OEP8O02 Analiza Elektroenergetskih mreza

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 3+2+1

Predavanja: Prof. dr Dragan Tasić (kancelarija 135)

Računske i lab. vežbe: mr Miodrag Stojanović (lab M1-2, konsulatacije: cetvrtak 12.00-13.00)

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u ispitnom roku oktobar II koji ce se odrzati u cetvrtak 03.10.2019. godine sa pocetkom u 14.30 pozivaju se:

Mladen Jovanovic       14333
Dusan Cvetkovic       13917
Andreja Dzopalic        15078
Aleksandar Stojanov  16986

U Nisu, 02.10.2019.

 

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

Matrica admitansi i matrica impedansi čvorova. Proračun simetričnih radnih stanja mreže. Gauss-Seidel-ov i Newton-Raphson-ov postupak za proračun tokova snaga. Proračun nesimetričnih radnih stanja mreže. Proračun struja kratkih spojeva. Simetrične komponente. Matrični metod proračuna struja kratkih spojeva. Raspodela aperiodične komponente struje kratkog spoja u mreži. Kriterijumi stabilnosti. Stabilnost pri malim poremećajima. Modeli višemašinskih sistema za analizu stabilnosti elektroenergetskih sistema pri malim poremećajima. Tranzijenta stabilnost. Modeli višemašinskih sistema za analizu stabilnosti elektroenergetskih sistema pri velikim poremećajima. Numeričke metode za analizu tranzijentne stabilnosti. Naponska stabilnost.

Praktična nastava:

Auditorne vežbe iz oblasti : tokova snaga, kratkih spojeva i stabilnosti.

Vežbe u laboratorijski pomoću računara iz oblasti: tokova snaga, kratkih spojeva i stabilnosti.

Linkovi besplatnih softvera za analizu elektroenergetskih mreža:

MatPower
http://www.pserc.cornell.edu//matpower/
http://www.pserc.cornell.edu//matpower/manual.pdf

PSAT
http://faraday1.ucd.ie/psat.html

Matlab - kurs

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf

 Literatura:

1. Dragan Tasić, "Analiza elektroenergetskih mreža", elektronski fakultet, Niš, 2010.

2. Nikola Rajaković, "Analiza elektroenergetskih sistema 1", Beograd, 2002.

3. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić, "100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema", Beograd, 2002.

Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

 

Pročitaj više: Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

2OEP7O03 Relejna zastita (Zastita u elektroenergetici)

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+1

Na usmeni deo ispita iz predmeta Relejna zastita (Zastita u elektroenergetici) koji ce se odrzati u ponedeljak 7.10.2019. sa pocetkom u 10.00 casova poziva se:

Ana Đorđević
Jovan Nikolić


U Nišu 03.10.2019

 

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

Zadaci zaštite. Zaštitni uređaji i kriterijumi za delovanje zaštitnih uređaja. Vrste releja. Zaštita vodova. Zaštita sinhronih generatora. Zaštita transformatora. Zaštita sabirnica. Rezervne zaštite od otkaza prekidača. Zaštita električnih motora. Zaštita kondenzatorskih baterija.

Praktična nastava: Vežbe

Računske i laboratorijske vežbe.

 

Literatura:

1. Milenko Đurić, "Relejna zaštita", Beopres, Beograd, 2008.

 

 

 

Elektrotermija

Ovabeštenja:

06.05.2012.

Na sajtu su postavljena ispitna pitanja. Studenti se moraju ulogovati da bi preuzeli materijal.

25.04.2012.

Na sajtu su postavljeni reseni zadaci iz materije koja pokriva drugi kolokvijum. Studenti se moraju ulogovati da bi preuzeli materijal.

Program predmeta:

Termodinamički sistemi i elektrotermički procesi. Temperatura i temperaturno polje. Razmena energije između termodinamičkih sistema protokom toplote. Analogija između toplotnih i električnih veličina. Električno zagrevanje. Elektrotermički uređaji i elektrolučne peći. Električni izvori toplote. Regulacija temperature. Priključak elektrotermičkih uređaja i peći na distributivnu mrežu. Elektrotermička postrojenja sa elektrootpornim zagrevanjem. Elektrotermička postrojenja sa dielektričnim zagrevanjem. Elektrotermička postrojenja sa elektronskim i jonskim zagrevanjem. Elektrotermička postrojenja sa induktivnim zagrevanjem.

Literatura

1. Milan S. Jovanović, "Osnovi elektrotermije i elektrotermička postrojenja", Nauka, Beograd 1994.

2. Zoran R. Radaković, Milan S. Jovanović, "Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe", Beopres, Beograd 1995.

Read more: Elektrotermija

Elektromotorni pogoni

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+1

 

OBAVESTENJE:

 

Na usmeni deo ispita iz Elektromotornih pogona u oktobarskom ispitnom roku pozivaju se sledeći studenti:

  1. Filip Gagić                             15596              72
  2. Miloš Košanin                         15667              57
  3. Miloš Trajković                      15451              50

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 23.09.2019. godine u 1000h (prostorija 27). 

 

Predavanja:

 

 

 

Racunske vezbe:

Laboratorijske vezbe:

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.