Kvalitet električne energije

Kvalitet Električne energije

 

Obaveštenje

Rezultat pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku je:

Stefan Matić        29 poena.

Nakon uvažavanja domaćeg zadatka, predlog ocene je 6. Upis ocene će biti u petak, 10.7.2020. u 11 h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku položio je

Uroš Savić        58 poena

U četvrtak, 11.6.20202. u 10h u 422c, student treba da donese domaći u štampanoj formi. Tada će biti i upis ocene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati II popravnog kolokvijuma

Teodora Denić           35 poena

Marko Okičić             31,5 poena

Antonio Dodić            25 poena

Miona Grozdanović     24 poena

 

Rezultat pismenog dela ispita

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku položio je

Lazar Marković         29 poena.

Studenti koji su položili pismeni deo ispita, ili pismeni deo ispita preko kolokvijuma, treba da donesu indekse i domaći u papirnoj formi, u četvrtak, 20. 2. 2020. u 13:10.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Popravni kolokvijum i pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku biće održan 13.2.2020. u 433c sa početkom u 9 h.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma (max 35 poena)

Jovana Stanković     34

Janja Marinković      29,5

Milica Denić             29,5

Andreja Đokić          15

II kolokvijum su položila sva četiri studenta. Ako neko od studenata hoće da popravi neki od kolokvijuma to može uraditi 13.2.2020. u vreme koje će biti naknadno objavljeno. U tom slučaju se računa broj poena sa popravnog kolokvijuma. Istovremeno sa popravnim kolokvijumima biće organizovan i pismeni deo ispita. 

Studenti koji izlaze na I  ili II popravni kolokvijum treba da se jave asistentu do ponedeljka, 10.2.2020. Studenti koji nameravaju da izađu na pismeni deo ispita takođe treba da se jave asistentu do 10.2.2020.

Domaći rad studenti treba najpre da predaju u elektronskom obliku do 18.2.2020., a potom i u papirnoj formi 20.2.2020., kada će biti i upis ocene (u vreme koje će biti naknadno objavljeno).

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U terminu pismenog dela ispita, 7. 2. biće održan II kolokvijum. Pismeni deo ispita će biti održan 13. 2. u vreme koje će biti naknadno objavljeno. 13.2. će takođe biti održani i popravni kolokvijumi.

Predmetni nastavnik

 

Лабораторијска вежба 3 – среда, 25.12.2019.

Распоред по групама:

  Предмет: Квалитет електричне енергије
  Семестар: 5
  Р.Бр. Име Презиме Индекс
1. ГРУПА 10:00-11:00 1 Стефан Матић 15715
2 Антонио Додић 16062
3 Андреја Ђокић 16065
4 Лазар Марковић 16183
5 Алекса Богдановић 16483
6 Миона Гроздановић 16524
2. ГРУПА 11:00-12:00 7 Милица Денић 16532
8 Теодора Денић 16534
9 Јања Маринковић 16680
10 Марко Окичић 16794
11 Урош Савић 16854
12 Јована Станковић 16887

 

 

 

Лабораторијска вежба 2 – среда, 18.12.2019.

Распоред по групама:

  Предмет: Квалитет електричне енергије
  Семестар: 5
  Р.Бр. Име Презиме Индекс
1. ГРУПА 10:00-11:00 1 Милица Денић 16532
2 Теодора Денић 16534
3 Јања Маринковић 16680
4 Марко Окичић 16794
5 Урош Савић 16854
6 Јована Станковић 16887
2. ГРУПА 11:00-12:00 7 Стефан Матић 15715
8 Антонио Додић 16062
9 Андреја Ђокић 16065
10 Лазар Марковић 16183
11 Алекса Богдановић 16483
12 Миона Гроздановић 16524

 

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma (maksimalni broj poena 35)

Teodora Denić         35 poena

Janja Marinković      35 poena

Jovana Stanković     32,5 poena

Milica Denić             31,5 poena

Marko Okičić            30,5 poena

Antonio Dodić          30,5 poena

Andreja Đokić          28 poena

Miona Grozdanović   27,5 poena

Uroš Savić               22,5 poena

 

Predmetni nastavnik

 

 

OBAVEŠTENJE

Лабораторијска вежба 1 – среда, 11.12.2019.

