distributivnu mrežu. Elektrotermička postrojenja sa elektrootpornim zagrevanjem. Elektrotermička postrojenja sa dielektričnim zagrevanjem. Elektrotermička postrojenja sa elektronskim i jonskim zagrevanjem. Elektrotermička postrojenja sa induktivnim zagrevanjem.

Literatura

1. Milan S. Jovanović, "Osnovi elektrotermije i elektrotermička postrojenja", Nauka, Beograd 1994.

2. Zoran R. Radaković, Milan S. Jovanović, "Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe", Beopres, Beograd 1995.

Read more: Elektrotermija

Elektromotorni pogoni

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+1

 

Na usmeni deo ispita iz Elektromotornih pogona

u septembarskom ispitnom roku pozivaju se sledeći studenti:

1 14707 Marko Kostić 95
2 15014 Nina Živković 93
3 14963 Žarko Tomić 89
4 14617 Marko Cenić 85
5 14268 Nikola Ćirić 56
6 14991 Nikola Vidosavljević 52
7 14258 Aleksandra Brankovan 45
8 14489 Jovan Riorović 42

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak,

31.08.2017. godine u 1000h (prostorija 422).

 

Na zahtev studenata usmeni deo ispita pomera se za

ponedeljak, 04.09.2017.god. u 10h (prostorija 422).

 

 

Literatura:

 

Laboratorijske vezbe:

Racunske vezbe:

 

 

OEP7O03 Zastita u elektroenergetici

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+1

Na usmeni deo ispita iz predmeta Zastita u elektroenergetici u junskom ispitnom roku pozivaju se studenti:

Nina Zivkovic       15014
Djordje Cvetkovic 13562
Nikola Ciric          14268

Usmeni deo ispita odrzace se u utorak 04.07.2017 sa pocetkom u 11.00 h u laboratoriji M1_2.

U Nisu, 29.06.2017

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

Zadaci zaštite. Zaštitni uređaji i kriterijumi za delovanje zaštitnih uređaja. Vrste releja. Zaštita vodova. Zaštita sinhronih generatora. Zaštita transformatora. Zaštita sabirnica. Rezervne zaštite od otkaza prekidača. Zaštita električnih motora. Zaštita kondenzatorskih baterija.

Praktična nastava: Vežbe

Računske i laboratorijske vežbe.

 

Literatura:

1. Milenko Đurić, "Relejna zaštita", Beopres, Beograd, 2008.

 

 

 

OEP7B03 Distribuirana proizvodnja električne energije

Naziv predmeta: Distribuirana proizvodnja električne energije

Nastavnik: Aleksandar Janjić

Šifra predmeta: OEP7B03

Status predmeta:Izborni

Broj ESPB: 6

 

 

 

 

 

.

Pročitaj više: OEP7B03 Distribuirana proizvodnja električne energije

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.