Unapredjenje nastave iz grupe predmeta Električne mašine i Pogoni

Пројекат УНЕМП представља интегрисани приступ унапређењу наставе групе предмета из области електричних машина и погона: Управљање електроенергетским претварачима и погонима (УЕЕПиП), Одабрана поглавља из Електромоторних погона (ОПЕМП), Специјалне електричне машине (СЕМ) и Пројектовање електромоторних погона (ПЕП).

Примарна циљна група пројекта су студенти модула Eлектроенергетика на основним академским студијама (ОАС) студијског програма Електротехника и рачунарство и студенти студијског програма Електроенергетика на мастер академским студијама (МАС) Електронског факултета (ЕФ) у Нишу.

Остварени резултати:

- Пројектовање електромоторних погона:

Приступ снимљеним материјалима курса и PowerPoint презентацијама коришћеним у току курса могућ је придруживањем адекватном групи на MS Teams платформи. Линк ка групи: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3063624201a4237856ade2ba5c50191%40thread.tacv2/conversations?groupId=755486c3-a116-4c10-9dd3-926fa8deb533&tenantId=f5501f2a-b2b9-4122-8f2d-aa0f0366d907

Реализатори пројекта:

Subcategories

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.