Распоред по групама:

  Предмет: Квалитет електричне енергије
  Семестар: 5
  Р.Бр. Име Презиме Индекс
1. ГРУПА 10:00-11:00 1 Стефан Матић 15715
2 Антонио Додић 16062
3 Андреја Ђокић 16065
4 Лазар Марковић 16183
5 Алекса Богдановић 16483
6 Миона Гроздановић 16524
2. ГРУПА 11:00-12:00 7 Милица Денић 16532
8 Теодора Денић 16534
9 Јања Маринковић 16680
10 Марко Окичић 16794
11 Урош Савић 16854
12 Јована Станковић 16887

PREDMETNI NASTAVNIK

 

 

Obaveštenje

 

U sredu, 13. 2. u 9:30 u 422c biće upis ocena na osnovu rezultata kolokvijuma/pismenog dela ispita i domaćeg zadatka:

Katarina Džunić                               9

Tamara Jovanović                            8

Hristina Jovanović                            9

Sandra Jovanović                             9

Marko Manasijević                            9

Aleksa Virijević                                 8

Anastasija Đokić                               8

Marijana Perović                               9

Karolina Stanisavljević                      8

Živojin Jović                                     8

Stojan Denić                                    8

Predrag Mihajlović                            8

Dražen Mihajlović                             7

Sandra Jovanović treba da pošalje elektronski verziju domaćeg na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku (maksimalni broj poena 70):

Karolina Stanisavljević                  47

Živojin Jović                                 42

Stojan Denić                                 41

Predrag Mihajlović                         41

Dražen Mihajlović                          37

 

Rezultat popravnog II kolokvijuma (maksimalni broj poena 35):

Katarina Đunić            22

 

Domaći se može predati u ponedeljak, 11. 2. 2019. u 11h. Domaći treba poslati i u elektronskom obliku, na mejl nastavnika.

Upis ocena će biti u sredu, 13. 2. u 10h u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Domaći rad treba predati u papirnoj i elektronskoj formi, do 11. 2. 2019.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma (maksimalan broj poena je 35):

Marko Manasijević         29,5

Hristina Jovanović          27

Sandra Jovanović           27

Marijana Perović            26,5

Aleksa Virijević              25

Anastasija Đokić            24

Tamara Jovanović          19,5

Živojin Jović                   5

Popravni I ili II kolokvijum se može raditi u terminu pismenog dela ispita. Ako ima studenata koji hoće da rade popravni kolokvijum, oni treba da se jave makar 3 dana pre pismenog dela ispita predmetnom asistentu.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma (maksimalan broj poena je 35):

Katarina Džunić      30,5

Tamara Jovanović   30

Hristina Jovanović   30

Sandra Jovanović    28

Marko Manasijević   28

Aleksa Virijević        27,5

Anastasija Đokić      25,5

Marijana Perović      24,5

Stojan Denić             5

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U sredu, 21.11. u terminu i učionici gde se inače održavaju predavanja i vežbe, biće održan I kolokvijum. Početak kolokvijuma je 10:15.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U sredu, 31.10. najpre će biti održane vežbe, a onda predavanja.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenja

Rezultat pismenog dela ispita u oktobru II:

Natalija Mitić      35 poena

Neophodno je da kadidat preda domaći u papirnoj formi u kojoj je napravljena i adekvatna naslovna strana, u utorak, 9. 10. 2018. u 12:30, kada će biti i upis ocene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenja

Rezultat pismenog dela ispita:

Miloš Košanin      29,5 poena

Neophodno je da u skladu sa dogovorom Miloš Košanin pošalje mejlom korigovani domaći, i da ga preda u papirnoj formi 29.8.2018. u 12h.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenja

Rezultat pismenog dela ispita:

Aleksandra Milošević      33 poena

Neophodno je da Aleksandra Milošević pošalje mejlom domaći, i da ga preda u papirnoj formi do 4.7.2018. Nakon toga, upis ocene će biti 5.7. u 9h.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Upis ocena će biti u utorak, 20.2. u 11h i za studente koji su položili pismeni deo preko kolokvijuma, i za studentkinju koja je položila pismeni deo ispita. Neophodan uslov za polaganje ispita je da studenti predaju domaći zadatak. Studenti koji nisu predali domaći treba to da učine do 19.2. Elektronsku formu treba da pošalju na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Štampanu verziju mogu da ostave na sto u kancelariji predmetnog nastavnika.

