Distributivne i industrijske mreže

Obaveštenja

Morate biti ulogovani za dodatne materijale!!!

 

 

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, nije položili ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 13. 12. 2023. u 422c, u 12.15, pozivaju se:

Dušan Mitrović               87 poena,

Aleksandra Stefanović     84 poena,

Marija Janković               59 poena.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita nakon dodatnog polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku biće održan u utorak, 10. 10. u 14 h, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita nakon dodatnog polaganja pismenog dela ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 10. 10. 2023. u 422c, u vreme koje će biti naknadno objavljeno, pozivaju se:

Tamara Ilić              93 poena,

Boško Nedeljković    86 poena,

Veljko Stanojević     76 poena.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Studenti koji su izašli na pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, nisu položili ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 05. 09. 2023. u 422c, u 10 h, pozivaju se:

Isidora Jovanović               82 poena,

Željko Cvetković                81 poen,

Tamara Gajić                     64 poena,

Kristina Milovanović           51 poen.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Studenti koji su izašli na pismeni deo ispita u ispitnom roku jun 2, nisu položili ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Rezultati I kolokvijuma školske 2022/23. godine

Petar Stošić           90 poena

Mihajlo Marković    58 poena

Tamara Gajić         37 poena

Željko Cvetković    31 poen

Kristina Milovanović  23 poena

Isidora Jovanović    4 poena

Tamara Ilić             0 poena

Dušan Mitrović        0 poena

Aleksandra Stefanović 0 poena

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 01. 02. 2023. u 422b, u 10.00 poziva se:

Ivan Bonev             58 poena.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, ovaj ispit nije položio.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u ispitnom roku oktobar 2, ovaj ispit nije položio.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 22. 09. 2022. u 422b, u 14.30 poziva se:

Tara Veselinović             51 poen.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Distributivnih i industrijskih mreža u septembarskom ispitnom roku biće održan 31. 08. 2022. u 10.00 u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 31. 08. 2022. u 422c, pozivaju se:

Mihailo Popović               92 poena,

Stefan Trifunović            88 poena,

Jovan Ljubić                   62 poena,

Filip Stojanović               (uslovno),

Miloš Manojlović             (uslovno),

Stefan Milosavljević         (uslovno). 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u ispitnom roku jun 2 položili su:

Vladana Stojilković         81 poen,

Aleksandar Gocić            81 poen,

Marko Milovanović          59 poena,

Aleksa Vasić                   55 poena,

Nevena Jović                  51 poen,

Marko Banković               51 poen.

Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 12. 07. 2022. god. u 11 h u 422c. 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

II kolokvijum je položio:

Nikola Marković    92 poena. 

Rezultati pismenog dela ispita

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku je položio:

Petar Stošić         93 poena.

Usmeni deo ispita za Nikolu Markovića i Petra Stošića biće održan u petak, 24. 06. 2022. god. u 422c u 10 h. 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

 

I kolokvijum su položili:

Nikola Marković    95 poena 

Nevena Jović        50 poena.

 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u ispitnom roku Oktobar 2

Stefan Đorđević     61 poen,

Petar Đorđević       55 poena.

Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 26. 10. 2021. u 10 h u 422c.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u ispitnom roku Jun 2

Natalija Nestorović     51 poen,

Darko Caranović        (uslovno položio),

Nemanja Jevtić         (uslovno položio).

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 11. 10. 2021. u 13 h u 422c.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita

Viktor Radomirović      66 poena,

Mihailo Stoiljković       61 poen,

Branka Knežević         (uslovno položila),

Dušan Stojanović        (uslovno položio).

