OEP6A01 Elektroenergetska kablovska tehnika

Last Updated on Thursday, 03 October 2019 07:09
Written by Miodrag Stojanovic
Hits: 8690

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Na usmeni deo ispita iz predmeta Elektroenergetska kablovska tehnika koji ce se odrzati u petak 04.10.2019. godine sa pocetkom u 09.30 casova poziva se:

Miloš Bogdanović          15520

U Nisu, 03.10.2019.

 

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

Konstruktivni elementi i vrste elektroenergetskih kablova. Električno polje kabla. Električni parametri kabla. Gubici snage kod kablova. Strtujna opteretljivost kablova. Uticaj sredine na strujnu opteretljivost kablova. Strujna opteretljivost pri kratkom spoju. Kablovske završnice i spojnice. Polaganje kablova. Ispitivanje kablova. Određivanje mesta kvara na kablu.

Praktična nastava: Vežbe

Rešavanje zadataka iz oblasti: električnog polja u kablu, električnih parametara kabla, gubitaka snage u kablu i strujne opteretljivosti kablova.

Literatura:

1. Dragan Tasić, "Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike", Elektronski fakultet, Niš, 2001.

2. Dragan Tasić, "Osnovi elektroenergetske kablovske tehnike - Zbirka rešenih zadataka", SXPRINTCOPY, Nis, 2003.