Projektovanje elektromotornih pogona


Šifra:
MP02B01
Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 4

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim projektantskim rešenjima savremenih elektromotornih pogona na energetskom i upravljačkom nivou.

Ishod predmeta: Poznavanje osnovnih projektantskih principa. Sposobnost sagledavanja kompleksnih problema zaštite, funkcionalnosti i automatizacije pogona.
Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Organizacija projekta. Primena softverskih alata (Caddy++, Eplan, itd) u projektovanju elektromotoih pogona (EMP). Projektovanje energetskog dela EMP. Eletrične šeme. Izbor opreme. Elementi zaštite u EMP. Provera funkcionalnosti projektantskog rešenja. Projektovanje upravljačkog dela EMP. Automatizacija EMP. Upravljačke šeme. Napredne tehnike upravljanja. Primena inteligentnih uređaja u EMP. Komunikacija sa uređajima. Industrijske mreže i protokoli za komunikaciju. Izrada upravljačkog softvera. Projektovanje složenih višemotornih pogona. Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.Podešavanje pogona u zavisnosti od karaktera opterećenja. Izrada konkretnog projekta na zadatu temu. Studijski istraživački rad u oblasti primene industrijskih pogona.

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!

 

 

--------------------

Interesantni linkovi proizvodjaca opreme i korisnih informacija:

www.danfoss.rs  - Proizvodjac frekv. pretvaaca, davaca, itd.

www.schneider-electric.rs - Veliki proizvodjac opreme za energetiku (ima dosta kataloga na srpskom jeziku)

shop.indas.rs - On-line prodavnica elektro-opreme (imaju i osnovne tehnicke podatke o opremi)

http://www.schrack.rs/ - Prodavac opreme za energetiku i elektrotehniku (ima i on-line prodavnica)

http://www.automation.siemens.com/mcms/electrical-design-software/en/service-support/simaris-software/pages/default.aspx - Simaris software za proracune i dimenzionisanje elektroopreme

 

 

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.