Zbog zabrane polaganja, Mihailo Stoiljković može izaći na usmeni tek u decembarskom ispitnom roku. Ostali studenti imaju usmeni deo ispita u petak, 24. 9. 2021. u 11 h u 422c.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 8. 9. 2021. godine u 12 h u 422c, pozivaju se:

Nataša Milošević           93 poena,

Jovana Ilić                   52 poena.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 5. 7. 2021. u 10 h u 422c, pozivaju se sledeći studenti na osnovu rezultata pismenog dela ispita:

Ime i prezime Br. indeksa Broj poena ili uslovno položen pismeni
Pavle Božinović 17564 75 poena
Marko Reljić 17908 59 poena
Aleksandar Marković 16686 (uslovno)
Nikola Mladenović 16767 (uslovno)

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati I i II kolokvijuma, na osnovu kojih se studenti pozivaju na usmeni deo ispita koji će se održati u ponedeljak, 5. 7. 2021. u 10 h u 422c, su:

 Ime i prezime  Br. indeksa I kolokvijum II kolokvijum Srednja vrednost
Jovan Petronijević 17880 85 49 67
Stevan Stojanović 17985 56 46 51

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma održanog 12. 05. 2021. godine:

Jovan Petronijević        85 poena,

Stevan Stojanović        56 poena.

 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 11. 05. 2021. u 10 h u lab. M1-2, poziva se   

Aleksandar Mitić      (uslovno)

Zbog toga što je kandidat uslovno pozvan, pismeni deo ispita se neće važiti u narednom ispitnom roku.

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita uispitnom roku Oktobar II, koji će se održati u utorak, 20. 10. 2020. u 13:15 u 422c, uvažavajući i  rad domaćih zadataka, pozivaju se:

Dejan Anđelković     94 poena       

Milan Cvetković       53 poena       

Natalija Đorđević      (uslovno)

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom roku, koji će se održati u sredu, 23. 9. 2020. u 13:15 u 422c, uvažavajući i  rad domaćih zadataka, pozivaju se:

Ivana Đorđević     75 poena       

Žarko Petrović      49 poena       

Milan Ralević        (uslovno)

 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 8. 9. u 12 h u 422c, pozivaju se: 

Marija Đokić    69

Jana Tjupa      62

Stefan Mladenović 59

Jelena Cekić    52

Milan Vatović  50

Nataša Stanković (uslovno)

 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 22.6.2020. u 13 h u 422c. 

Predmetni nastavnici

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak, 22. 6., pozivaju se: 

Jovana Mladenović      85

Aleksa Miletić              82

Anđela Stojiljković      82

Stefan Manasijević      60

Nikola Stefanoski        55

Nikola Gavrilović        55

Stefan Stolić            (uslovno)

Aleksandar Grujić   (uslovno)

Željko Mihajlović   (uslovno)

Termin usmenog biće uskoro objavljen.

Predmetni nastavnici

Obaveštenje

Na platformi MS Teams postavljen je III domaći zadatak. Urađeni domaći studenti treba da pošalju do sledećeg ponedeljka, 25.5.2020. predmetnim nastavnicima.

Predmetni nastavnici

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

U PONEDELJAK 18.5. NA MS PLATFORMI BIĆE PREDAVANJA OD 13:15, A RAČUNSKE VEŽBE OD 13:15.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

Obaveštenje

Na platformi MS Teams postavljen je II domaći zadatak. Urađeni domaći studenti treba da pošalju do 11.5.2020. (ne pre 8.5.) predmetnim nastavnicima.

Predmetni nastavnici

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

NA MS PLATFORMI BIĆE RAČUNSKE VEŽBE OD 13:15. U PONEDELJAK; 4.5., U 11:15 BIĆE PREDAVANJA NA OVOJ PLATFORMI, A OD 13:15 BIĆE VEŽBE. ZA NAREDNE TERMINE BIĆETE BLAGOVREMENO OBAVEŠTAVANI.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

Važno obaveštenje

Na kanalu Forum (Files) predmeta Distributivne i industrijske mreže na MS platformi postavljen je I domaći zadatak (od planirana tri), kako bi se studenti potstakli da aktivno učestvuju u nastavi na daljinu i redovno učili. Rok za izradu domaćeg je 21.4.2020. Urađeni domaći studenti treba da pošalju i prof. Janjiću i prof. Korunović. Izrada domaćih zadataka uzeće se u obzir prilikom formiranja konačne ocene.

Lidija Korunović 

Aleksandar Janjić

 

Obaveštenje

Svi studenti koji ove školske godine slušaju Distributivne i industrijske mreže prvi put ili ponovo, upravo su pridruženi timu za ovaj predmet na MS Teams platformi. Ako nekoga slučajno nema, potrebno je da se javi profesoru Lidiji Korunović.

