Стручна Пракса МАС

STRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT, MAS

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MП01О03 po staroj akreditaciji, 3MП01О03 po akreditaciji iz 2019. godine

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 3

 

Поштоване колегинице и колеге,

званични (и крајњи) термин за полагање испита стручна пракса у јануарском испитном року је петак 23.2.2024. године. Уколико сте пријавили овај испит у наведеном року и не одговара Вам споменути датум, јавите ми се на мејл како би се сви усагласили око новог датума.

 

 

 Поступак полагања испита Стручна пракса

1. Пронаћи одговарајућу фирму вољну да Вас прихвати на обављање стручне праксе у периоду не краћем од 10 радних дана (две недеље);

2. Договорити се са овлашћеним представником фирме о пословима које ћете за време стручне праксе обављати;

3. Скинути ОБРАЗАЦ и попунити одговарајућа поља уз помоћ овлашћеног представника фирме у којој сте договорили обављање стручне праксе (поље „Председник Комисије за стручне праксе“ НЕ ПОПУЊАВАТИ);

4. Овлашћени представник фирме попуњава поље „Одговор“ („Да“ уколико се прихвата студент на обављање стручне праксе, у супротном „Не“);

5. Овлашћени представник фирме попуњава поље „Студент ће у оквиру своје стручне праксе обављати следеће послове:“ у складу са договором из тачке 2 овог поступка;

6. Неопходан је потпис овлашћеног лица фирме и печат у пољу „Директор“;

7. Попуњени образац се доноси код асистента Филипа Филиповића у Лабораторију 27 ради потписивања поља „Председник Комисије за стручне праксе“;

8. Попуњени образац се предаје на шалтер студентске службе;

9. Студентска служба издаје упут за обављање стручне праксе;

10. Након обављања стручне праксе фирма издаје потврду о обављању стручне праксе на меморандуму фирме, а потврда обавезно садржи:
i. Име студента и број индекса,
ii. Период обављања стручне праксе,
iii. Потпис овлашћеног лица фирме и печат;

11. Израђује се извештај са стручне праксе, обима од 10 до 20 страна А4, који обрађује једну или више тема које је студент на стручној пракси обрађивао. Извештај може садржати фотографије са терена, шеме везане за обрађене теме и слично. Усагласити се са релевантним лицима у компанији у којој се обавља стручна пракса о евентуалним дозволама ради убацивања материјала у извештај (неке шеме/уређаји и слично могу представљати пословну тајну компаније);

12. Пријавити испит „Стручна пракса“ у одређеном испитном року;

13. Послати извештај из тачке 11 асистенту Филипу Филиповићу барем недељу дана пре заказаног термина полагања испита „Стручна пракса“;

14. Могуће је померити термин полагања испита „Стручна пракса“ уколико су сви кандидати сагласни у периоду трајања испитног рока;

15. Испит се полаже у Лабораторији 27, инжењерским разговором са асистентом Филипом Филиповићем о обрађеним практичним темама за време трајања стручне праксе. Студент на инжењерски разговор доноси:
i. Један одштампани примерак извештаја са стручне праксе из тачке 11,
ii. Потврду о обављању стручне праксе из тачке 10,
iii. Зелени картон и индекс.

 

 

 

Počevši od ispitnog roka jun 2 2023. godine polaganje ispita stručna praksa je kod nastavnika prof. dr Milutina Petronijevića. Kandidati koji polažu ispit javljaju se u kabinet 27 kod asistenta Filipa Filipovića ili u kabinet 159 (nova Laboratorijska lamela) kod nastavnika. Potrebno je da kandidati donesu Izveštaj sa stručne prakse i odgovarajuću potvrdu od strane kompanije da su obavili stručnu praksu u propisanom trajanju. Po potrebi možete kontaktirati predmetnog nastavnika prof. dr Milutina Petronijevića ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ili mast. inženjera Filipa Filipovića ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 

 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.