Tržište električne energije i deregulacija

Tržište električne energije i deregulacijaUpravljanje distributivnom mrežom

Upravljanje distributivnom mrežom


Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

USMENI deo ispita biće održan u UTORAK 30. juna 2020. godine sa početkom u 15h30min i to za studente koji su se prijavili za polaganje usmenog dela ispita:

1. Aleksandar Popović

2. Miroslav Mladenov

3. Anđela Vidojković

4. Igor Petrović

U Nišu, 29. juna 2020. godine

 

USMENI deo ispita u junskom roku biće održan u petak 26. utorak 30. juna 2020. godine (promena termina po zahtevu studenata). SVI studenti koji koji planiraju da izlaze na usmeni MORAJU se javiti predmetnom nastavniku na email da bi se planirao raspored polaganja ispita! Bez javljanja na email neće biti moguće izaći na usmeni deo ispita u ovom roku! Rok za prijavu polaganja usmenog dela ispita je četvrtak 25. jun 2020. godine do 11 časova!

U Nišu, 21. jun 2020. godine 

Rezultati ispita održanog 19.06.2020. godine:

1. Aleksandar Popović - 95

2. Miroslav Mladenov - 75

3. Selena Stefanoski - 67.5

4. Tamara Popović - 65

5. Ilija Jović - 60

6. Milica Radosavljević - 57.5

7. Milica Petrović - 50

 

Pismeni deo ispita je zakazan za petak 05.06.2020. od 15h u amfiteatru A3. Usmeni deo ispita je zakazan za sredu 10.06.2020. godine od 10h.

Rezultati ispita održanog 05.06.2020. godine:

1. Aleksandar Popović - 72.5

2. Miroslav Mladenov - 15

3. Ilija Jović - 10

4. Milica Petrović - 10

5. Anđela Vidojković - 7.5

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 08.06. u terminu od 12 do 13h.

Poštovane koleginice i kolege,

ako do sada još niste položili ovaj ispit, pozivam vas da započnemo konsultacije oko pripreme ispita i polaganja pojedinih delova ispita (pismeni i/ili usmeni). Predlažem vam da me najpre kontaktirate preko email-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a onda bi mogli da otvorimo npr. Skype kanal za komunikaciju i konsultacije.

Svi slajdovi sa predavanja sada su, zbog lakšeg preuzimanja grupisani u tri velike celine i nalaze se ovde

Zahvaljujući velikom trudu koleginice Anđele Vidojković, nastala je SKRIPTA na osnovu predavanja u školskoj 2019/20. godini koja može poslužiti studentima za pripremu ispita. Skripta je podeljena u više celina(pogledati opis ispod svakog dela) i može se preuzeti OVDE!

  

 

------------------------------------------------------------------------------

Lista preliminarnih rezultata do usmenog dela ispita u januarskom ispitnom roku nalazi se u prilogu.

 

Rezultati drugog kolokvijuma održanog 07.02.:

Aleksandar Popović - 88

Kosta Kostić - 83

Nataša Negojicić - 75

Nikola Lukić - 68

Stefan Živanović - 68

Anđela Vidojković - 67.5

Igor Petrović - 65

Milica Petrović - 55

 Milica Radosavljević - 45

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 10.02. od 13h u laboratoriji 27.

 

Rezultati izlaznog kolokvijuma održanog 31.01.:

Milica Petrović - 15

Aleksandar Popović - 15

Nikola Lukić - 13

Kosta Kostić - 9.5

Nataša Negojicić - 9

Stefan Živanović - 8.5

Anđela Vidojković - 7.5

Danilo Petrović - 7.5

Milica Radosavljević - 7

Ilija Jović - 6

Miodrag Petrović - 5.5

Marina Vesić - 5.5

Milena Petković - 5.5

Tamara Popović - 4.5

Marko Mikić - 4.5

Milica Stojanović - 4

Igor Petrović - 3.5

Nikola Vidosavljević - 3.5

Natalija Antić - 3

Jovan Nikolić - 1.5

Nikola Vojinović - 0.5

Đorđe Veljković - 0.5

Jovana Stolić - 0.5

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 03.02. od 13h u laboratoriji 27.

 

Prisustvo na laboratorijskim vežbama je neophodan uslov za polaganje ispita. Studenti koji su prethodnih godina prisustvovali laboratorijskim vežbama ne moraju to raditi i ove godine, osim ukoliko ne žele da rade izlazni kolokvijum sa laboratorijskih vežbi.

Postavljen je MATLAB/Simulink model neophodan za izradu prvog domaćeg zadatka.

 

Grupe za petu laboratorijsku vežbu su identične prethodnim. Lab vežbe 3-5 se obavljaju u laboratoriji za elektromotorne pogone (Lab 2 stara zgrada).