Lidija Korunović 

Obaveštenje

Pitanja vezana za predavanja od 30.3. studenti treba da postave meni 6.4, a ona vezana za predavanja koje će biti na sajtu 6.4. treba da postave profesoru Janjiću 13.4.

Studenti koji ove školske godine slušaju Distributivne i industrijske mreže prvi put ili ponovo, biće pridruženi u toku ove nedelje timu za ovaj predmet na MS Teams platformi. Na ovoj platformi će biti nakon toga postavljen I domaći (od ukupno 3). Rad domaćih zadataka će biti uzet u obzir prilikom formiranja konačne ocene.

Predmetni nastavnici

 

Važno obaveštenje

Na platformi MS Teams napravljen je tim Distributivne i industrijske mreže. Da bih pridružila ovom timu studente koji slušaju predmet Distributivne i industrijske mreže, potrebne su e-mail adrese studeneta koje u sebi imaju "@elfak.rs". Zato ove svoje adrese studenti treba da pošalju asistentu Ivanu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 

U okviru tima Distributivne i industrijske mreže postavljen je forum preko koga će studenti moći da komuniciraju međusobno, i sa nastavnicima i saradnikom, vezano za predmet. Sa nastavnicima i saradnikom ostaje prvenstveno prethodno navedena mogućnost komunikacije e-mail-om.

Predmetni nastavnici  

 

 

Obaveštenje

Pitanja vezana za predavanja od 16.3. studenti treba da postave meni 23.3., a ona vezana za predavanja od 23.3. treba da postave profesoru Janjiću 30.3.

Lidija Korunović 

Obaveštenje vezano za rad tokom vanrednog stanja

Na sajtu će svakog ponedeljka biti postavljeni materijali za predavanja i vežbe sa naznakom datuma termina predavanja u formi „Mesec_datum“ u svom naslovu.

Studentima će nastavnici biti dostupni e-mail-om za pitanja vezana za predavanja od prethodnog ponedeljka, u terminu predavanja. Pitanja treba uputiti nastavniku koji će biti naveden u nekom od narednih obaveštenja. Za ostala pitanja, tj. konsultacije sa nastavnicima, nastavnici će biti dostupni e-mail-om ponedeljkom, pre termina predavanja.

Asistent će biti dostupan e-mail-om za pitanja vezana za računske vežbe od prethodnog ponedeljka u terminu vežbi. Za konsultacije će asistent biti dostupan posle termina vežbi, ponedeljkom od 15 h do 16 h.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

I kolokvijum biće održan u ponedeljak, 23. 03. 2020. 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u januarskom roku, ovaj ispit nije položio.

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku koji će se održati u ponedeljak, 2. 12. 2019. u 13 h, u laboratoriji M1-2 (na međuspratu M1), poziva se:

Jovana Mladenović      (uslovno).

 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobru 2 koji će biti održan u utorak. 08. 10. 2019. u 13 h, u 422c pozivaju se:

Marija Andrejević        52 poena

Žarko Petrović             50 poena

Lazar Janković             50 poena

Antonio Dodić              (uslovno).

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobarskom roku biće održan u petak. 20. 09. 2019. u Laboratoriji za elektroenergetske mreže (laboratorija na M1), u 10h. Studenti mogu da pogledaju svoje radove 13. 9. u 10 h u Laboratoriji za elektroenergetske mreže.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku položili su:

Uroš Savić            95 poena

Stefan Đorđević    55 poena

Krstina Zečević     53 poena

Miona Grozdanović 51 poen

Žarko Petrović       50 poena

Miljana Milenković  50 poena

Termin usmenog dela ispita biće naknadno objavljen.

