OEP6A01 Elektroenergetska kablovska tehnika

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Obaveštenje:

 

 

Na usmeni deo ispita iz predmeta Elektroenergetska kablovska tehnika, koji će se održati u utorak 4. 10. 2022. god. sa početkom u 12,00 h poziva se:

1. Stefan Mitrović      18543.

Kandidat treba, u navedeno vreme, da se javi predmetnom nastavniku u prostoriji 135. 

U Nišu 3. 10. 2022.god.

  

 

Obavestenje

S obzirom na novonastalu situaciju nastava na kursu ce se nadalje obavljati na daljinu preko ovog sajta, emailova, telefonski ili preko Vibera.

Prof. dr Dragan Tasic:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel./Viber: 063 111 20 30

Mr Miodrag Stojanovic:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel./Viber: 064 8931 817

Nikola Krstic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel./Viber: 062 116 83 76

Nastavnik i asistenti bice dostupni u terminima predvidjenim za predavanja i vezbi kao u terminima za konsultacije:

Prof. dr Dragan Tasic: sreda 11-12 h

Miodrag Stojanovic: sreda 10-11 h

Nikola Krstic: utorak 11-12 h. 

 

 

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

Konstruktivni elementi i vrste elektroenergetskih kablova. Električno polje kabla. Električni parametri kabla. Gubici snage kod kablova. Strtujna opteretljivost kablova. Uticaj sredine na strujnu opteretljivost kablova. Strujna opteretljivost pri kratkom spoju. Kablovske završnice i spojnice. Polaganje kablova. Ispitivanje kablova. Određivanje mesta kvara na kablu.

Praktična nastava: Vežbe

Rešavanje zadataka iz oblasti: električnog polja u kablu, električnih parametara kabla, gubitaka snage u kablu i strujne opteretljivosti kablova.

Literatura:

1. Dragan Tasić, "Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike", Elektronski fakultet, Niš, 2001.

2. Dragan Tasić, "Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike - Zbirka rešenih zadataka", SXPRINTCOPY, Nis, 2003.

 

 


Copyright © 2022 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.