Stručna praksa OAS

Šifra predmeta: 2ОЕП6О05

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 3

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u ispitnom roku oktobar 2, školske 2021/2022. biće u ponedeljak 03. 10. 2022. godine u 10.00 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima neki drugi ispit, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u oktobarskom ispitnom roku, školske 2021/2022. biće u petak 23. 09. 2022. godine u 11.00 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima neki drugi ispit, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  septembarskom ispitnom roku 2022. biće 2. 9. 2022. godine u 10.45 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima neki drugi ispit, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  ispitnom roku jun 2, 2022. biće 7. 7. 2022. godine u 9.15 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima pismeni deo ispita, o tome treba da me obavesti e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik, Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  junskom ispitnom roku 2022. biće 24. 06. 2022. godine u 9.15 u 422b kod nastavnika Lidije Korunović. Ako neko od studenata u to vreme ima pismeni deo ispita, o tome treba da obavesti profesorku e-mail-om radi dogovora o terminu odbrane stručne prakse.

Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  ispitnom roku Jun 2 se odlaže zbog bolesti asistenta. Biće održana u petak, 8. 10. 2021. u 11 h kod nastavnika Lidije Korunović u 422c. Studenti na odbranu treba da donesu Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u  ispitnom roku Jun 2 biće obavljena u četvrtak, 7. 10.  2021. u 13 h u 422c. Studenti na odbranu treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana stručne prakse u oktobarskom ispitnom roku biće obavljena u petak, 24. 9. 2021. u 10 h u 422c. Studenti na odbranu treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću Izveštaj sa stručne prakse i potvrdu da su praksu obavili. Ova potvrda treba da bude na memorandumu firme i treba da sadrži informaciju u kom vremenskom periodu je praksa obavljena.  

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse studenti treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću u petak, 03. 09. u 10 h, kada je i odbrana ovog Izveštaja.  

Predmetni nastavnik

 

Studenti se za pomoć oko izbora preduzeća i oblasti za izradu stručne prakse, kao i za formiranje zadatka obraćaju asistentu Draganu Vučkoviću (Kabinet 305ž). Saglasno postavljenom zadatku student u pisanoj formi izrađuje izveštaj koji se predaje predmetnom nastavniku, L. Korunović.

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse studenti treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću u petak, 9. 10. u 13:15, kada je i odbrana ovog Izveštaja.  

Predmetni nastavnik

Postupak pripreme za ispit Stručna praksa / Timski projekat i polaganje ovog ispita

 1. Neophodno je pronaći odgovarajuću firmu ili preduzeće i dogovoriti se o Stručnoj praksi.
 2. Obrazac (Link za ovaj obrazac se trenutno nalazi na naslovnoj strani Katedre za energetiku) odneti u firmu ili preduzeće, gde se u drugoj polovini obrasca u kraćim crtama objašnjava koje poslove će obavljati student na praksi. Neophodni su potpis direktora i pečat.
 3. U prvoj polovini obrasca se popunjavaju lični podaci studenta, a neophodni su i potpisi šefa Katedre (prof. Lidija Korunović) i asistenta Dragana Vučkovića (kabinet 305).
 4. Kada je obrazac popunjen, isti se predaje na šalter, studentskoj službi.
 5. Studentska služba izdaje dokument –  potvrdu, na osnovu koje će student obaviti stručnu praksu u firmi ili preduzeću.
 6. Nakon obavljanja stručne prakse, firma (gde je student obavio praksu) izdaje potvrdu na memorandumu, da je student obavio stručnu praksu, gde se navodi datum obavljanja stručne prakse, sa potpisom direktora firme i pečatom.
 7. Da bi se ispit položio, neophodno je prijaviti ga kao i svaki drugi ispit. Prof. Lidiji Korunović (kabinet 422b) se predaje:
  1. potvrda iz firme o obavljenoj stručnoj praksi,
  2. zeleni karton i indeks, za upis ocene, odnosno za priznavanje stručne prakse,
  3. seminarski rad – Izveštaj sa stručne prakse, koji se brani pred prof. Korunović.
 8. Termin odbrane seminarskog rada i termin upisa ocene od strane šefa Katedre (Lidije Korunović), biće objavljen na stranici predmeta u svakom ispitnom roku.

Osnovne informacije o seminarskom radu:

 • dužine je 10 do 20 strana;
 • obrađuje se jedna ili više tema, kojima se student bavio na praksi (primeri: Revizija transformatorske stanice 10/0,4 kV, Ispitivanje kabla 10 kV, Ispitivanje mernih transformatora na 10 kV, Projektovanje gromobranske instalacije zgrade, itd.). Za literaturu se obratiti firmi ili preduzeću, a može se koristiti i bilo koja druga dostupna literatura (knjige, literatura sa interneta, itd.);
 • fotografije sa terena ili delovi projekata mogu se koristiti u seminarskom (naravno uz dozvolu firme gde je obavljena stručna praksa). Mogu se koristiti i slike dostupne na internetu.

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse studenti treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću do petka, 25. 9. u 13:15. Upis ocene u indeks biće u petak, 25.9.2020. u 13:30 u 422b. 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u septembarskom roku studenti treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću do petka, 4. 9. u 10 h. Upis ocene u indeks biće u petak, 4.9.2020. u 10 h u 422b. 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u oktobru 2 studenti treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću do petka, 4. 10. u 11:15, nakon čega će biti upis ocene od strane profesora L. Korunović. 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u septembarskom ispitnom roku studenti treba da donesu asistentu Ivanu Anastasijeviću do četvrtka, 29. 8. u 11h, nakon čega će biti upis ocene od strane profesora L. Korunović. Studenti koji nisu u mogućnosti da dođu u predviđeno vreme, izveštaj mogu da predaju do četvrtka, 5.9. u 10h.

Predmetni nastavnik

 

Studenti se za pomoć oko izbora preduzeća i oblasti za izradu stručne prakse, kao i za formiranje zadatka obraćaju asistentu Draganu Vučkoviću (Kabinet 305ž). Saglasno postavljenom zadatku student u pisanoj formi izrađuje izveštaj koji se predaje asistentu Ivanu Anastasijeviću. Stručna praksa se ocenjuje opisno, a kandidatu se dodeljuje 3ESPB boda.

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u junskom ispitnom roku studenti treba da predaju asistentu Ivanu Anastasijeviću u petak, 5. 7. 2019. god. u 12h, dok će upis u indeks biti u 13h istog dana.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u ispitnom roku oktobar II studenti mogu predati u toku ove radne nedelje, do 6.10.2018., ili u ponedeljak, 8.10. Upis u indeks će biti u utorak, 9.10 od 12h, do 12:30.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Izveštaj sa stručne prakse u ispitnom roku oktobar II studenti mogu predati u toku ove radne nedelje, do 6.10.2017., ili u ponedeljak, 9.10. do 12h. Upis u indeks će biti u od 12h, do 12:30.

 

Copyright © 2022 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.