OEP5A01 Elektroenergetske komponente

 

 

Predavanja:        Prof.dr Dragan Tasic

Računske vežbe: Mr Miodrag Stojanovic

Obavestenje

Na usmeni deo ispita koji će se održati u cetvrtak 28.03.2019. godine sa početkom u 09.00 časova pozivaju se

Stojan Denic       16048

Predrag Mihajlovic 16234

 

U Nisu 26.03.2019.

 

 

Sadržaj predmeta

Klasifikacija elektroenergetskih komponenti. Struja kratkog spoja. Elektrodinamička naprezanja. Elektrodinamičke sile kod monofaznih i trofaznih sistema. Termička opterećenja...

Literatura

1. Nikola Rajaković, Dragan Tasić, Elektroenergetske komponente, Nauka, Beograd - Čuperak plavi, Niš, 1994.

2. Milan Savić, Visokonaponska rasklopna oprema, Elektrotehnički fakultet i Akademska misao, Beograd, 2004.

 

 

Copyright © 2019 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.