Modelovanje električnih mašina i pogona

 

OBAVEŠTENJE

S obzirom na novonastalu situaciju nastava će se nadalje obavljati preko ovog sajta i emailova.

U cilju pripreme za organizaciju ovog vida nastave zamolio bih studente da na e-mail predmetnog nastavnika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , asistenta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pošalju svoju email adresu preko koje će se obavljati dalja komunikacija.

Nastavnik će biti dostupan četvrtkom od 9-11h. Asistenti će biti dostupni četvrtkom od 11-13h. Konsultacije su od 13-14h.

 Simulacione modele šaljite na sve navedene adrese. Verzija Matlaba u ovom trenutku nije bitna. Prema mojim informacijama do sada ste radili u 2018b.

 

Plan rada na predmetu: Modelovanje električnih mašina i pogona

Varijanta I

  1. Napraviti matematčki model Asinhrone mašine u Matlab/Simulink-u. Motor se napaja direktno iz trofazne mreže. Model treba da sadrži qd0 transformaciju, model motora u qd0 domenu i mogućnst prikaza relevantnih veličina (qd domen i abc domen).
  2. Napraviti model AC/DC/AC pretvarača koji na ulazu ima trofazni diodni most, jednosmerno međukolo, invertor). PWM Modulacija sinusna, upravljanje U/f. Integrisati model pretvarača i motora i analizirati karakteristične režime. Kao komponente diodnog mosta i invertora mogu se koristiti bibliotečki modeli (universal three phase bridge).
  3. Na bazi modela pretvarača i motora implementirati indirektno vektorsko upravljanje asinhronog motorav (RFO). U okviru ove faze može se uzeti da su ulazi veličine iq*, Id* (ili momenat i fluks rotora).
  4. Napraviti detaljan model vektorski regulisanog asinhronog pogona. Projektovati regulatore struje (momenta) i brzine. Analizirati performanse takvog pogona.
  5. Proučiti dSpace razvojni sistem. Koristeći realan pretvarač (Danfoss) i dSpace razvojni sistem implementirati vektorski regulisan pogon. Upravljačku šemu iz Matlab-a treba modifikovati odnosno prilagoditi dSpace-u. Upravljački algoritam (upravljačke veličine i sva merenja) treba implementirati u Dspace razvojnom sistemu. Testirati perfomanse sistema.

Varijanta II

  1. Napraviti matematčki model Asinhrone mašine u Matlab/Simulink-u. Motor se napaja direktno iz trofazne mreže. Model treba da sadrži qd0 transformaciju, model motora u qd0 domenu i mogućnst prikaza relevantnih veličina (dq domen i abc domen).
  2. Napraviti model AC/DC/AC pretvarača koji na ulazu ima trofazni diodni most, jednosmerno međukolo, invertor). PWM Modulacija sinusna, upravljanje U/f. Integrisati model pretvarača i motora i analizirati karakteristične režime. Kao komponente diodnog mosta i invertora mogu se koristiti bibliotečki modeli (universal three phase bridge).
  3. I) Napraviti detaljan model vektorski regulisanog asinhronog pogona. Projektovati regulatore struje (momenta) i brzine. Analizirati performanse takvog pogona.
  4. Napraviti detaljan model DTC regulisanog asinhronog pogona. Projektovati regulatore struje (momenta) i brzine. Analizirati performanse takvog pogona.
  5. Koristeći grafički interfejs u Matlab-u napraviti okuženje pomoću koga se mogu analizirati RFO i DTC metode upravljanja. Grafički interfejs treba da omogući da se na jednom mestu mogu unositi potrebni podaci (mtoora, parametri regulatora, karakteristika opterećenja, izbor željenog prikaza veličina (napon, struja,momenat, ...)

 

Materijal potreban za modele

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.