Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

------------------------------------------------------------------------------

Prvi kolokvijum je zakazan za četvrtak 26.12. u terminu 15-17h. Tačna prostorija održavanja kolokvijuma će biti naknadno objavljena.

Predloženi kalendar održavanja laboratorijskih vežbi za akademsku 2019-2020 godinu je dat u nastavku:

kalendar1fin                 kalendar2fin

Objavljen je ažuriran spisak studenata za prvu laboratorijsku vežbu.

Ukoliko je student zbog obaveza na poslu sprečen da prisustvuje izradi laboratorijskih vežbi predviđenim datumima, potrebno je da svoje odsustvo sa neusaglašenih vežbi javi predmetnom aistentu na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sugestije i primedbe vezane za datume održavanja laboratorijskih vežbi i termine prve laboratorijske vežbe je moguće podneti do petka 29.11.2019. godine lično ili putem gore navedenog mail-a.

Deo rezultata lab. vežbi može se videti ovde: vežba 3, vežba 4 (skalarno i RFO) i vežba 5!

Objavljeni rezultati prvog domaćeg zadatka

Važno obaveštenje: zbog problema sa slanjem e-mailova, potrebno je da svu komunikaciju sa predmetnim nastavnikom i/ili asistentom obavljete isključivo preko e-mail naloga vezanih za fakultet (@elfak.rs)!

Najnovije vesti:

Dodatni materijali u vezi regulisanih pogona sa AM i dinamičkim modelom AM u formi prostornih vektora su publikovani u sekciji Predavanja.

Objavljena je ažurirana lista pitanja za usmeni deo ispita!

Primer izlaznog kolokvijuma iz laboratorijskih vezbi je postavljen na sajt.

Prisustvo na svim laboratorijskim vežbama je uslov za polaganje ispita i važi za sve studenteStudenti koji dolaze na laboratorijsku vežbu moraju biti pripremljeni shodno uputstvu za datu vežbu.

Nova predavanja u vezi pretvarača za obnovljive izvore energije su postavljena ovde! New lectures regarding to converters for renewable energy sources are posted here!

Parametri motora za IV i V laboratorijsku vežbu se mogu naći u sekciji materijala za laboratorijske vežbe.

Sedmo predavanje je postavljeno u sekciji predavanja! 7th lecture is posted on web site under Lecture section.

 


 

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Prof. dr Milutin P. Petronijević
Vežbe: MSc Filip Filipović

 
 
termin:
termin: 
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 
 

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.