Studijski istrazivacki rad

Obaveštenje: Usmena prezentacija SIR-a u Oktobarskom II roku biće u utorak 3. oktobra (početak u 14h, Lab. 159). Studenti koji planiraju da polažu ovaj ispit u Oktobarskom II ispitnom roku moraju da donesu odštampanu verziju rada najkasnije do ponedeljka 2. oktobra 2023. godine do 14 časova.
Radovi se predaju prof. Milutinu Petronijeviću u Laboratoriji br. 159 (novi Annex Fakulteta) ili asistentu Filipu Filipoviću u Lab. 27.

Studenti pripremaju i usmenu prezentaciju u trajanju do 10min maksimalno sa odgovarajućim slajdovima.

 

 

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02ISR

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 5

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama konkretnog diplomskog-master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student prema svojim afinitetima i sklonostima bira oblast studijskog rada odnosno predmetnog nastavnika sa liste nastavnika na studijskom programu koji mu definiše konkretan zadatak. Student proučava stručnu literaturu, stručne i naučne radove koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka ili pak izvodi određene eksperimente u laboratoriji. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, izradu seminarskog rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema samostalnog istraživačkog rada.

Studijski istraživački rad (SIR) se brani javno, pred komisijom koju čine izabrani nastavnik i šef Katedre za elektroenergetiku. Student priprema pisani deo rada u obliku izveštaja koji se predaje u dva primerka, a ujedno priprema i usmenu prezentaciju sa propratnim slajdovima. Usmena prezentacija (odbrana) rada je javna, po pravilu u danu kada je SIR predviđen u rasporedu polaganja ispita. Ocena sa ispita je brojčana i upisuje se u studentsku knjižicu (index). 

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

Obaveštenje

Studenti koji brane SIR u januarskom roku treba da se jave profesoru e-mail-om Lidiji Korunović 18.2., radi dogovora oko termina odbrane.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Studenti koji brane SIR u junskom ispitnom roku, braniće SIR u utorak, 7.7.2020. u 13:30 u laboratoriji M1-2.

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  5. 7. 2019. godine u 10h u Sali 1.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  4. 9. 2019. godine u 10:15 u Sali 1. Neophodno je da se studenti koji brane SIR jave prof. Lidiji Korunović unapred i donesu primerak SIR-a do 3.9.

Predmetni nastavnik

L. Korunović

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  11. 12. 2018. godine u 14h u Sali 2.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana SIR- a biće  22. 02. 2019. godine u vreme koje će biti naknadno istaknuto.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Odbrana SIR-a će se održati 9.10.2018. sa početkom u 12:45 u Laboratoriji M1-2.

Predmetni nastavnik

 

OBAVEŠTENJE

ODBRANA SIR-a U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II BIĆE ODRŽANA U UTORAK 9.10.2018. U VREME KOJE ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJENO.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

 

OBAVEŠTENJE

ODBRANA SIR-a U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II BIĆE ODRŽANA U UTORAK 10.10.2017. OD 12:00 U LABORATORIJI NA M1.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

     

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.