Telekomunikacije u elektroenergetici

Časovi predavanja u petak 4. decembra biće održani u termini časova računskih vežbi (od 10h15min)! Časovi računskih vežbi biće nadoknadjeni naknadno.

Predmetni nastavnik


Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Rezultati ispita u ispitnom roku oktobar 2:

1. Nebojša Radosavljević - 85,

2. Petar Petrov - 65 - Oktobar 1,

---------------------------------------------------------

3. Aleksandra Ranđelović - 35,

4. Bojan Stamenković - 24.5.

Radovi i rešenja se mogu pogledati u ponedeljak 7. oktobra u 13 časova u Laboratoriji 27.

Usmeni deo ispita je zakazan za petak 11.10.2019. u 11 časova (Laboratorija 27).

 

U vezi zahteva studenata da se izdvoje pitanja samo za prolaznu ocenu (6), odlučeno je da to neće biti moguće za ovu školsku godinu, jer to nije bilo navedeno kao mogućnost prilikom upoznavanja sa pravilima za polaganje na početku predavanja!

-------------------------------------------------------------------------------
OBJAVLJEN JE tekst zadatka i simulacioni fajl za drugi domaći zadatak! Materijal se nalazi na ovom linku ili ispod, u delu sekcije predavanja! Rok za predaju rešenja je 15. februar 2019. godine do 14 časova!
Napomena: u slučaju problema sa preuzimanjme fajla, isti možete dobiti u lab. 27 od asistenta Filipa! Po potrebi, studenti mogu koristiti računare sa Matlabom u lab. 8 (stara zgrada).
------------------------------------------------------------------------------

Deo rezultata lab. vežbi može se videti ovde: vežba 3, vežba 4 (skalarno i RFO) i vežba 5!

Objavljeni rezultati prvog domaćeg zadatka

Važno obaveštenje: zbog problema sa slanjem e-mailova, potrebno je da svu komunikaciju sa predmetnim nastavnikom i/ili asistentom obavljete isključivo preko e-mail naloga vezanih za fakultet (@elfak.rs)!

Najnovije vesti:

Dodatni materijali u vezi regulisanih pogona sa AM i dinamičkim modelom AM u formi prostornih vektora su publikovani u sekciji Predavanja.

Objavljena je ažurirana lista pitanja za usmeni deo ispita!

Primer izlaznog kolokvijuma iz laboratorijskih vezbi je postavljen na sajt.

Prisustvo na svim laboratorijskim vežbama je uslov za polaganje ispita i važi za sve studenteStudenti koji dolaze na laboratorijsku vežbu moraju biti pripremljeni shodno uputstvu za datu vežbu.

Nova predavanja u vezi pretvarača za obnovljive izvore energije su postavljena ovde! New lectures regarding to converters for renewable energy sources are posted here!

Parametri motora za IV i V laboratorijsku vežbu se mogu naći u sekciji materijala za laboratorijske vežbe.

Sedmo predavanje je postavljeno u sekciji predavanja! 7th lecture is posted on web site under Lecture section.

 


 

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Prof. dr Milutin P. Petronijević
Vežbe: MSc Filip Filipović

 
 
termin:
termin: 
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 
 

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Eksploatacija EE mreža

Eksploatacija      

 

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u oktobru 2:

Igor Ignjatović            99 poena,

Aleksandar Petrović   87 poena.

Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 8. 10. u 13 h, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita biće održan 25. 9. 2019. u 8:15 u učionici preko puta 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku:

Jovan Živković      94,5 poena,

Ivan Stojić            88 poena,

Miloš Petković       61 poen.

Usmeni deo ispita biće održan u sredu, 25. 09., u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u septembarskom roku nije položio ni jedan student.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u junskom roku će se održati u petak, 28. 6. u 13:15, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku:

Milica Zdravković      98 poena,

Boban Kostić            95 poena,

Nebojša Radosavljević 94 poena,

Nikola Ćirić                87 poena,

Đorđe Cvetković         62 poena.

Usmeni deo ispita biće održan 28. 06. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža koji će se održati se u ponedeljak, 1. 4. 2019. godine u 9h u 422c, pozivaju se:

Milica Zdravković      75 poena,

Boban Kostić            64 poena,

Milan Jovanović        60 poena.