Rezultati I I II kolokvijuma

Ana Đorđević         32,81             30

Aleksandar Popović 30,19             32,5

Kosta Kostić           28,44            33.5

Filip Gagić               32,5               23,5

Ilija Jović                 26,25             26,5

Petar Milovanović   28                   20,5

Branislav Kostić       21,44            22,5

 

Rezultati I popravnog kolokvijuma

Filip Gagić             32,5

Petar Milovanović   28

 

Rezultat pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Ivana Pešić          51 poen (maksimalni broj poena 70)

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Studenti koji nameravaju da izlaze na popravne kolokvijume, treba da se jave asistentu Ivanu.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Ime i prezime studenta         br. poena (max 35)

Kosta Kostić                                    33,5

Aleksandar Popović                          32,5

Ana Đorđević                                   30,0 

Ilija Jović                                         26,5  

Filip Gagić                                        23,5 (može da radi popravni I kolokvijum u terminu ispita, ali da se javi asistentu 3 dana pre ispita)

Branislav Kostić                                22,5 

Petar Milovanović                              20,5

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Zbog zahteva studenata, 19.12. 2017. neće biti laboratorijskih vežbi. Termin nadoknade će biti naknadno istaknut.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Ime i prezime studenta         br. poena (max 40)      br. poena (skaliran za max 35)

Ana Đorđević                                   37,5                               32,81

Aleksandar Popović                          34,5                               30,19

Kosta Kostić                                    32,5                               28,44

Ilija Jović                                        30,0                                26,25

Branislav Kostić                               24,5                                21,44

Petar Milovanović                             14,0                               12,25

Kolokvijum su položili studenti koji imaju broj poena veći od 15 (skala sa maksimumom 35 poena).

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

Obaveštenje - laboratorijske vežbe

I laboratorijska vežba će biti 5.12. u 13:15 u lab. 52 u staroj zgradi. Potrebno je pre vežbe pročitati uputstvo za analizator snage koje se nalazi na sajtu.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Nakon predaje domaćih radova  20.2. u 11h, upis ocena će biti u utorak u 10h. Studenti mogu indekse i zelene kartone da ostave i u ponedeljak.

Predmetni nastavnik

Obaveštenje 

Rezultati Ii kolokvijuma (maksimalni broj poena je 35) 

Nikola Krstić            34

Anđela Vidojković     32

Nataša Negojicić      32

Nemanja Jovanović  29

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita

Nina Jaftović        32    (64)

Miloš Vuksanović 28,5  (57)

Stefan Petrović    20,5 (41)

Luka Živković      19    (38)

 

Obaveštenje

 II kolokvijum i ispit će biti održani 17.2.2017. u 9h u A3.

Zbog početka drugog semestra, studenti treba da donesu domaći zadatak do 20.2.

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

U ponedeljak, 16.1.2016. u 12h studenti treba da se jave radi dogovora u vezi sa domaćim zadatkom.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma (maksimalni broj poena je 35) 

NIkola Krstić            35

Anđela Vidojković     32

Nina Jevtović           26

Nemanja Jovanović  25

Nataša Negojicić      24

Luka Živković           8

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

U sredu, 11.1. u 14h će biti laboratorijske vežbe u Laboratoriji za električne mašine. Istog dana nakon predavanja će biti održana dva časa računskih vežbi.

 

Predmetni nastavnik

 

 Obaveštenje

 

Nastava može početi u sredu od 10h, pošto pre toga nema slobodne sale. Najpre će biti 2 časa predavanja, a potom računske vežbe, u učionici 133.

