Master rad

Poštovane koleginice i kolege,

uvod u osnove Matlaba možete naći na ovom LINK-u (Matlab OnRamp)

Na srpskom jeziku je dostupan i kurs koji je kreirala prof. dr Jovana Džunić kome se može pristupiti preko Matlab Drive na adresi https://drive.matlab.com/sharing/fab229e2-c89e-499d-8687-33132ca6dab0. Za pristup materijalu potrebno je, ako nemate, da kreirate besplatan Matlab nalog.

Najnovije! 

 

Dostupne su teme master radova za akademsku 2021./2022. godinu.

Ocenjivanje master rada sprovodu se prema Pravilniku o master akademskim studijama i saglasno Elementima za ocenu master rada!


Detaljnije informacije o izradi, rokovima, oceni i proceduri za odbranu master rada, kao i o master studijama uopšte, se nalaze u Pravilniku o master akademskim studijama.

Na sajtu je postavljen za download veoma interesantan master rad kandidata Miloša Jovanovića u vezi upravljanja CNC mašinama!

Izašao je spisak tema za master radove!

Power point templejt za prezentacije završnih radova nalazi se na sajtu Katedre za download kao zip fajl.

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Master rad predstavlja samostalni istraživački, praktični ili teorijsko metodološki rad studenta, u kome se on upoznaje sa nekom užom oblašću kroz pregled literature koja je predmet master rada. Zatim, usvaja metodologiju istraživanja odnosno projektovanja neophodnu za izradu rada. Kroz izradu rada student primenjuje praktična i teorijska znanja stečena tokom studija. Rad u pisanoj formi po pravilu sadrži uvodno poglavlje, definiciju problema, pregled oblasti i postojećih rešenja, predlog i opis sopstvenog rešenja, zaključak i literaturu. Javna usmena odbrana rada se organizuje pred komisijom od tri člana, od kojih je jedan mentor rada. Procedura prijave rada, određivanja komisije i javne usmene odbrane podleže posebnom pravilniku. Tokom usmene odbrane kandidat obrazlaže rezultate svog rada tokom izlaganja od 30-45 minuta, a zatim odgovara na pitanja članova komisije, čime kandidat demonstrira sposobnost usmene prezentacije projekta

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

Files:
Мастер радови 2023/24

Теме за мастер радове за академску 2023/2024 годину.

Date 2023-03-10 Filesize 91.51 KB Download 441

 

     

 

Forma za prezentaciju diplomskih i master radova

PowerPoint template za prezentaciju diplomskih i master radova!

Date 2015-01-17 Filesize 60.24 KB Download 2615

Uputstvo za izradu diplomskog/master rada

Microsoft Word fajl sa naslovnom stranom i uputstvom za izradu diplomskih i master radova na Katedri za energetiku.

Publikovana je ažurirana forma.

Date 2015-01-17 Filesize 447.94 KB Download 3472

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.