Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Važno obaveštenje: zbog problema sa slanjem e-mailova, potrebno je da svu komunikaciju sa predmetnim nastavnikom i/ili asistentom obavljete isključivo preko e-mail naloga vezanih za fakultet (@elfak.rs)!

Najnovije vesti:

Objavljeni su rezultati ispita održanog 26.03.2018. god. Usmeni deo ispita će se u utorak 3. aprila  2018.godine u 16 časova u lab. 27.

Dodatni materijali u vezi regulisanih pogona sa AM i dinamičkim modelom AM u formi prostornih vektora su publikovani u sekciji Predavanja.

Objavljena je ažurirana lista pitanja za usmeni deo ispita!

Objavljeni su rezultati II kolokvijuma odrzanog 09.02.2018. god.

Primer izlaznog kolokvijuma iz laboratorijskih vezbi je postavljen na sajt.

Nadoknada lab vežbi će se održati u petak 09.02.2018. sa početkom od 13.30 za treću lab vežbu, 15.00 za četvrtu i 16.30 za petu.

Prisustvo na svim laboratorijskim vežbama je uslov za polaganje ispita i važi za sve studente. Studenti koji nisu prisustvovali nekoj laboratorijskoj vežbi trebaju da se što hitnije jave asistentu radi određivanja termina za nadoknadu. Studenti koji dolaze na nadoknadu moraju da budu pripremljeni shodno uputstvu za datu laboratorijsku vežbu.

Nova predavanja u vezi pretvarača za obnovljive izvore energije su postavljena ovde! New lectures regarding to converters for renewable energy sources are posted here!

Parametri motora za IV i V laboratorijsku vežbu se mogu naći u sekciji materijala za laboratorijske vežbe.

Sedmo predavanje je postavljeno u sekciji predavanja! 7th lecture is posted on web site under Lecture section.

Rezultat prvog domaćeg zadatka:

  1. Dušan Knežević – 5
  2. Vladislav Lazić – 5
  3. Bratislav Trojić – 5
  4. Tijana Vlajin – 5
  5. Nina Živković – 5

 

Predavanja se održavaju četvrtkom od 11h15min do 13h u sali A4. Računske vežbe su petkom od 8h15min u sali 133.

 


 Objavljeni su rezultati izlaznog kolokvijuma sa lab. vežbi! Radovi se mogu pogledati u četvrtak od 12h do 12h30min.

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma! Radovi se mogu pogledati u utorak od 12h - 14h!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Nastavak laboratorijskih vežbi (radi se lab. vežba 1, zadaci 3 - 6) biće održan u sredu 13, januara i četvrtak 14. januara po već objavljenom rasporedu. Korigovana verzija uputstva za vežbu 1 sa zadacima 3 - 6 postavljena je na sajtu!

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima biće održan u ponedeljak 18. januara 2016. godine  sa početkom u 15 časova. Tačan raspored sala biće objavljen naknadno!

Izašao je spisak studenata za lab. vežbe. Studenti koji nisu na spisku moraju se uklopiti u predložene temine. Vežbe se održavaju u lab. 58 u staroj zgradi. Studenti mogu poneti i svoje računare sa instalirnim Matlab R2012 softverom.

Vežbe počinju u sredu 23. decembra 2015. godine i u prvom terminu (sreda i četvrtak) svi studenti rade vežbu 1.

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Docent dr Milutin P. Petronijević
Vežbe:  Docent dr Milutin P. Petronijević

Uvodni časovi (priprema) za laboratorijske vežbe i lab. vežba br. 1 biće održani u sredu 24. decembra sa početkom u 10h15min u laboratoriji 58 (stara zgrada). Obavezno je prisustvo svih studenata.
 
 
termin:
termin: 
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 
 

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.