 

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

 

Rezultati popravnog I kolokvijuma (maksimalni broj poena 35)

Milica Zlatanović        29

 

Rezultati popravnog II kolokvijuma (maksimalni broj poena 35)

Marina Vesić            32

 

Upis ocena će biti 5.2.2016. godine u 11h.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

 

U četvrtak, 29.10.2015. godine, umesto predavanja će biti držane računske vežbe.

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

Na osnovu svih zavrsenih obaveza vezanih za ispit, predlog ocene za Milana Jovanovica je 6. Upis ocena je 18.2.2015. u 11:05 u 422c

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

                                

                    

Read more: Kvalitet električne energije

Mašine naizmenične struje

 

Obaveštenja i informacije za predmet Mašine naizmenične struje


Info     Ovom prilikom želeo bih da obavestim studente koji polažu ispit iz MNS-a da je za uspešno polaganje istog neophodno provežbati (ne samo pogledati) zadatke sa računskih vežbi i ispita. U narednom periodu biće postavljen dokument sa zadacima za studente koji žele visoku ocenu na pismenom delu ispita.

     Takođe sve informacije vezano za ovaj predmet: blanketi, rezultati ispita, literatura i dr. od sada pa nadalje biće istaknute na ovom sajtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E Nj E:

 

Drugi kolokvijum iz predmeta Mašine naizmenične struje će biti održan u sredu, 22.01.2020. sa početkom u 14:00 sati, u amfiteatru A1.

 

 

 

Nadoknada nastave iz predmeta MNS će biti održana 15.01.2020. u periodu od 11:15 do 13:00, učionica 434.

 

 

 

V A Ž N O  O B A V E Š T E Nj E 

 

Zbog velikog broja zakazanih kolokvijuma i zauzetosti prostorija u ponedeljak 09. 12. 2019. u periodu 08:00 - 11:00, prvi kolokvijum iz predmeta Mašine naizmenične struje pomeren je za UTORAK, 10. 12. 2019.

 

Kolokvijum će biti održan u čitaonici, počinje u 09:00 i traje 3 sata.

 

Nakon završenog kolokvijuma, počev od 12:15, biće održana nastava iz MNS, u učionici 434.

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E Nj E:

 

Pismeni deo ispita iz MNS za studente koji su u ispitnom roku Oktobar I iskoristili mogućnost za odlaganje, održaće se u PONEDELJAK, 23. 09. 2019. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 09:30 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E Nj E   2

 

Studenti koji su ispit polagali preko kolokvijuma oslobađaju se obaveze izrade završnog testa, pri čemu će konačna ocena biti definisana normiranjem realno ostvarenog broja poena na kolokvijumima koeficijentom 0.475 (umesto 0.4) i dodavanjem poena po osnovu laboratorijskih vežbi i prisustva i aktivnosti na nastavi.

Tabela sa predlogom ocena biće istaknuta na stranici predmeta do kraja dana.

 

13.03.2019.

 

O B A V E Š T E Nj E   1

 

Na usmeni deo ispita iz predmeta Mašine naizmenične struje pozivaju se sledeći studenti:

1. Jovana Mladenović    15767    50

2. Mario Stanojević       12771     41 (uslovno)

 

Usmeni će biti održan u petak, 15.03.2019. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 09:00 sati. Položen pismeni važi i u sledećem ispitnom roku, osim za uslovno pozvane studente.

Svi studenti mogu pogledati svoje radove u četvrtak, 14.03.2019. u periodu od 12:00 do 13:00 sati, u Laboratoriji za električne mašine.

 

13.03.2019.                                                                              predmetni nastavnik

 

 

O B A V E Š T E Nj E

Popravni kolokvijumi i ispit iz predmeta Mašine naizmenične struje biće održani u petak, 22. februara 2019. u amfiteatru A2 , sa početkom u 14:00 sati.

Predmetni asistent

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Drugi kolokvijum iz predmeta Mašine naizmenične struje biće održan u utorak, 22. januara 2019. u amfiteatru A1, sa početkom u 14:00 sati.

 

Predmetni asistent

 

 

RASPORED ZA LABORATORIJSKE VEŽBE, SREDA 26.12.2018.

