Telekomunikacije u elektroenergetici

Written by Milutin Petronijevic
Hits: 1321

Časovi predavanja u petak 4. decembra biće održani u termini časova računskih vežbi (od 10h15min)! Časovi računskih vežbi biće nadoknadjeni naknadno.

Predmetni nastavnik