Rezultati I kolokvijuma održanog 26.12.:

1. Nikola Lukić 95

2. Anđela Vidojković 85

3. Milica Radosavljević 80

4. Aleksandar Popović 75

5. Nataša Negojicić 75

6. Kosta Kostić 70

7. Stefan Živanović 67.5

8. Marina Vesić 65

9. Igor Petrović 55

10. Miodrag Petrović 55

11. Milena Petković 50

12. Danilo Petrović 42.5

13. Tamara Popović 40

14. Milica Petrović 35

15. Ilija Jović 15

 

Radovi se mogu pogledati u petak 27.12. u periodu od 12-14h.

 

 

Deo rezultata lab. vežbi može se videti ovde: vežba 3, vežba 4 (skalarno i RFO) i vežba 5!

Objavljeni rezultati prvog domaćeg zadatka

Važno obaveštenje: zbog problema sa slanjem e-mailova, potrebno je da svu komunikaciju sa predmetnim nastavnikom i/ili asistentom obavljete isključivo preko e-mail naloga vezanih za fakultet (@elfak.rs)!

Najnovije vesti:

Dodatni materijali u vezi regulisanih pogona sa AM i dinamičkim modelom AM u formi prostornih vektora su publikovani u sekciji Predavanja.

Objavljena je ažurirana lista pitanja za usmeni deo ispita!

Primer izlaznog kolokvijuma iz laboratorijskih vezbi je postavljen na sajt.

 

 

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Prof. dr Milutin P. Petronijević
Vežbe: MSc Filip Filipović

 
 
termin:
termin: 
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 


Dodatni materijali za predavanja:

------------------------------------------------------------------

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------

Telekomunikacije u elektroenergetici

Časovi predavanja u petak 4. decembra biće održani u termini časova računskih vežbi (od 10h15min)! Časovi računskih vežbi biće nadoknadjeni naknadno.

Predmetni nastavnik


Odabrana poglavlja iz EE postrojenja

Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja

 

Obaveštenje

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku:

Nataša Negojicić       ocena 8

Miroslav Mladenov     ocena 6

Upis ocena će biti u sredu, 24. 6. 2020. u 12:30 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku:

Kosta Kostić          91 poen (10)

Ilija Jović              91 poen (10)

Nataša Negojicić    65 poena (7)

Dušan Pavlović      51 poen (6)

Upis ocena će biti u ponedeljak, 8. 6. 2020. u 10 h u 422b.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Upis ocena će biti u četvrtak, 20. 2. 2020. u 13:30.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

Marko Simonović        81 poen

Marina Vesić              64 poena

Ana Đorđević             62 poena

Rezultati pismenog dela ispita

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku položio je

Filip Stanojev            63 poena

Igor Petrović             50 poena

Upis ocena će biti u četvrtak, 20.2. u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnik

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

I kolokvijum  biće održan 20. 1. 2020. u 14 h, u A2.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

 

Rezultati I kolokvijuma

Ana Đorđević        91 poen

Igor Petrović         87 poena

Marko Simonović   86 poena

Nataša Negojicić   78 poena

Marina Vesić         50 poena

 

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

I kolokvijum  biće održan 20. 1. 2020. u 14 h, u A2.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultat ispita u oktobru 2:

Milica Zlatanović      95 poena.

Upis ocene biće u utorak, 8. 10. 2019. u 13 h,  u 422c.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultat pismenog dela ispita u aprilskom ispitnom roku:

Selena Stefanoski       87 poena.

Upis ocene biće 3. 4. 2019. u 13h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na osnovu rezultata kolokvijuma, predlog ocena je sledeći:

Tamara Mitić        10

Milica Zdravković 10

Perunović Miljana 10

Hristina Lojić       10

Ivan Stojić          9

Studenti mogu da ostave svoje indekse u terminu usmenog iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža koji će biti naknadno objavljen.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati II kolokvijuma

Tamara Mitić        99,5

Milica Zdravković 99,5

Perunović Miljana 99

Hristina Lojić       91

Ivan Stojić          89

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Milica Zdravković      100

Tamara Mitić            100

Hristina Lojić             99

Miljana Perunović       99

Ivan Stojić                 88,5

Milica Zlatanović        65,5

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

I kolokvijum će biti održan u terminu vežbi i predavanja u učionici u kojoj su po rasporedu vežbe i predavanja, 12. 1. 2019. kada se radi po rasporedu za ponedeljak.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Zbog kašnjenja o objavljivanju rasporeda nastavnik je zakazao druge obaveze 5.11., tako da tada neće biti održana predavanja. Početak nastave iz predmeta će biti 12.11. u 12:15, kada će početi predavanja (Pobudni sistemi sinhronih generatora i Gašenje polja generatora).

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

Slađana Mihajlović  98 poena

Upis ocene će biti u terminu ili nakon termina za pismeni deo ispita, u dogovoru sa kandidatklinjom.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Slađana Mihajlović  95 poena

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobaru II koji će se održati 8.10. u 10h u 422c, poziva se

Aleksandar Krstić          67 poena.

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.