 

U prilogu se nalazi spisak studenata koji (prema službenoj evidenciji EF Niš) prvi put slušaju predmet MNS u jesenjem semestru školske 2018/2019. godine.

 

Načelni raspored dolaska na laboratorijske vežbe je sledeći:

 

Redni broj 1.-9. sa spiska u terminu od 10:00 do 11:00

Redni broj 10.-18. sa spiska u terminu od 11:00 do 12:00

Redni broj 19.-27. sa spiska u terminu od 13:00 do 14:00

Redni broj 28.-35. sa spiska u terminu od 14:00 do 15:00

 

Studenti imaju slobodu da u medjusobnom dogovoru zamene termine dolaska na laboratorijske vežbe, ali vodeći računa o tome da se ne naruši bitno brojno stanje po terminima.

 

Svi studenti treba da se pripreme za lab. vežbu 1 (Osnovni elementi konstrukcije AM) i lab. vežbu 2 (Puštanje 3f AM u rad)

 

Predmetni asistent

 

 

 

 

 

Na usmeni deo ispita u roku Oktobar II pozivaju se sledeći studenti:

 

1. Ana Đorđević               15567

2. Tamara Popović            15321

3. Darko Petrović              15861

4. Marko Mikić                  13682

5. Nebojša Radosavljević   15331

6. Miloš Nikolić                  14825

 

Usmeni će se održati u SREDU 17.10.2018. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 10:00 sati.

 

Predmetni nastavnik

Prof. dr Zoran Stajić

 

 

 

Usmeni deo ispita (oktobar I) održaće se u sredu, 10.10.2018. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 09:00 sati.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Na usmeni deo ispita iz predmeta Mašine naizmenične struje u roku Oktobar I pozivaju se sledeći studenti:

 

Miloš Kostić               14344

Katarina Petrović        15820

Igor Petrović              14848

Milena Petković          14462

 

Usmeni će se održati u sredu, 10.10.2018. u toku radnog vremena.

 

Precizan termin za polaganje biće definisan nakon objave zvanične verzije rasporeda časova u jesenjem semestru, za studente viših godina.

 

Predmetni asistent

Milan Radić

 

REZULTATI PISMENOG - SEPTEMBAR 2018.

 

 

REZULTATI PISMENOG - JUN 2018.

 

REZULTATI PISMENOG - APRIL 2018.

Usmeni deo će biti održan u četvrtak, 05.04.2018. sa početkom u 11:00 sati.

 

 

KONAČNE OCENE PO OSNOVU KOLOKVIJUMA IZ MNS 2017-2018.

 

PREDLOG OCENA PO OSNOVU KOLOKVIJUMA IZ MNS 2017-2018.

 

 

Završni test će biti održan u UTORAK, 13.02.2018. u učionici 231, sa početkom u 13:30. Više detalja u priloženom dokumentu.

 

Usmeni deo ispita u januarskom roku će biti održan u SREDU, 14.02.2018. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 12:00 sati.

 

REZULTATI IZ ISPITNOG ROKA JANUAR 2018.

 

 

REZULTAT II KOLOKVIJUMA 2017/2018.

 

 

OBAVEŠTENJE

Drugi kolokvijum iz predmeta MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE biće održan u UTORAK, 23.01.2017. sa početkom u 14:00 sati.

 

 

REZULTAT I KOLOKVIJUMA 2017/2018.

 

 

LABORATORIJSKE VEŽBE - RASPORED ZA SREDU, 20.12.2017.

 

 

REZULTATI IZ ISPITNOG ROKA DECEMBAR 2017.

Usmeni deo ispita je u ponedeljak 11.12.2017. sa početkom u 12:00.

 

 REZULTATI IZ ISPITNOG ROKA OKTOBAR II 2017.

Usmeni deo ispita je u ponedeljak 16.10.2017. sa početkom u 10:00.

 

REZULTATI IZ ISPITNOG ROKA OKTOBAR I 2017.

 

Usmeni deo ispita je u ponedeljak 02.10.2017. sa početkom u 08:30.

