Specijalne električne mašine

Šifra: OEP8A04
Status predmeta:
 izborni

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta: 

Ishod predmeta: 
Sadržaj predmeta: 

 Publikovan je praktikum za rad sa simulacionim fajlovima i Texas Instruments kompletima.

Video uputstva za korišćenje Texas Instruments kompleta:

https://www.digikey.co.uk/en/ptm/t/texas-instruments/motion-control-technology/tutorial

 

Video uputstvo za realizaciju vektorskog upravljanja orijentacijom po polju rotora korišćenjem programskog paketa MATLAB/Simulink i Texas Instruments kompleta:

https://www.digikey.co.uk/en/videos/t/texas-instruments/let-ti-and-mathworks-help-you-launch-your-next-motor-control-design---in-cooperation-with-digi-key

 

 

Lab. vežbe: Simulacija upravljanja koračnim motorima - četvrtak 4. maj 2017 (12h - 13h) - Lab. 58

 
Rezultati ispita u junskom roku 2017. godine:
 
1. Bratislav Trojić 90 (zadaci) + 80 (teorija) 
2. Dalibor Filipović 65 (zadaci) + 35 (teorija)
3. Natalija Antić 0 (zadaci) + 23 (teorija)
 
Predlog ocena:
 
1. Vladislav Lazić 10 (deset)
2. Bratislav Trojić 9 (devet)
3. Dušan Kostić 9 (devet)
4. Ivan Stojić 8 (osam)
5. Dalibor Filipović 6 (šest)
6. Natalija Antić - NIJE POLOŽILA
 
Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 3. jula 2017. godine u lab.  27 u vremenu od 11h do 14h.
Upis ocena je istog dana od 14h!
 
Radovi se mogu pogledati u četvrtak 25. juna u 14 časova.
 
Poseta fabrici Philip Morris organizuje se 30. juna (utorak) 2015. godine u 9h30min. O detaljima posete studenti se mogu informisati kod predmetnog nastavnika.
 
 
Koračni motori:
Motori bez četkica (BLDC)
BLDC motor
 
Sinhroni motori sa permanentnim magnetima (PMSM)
PMSM
 
Interesantni linkovi za predmet:
 
Prezentacija InstaSpin tehnologije za upravljanje BLDC motorima: TI InstaSpin
Start-up guide za TI BLDC InstaSpin tehnologiju: TI Instaspin BLDC 
Odlična animacija rada BLDC i Stepper motora: Nanotec
Fabrika malih motora u Nišu: http://www.johnsonelectric.com/  
 
Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!

 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.