Stručna praksa MAS

STRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT, MAS

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MП01О03 po staroj akreditaciji, 3MП01О03 po akreditaciji iz 2019. godine

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 3

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u ispitnom roku oktobar 2, školske 2021/2022. biće u ponedeljak 03. 10. 2022. godine u 10.00 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima neki drugi ispit, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u oktobarskom ispitnom roku, školske 2021/2022. biće u petak 23. 09. 2022. godine u 10.45 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima neki drugi ispit, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  septembarskom ispitnom roku, 2022. biće 2. 9. 2022. godine u 9.15 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima neki drugi ispit, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  ispitnom roku jun 2, 2022. biće 7. 7. 2022. godine u 9.15 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima pismeni deo ispita, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  junskom ispitnom roku 2022. biće 24. 06. 2022. godine u 9.15 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima pismeni deo ispita, o tome treba da obavesti profesorku e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u januarskom ispitnom roku biće u sredu, 23. 02. 2022. u 11 h u 422c. Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u ispitnom roku Jun 2 biće obavljena u ponedeljak, 11. 10. 2021. u 10 h u 422c. Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u oktobarskom ispitnom roku biće obavljena u petak, 24. 9. 2021. u 10 h u 422c. Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u ispitnom roku Oktobar II biće u ponedeljak, 19. 10. 2020. u 13:15 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u ispitnom roku jun 2 biće u petak, 9. 10. 2020. u 13:15 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Postupak pripreme za ispit Stručna praksa i polaganje ovog ispita

 1. Neophodno je pronaći odgovarajuću firmu ili preduzeće i dogovoriti se o Stručnoj praksi.
 2. Obrazac (link za ovaj obrazac se trenutno nalazi na naslovnoj strani Katedre za energetiku) odneti u firmu ili preduzeće, gde se u drugoj polovini obrasca u kraćim crtama objašnjava koje poslove će obavljati student na praksi. Neophodni su potpis direktora i pečat.
 3. U prvoj polovini obrasca se popunjavaju lični podaci studenta, a neophodni su i potpisi šefa Katedre (prof. Lidija Korunović) i asistenta Dragana Vučkovića (kabinet 305).
 4. Kada je obrazac popunjen, isti se predaje na šalter, studentskoj službi.
 5. Studentska služba izdaje dokument – uput za praksu ili potvrdu, na osnovu koje će student obaviti stručnu praksu u firmi ili preduzeću.
 6. Nakon obavljanja stručne prakse, firma (gde je student obavio praksu) popunjava donji deo uputa za praksu, ili izdaje potvrdu na memorandumu, da je student obavio stručnu praksu, gde se navodi datum obavljanja stručne prakse, sa potpisom direktora firme i pečatom.
 7. Da bi se ispit položio, neophodno je prijaviti ga kao i svaki drugi ispit. Šefu Katedre (kabinet 422b) predaje se:
  1. popunjen uput za praksu (koju je dao Fakultet) ili potvrda firme o obavljenoj stručnoj praksi,
  2. zeleni karton i indeks, za upis ocene, odnosno za priznavanje stručne prakse,
  3. seminarski rad – Izveštaj sa stručne prakse, koji se brani pred šefom Katedre.
 8. Termin odbrane seminarskog rada koji je ujedno i termin upisa ocene od strane šefa Katedre, biće objavljen na stranici predmeta u svakom ispitnom roku.

Osnovne informacije o seminarskom radu:

 • dužine je 10 do 20 strana;
 • obrađuje se jedna ili više tema, kojima se student bavio na praksi (primeri: Revizija transformatorske stanice 10/0,4 kV, Ispitivanje kabla 10 kV, Ispitivanje mernih transformatora na 10 kV, Projektovanje gromobranske instalacije zgrade, itd.). Za literaturu se obratiti firmi ili preduzeću, a može se koristiti i bilo koja druga dostupna literatura (knjige, literatura sa interneta, itd.);
 • fotografije sa terena ili delovi projekata mogu se koristiti u seminarskom (naravno uz dozvolu firme gde je obavljena stručna praksa). Mogu se koristiti i slike dostupne na internetu.

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u oktobarskom ispitnom roku, biće u petak, 25.9.2020. u 13:15 u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u septembarskom ispitnom roku, biće u petak, 4.9.2020. u 10 h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse biće u utorak, 7.7.2020. u 13:00 u 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Ako ima studenata koji brane stručnu praksu u januarskom roku treba da se jave profesoru e-mail-om 18.2.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Predaja izveštaja, njihova odbrana i upis ocena u oktobru 2 biće u petak, 4. 10. u 11:30 u 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Predaja izveštaja, njihova odbrana i upis ocena u oktobarskom ispitnom roku će biti u petak, 20. 9. u 10h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u septembarskom ispitnom roku studenti treba da donesu profesoru Lidiji Korunović u četvrtak, 29. 8. u 10:30, kada će biti i odbrana stručne prakse i upis ocene. Studenti koji ne mogu da dođu tada, treba mejlom da se jave profesoru, radi dogovora o nekom drugom terminu.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u junskom ispitnom roku studenti treba da donesu profesoru Lidiji Korunović u petak, 5.7. u 13h, kada će biti i odbrana stručne prakse i upis ocene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u ispitnom roku oktobar II studenti treba da donesu profesoru Lidiji Korunović u utorak, 9.10. u 12h.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaje sa praksi, koje su prijavljene u ispitnom roku oktobar II,  studenti mogu predati profesoru Lidiji Korunović do 6.10.2017. ili u ponedeljak, 9.10. u 12h. Upis u indeks će biti od 12:00 do 12:30.

 

Copyright © 2022 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.