Elektromehanicko pretvaranje Energije

SINOPSIS PREDMETA     

Osnovni zakoni i principi elektromehaničkog pretvaranja energije. Magnetno i električno kolo električnih mašina. Energetski bilans opšte mašine. Jednačina kretanja. Elektromagnetni momenat električnih mašina. Primeri jednopobudnih i višepobudnih sistema. Princip rada osnovnih vrsta mašina. Magnetna polja jednosmernih i naizmeničnih mašina. Magnetnopobudne sile. Izvođenje namota električnih mašina. Navojni sačinioci.  Elektromotorne sile. Karakteristične veličine. Mašine za jednosmernu struju. Sinhrone mašine. Asinhrone mašine. Energetski transformatori.

Šifra: 2ОЕП3А01 (energetika)

Šifra: 2OEУ5Ц02 (automatika)
Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 6


 

Rezultati ispita iz Elektromehaničkog pretvaranja energije. Aprilski rok (26.03.2024)

  1. Stefanović Uroš 19390         (10)
  2. Tošić Luka 19440                  (8)
  3. Jovanović Nemanja 19162    (7)
  4. Jovanović Sara 17681           (6)

Pregled radova i upis ocena: četvrtak 28.03.2024 od 9-13h prostorija 27

 

 


 PREDAVANJA LITERATURA: 


 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.