 

Predmetni nastavnik

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža održaće se u ponedeljak, 25. 2. 2019. godine u 12:30 u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita:

Nebojša Radosavljević      75

Milan Jovanović (892)      54.

Rezultati popravnog I kolokvijuma:

Hristina Lojić                   85.

Rezultati popravnog II kolokvijuma:

Bojan Trajanović              90

Milutin Stojković               65.

Usmeni deo ispita za studente koji su preko kolokvijuma položili pismeni deo ispita i studente koji su položili pismeni deo ispita biće održan u ponedeljak 25. 2. 2019. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

 

Rezultati II kolokvijuma

Milan Jovanović        100

Hristina Lojić             99,5

Nikola Krstić             98

Tamara Mitić             98

Milica Zlatanović        92

Selena Stefanoski     65,5

Bojan Trajanović      15

 

 

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Milica Zdravković       100

Milan Jovanović         100

Tamara Mitić              99,5

Miljana Perunović        99,5

Nikola Krstić               97,5

Milica Zlatanović         93

Bojan Trajanović         86

Hristina Lojić               75

Boban Kostić               72,5

Ivan Stojić                  69

Nebojša Radosavljević 61,5

Selena Stefanoski        56,5

Milutin Stojković          53,5

Milan Jovanović            21

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

I kolokvijum će se održati 18. 12. 2018. u 14h u A3.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 13. 12. 2018. u 11h u 422b, poziva se:

Dušan Jovanović    (uslovno).

     U Nišu,  10. 12. 2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

 

U utorak, 20.11. će umesto predavanja biti održane računske vežbe, a u sredu, 21.11., umesto vežbi, predavanja.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobru 2 koji će biti održan u petak, 5.10. u 9h u 422c, pozivaju se:

Jelena Đorđević      95,5 poena,

Damjan Jović          86 poena,

Milen Jovanović       65 poena.

     U Nišu,  3.10.2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobru 2 biće održan u petak, 5.10. u 9h. Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni biće objavljen do kraja dana.

     U Nišu,  3.10.2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobarskom roku biće održan u ponedeljak, 24.9. u 14h. Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni biće objavljen do kraja dana.

     U Nišu,  21.9.2018. god.                                                           Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak, 24. 9. 2018. godine u 14h, poziva se

Tijana Vlajin,      87 poena.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita, koji će se održati 4.7.2018. godine u 9h, pozivaju se:

Nikola Stojanović      96 poena

Nina Živković            91 poen

Marko Cenić              73 poena

Žarko Tomić              68 poena

Dušan Knežević         68 poena

Marko Rakić              53 poena

Stefan Gogić             (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku biće održan 3.4.2018. u 12h u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku položio je

Dušan Knežević      54 poena

Usmeni deo ispita će biti održan u utorak, 3.4.2018. godine u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita

Aleksandar Nikolić      59 poena,

Vladimir Zdravković    (uslovno).

Rezultat II ponovljenog kolokvijuma: Mijat Pavličić     80 poena.

Nakon uvažavanja stava većine strudenata, usmeni deo ispita u januarskom roku za studente koji su položili pismeni deo ispita, kao i za one koji su ovaj deo ispita položili preko kolokvijuma, biće u petak, 2.3., u vreme koje će biti naknadno istaknuto. Studentu Vladimiru Zdravkoviću će biti omogućeno da odgovara 5.3.2018. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Rezultati II kolokvijuma

Nikola Tošić       96

Uroš Ilić            94,5

Jelena Šalinger  94,5

Vladislav Lazić   91,5

Dušan Kostić      89

Miloš Stojiljković 87

Đorđe Madić       83,5

Bratislav Trojić   80,5

Mijat Pavličić      18

Studenti koji nameravaju da rade popravni kolokvijum, treba 21.2 do 12h da se jave asistentu Ivanu sa naznakom koji kolokvijum žele da rade.

Predmetni nastavnik

 

Predmetni nastavnik

Obaveštenje - Rezultati I kolokvijuma

Jelena Šalinger           100

Nikola Tošić                 97

Dušan Kostić               95

Miloš Stojiljković          94

Vladislav Lazić             86

Uroš Ilić                      79

Bratislav Trojić            78

Đorđe Madić                70

Dušan Knežević           55

Mijat Pavličić               50

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more: Eksploatacija EE mreža

Odabrana poglavlja iz EE postrojenja

Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja

 

Obaveštenje

Rezultat ispita u oktobru 2:

Milica Zlatanović      95 poena.

