Eksploatacija EE mreža

Eksploatacija      

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 8. 6. 2020. u 10 h u 422c pozivaju se:

Aleksandar Popović     96 poena

Ana Đorđević               88 poena

Miroslav Mladenović    87 poena

Ilija Jović                       85 poena

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku,  biće održan 18. 2. u 13 h u 433c.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati II kolokvijuma

Marina Vesić        85

Marko Simonović 76 

Tamara Popović    72

Stefan Živanović  65

Danilo Petrović     55

Ana Đorđević       13

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku položili su:

Boban Zarkov           78

Aleksandar Popović   58

Usmeni deo ispita za studente koji su položili pismeni deo ispita i za one koji su ovaj deo ispita položili preko kolokvijuma,  biće održan 18.2. u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnik

Rezultati I kolokvijuma

Tamara Popović      88 poena

Stefan Živanović    84 poena

Ana Đorđević         68 poena

Danilo Petrović       64,5 poena

Aleksandar Popović 61,5 poena

Marko Simonović    51 poen

Marina Vesić           45 poena.

I kolokvijum položili su svi studenti koji imaju 45 poena i više. Prosek poena na I i II kolokvijumu treba da bude 50, kako bi studenti bili oslobođeni pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Posle konsultacija sa prodekanom za nastavu koji je zadužen za organizaciju kolokvijuma, sa žaljenjem konstatujem da II kolokvijum mora biti u terminu pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku. 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Tamara Popović      88 poena

Stefan Živanović    84 poena

Ana Đorđević         68 poena

Danilo Petrović       64,5 poena

Aleksandar Popović 61,5 poena

Marko Simonović    51 poen

Marina Vesić           45 poena.

I kolokvijum položili su svi studenti koji imaju 45 poena i više. Prosek poena na I i II kolokvijumu treba da bude 50, kako bi studenti bili oslobođeni pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 2. 12. 2019. u 13:15 u 422c poziva se:

Miljana Perunović     75 poena

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u oktobru 2:

Igor Ignjatović            99 poena,

Aleksandar Petrović   87 poena.

Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 8. 10. u 13 h, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita biće održan 25. 9. 2019. u 8:15 u učionici preko puta 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku:

Jovan Živković      94,5 poena,

Ivan Stojić            88 poena,

Miloš Petković       61 poen.

Usmeni deo ispita biće održan u sredu, 25. 09., u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u septembarskom roku nije položio ni jedan student.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u junskom roku će se održati u petak, 28. 6. u 13:15, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku:

Milica Zdravković      98 poena,

Boban Kostić            95 poena,

Nebojša Radosavljević 94 poena,

Nikola Ćirić                87 poena,

Đorđe Cvetković         62 poena.

Usmeni deo ispita biće održan 28. 06. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža koji će se održati se u ponedeljak, 1. 4. 2019. godine u 9h u 422c, pozivaju se:

Milica Zdravković      75 poena,

Boban Kostić            64 poena,

Milan Jovanović        60 poena.

 

Predmetni nastavnik

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža održaće se u ponedeljak, 25. 2. 2019. godine u 12:30 u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita:

Nebojša Radosavljević      75

Milan Jovanović (892)      54.

Rezultati popravnog I kolokvijuma:

Hristina Lojić                   85.

Rezultati popravnog II kolokvijuma:

Bojan Trajanović              90

Milutin Stojković               65.

Usmeni deo ispita za studente koji su preko kolokvijuma položili pismeni deo ispita i studente koji su položili pismeni deo ispita biće održan u ponedeljak 25. 2. 2019. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

 

Rezultati II kolokvijuma

Milan Jovanović        100

Hristina Lojić             99,5

Nikola Krstić             98

Tamara Mitić             98

Milica Zlatanović        92

Selena Stefanoski     65,5

Bojan Trajanović      15

 

 

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Milica Zdravković       100

Milan Jovanović         100

Tamara Mitić              99,5

Miljana Perunović        99,5

Nikola Krstić               97,5

Milica Zlatanović         93

Bojan Trajanović         86

Hristina Lojić               75

Boban Kostić               72,5

Ivan Stojić                  69

Nebojša Radosavljević 61,5

Selena Stefanoski        56,5

Milutin Stojković          53,5

Milan Jovanović            21

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

I kolokvijum će se održati 18. 12. 2018. u 14h u A3.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 13. 12. 2018. u 11h u 422b, poziva se:

Dušan Jovanović    (uslovno).

     U Nišu,  10. 12. 2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

 

U utorak, 20.11. će umesto predavanja biti održane računske vežbe, a u sredu, 21.11., umesto vežbi, predavanja.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobru 2 koji će biti održan u petak, 5.10. u 9h u 422c, pozivaju se:

Jelena Đorđević      95,5 poena,

Damjan Jović          86 poena,

Milen Jovanović       65 poena.

