OEP5A01 Elektroenergetske komponente

 

 

Predavanja:        Prof.dr Dragan Tasic

Računske vežbe: Mr Miodrag Stojanovic

 

Obavestenje

Na usmeni deo ispita iz predmeta Elektroenergetske komponente, koji će se održati u utorak 27.09.2022.god sa početkom u 10,15 h pozivaju se:

1. Viktor Radomirović           17895

2. Stevan Stojanović            17985

3. Nemanja Jevtić               17668

4. Nikola Mladenović           16767

5. Stefan Milosavljević         17258

6. Aleksandar Grujić            17056

7. Miloš Manojlović              17215

8. Dušan Stojanović             17977

9. Marko Banković                18066

10. Natalija Đorđević            17095                                                 

U navedeno vreme kandidatkinja i kandidati treba da se javi predmetnom nastavniku u prostoriji 135. 

U Nišu 23. 9.2022.

 

 

Sadržaj predmeta

Klasifikacija elektroenergetskih komponenti. Struja kratkog spoja. Elektrodinamička naprezanja. Elektrodinamičke sile kod monofaznih i trofaznih sistema. Termička opterećenja...

Literatura

1. Dragan Tasić, Nikola Rajaković, Miodrag Stojanović, Elektroenergetske komponente, Elektronski fakultet, Niš, 2014.

2. Milan Savić, Visokonaponska rasklopna oprema, Elektrotehnički fakultet i Akademska misao, Beograd, 2004.

 

 

Copyright © 2022 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.