Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Last Updated on Sunday, 06 October 2019 08:41
Written by Filip Filipović
Hits: 29594

Rezultati ispita u ispitnom roku oktobar 2:

1. Nebojša Radosavljević - 85,

2. Petar Petrov - 65 - Oktobar 1,

---------------------------------------------------------

3. Aleksandra Ranđelović - 35,

4. Bojan Stamenković - 24.5.

Radovi i rešenja se mogu pogledati u ponedeljak 7. oktobra u 13 časova u Laboratoriji 27.

Usmeni deo ispita je zakazan za petak 11.10.2019. u 11 časova (Laboratorija 27).

 

U vezi zahteva studenata da se izdvoje pitanja samo za prolaznu ocenu (6), odlučeno je da to neće biti moguće za ovu školsku godinu, jer to nije bilo navedeno kao mogućnost prilikom upoznavanja sa pravilima za polaganje na početku predavanja!

-------------------------------------------------------------------------------
OBJAVLJEN JE tekst zadatka i simulacioni fajl za drugi domaći zadatak! Materijal se nalazi na ovom linku ili ispod, u delu sekcije predavanja! Rok za predaju rešenja je 15. februar 2019. godine do 14 časova!
Napomena: u slučaju problema sa preuzimanjme fajla, isti možete dobiti u lab. 27 od asistenta Filipa! Po potrebi, studenti mogu koristiti računare sa Matlabom u lab. 8 (stara zgrada).
------------------------------------------------------------------------------

Deo rezultata lab. vežbi može se videti ovde: vežba 3, vežba 4 (skalarno i RFO) i vežba 5!

Objavljeni rezultati prvog domaćeg zadatka

Važno obaveštenje: zbog problema sa slanjem e-mailova, potrebno je da svu komunikaciju sa predmetnim nastavnikom i/ili asistentom obavljete isključivo preko e-mail naloga vezanih za fakultet (@elfak.rs)!

Najnovije vesti:

Dodatni materijali u vezi regulisanih pogona sa AM i dinamičkim modelom AM u formi prostornih vektora su publikovani u sekciji Predavanja.

Objavljena je ažurirana lista pitanja za usmeni deo ispita!

Primer izlaznog kolokvijuma iz laboratorijskih vezbi je postavljen na sajt.

Prisustvo na svim laboratorijskim vežbama je uslov za polaganje ispita i važi za sve studenteStudenti koji dolaze na laboratorijsku vežbu moraju biti pripremljeni shodno uputstvu za datu vežbu.

Nova predavanja u vezi pretvarača za obnovljive izvore energije su postavljena ovde! New lectures regarding to converters for renewable energy sources are posted here!

Parametri motora za IV i V laboratorijsku vežbu se mogu naći u sekciji materijala za laboratorijske vežbe.

Sedmo predavanje je postavljeno u sekciji predavanja! 7th lecture is posted on web site under Lecture section.

 


 

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Prof. dr Milutin P. Petronijević
Vežbe: MSc Filip Filipović

 
Vežba br. 1. Podešavanje regulatora struje i brzine pogona sa motorom jednosmerne struje
 
Vežba br. 3: Podešavanje parametara regulatora struje i brzine pogona jednosmerne struje
termin:
Vežba br. 4: Podešavanje parametara pogona sa vektorskim upravljanjem po polju rotora
termin: 
Vežba br. 5: Verifikacija performansi DTC upravljanja pogona sa asinhronim motorom
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 
 

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------