 

Ukolko je nekome od pozvanih studenata taj termin problematičan zbog već zakazanog usmenog iz nekog drugog predmeta, potrebno je da se student javi predmetnom asistentu, kako bi se definisao novi termin (dan ostaje isti, ponedeljak 02.10.2017.)

 

 

 

 

 

Na usmeni deo ispita u ispitnom roku septembar 2017. poziva se student:

 

1. Tomislav Milenković   14033    40 poena (uslovno)

 

Usmeni će biti održan u utorak 12.09.2017. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 8:30 sati

 

Studenti mogu pogledati svoje radove u ponedeljak, 11.09.2017. u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

 

 

 

 

 

Usmeni deo ispita iz predmeta Mašine naizmenične struje u junskom roku 2017. biće održan u PETAK, 14.07.2017. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 12:00 sati.

 

 

REZULTATI PISMENOG U ISPITNOM ROKU JUN 2017.

 

 

VEOMA VAŽNO OBAVEŠTENJE

Preliminarnim rasporedom polaganja ispita u junskom roku bilo je predviđeno da se ispit iz predmeta Mašine naizmenične struje polaže u četvrtak, 06.07.2017.

Na osnovu uvida u zvanični raspored, koji je objavljen pre sat vremena, vidim da je ispit iz MNS pomeren za jedan dan kasnije, na PETAK, 07.07.2017. (iz meni nepoznatih razloga).

 

Smatram da je to promena koja većini studenata ide u korist, ali ukoliko postoji neko kome ne ogovara da se ispit odloži za jedan dan, neka mi se javi mejlom, danas do ponoći, pa ćemo organizovati neku improvizaciju...

04.07.2017. u 10:30h,                                                      Milan Radić

 

 

 

 

Rezultati iz ispitnog roka APRIL 2017.

 

 

 

 

PREDLOG OCENA NA OSNOVU REZULTATA KOLOKVIJUMA

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ JANUARSKOG ROKA I REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA:

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE:

REZULTAT DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ MNS (ZADACI)

R. br. Broj indeksa Ime Prezime Zadaci Pitanja
1 15483 Milica Zdravković 60  40
2 15253 Tamara Mitić 60 40
3 15181 Nikola Krstić 60  38
4 15299 Miljana Perunović 60  40
5 15256 Miroslav Mladenov 60   35 
6 15275 David Nikolić 60  38
7 15423 Milutin Stojković 60  40
8 15479 Miloš Vuksanović 60   33 
9 15310 Danilo Petrović 60  30
10 15148 Milan Jovanović 60 37
11 14940 Nikola Stojković 60 18 
12 15296 Ivana Penčić 55  32
13 15147 Milan Jovanović 50 20
14 14091 Miloš Petkov 50 27 
15 15468 Anđela Vidojković 45 40 
16 15192 Hristina Lojić 45  35
17 14485 Aleksandra Ranđelović 45 16 
18 15388 Selena Stefanoski 45 27 
19 15455 Bojan Trajković 30 34 
20 15316 Stefan Petrović 30 30 
21 13293 Marko Jovanović 30  27
22 15027 Dejan Anđelković 30  11
23 15493 Luka Živković 30 23 
24 14084 Mijat Pavličić 20 31 
25 15270 Nataša Negojicić 20 28 
26 15432 Dalibor Šošić 10
27 15490 Stefan Živanović 10  24
28 15163 Verica Kitanović 10 35 
29 13759 Teodor Petrović 10 14 
30 15451 Miloš Trajković 0  0
31 15281 Jovan Nikolić 0
32 14462 Milena Petković 0 25 
33 15194 Nikola Lukić 0 23 

 

REZULTAT PRVOG KOLOKVIJUMA IZ MNS

 

 

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA U ROKU DECEMBAR 2016

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA U ROKU OKTOBAR II 2016

 

 

                                                 Zadaci sa ispita - Mašine Naizmenične Struje        study-test-exam-final

 

SINHRONE MAŠINE

 

ASINHRONE MAŠINE


REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA MNS - DECEMBAR 2014

 

gtu Exam-results

 

