OEP7B03 Distribuirana proizvodnja električne energije

Naziv predmeta: Distribuirana proizvodnja električne energije

Nastavnik: Aleksandar Janjić

Šifra predmeta: OEP7B03

Status predmeta:Izborni

Broj ESPB: 6

 

 

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa principima distribuirane proizvodnje, kao i sa svim izvorima energije u distributivnoj mreži. Upoznavanje sa obnovljivim izvorima električne energije  i osnovnim princima konverzije energije u ovim elektranama. Upoznavanje sa uticajima ovih izvora na distributivnu mrežu. 

Ishod predmeta:

Studenti se osposobljavaju za samostalni proračun potrebnih parametera za izbor optimalne snage i priključivanje elektrana na mrežu uz eliminaciju štetnih uticaja

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Principi integracije, vrste i tipovi distribuirane proizvodnje. Vrste hidroelektrana, vetrogeneratora, fotonaponskih sistema, gorivnih ćelija i sistema za skladištenje energije. Priključenje na mrežu: tehnologije, standardi i uticaj na mrežu.  Izbor dozvoljene snage i parametera elektrane koje se priključuju na mrežu.

Literatura

V. Mijailović, Distribuirani izvori energije, Akademska misao, Beograd, 2011

F. Farret, M. Godoy Simoes, „Integration of alternative sources of energy” John Wiley and sons, 2006

EPS Tehničke preporuke.

 

OBAVEŠTENJE

            Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku iz Distribuirane proizvodnje električne energije:

Pismeni deo ispita

R.Br. Ime Prezime Indeks 25 35 15 25 Ukupno
1 Boško Nedeljković 18299 25 33 15 22 95
2 Nevena Jović 18542 25 32 15 20 92
3 Danica Dosković 19030 25 30 12 25 92

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 08.04. u 14 h.

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.