     U Nišu,  3.10.2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobru 2 biće održan u petak, 5.10. u 9h. Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni biće objavljen do kraja dana.

     U Nišu,  3.10.2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobarskom roku biće održan u ponedeljak, 24.9. u 14h. Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni biće objavljen do kraja dana.

     U Nišu,  21.9.2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak, 24. 9. 2018. godine u 14h, poziva se

Tijana Vlajin,      87 poena.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita, koji će se održati 4.7.2018. godine u 9h, pozivaju se:

Nikola Stojanović      96 poena

Nina Živković            91 poen

Marko Cenić              73 poena

Žarko Tomić              68 poena

Dušan Knežević         68 poena

Marko Rakić              53 poena

Stefan Gogić             (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku biće održan 3.4.2018. u 12h u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku položio je

Dušan Knežević      54 poena

Usmeni deo ispita će biti održan u utorak, 3.4.2018. godine u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita

Aleksandar Nikolić      59 poena,

Vladimir Zdravković    (uslovno).

Rezultat II ponovljenog kolokvijuma: Mijat Pavličić     80 poena.

Nakon uvažavanja stava većine strudenata, usmeni deo ispita u januarskom roku za studente koji su položili pismeni deo ispita, kao i za one koji su ovaj deo ispita položili preko kolokvijuma, biće u petak, 2.3., u vreme koje će biti naknadno istaknuto. Studentu Vladimiru Zdravkoviću će biti omogućeno da odgovara 5.3.2018. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Rezultati II kolokvijuma

Nikola Tošić       96

Uroš Ilić            94,5

Jelena Šalinger  94,5

Vladislav Lazić   91,5

Dušan Kostić      89

Miloš Stojiljković 87

Đorđe Madić       83,5

Bratislav Trojić   80,5

Mijat Pavličić      18

Studenti koji nameravaju da rade popravni kolokvijum, treba 21.2 do 12h da se jave asistentu Ivanu sa naznakom koji kolokvijum žele da rade.

Predmetni nastavnik

 

Predmetni nastavnik

Obaveštenje - Rezultati I kolokvijuma

Jelena Šalinger           100

Nikola Tošić                 97

Dušan Kostić               95

Miloš Stojiljković          94

Vladislav Lazić             86

Uroš Ilić                      79

Bratislav Trojić            78

Đorđe Madić                70

Dušan Knežević           55

Mijat Pavličić               50

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more: Eksploatacija EE mreža

3MP02B04 Odabrane teme iz tehnike visokog napona

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 3MP02B04

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Generisanje visokih napona (VN), primene VN i nove tehnologije. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema: analitički (Maksvelove jednačine, metod likova, direktno rešavanje Laplasove i Poasonove jednačine, metod razdvajanja promenljivih) i neanalitički (grafički, metod konačnih razlika (FDM), metod momenata (MoM), metod konačnih elemenata (FEM)). Pražnjenja statičkog elektriciteta (ESD), tipični naponi i osetljivost na ESD. Triboelektrični niz i triboelektrični efekat. Podela materijala. Omska i hiperbolička teorija. Vreme relaksacije. Primene VN: filtri, kserografija, laserski štampač, farbanje, lakiranje, raspršivanje, separacija, transport materijala, testiranje i otkrivanje defekata, tretman površina, detektor dima, defibrilator. Van de Graaff-ov, Marksov i Kelvinov generator. Modeli ESD i struja prema IEC 61000-4-2. ESD kod zapaljivih fluida i minimalna energija paljenja. Korona, četkasto, razgranato četkasto, konusno pražnjenje i varnica. Mere zaštite: uzemljenje, jonizacija, antistatička preparacija, održavanje vlažnosti, povećanje provodljivosti, odvođenje indukcijom i dodatne mere prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od ESD. Nadzor, kontrola, merna oprema za ispitivanje ESD.

Literatura:

1. Abdel-Salam M., "High-Voltage Engineering: Theory and Practice," Taylor&Francis, CRC Press, 2018.

2. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J., "High-voltage engineering: fundamentals," Newnes, 2000.

3. Arora R., Mosch W., "High-Voltage and Electrical Insulation Engineering," Wiley, 2011.

4. Ryan H. M.,"High-Voltage Engineering and Testing," IET, 2013.

5. Veličković D., "Metodi za proračun elektrostatičkih polja", Stil Podvis, Niš, 1982.

 

Poštovani studenti,

Zbog vanredne situacije sa pandemijom izazvanom korona virusom od 16.03.2020. nema nastave na fakultetu, pa se nadam da ćete za predmet Odabrane teme iz tehnike visokog napona moći da savladate gradivo sa predavanja i vežbi na osnovu materijala koji ću vam slati redovno na e-mail adrese i postavljati na sajtu predmeta. U mom stalnom terminu za konsultacije svakog radnog dana od 12 do 13h možete da mi pošaljete bilo kakav upit ili zatražite objašnjenja, kao i u terminima kada je trebalo da bude nastava po našem rasporedu (utorak od 11 do 13h i sreda od 11 do 13h). Nadam se da vam ova situacija neće teško pasti i da ćete uspeti da savladate sve fakultetske obaveze i u ovoj vanrednoj situaciji.

