Modelovanje električnih mašina i pogona

 

OBAVEŠTENJE

S obzirom na novonastalu situaciju nastava će se nadalje obavljati preko ovog sajta i emailova.

U cilju pripreme za organizaciju ovog vida nastave zamolio bih studente da na e-mail predmetnog nastavnika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , asistenta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pošalju svoju email adresu preko koje će se obavljati dalja komunikacija.

Nastavnik će biti dostupan četvrtkom od 9-11h. Asistenti će biti dostupni četvrtkom od 11-13h. Konsultacije su od 13-14h.

 Simulacione modele šaljite na sve navedene adrese. Verzija Matlaba u ovom trenutku nije bitna. Prema mojim informacijama do sada ste radili u 2018b.

 

Plan rada na predmetu: Modelovanje električnih mašina i pogona

Varijanta I

 1. Napraviti matematčki model Asinhrone mašine u Matlab/Simulink-u. Motor se napaja direktno iz trofazne mreže. Model treba da sadrži qd0 transformaciju, model motora u qd0 domenu i mogućnst prikaza relevantnih veličina (qd domen i abc domen).
 2. Napraviti model AC/DC/AC pretvarača koji na ulazu ima trofazni diodni most, jednosmerno međukolo, invertor). PWM Modulacija sinusna, upravljanje U/f. Integrisati model pretvarača i motora i analizirati karakteristične režime. Kao komponente diodnog mosta i invertora mogu se koristiti bibliotečki modeli (universal three phase bridge).
 3. Na bazi modela pretvarača i motora implementirati indirektno vektorsko upravljanje asinhronog motorav (RFO). U okviru ove faze može se uzeti da su ulazi veličine iq*, Id* (ili momenat i fluks rotora).
 4. Napraviti detaljan model vektorski regulisanog asinhronog pogona. Projektovati regulatore struje (momenta) i brzine. Analizirati performanse takvog pogona.
 5. Proučiti dSpace razvojni sistem. Koristeći realan pretvarač (Danfoss) i dSpace razvojni sistem implementirati vektorski regulisan pogon. Upravljačku šemu iz Matlab-a treba modifikovati odnosno prilagoditi dSpace-u. Upravljački algoritam (upravljačke veličine i sva merenja) treba implementirati u Dspace razvojnom sistemu. Testirati perfomanse sistema.

Varijanta II

 1. Napraviti matematčki model Asinhrone mašine u Matlab/Simulink-u. Motor se napaja direktno iz trofazne mreže. Model treba da sadrži qd0 transformaciju, model motora u qd0 domenu i mogućnst prikaza relevantnih veličina (dq domen i abc domen).
 2. Napraviti model AC/DC/AC pretvarača koji na ulazu ima trofazni diodni most, jednosmerno međukolo, invertor). PWM Modulacija sinusna, upravljanje U/f. Integrisati model pretvarača i motora i analizirati karakteristične režime. Kao komponente diodnog mosta i invertora mogu se koristiti bibliotečki modeli (universal three phase bridge).
 3. I) Napraviti detaljan model vektorski regulisanog asinhronog pogona. Projektovati regulatore struje (momenta) i brzine. Analizirati performanse takvog pogona.
 4. Napraviti detaljan model DTC regulisanog asinhronog pogona. Projektovati regulatore struje (momenta) i brzine. Analizirati performanse takvog pogona.
 5. Koristeći grafički interfejs u Matlab-u napraviti okuženje pomoću koga se mogu analizirati RFO i DTC metode upravljanja. Grafički interfejs treba da omogući da se na jednom mestu mogu unositi potrebni podaci (mtoora, parametri regulatora, karakteristika opterećenja, izbor željenog prikaza veličina (napon, struja,momenat, ...)

 

Materijal potreban za modele

Pretvarači za obnovljive izvore energije

Tермин предавања: четвртак од 10ч15мин до 12ч
Tермин вежбања: петак 9ч15мин до 11ч
Термине за консултације: 
наставник Милутин Петронијевић: петак од 11 часова до 13 часова
сарадник Филип Филиповић:  четвртак 12ч15мин до 14ч

Najnovije informacije: 

Predlog ocena studenata:

Anđela Vidojković - 10

Stefan Živanović - 9

Milena Petković - 8

Upis ocena je planiran za ponedeljak 06.07. od 13h.

Ažuriranje:

U cilju smanjenja broja aplikacija koje studenti moraju da koriste kako bi pratili nastavu tokom aktuelne situacije, predment Pretvarači za Obnovljive Izvore Energije je prebačen na aplikaciju Microsoft Teams, preporučenu od strane fakulteta. Detalje o terminima održavanja lekcija i načinu pristupa možete naći u PDF fajlu "Plan Rada" koji se nalazi ispod ove objave.

-------------------------------------------

Шифра предмета: 3МП02А01
Број часова недељно:

 • предавања: 2
 • вежбе: 2
 • други облици наставе: 0

ЕСПБ: 5

Градиво:
Моделовање претварача: усредњени модели, линеаризација, детаљнији прекидачки модели. Ширинско-импулсна модулација, модулација просторног вектора. Избор пасивних компоненти претварача. Мерење и аквизиција струја и напона. Струјне регулационе петље: регулација у синхроном референтном систему, пропорционално-резонантни регулатори. Регулација напона и снаге. Синхронизација са мрежом. Утицај поремећаја на перформансе и одзив претварача.

-------------------------------

 

Računarski merno-informacioni sistemi u industriji

Test!

Materijal za predmet:

Višemotorni pogoni

OBAVEŠTENJE:

U ponedeljak 23. aprila 2018. godine u terminu predavanja održava se kurs Matlab-a, pa se zbog toga časovi predavanja pomeraju za narednu sedmicu! Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

Krajnji rok za predaju rešenja prvog zadatka je četvrtak 26. april 2018. godine do 15h. Nakon ovog perioda svaki dan kašnjenja umanjuje maksimalan mogući broj poena za prvi zadatak za 10% po danu (npr. kašnjenje od dva dana umanjuje broj maksimalnih poena za prvi zadatak za 20%).
Zadaci se predaju elektronski (word file i simulacioni (proračunski) model) ili u štampanoj (pisanoj) formi. Sva komunikacija preko e-maila mora biti sa naloga vezanih za Elektronski fakultet.

 

Termin za računske vežbe pomeren je za subotu 14.04.2018. gpdome od 11h. Razlog za pomeranje termina su studenti master studija koji rade i zbog obaveza ne mogu da prisustvuju u terminima predviđenim radnim danima.

Regulacija EMP

Regulacija EMP

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.