Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02B04, 3MP01A03

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Prirodni i veštački izvori elektromagnetnih smetnji. Pojmovi EMC, EMI, EMD, EMS. EMC zahtevi, standardi i direktive u različitim oblastima. Ograničenja i prednosti primene zahteva EMC. Projektovanje kola i uređaja u skladu sa zahtevima EMC. Prenošenje smetnji elektromagnetskim poljem i provodnim putevima. Vrste EM sprega. Apsorpcija i refleksija ravanskih talasa na razdvojnoj površini dve sredine i dubina prodiranja talasa. Faradejev kavez, reverberaciona soba, anehoična, semianehoična soba. TEM i GTEM ćelija. Prostorni i TEM rezonatori. Talasovodi kao atenuatori. Principi i tehnike dizajniranja. Izbor konfiguracija i komponenata. Razdvajanje. Oklopljavanje. Efikasnost oklopljavanja. Otvori i prorezi u oklopima. Transfer impedansa. Uzemljenje. Filtriranje. Neidealno ponašanje pasivnih komponenata i izbor u skladu sa EMC. Kablovi, konektori, zaštita kontakata. Feriti. Zaštitne prigušnice za ograničavanje struje. Prigušnice za redukciju harmonika u cilju poboljšanja kvaliteta električne energije. Elektrostatička pražnjenja (ESD) i praktični načini rešavanja problema. EMC smetnje u elektroenergetskim sistemima i EMC zahtevi.

Literatura:

 

1. Đorđević A., Olćan D., "Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti,“ Akademska misao, 2012.

2. Ott H. W., "Electromagnetic Compatibility Engineering," John Wiley&Sons, 2009.

3. Paul C. R., "Introduction to Electromagnetic Compatibility,“ John Wiley&Sons, 2006.

4. Williams T., Armstrong K., "Electromagnetic Compatibility for Systems and Installations,“ Newnes, 2000.

5. Lattarulo F., "Electromagnetic Compatibility in Power Systems,“ Elsevier, 2007. 

6. Joffe E., Lock K-S., "Grounds for Grounding,“ John Wiley&Sons, 2010.

  

 

 

 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.