Pozdrav,

Vesna Javor

Program predmeta:

1. Generisanje visokih napona (VN), primene i nove tehnologije koje koriste VN.

2. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema.

3. Analitički metodi. Metod likova kao analitički metod za rešavanje elektrostatičkih problema. Direktno rešavanje Laplasove i Poasonove jednačine. Metod razdvajanja promenljivih u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu.

4. Neanalitički metodi. Grafički metod određivanja linija električnog polja i ekvipotencijala. Metod konačnih razlika (FDM). Metod momenata (MoM). Metod konačnih elemenata (FEM). 

5. Primeri modelovanja električnog polja (profil Rogowskog, kapacitivni izolator).

6. Generisanje i pražnjenje statičkog elektriciteta (ESD), tipični naponi i osetljivost na ESD. Triboelektrični niz i triboelektrični efekat. Podela materijala sa stanovišta odvođenja statičkog elektriciteta. Omska i hiperbolička teorija. Vreme relaksacije.

7. Kserografija. Laserski štampač elektrofotografskog procesa. Elektrostatička štampa. Elektrostatičko farbanje. Primena statičkog elektriciteta u poljoprivredi.

8. Elektrostatički filtri. Elektrostatički separatori. Primena statičkog elektriciteta u proizvodnji krupnozrnastih platna. Primena statičkog elektriciteta za transport lakih materijala. Detektor dima. Defibrilator. Elektrostatički zvučnik. Elektrostatički tretman površina. Testiranje materijala i otkrivanje defekata.

9. Van de Graaffov generator. Marxov generator. Kelvinov generator.

10. Model ESD ljudskog tela (HBM). Struja ESD prema IEC Standardu 61000-4-2. Matematički modeli struje ESD.

11. Statički elektricitet kod fluida. Preventivne mere pri transportu i pretakanju zapaljivih fluida. Načini kontrole statičkog elektriciteta u naftnoj industriji.

12. Korona. Četkasto pražnjenje. Razgranato četkasto pražnjenje. Konusno pražnjenje. Varnica.

13. Minimalna energija paljenja.

14. Mere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenje, održavanje vlažnosti atmosfere, jonizacija vazduha, antistatička preparacija, povećanje provodljivosti materijala, odvođenje statičkog elektriciteta elektrostatičkom indukcijom i dodatne mere po Pravilniku o TN za zaštitu od statičkog elektriciteta. Nadzor, kontrola i merna oprema za ispitivanje statičkog elektriciteta.

                                             

 

 

 Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

     

2MP02B04 Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02B04

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Prirodni i veštački izvori elektromagnetnih smetnji. Pojmovi EMC, EMI, EMD, EMS. EMC zahtevi, standardi i direktive u različitim oblastima. Ograničenja i prednosti primene zahteva EMC. Projektovanje kola i uređaja u skladu sa zahtevima EMC. Prenošenje smetnji elektromagnetskim poljem i provodnim putevima. Vrste EM sprega. Apsorpcija i refleksija ravanskih talasa na razdvojnoj površini dve sredine i dubina prodiranja talasa. Faradejev kavez, reverberaciona soba, anehoična, semianehoična soba. TEM i GTEM ćelija. Prostorni i TEM rezonatori. Talasovodi kao atenuatori. Principi i tehnike dizajniranja. Izbor konfiguracija i komponenata. Razdvajanje. Oklopljavanje. Efikasnost oklopljavanja. Otvori i prorezi u oklopima. Transfer impedansa. Uzemljenje. Filtriranje. Neidealno ponašanje pasivnih komponenata i izbor u skladu sa EMC. Kablovi, konektori, zaštita kontakata. Feriti. Zaštitne prigušnice za ograničavanje struje. Prigušnice za redukciju harmonika u cilju poboljšanja kvaliteta električne energije. Elektrostatička pražnjenja (ESD) i praktični načini rešavanja problema. EMC smetnje u elektroenergetskim sistemima i EMC zahtevi.

Literatura:

 

1. Đorđević A., Olćan D., "Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti,“ Akademska misao, 2012.

