Odabrane teme iz tehnike visokog napona

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 3MP02B04

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Generisanje visokih napona (VN), primene VN i nove tehnologije. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema: analitički (Maksvelove jednačine, metod likova, direktno rešavanje Laplasove i Poasonove jednačine, metod razdvajanja promenljivih) i neanalitički (grafički, metod konačnih razlika (FDM), metod momenata (MoM), metod konačnih elemenata (FEM)). Pražnjenja statičkog elektriciteta (ESD), tipični naponi i osetljivost na ESD. Triboelektrični niz i triboelektrični efekat. Podela materijala. Omska i hiperbolička teorija. Vreme relaksacije. Primene VN: filtri, kserografija, laserski štampač, farbanje, lakiranje, raspršivanje, separacija, transport materijala, testiranje i otkrivanje defekata, tretman površina, detektor dima, defibrilator. Van de Graaff-ov, Marksov i Kelvinov generator. Modeli ESD i struja prema IEC 61000-4-2. ESD kod zapaljivih fluida i minimalna energija paljenja. Korona, četkasto, razgranato četkasto, konusno pražnjenje i varnica. Mere zaštite: uzemljenje, jonizacija, antistatička preparacija, održavanje vlažnosti, povećanje provodljivosti, odvođenje indukcijom i dodatne mere prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od ESD. Nadzor, kontrola, merna oprema za ispitivanje ESD.

Literatura:

1. Abdel-Salam M., "High-Voltage Engineering: Theory and Practice," Taylor&Francis, CRC Press, 2018.

2. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J., "High-voltage engineering: fundamentals," Newnes, 2000.

3. Arora R., Mosch W., "High-Voltage and Electrical Insulation Engineering," Wiley, 2011.

4. Ryan H. M.,"High-Voltage Engineering and Testing," IET, 2013.

5. Veličković D., "Metodi za proračun elektrostatičkih polja", Stil Podvis, Niš, 1982.

 

Program predmeta:

1. Generisanje visokih napona (VN), primene i nove tehnologije koje koriste VN.

2. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema.

3. Analitički metodi. Metod likova kao analitički metod za rešavanje elektrostatičkih problema. Direktno rešavanje Laplasove i Poasonove jednačine. Metod razdvajanja promenljivih u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu.

4. Neanalitički metodi. Grafički metod određivanja linija električnog polja i ekvipotencijala. Metod konačnih razlika (FDM). Metod momenata (MoM). Metod konačnih elemenata (FEM). 

5. Primeri modelovanja električnog polja (profil Rogowskog, kapacitivni izolator).

6. Generisanje i pražnjenje statičkog elektriciteta (ESD), tipični naponi i osetljivost na ESD. Triboelektrični niz i triboelektrični efekat. Podela materijala sa stanovišta odvođenja statičkog elektriciteta. Omska i hiperbolička teorija. Vreme relaksacije.

7. Kserografija. Laserski štampač elektrofotografskog procesa. Elektrostatička štampa. Elektrostatičko farbanje. Primena statičkog elektriciteta u poljoprivredi.

8. Elektrostatički filtri. Elektrostatički separatori. Primena statičkog elektriciteta u proizvodnji krupnozrnastih platna. Primena statičkog elektriciteta za transport lakih materijala. Detektor dima. Defibrilator. Elektrostatički zvučnik. Elektrostatički tretman površina. Testiranje materijala i otkrivanje defekata.

9. Van de Graaffov generator. Marxov generator. Kelvinov generator.

10. Model ESD ljudskog tela (HBM). Struja ESD prema IEC Standardu 61000-4-2. Matematički modeli struje ESD.

11. Statički elektricitet kod fluida. Preventivne mere pri transportu i pretakanju zapaljivih fluida. Načini kontrole statičkog elektriciteta u naftnoj industriji.

12. Korona. Četkasto pražnjenje. Razgranato četkasto pražnjenje. Konusno pražnjenje. Varnica.

13. Minimalna energija paljenja.

14. Mere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenje, održavanje vlažnosti atmosfere, jonizacija vazduha, antistatička preparacija, povećanje provodljivosti materijala, odvođenje statičkog elektriciteta elektrostatičkom indukcijom i dodatne mere po Pravilniku o TN za zaštitu od statičkog elektriciteta. Nadzor, kontrola i merna oprema za ispitivanje statičkog elektriciteta.

                                             

 

 

 Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

     

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.