Predmetni nastavnici

 

 

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, održaće se u sredu, 28. 8. u 13:15 u 422c. Na usmeni se pozivaju studenti koji imaju više od 50 poena na pismenom. Rezultati pismenog dela ispita su:

Teodora Krstić 16666               97
Jovana Nikolić 16784               89
Aleksa Bogdanović 16483       77
Lazar Simić  16860                  69
Vukan Spasić 15873                 68
Jelena Andonović  14597         62
Krstina Zečević  15972             38
Miljana Milenković 15733        25
Lazar Janković 16616                20
Uroš Savić 16856                       11
Žarko Petrović 16816                  2

 

Predmetni nastavnici

 

Rezultati II kolokvijuma iz Distributivnih i industrijskih mreža

Teodora Denić                                    98

Đorđe Nikolić                                     95

Jovana Stanković                               72

Janja Marinković                                61

Mladen Jevtović                                 56

Milica Denić                                       51

Marko Okičić                                     47

Žarko Petrović                                    26

Uroš Savić                                          20

Lazar Simić                                        16

 Studenti koji su položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma imaće usmeni zajedno sa studentima koji budu položili pismeni deo ispita.

Predmetni nastavnici

 

Резултати I kолоквијума

Име Презиме Бр. индекса Бр. поена
Јована Станковић 16887 99
Теодора Денић 16534 98
Ђорђе Николић 16782 93
Милица Денић 16532 82
Теодора Крстић 16666 79
Јања Маринковић 16680 78
Младен Јевтовић 16622 74
Урош Савић 16854 70
Марко Окичић 16794 58
Жарко Петровић 16816 53
Антонио Додић 16062 52
Лазар Симић 16860 41
Стефан Ђорђевић 15581 36
Лазар Јанковић 16616 30
Дејан Анђелковић 15027 15

 

Колоквијум су положили студенти који имају више од 40 поена. Да би студент био ослобођен писменог дела испита, мора да има на првом и другом колоквијуму у просеку 50 поена.

 

Предметни наставници

 

 

Obaveštenje

I kolokvijum će biti održan 15. 4. 2019.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, koji će se održati 3. 4. 2019. u 13h u 422c, poziva se:

Nikola Lukić       77 poena.

 

Predmetni nastavnici

 

Predmetni nastavnici

 

 Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u januarskom roku koji će se održati u ponedeljak, 28. 1. 2019. u 10h u laboratoriji na M1 poziva se

Miloš Trajković 15451,   50 poena.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 11. 12. 2018. u 10h u 422b, pozivaju se:

Andreja Đokić   (16065)    50 poena,

Lazar Marković (16183)    (uslovno).

 

                                                                                             Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobru 2, koji će se održati u sredu, 10. 10. 2018. u 12h u Laboratoriji M1-2, pozivaju se:

Sandra Jovanović (16126)    66 poena,

Tamara Jovanović (16127)    63 poena,

Milan Kocić (16150)             63 poena,

Lazar Marković (16183)       (uslovno).

                                                                                             Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u ponedeljak, 24. 9. 2018. u 14h u 422c, pozivaju se:

Filip Gagić, 15596,  75 poena,

Hristina Jovanović, 16130,  61 poen,

Dušan Jovanović, 15647,  51 poen,

Luka Stević, 16373,  uslovno,

Predrag Mihajlović, 16243,  uslovno,

Andreja Đokić, 16065,  uslovno,

Nikola Geo elović, 16036,  uslovno.

 

Predmetni nastavnici.

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u oktobarskom roku biće održan u ponedeljak, 24.9. u 14h. Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni biće objavljen do kraja dana.

     U Nišu,  21.9.2018. god.                                                           Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati 13.9.2018. u 10h u 422c, pozivaju se:

Dražen Milojević, 15741 – 77 poena,

Marko Manasijević, 16169 – 70 poena,

Nebojša Radosavljević, 15331,  66 poena,

Stojan Denić, 16048,  62 poena,

Marijana Perović, 16273,  60 poena,

Anastasija Đokić, 16064,  57 poena,

Stefan Manasijević, 15200,  uslovno,

Marko Skrlatović, 16329,  uslovno,

Nenad Sokolović, 16333,  uslovno.

 

Predmetni nastavnici.

