OEP5A01 Elektroenergetske komponente

Last Updated on Wednesday, 03 June 2020 09:28
Written by Miodrag Stojanovic
Hits: 20187

 

 

Predavanja:        Prof.dr Dragan Tasic

Računske vežbe: Mr Miodrag Stojanovic

Na usmeni deo ispita koji ce se odrzati u ponedeljak 08.06.2020.godine sa pocetkom u 09.00 casova pozivaju se

Milan Kocic             16150

Dejan Andjelkovic   15027

 

U Nisu 03.06.2020.

 

 

Sadržaj predmeta

Klasifikacija elektroenergetskih komponenti. Struja kratkog spoja. Elektrodinamička naprezanja. Elektrodinamičke sile kod monofaznih i trofaznih sistema. Termička opterećenja...

Literatura

1. Nikola Rajaković, Dragan Tasić, Elektroenergetske komponente, Nauka, Beograd - Čuperak plavi, Niš, 1994.

2. Milan Savić, Visokonaponska rasklopna oprema, Elektrotehnički fakultet i Akademska misao, Beograd, 2004.