2. Ott H. W., "Electromagnetic Compatibility Engineering," John Wiley&Sons, 2009.

3. Paul C. R., "Introduction to Electromagnetic Compatibility,“ John Wiley&Sons, 2006.

4. Williams T., Armstrong K., "Electromagnetic Compatibility for Systems and Installations,“ Newnes, 2000.

5. Lattarulo F., "Electromagnetic Compatibility in Power Systems,“ Elsevier, 2007. 

6. Joffe E., Lock K-S., "Grounds for Grounding,“ John Wiley&Sons, 2010.

 

Ispit iz predmeta Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici održaće se u sredu 12.02.2020. od 9:00. Upis ocena dobijenih preko kolokvijuma u sredu 12.02.2020. u 12:00 u kabinetu 40.

 

 

 

 

 

2MP01B02 Zaštita od atmosferskih pražnjenja

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP01B02

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor  

Program predmeta: 

Procesi atmosferskog pražnjenja. Karakteristike i parametri struja atmosferskog pražnjenja. Sistemi za detektovanje atmosferskih pražnjenja. Modeli atmosferskih pražnjenja. Direktna i indirektna atmosferska pražnjenja. Mehanički i termički efekti atmosferskih pražnjenja. Proboji izolacije i zaštita izolacije od prenapona. Odvodnici prenapona. Gromobranska zaštita. Zaštitne zone. Spoljašnja i unutrašnja gromobranska zaštita. Gromobranska instalacija objekata. Otpornost uzemljenja. Zaštita elemenata energetskog sistema od atmosferskog pražnjenja. Računarski programi za simulaciju atmosferskih prenapona. 

Literatura:

1. Rakov V. A., Uman M. A. "Lightning physics and effects“, Cambridge Univ. Press, UK, University Press, 2005.," J. Wiley, Research Studies Press: New York, 1994.

2. Savić M., Stojković Z. "Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi", ETF Beograd, 2001.

3. Vujović Č. "Atmosfersko pražnjenje i tehnika zaštite", FTN, Univerzitet u Novom Sadu, Stylos, Novi Sad, 1997.

4. Javor V. "Elektromagnetno polje atmosferskog pražnjenja", Zadužbina Andrejević, Beograd, 2011. 

5. Betz H.-D., Schmidt K., Oetttinger W.P, Wirz M. "Lightning: principles, instruments and application“, Springer, Dordrecht, NL, 2008.

6. Savić M. "Tehnika visokog napona - prenaponi atmosferskog porekla: zbirka rešenih zadataka", Građevinska knjiga, Beograd, 1982.

 

 

Lightning maps online

http://www.lightningmaps.org/realtime 

LPS video

https://www.youtube.com/watch?v=_BcP5jIa5GA 

High voltage and power stations

https://www.youtube.com/watch?v=UF5EDV6T7es

https://www.youtube.com/watch?v=yX5TIDLvMyw

https://www.youtube.com/watch?v=HhwLpX9TNh0

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

Studijski istrazivacki rad

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02ISR

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 5

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama konkretnog diplomskog-master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student prema svojim afinitetima i sklonostima bira oblast studijskog rada odnosno predmetnog nastavnika sa liste nastavnika na studijskom programu koji mu definiše konkretan zadatak. Student proučava stručnu literaturu, stručne i naučne radove koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka ili pak izvodi određene eksperimente u laboratoriji. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, izradu seminarskog rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema samostalnog istraživačkog rada.

Studijski istraživački rad (SIR) se brani javno, pred komisijom koju čine izabrani nastavnik i šef Katedre za elektroenergetiku. Student priprema pisani deo rada u obliku izveštaja koji se predaje u dva primerka, a ujedno priprema i usmenu prezentaciju sa propratnim slajdovima. Usmena prezentacija (odbrana) rada je javna, po pravilu u danu kada je SIR predviđen u rasporedu polaganja ispita. Ocena sa ispita je brojčana i upisuje se u studentsku knjižicu (index). 

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

Obaveštenje

Studenti koji brane SIR u januarskom roku treba da se jave profesoru e-mail-om Lidiji Korunović 18.2., radi dogovora oko termina odbrane.

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  5. 7. 2019. godine u 10h u Sali 1.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  4. 9. 2019. godine u 10:15 u Sali 1. Neophodno je da se studenti koji brane SIR jave prof. Lidiji Korunović unapred i donesu primerak SIR-a do 3.9.

Predmetni nastavnik

L. Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  11. 12. 2018. godine u 14h u Sali 2.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  22. 02. 2019. godine u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana SIR-a će se održati 9.10.2018. sa početkom u 12:45 u Laboratoriji M1-2.

Predmetni nastavnik

 

OBAVEŠTENJE

ODBRANA SIR-a U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II BIĆE ODRŽANA U UTORAK 9.10.2018. U VREME KOJE ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJENO.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

 

OBAVEŠTENJE

ODBRANA SIR-a U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II BIĆE ODRŽANA U UTORAK 10.10.2017. OD 12:00 U LABORATORIJI NA M1.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

     

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.