Telekomunikacije u elektroenergetici

Časovi predavanja u petak 4. decembra biće održani u termini časova računskih vežbi (od 10h15min)! Časovi računskih vežbi biće nadoknadjeni naknadno.

Predmetni nastavnik


Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Najnovije vesti:

Drugo predavanje je postavljeno u sekciji predavanja! The second lecture is posted here!

Objavljen je prvi domaći!

Predavanja se održavaju četvrtkom od 11h15min do 13h u sali A4. Računske vežbe su petkom od 8h15min u sali 133.

Za sve informacije o potrebnom softveru za izradu domaćih zadataka, studenti se mogu obratiti Filipu Filipoviću u laboratoriji 27.

Potrebno je da studenti u najkraćem roku imaju odgovarajući softver, a poželjno je da to bude do kraja 13.11.2017.

 


 Objavljeni su rezultati izlaznog kolokvijuma sa lab. vežbi! Radovi se mogu pogledati u četvrtak od 12h do 12h30min.

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma! Radovi se mogu pogledati u utorak od 12h - 14h!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Nastavak laboratorijskih vežbi (radi se lab. vežba 1, zadaci 3 - 6) biće održan u sredu 13, januara i četvrtak 14. januara po već objavljenom rasporedu. Korigovana verzija uputstva za vežbu 1 sa zadacima 3 - 6 postavljena je na sajtu!

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima biće održan u ponedeljak 18. januara 2016. godine  sa početkom u 15 časova. Tačan raspored sala biće objavljen naknadno!

Izašao je spisak studenata za lab. vežbe. Studenti koji nisu na spisku moraju se uklopiti u predložene temine. Vežbe se održavaju u lab. 58 u staroj zgradi. Studenti mogu poneti i svoje računare sa instalirnim Matlab R2012 softverom.

Vežbe počinju u sredu 23. decembra 2015. godine i u prvom terminu (sreda i četvrtak) svi studenti rade vežbu 1.

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Docent dr Milutin P. Petronijević
Vežbe:  Docent dr Milutin P. Petronijević

Uvodni časovi (priprema) za laboratorijske vežbe i lab. vežba br. 1 biće održani u sredu 24. decembra sa početkom u 10h15min u laboratoriji 58 (stara zgrada). Obavezno je prisustvo svih studenata.
 
 
termin:
termin: 
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 
 

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Eksploatacija EE mreža

Eksploatacija      

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u oktobru II, ovaj ispit nije položio.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Zbog molbe kandidatkinja, usmeni ispit ce biti 29.9. u 9h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža, koji će se održati u četvrtak, 28.9.2017. u 422c u 9h, pozovaju se:

Tamara Pešić         92 poena

Milkica Cvetkov      50 poena.

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža, koji će se održati u četvrtak, 14.9.2017. u 422c u 9h, pozovaju se:

Marko Živković    100 poena

Jelena Banković   (uslovno).

 

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

 

Obaveštenje

 

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku položili su:

Aleksandra Stanojević     83 poena

Viktorija Stošić               70 poena

Usmeni deo ispita biće održan u sredu, 28.6.2017. u 9:00 u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more: Eksploatacija EE mreža

Odabrana poglavlja iz EE postrojenja

Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

Slađana Mihajlović  98 poena

Upis ocene će biti u terminu ili nakon termina za pismeni deo ispita, u dogovoru sa kandidatklinjom.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Slađana Mihajlović  95 poena

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobaru II koji će se održati 8.10. u 10h u 422c, poziva se

Aleksandar Krstić          67 poena.

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

2MP01A03 Statički elektricitet u tehnološkim procesima

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP01A03

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Statički elektricitet i neophodni uslovi za njegovo generisanje. Tehnološki procesi u kojima se pojavljuje statički elektricitet. Načini generisanja statičkog elektriciteta. Triboelektrični efekat. Triboelektrični niz. Neki tipični elektrostatički naponi. Faktori koji utiču na količinu i brzinu generisanja statičkog elektriciteta. Vrste materijala sa stanovišta generisanja statičkog elektriciteta. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema (analitički, grafički, eksperimentalni, numerički). Model ljudskog tela za ESD test u skladu sa EN 61000-4-2. Načini eliminacije statičkog elektriciteta sa ljudskog tela. Minimalna energija paljenja. Varničavo pražnjenje. Odvođenje statičkog elektriciteta i mere zaštite. Slučajevi u kojima se primenjuje Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta. Mere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenje, održavanje odgovarajuće vlažnosti, jonizacija vazduha, antistatička preparacija, povećanje provodljivosti, odvođenje statičkog elektriciteta influencom i dodatne mere zaštite od statičkog elektriciteta. Nadzor, kontrola i merna oprema za ispitivanje statičkog elektriciteta. Generisanje statičkog elektriciteta kod fluida i mere zaštite. Dizajniranje proizvoda, uređaja i opreme radi zaštite od statičkog elektriciteta. Praktični primeri eliminacije statičkog elektriciteta u industriji.

 Literatura:

1. Lüttgens G., Wilson N. "Electrostatic Hazards," Oxford: Butterworth – Heinemann, 1997.

2. Taylor D. M., Secker P. E. "Industrial Electrostatics: fundamentals and measurements," J. Wiley, Research Studies Press: New York, 1994.

3. Britton L. G. "Avoiding Static Ignition Hazards in Chemical Operations," American Institute of Chemical Engineers, New York, 1999.

4. Leonard J. T. "Generation of Electrostatic Charge in Fuel Handling Systems: A Literature Survey," NRL Report 8484, Naval Research Laboratory, Washington DC, 1981.

5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta, Službeni glasnik RS.

6. Veličković D. "Metodi za proračun elektrostatičkih polja", Stil Podvis, Niš, 1982.

    

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

MAS, modul EEN, šk. god. 2016/17

 

REZULTATI ISPITA OD 23.06.2017. IZ PREDMETA

STATIČKI ELEKTRICITET U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

Broj indeksa Prezime i ime

Pismeni

od 100 poena

533 Cvetkov Milkica 76

                                                                                                                    

Usmeni deo ispita iz predmeta Statički elektricitet u tehnološkim procesima od 23.06.2017.

biće održan u ponedeljak 03.07.2017. od 12h (kab. 40).

 

 Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

     

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.