 

 

Obaveštenje

 

Poeni na II kolokvijumu su:

 

Katarina Džunić 16499 - 85 poena

Milorad Kuč 16158    -68 poena

Darko Petrović  15816  -57 

Marijana Perović 16273 - 38

 

Pored studenata koji su pismeni deo ispita položili preko kolokvijuma, na usmeni deo ispita u istom terrminu pozivaju se i studenti koji su u junskom roku položili pismeni deo ispita:

 

Igor Ignjatović 13594  - 70 poena

Predrag Arežina 15998 - 60 poena

Karolina Stanisavljević  16343  - 54 poena

Živojin Jović 16131 - (uslovno)

Slobodan Janaćković 15624  - (uslovno).

 

Usmeni deo ispita će biti održan u četvrtak, 5.7.2018. u 10h u 422c.

 

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita će biti objavljeni na sajtu u utorak, 3.7.2018., najpre u toku dana na vratima kabineta 422c, a uveče i na sajtu. Usmeni deo ispita će biti održan 5.7. u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

 

Studenti koji nameravaju da rade popravne kolokvijume treba da se jave mejlom asistentu.

 

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

Jovana Mihajlović           100 poena

Aleksa Turudić                 94 poena

Marko Jovanović              77 poena

Nenad Dimitrijević            71 poen

Andrija Dodić                   53 poena

Marko Manasijević            48 poena

Aleksa Virijević                 47 poena

Katarina Džunić                40 poena

Slobodan Janaćković         39 poena

Anastasija Đokić               37 poena

Miljana Milenović              36 poena

Marijana Perović               25 poena

Milorad Kuč                      23 poena

Darko Petrović                 19 poena

Kolokvijum su poližili studenti koji imaju 45 i više poena. Da bi bili oslobođeni pismenog dela ispita, prosek poena na dva kolokvijuma treba da bude najmanje 50.

U terminu ispita biće omogućeno da rade popravni kolokvijum studenti kojii su izašli i na I i na II kolokvijum, a jedan od njih nisu položili. Ako ima takvih studenata, treba da se jave asistentu nedelju dana pre termina pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnici

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Jovana Mihajlović            93 poena

Marko Jovanović             93 poena

Aleksa Turudić                91 poen

Katarina Džunić              75 poena

Nenad Dimitrijević          70 poena

Milorad Kuč                    70 poena

Andrija Dodić                 60 poena

Marko Manasijević          53 poena

Aleksa Virijević               53 poena

Darko Petrović               50 poena

Marijana Perović             48 poena

Anastasija Đokić             40 poena

Živojin Jović                   30 poena

Karolina Stanisavljević    27 poena

Miljana Milenović            25 poena

Slobodan Janaćković       16 poena

Dražen Milojević              9 poena

Predrag Arežina              8 poena

Kolokvijum su poližili studenti koji imaju 45 i više poena. Da bi bili oslobođeni pismenog dela ispita, prosek poena na dva kolokvijuma treba da bude najmanje 50.

U terminu ispita biće omogućeno da rade popravni kolokvijum samo oni studenti kojii zađu i na I i na II kolokvijum, a jedan od njih ne polože. Ako bude takvih studenata, oni treba da se jave asistentu nedelju dana pre termina pismenog dela ispita.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

 

I kolokvijum biće održan u petak, 13. 4. u 14h.

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita, koji će se održati u četvrtak, 5.4.2018. u 12h u laboratoriji na M1, pozivaju se:

Dalibor Filipović       68 poena

Nikola Stanković      (uslovno)

Nemanja Jovanović  (uslovno).

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobru II, koji će se održati u utorak, 10.10 u 9h u 422c, pozivaju se:

Natalija Mitić       61 poen

Dalibor Šošić       54 poena

Tadija Jevtić        uslovno

Đorđe Tasić         uslovno

 

Predmetni nastavnici

Obaveštenje

Zbog molbe studenata, usmeni ispit se odlaže i biće održan, 2.10.2017. u 10h u laboratoriji na M1.