Upis ocene biće u utorak, 8. 10. 2019. u 13 h,  u 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultat pismenog dela ispita u aprilskom ispitnom roku:

Selena Stefanoski       87 poena.

Upis ocene biće 3. 4. 2019. u 13h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na osnovu rezultata kolokvijuma, predlog ocena je sledeći:

Tamara Mitić        10

Milica Zdravković 10

Perunović Miljana 10

Hristina Lojić       10

Ivan Stojić          9

Studenti mogu da ostave svoje indekse u terminu usmenog iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža koji će biti naknadno objavljen.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati II kolokvijuma

Tamara Mitić        99,5

Milica Zdravković 99,5

Perunović Miljana 99

Hristina Lojić       91

Ivan Stojić          89

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Milica Zdravković      100

Tamara Mitić            100

Hristina Lojić             99

Miljana Perunović       99

Ivan Stojić                 88,5

Milica Zlatanović        65,5

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

I kolokvijum će biti održan u terminu vežbi i predavanja u učionici u kojoj su po rasporedu vežbe i predavanja, 12. 1. 2019. kada se radi po rasporedu za ponedeljak.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Zbog kašnjenja o objavljivanju rasporeda nastavnik je zakazao druge obaveze 5.11., tako da tada neće biti održana predavanja. Početak nastave iz predmeta će biti 12.11. u 12:15, kada će početi predavanja (Pobudni sistemi sinhronih generatora i Gašenje polja generatora).

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

Slađana Mihajlović  98 poena

Upis ocene će biti u terminu ili nakon termina za pismeni deo ispita, u dogovoru sa kandidatklinjom.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Slađana Mihajlović  95 poena

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobaru II koji će se održati 8.10. u 10h u 422c, poziva se

Aleksandar Krstić          67 poena.

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

2MP01A03 Statički elektricitet u tehnološkim procesima

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP01A03

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Statički elektricitet i neophodni uslovi za njegovo generisanje. Tehnološki procesi u kojima se pojavljuje statički elektricitet. Načini generisanja statičkog elektriciteta. Triboelektrični efekat. Triboelektrični niz. Neki tipični elektrostatički naponi. Faktori koji utiču na količinu i brzinu generisanja statičkog elektriciteta. Vrste materijala sa stanovišta generisanja statičkog elektriciteta. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema (analitički, grafički, eksperimentalni, numerički). Model ljudskog tela za ESD test u skladu sa EN 61000-4-2. Načini eliminacije statičkog elektriciteta sa ljudskog tela. Minimalna energija paljenja. Varničavo pražnjenje. Odvođenje statičkog elektriciteta i mere zaštite. Slučajevi u kojima se primenjuje Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta. Mere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenje, održavanje odgovarajuće vlažnosti, jonizacija vazduha, antistatička preparacija, povećanje provodljivosti, odvođenje statičkog elektriciteta influencom i dodatne mere zaštite od statičkog elektriciteta. Nadzor, kontrola i merna oprema za ispitivanje statičkog elektriciteta. Generisanje statičkog elektriciteta kod fluida i mere zaštite. Dizajniranje proizvoda, uređaja i opreme radi zaštite od statičkog elektriciteta. Praktični primeri eliminacije statičkog elektriciteta u industriji.

 Literatura:

1. Lüttgens G., Wilson N. "Electrostatic Hazards," Oxford: Butterworth – Heinemann, 1997.

2. Taylor D. M., Secker P. E. "Industrial Electrostatics: fundamentals and measurements," J. Wiley, Research Studies Press: New York, 1994.

3. Britton L. G. "Avoiding Static Ignition Hazards in Chemical Operations," American Institute of Chemical Engineers, New York, 1999.

4. Leonard J. T. "Generation of Electrostatic Charge in Fuel Handling Systems: A Literature Survey," NRL Report 8484, Naval Research Laboratory, Washington DC, 1981.

5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta, Službeni glasnik RS.

6. Veličković D. "Metodi za proračun elektrostatičkih polja", Stil Podvis, Niš, 1982.

                                              

 

 

 Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

     

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.