REZULTATI I i II KOLOKVIJUMA 

 

R. BR. IME PREZIME I KOLOKVIJUM II KOLOKVIJUM UKUPNO POLOŽIO
14421 Nikola Mladenović 95 x 95 x
14415 Sanja Mitrović 91 98 189
14585 Vladimir Zdravković 89 67 156
14429 Aleksandar Nikolić 86  100 186
14443 Bojan Obradović 84 x 84 x
14502 Lazar Sladojević 84 96 180
14516 Aleksandra Stanojević 79 87 166
14440 Zoran Nikolić 81 97 178
14251 Vladimir Bacić 73 x 73 x
14327 Dragana Jovanović 70 80 150
14491 Jelena Ristić 64 85 149
14304 Stefan Gogić 62 7 69 x
14269 Marko Ćirković 66 57 123
3917 Milan Janić 58 62 120
14422 Slavoljub Mladenović 54 x 54 x
13706 Milan Milovanović 53 x 53 x
14543 Lazar Škiljević 46 65 111
14358 Đorđe Madić 44 x 44 x
14463 Miloš Petković 44 66 110 x
14328 Ivan Jovanović 44 20 64 x
13594 Igor Ignjatović 59 x 59
13262 Aleksandar Georgijev 41 63 104
14489 Jovan Riorović 32 52 84 x
14541 Miloš Stojsavljević 31 x 31 x
14375 Slađana Mihajlović 29 69  98 x
14266 Nemanja Cvetković 24 x 24 x
14268 Nikola Ćirić 23 x 23 x
13917 Dušan Cvetković 19 1 20 x
14335 Nikola Jovanović 17 14 31 x
14262 Stefan Caranović 16 x 16 x
14398 Stefan Milošević 16 0 16 x
14057 Mitar Mitrović 15 x 15 x
14576 Mioš Vučković 14 x 14 x

14485

Aleksandra Ranđelović 10 x 10 x
14564 Đorđe Veličković 0 x 0

x

R. BR. IME PREZIME I KOLOKVIJUM II KOLOKVIJUM UKUPNO POLOŽIO
14279 Marijana Dinić   x  73 73
14524 Miloš Stevanović x 1 1 x


   U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU NIJEDAN STUDENT NIJE POLOŽIO PISMENI DEO.

 


 

Info    Vežbe iz predmeta MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE biće održane u laboratoriji za električne mašine koja se nalazi u staroj zgradi fakulteta. Zaduženi za držanje vežbi su Milan Radić i Bojan Banković. Pre početka samog ciklusa vežbi, studenti se moraju upoznati sa pravilnikom rada u laboratoriji kako bi mogućnost dešavanja incidenata pri rukovanju opremom bila svedena na minimum. Takođe, mole se sudeti da zbog rada sa naponima i strujama opasnim po život u toku rada budu maksimalno skoncentrisni i da postupaju po uputstvima datim u pripremama.

 

 

SPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:

1. Osnovni elementi konstrukcije asinhronih motora

2. Puštanje asinhronih motora u rad

3. Prazan hod i kratak spoj asinhronih motora

4. Osnovni elementi konstrukcije sinhronih mašina

 

 

 

     Na ovoj stranici imam želju da skrenem pažnju na čoveka koji je izumeo dvadeseti vek, o čoveku izvan svog vremena, čija dela, ideje i kreativnost i danas zaslužuju divljenje i poštovanje svih nas. Njegovi pronalasci, po sopstvenoj nesebičnoj želji, ostali su vlasništvo čitave ljudske civilizacije.

   „Proći će mnoge generacije dok naša tehnologija ne bude pogonjena energijom koja će biti dostupna u svakoj tački univerzuma, jer je celi svemir pun energije. – Nikola Tesla 1892.