Predmetni nastavnici

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku koji će se održati u utorak, 26.9.2017. u 10h u Laboratoriji na M1, pozivaju se:

Miloš Košanin          15667       broj poena 93

Andrija Džopalić      15078       broj poena  67

Vlastimir Ivanović   15123        broj poena  65

Ilija Jović               15658        broj poena  61

Luka Živković         15493        broj poena  56

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita iz Distributivnih i industrijskih mreža, koji će se održati u utorak, 12.9.2017. u 10:15, u 422c, pozivaju se:

Anđela Vidojković       71 poen

Ana Đorđević              71 poen

 

Predmetni nastavnici

Rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog dela ispita u junskom roku

I kolokvijum popravni

Petar Milovanović (15756)   81 poen

Katarina Petrović (15820) 47 poena

 

II kolokvijum popravni

Katarina Nikolić (15778) 37 poena

 

Ispit

Ana Đorđević (15567) 50 poena

Tadija Jevtić (15638) 30 poena

Ilija Jović (15658) 28 poena

 

Na usmeni deo uspita koji će se održati u sredu, 28.6.2017. u 10h u 422c pozivaju se, pored studenata koji su u toku semestra položili pismeni deo ispita preko kolokvijuma, i Petar Milovanović, Katarina Petrović i Ana Đorđević.

 

Predmetni nastavnici

 

 

Obaveštenje

Rezultati popravnih kolokvijuma i pismenog dela ispita će biti objavljeni u ponedeljak prepodne. Usmeni će biti u sredu, 28.6. u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnici

 

Rezultati II kolokvijuma

 

1. Aleksandar Popović  (15 824)   95

2. Kosta Kostić (15 673)              85

3. Ivana Pešić (15 807)               70

4. Milan Živković (15 975)           70

5. Katarina Petrović (15 820)       57

6. Petar Milovanović (15756)        51

7. Ana Đorđević (15 567)             50

8. Branislav Kostić (15 671)         45

 

Branislava Kostića je pozvan na usmeni zbog velikog broja poena na I kolokvijumu. Studenti koji žele da rade popravni kolokvijum moraju da se jave asistentu Ivanu.

 

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Aleksandar Popović      82

Ivana Pešić                 74

Kosta Kostić                71

Branislav Kostić           68

Milan Živković             56

Ana Đorđević              51

Katarina Petrović         47

Katarina Nikolić           47

Vukan Spasić              25

Slobodan Janaćković   17

Darko Petrović             8

Aleksandar Stevanović 1

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 47 poena i više, s tim da oni koji imaju 47 poena, u proseku nakon II kolokvijuma treba da imaju barem 50 poena.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Student koji je u aprilskom roku polagao pismeni deo ispita, ovaj ispit nije položio.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U raspored ispita u aprilskom roku je greškom stavljen kolokvijum iz Distributivnih i industrijskih mreža da bude 19.4. Po zahtevu studenata on će biti 19.5.

Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku biće održan 20.2. u 10h u 433c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u januarskom roku koji će se održati 20.2. u vreme koje će biti naknadno objavljeno, pozivaju se:

Miodrag Petrović     60 poena

Marko Petrović        60 poena

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku poziva se

Miroslav Ostojić (uslovno).

Usmeni će biti održan u četvrtak, 8.12. u 10 sati u kabinetu M1-2.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na zahtev studenata, usmeni u oktobru II se pomera i biće u sredu, 19.10. Vreme ispita će biti naknadno objavljeno.

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u oktobru II, koji će se održati u četvrtak, 13.10. u 9h u 422c, pozivaju se:

Nina Jevtović      95 poena

Hristina Lojić      85 poena

Stefan Petrović   78 poena

Jovan Nikolić      65 poena

Verica Kitanović 50 poena

Stefan Živanović 50 poena

Miša Đukić        (uslovno)

Andreja Džopalić (uslovno)

Dalibor Šošić     (uslovno)

 

Predmetni nastavnici

 

Oktobarski rok – rezultati pismenog dela ispita

Na usmeni deo ispita pozivaju se:

Tamara Popović       90 poena

Milica Radosavljević 90 poena

Hristina Lojić          64 poena

Milan Jovanović      (uslovno)

Usmeni deo ispita je u ponedeljak, 03.10.2016 u 10h u laboratoriji M1-2.

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku koji će se održati 29.8.2016. god. u 12h u 422c, pozivaju se:

Milica Stojanović          15408    80 poena
Danilo Petrović            15310    76 poena
Miodrag Stojiljković      15022    (uslovno)
Tamara Popović          15321     (uslovno)

Predmetni nastavnici

 

 

 

 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.