Telekomunikacije u elektroenergetici

Last Updated on Thursday, 03 December 2015 17:09
Written by Milutin Petronijevic
Hits: 1824

Časovi predavanja u petak 4. decembra biće održani u termini časova računskih vežbi (od 10h15min)! Časovi računskih vežbi biće nadoknadjeni naknadno.

Predmetni nastavnik