Nikola-Tesla

    Rođen u Smiljanu 10. jula 1856. godine - umro 7. januara 1943. godine u Njujorku. Dao naučni doprinos u oblastima fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Realizovao više od 700 zaštićenih patenata. Ovde bi se pre svaga zadržao na pronalascima i patentima iz naizmeničnih struja. Prvi zahtev Američkom patentnom zavodu Nikola Tesla je podneo 6. maja 1885. godine, nazvavši ga ''Komutator za električne dinamo mašine''. Svoje najznačajnije pronalaske iz oblasti polifaznih motora na naizmeničnu struju i prenosa energije, uključujući i generatore, transformatore, prenos električne energije na velika rastojanja i osvetljenje Tesla je patentirao 1887. godine. Tako je sve počelo, i s tim patentima Tesla je podigao mnogo prašine na World Expou 1893. godine u Čikagu. Nakon toga nastao je otvoreni rat između vizija Edisona i Tesle o tome kako se električna struja treba proizvoditi, distribuirati i pretvarati druge oblike energije. Podela je nastala i oko sigurnosti struje: Edison je zagovarao jednosmernu struju koja se na velike daljine mogla prenositi uz velike gubitke, koja je stvarala velika varničenja u komutatorima, što je za rezultat imalo velike troškove. Uprkos svim ovim manama jednosmerne struje Edison je stvorio famu o ''opasnosti'' naizmenične struje koju je zagovarao Tesla. Kao dokaz svoje tvrdnje Edison je naizmeničnom strujom ubijao životinje na javnim mestima. Uprkos osporavanjima raznih naučnika i interesnih grupa toga doba, današnji sistemi naizmenične struje i mnoštvo patenata i uređaja zasnovani na njegovim idejama jasan su dokaz njegove pobede, pobede jednog čoveka vanserijskog uma i njegove ideje da Zemlju učini boljim mestom za život.

Kako je nastao asinhroni motor i dinamo mašina?

Visefazni sistem

U aprilu 1887. godine, Tesla je osnovao firmu Tesla Electric Company uz podršku advokata Charles F. Peck-a i Alfred S. Brown-a. Osnovana je  laboratorija u ulici 89 Liberty Street na Manhattan-u gde he Tesla radio na svom motoru za naizmeničnu struju i drugim uređajima za distribuciju električne energije, uz dogovor da oni dele profit pola - pola.  1887. godine Dinamo masinaTesla je uspeo da konstruiše brašles indukcioni motor naizmenične struje koji radi na principu Teslinog magnetnog polja na kome je radio od 1882. godine. Patentirao je svoj izum u maju 1888. godine. Teslino magnetno polje i indukcioni motor bila su dva nezavisna izuma, ali to nije bilo lako pokazati u to doba. Takođe patentirao je svoj izum Komutatori za dinamo-električne mašine 1886. godine dok je početkom 1887. godine patentirao Dinamo-električnu mašinu.

Hvala velikanu koji je svojim stvaralačkim duhom i nesebičnošću život nama učinio lepšim. Veliki u svojim delima i izumima, a još veći u svojim idejama i namerama.

Teslin asinhroni motor 1888. godina

Razvoj asinhronih motora

AM teslaAC motorAC-Cast-Iron-Three-Phase-Electric-Motor

 

 

 

 

 

 

   Teslin asinhroni motor 1888. godina          Današnji izgled asinhronog motora                  Proizvodnja asinhronih motora

 

Osnovni elementi konstrukcije asinhronog motora

Konstrukcija AC

Rotor AC

KavezniStator

 

                     Rotor AM-namotani                                 Stator i kavezni rotor AM                                          Stator AM 

 

Osnovni princip rada asinhronog motora

Simulacija rada asinhronog motora 

Kako radi indukcioni motor? I deo

Kako radi indukcioni motor? II deo

Kako radi indukcioni motor? III deo

 Razvoj sinhronih mašina

 Sinhroni generatorPolovi generatora i namotaji statora 

Izgled sinhrone mašine nekada

Sinhrona masinaTurboGenerator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izgled sinhronih mašina danas

 

Osnovni elementi konstrukcije sinhrone mašine

Konstrukcija SM 2 

OEP6A01 Elektroenergetska kablovska tehnika

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Read more: OEP6A01 Elektroenergetska kablovska tehnika

OEP5A01 Elektroenergetske komponente

 

 

Read more: OEP5A01 Elektroenergetske komponente

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.