Стручна Пракса ОАС

Šifra predmeta: 2ОЕП6О05

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 3

 

Рок за предају извештаја са стручне праксе за студенте који испит полажу у септембарском року је петак 25.08.2023. године.

 

Поступак полагања испита Стручна пракса

1. Пронаћи одговарајућу фирму вољну да Вас прихвати на обављање стручне праксе у периоду не краћем од 10 радних дана (две недеље);


2. Договорити се са овлашћеним представником фирме о пословима које ћете за време стручне праксе обављати;


3. Скинути ОБРАЗАЦ и попунити одговарајућа поља уз помоћ овлашћеног представника фирме у којој сте договорили обављање стручне праксе (поље „Председник Комисије за стручне праксе“ НЕ ПОПУЊАВАТИ);


4. Овлашћени представник фирме попуњава поље „Одговор“ („Да“ уколико се прихвата студент на обављање стручне праксе, у супротном „Не“);


5. Овлашћени представник фирме попуњава поље „Студент ће у оквиру своје стручне праксе обављати следеће послове:“ у складу са договором из тачке 2 овог поступка;


6. Неопходан је потпис овлашћеног лица фирме и печат у пољу „Директор“;


7. Попуњени образац се доноси код асистента Филипа Филиповића у Лабораторију 27 ради потписивања поља „Председник Комисије за стручне праксе“;


8. Попуњени образац се предаје на шалтер студентске службе;

 

9. Студентска служба издаје упут за обављање стручне праксе;


10. Након обављања стручне праксе фирма издаје потврду о обављању стручне праксе на меморандуму фирме, а потврда обавезно садржи:
i. Име студента и број индекса,
ii. Период обављања стручне праксе,
iii. Потпис овлашћеног лица фирме и печат;


11. Израђује се извештај са стручне праксе, обима од 10 до 20 страна А4, који обрађује једну или више тема које је студент на стручној пракси обрађивао. Извештај може садржати фотографије са терена, шеме везане за обрађене теме и слично. Усагласити се са релевантним лицима у компанији у којој се обавља стручна пракса о евентуалним дозволама ради убацивања материјала у извештај (неке шеме/уређаји и слично могу представљати пословну тајну компаније);


12. Пријавити испит „Стручна пракса“ у одређеном испитном року;


13. Послати извештај из тачке 11 асистенту Филипу Филиповићу барем недељу дана пре заказаног термина полагања испита „Стручна пракса“;


14. Могуће је померити термин полагања испита „Стручна пракса“ уколико су сви кандидати сагласни у периоду трајања испитног рока;


15. Испит се полаже у Лабораторији 27, инжењерским разговором са асистентом Филипом Филиповићем о обрађеним практичним темама за време трајања стручне праксе. Студент на инжењерски разговор доноси:
i. Један одштампани примерак извештаја са стручне праксе из тачке 11,
ii. Потврду о обављању стручне праксе из тачке 10,
iii. Зелени картон и индекс.

 

 

 

Počevši od ispitnog roka jun 2 2023. godine polaganje ispita stručna praksa je kod nastavnika prof. dr Milutina Petronijevića. Kandidati koji polažu ispit javljaju se u kabinet 27 kod asistenta Filipa Filipovića ili u kabinet 159 (nova Laboratorijska lamela) kod nastavnika. Potrebno je da kandidati donesu Izveštaj sa stručne prakse i odgovarajuću potvrdu od strane kompanije da su obavili stručnu praksu u propisanom trajanju. Po potrebi možete kontaktirati predmetnog nastavnika prof. dr Milutina Petronijevića ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ili mast. inženjera Filipa Filipovića ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

Elektroenergetska postrojenja

Nastavnik: Prof. dr Lidija Korunović

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita iz Elektroenergetskih postrojenja u aprilskom ispitnom roku, poziva se 

Stefan Milosavljević        50 poena.

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 01. 04. u 12.15, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita iz Elektroenergetskih postrojenja u januarskom ispitnom roku, poziva se 

Branka Knežević        60 poena.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, nije položio ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita nakon dodatnog polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku biće održan u utorak, 10. 10. u 14 h, u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita, nakon dodatnog polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku , koji će se održati u utorak, 10. 10. 2023. u vreme koje će biti naknadno objavljeno, u učionici preko puta 422c, pozivaju se

Aleksa Vasić               (18097)  60 poena,
Marko Milovanović  (18265)  58 poena,
Aleksandar Grujić    (17056)   56 poena,
Tara Veselinović        (17574)   (uslovno).

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Studenti koji su izašli na pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku nisu položili ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 05. 09. 2023. u 10 h, u učionici preko puta 422c, pozivaju se

Jovan Ljubić        (18232)  100 poena,
Pavle Bozinović  (17564)   65 poena,
Nikola Marković  (18243)   52 poena.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita iz Elektroenergetskih postrojenja u ispitnom roku jun 2, biće održan u utorak, 11. 07. 2023. u 12 h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u ispitnom roku jun 2, koji će se održati u utorak, 11. 07. 2023. u vreme koje će biti naknadno objavljeno, u učionici preko puta 422c, pozivaju se:

 
Petar Stošić  (18439)    75 poena,
Uros Savić    (16854)     72 poena.
 
Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni u junskom roku će početi u 11 h, u četvrtak 29.06.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita na osnovu rezultata pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 29. 06. 2023. u vreme koje će biti naknadno objavljeno, u učionici preko puta 422c, pozivaju se:

Aleksandar Gocić             73 poena,

Stefan Trifunović             71 poen,

Vladana Stojilković           70 poena,

Mihailo Popović               60 poena,

Željko Mihajlović               51 poen.

U isto vreme biće održan i usmeni za studente koji su pismeni položili preko kolokvijuma. Rezultati drugog kolokvijuma su:

Nevena Jović                       91 poen,

Stefan Stolić                       65 poena.

Predmetni nastavnik

 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 06. 04. 2023. u 10.00, u 422c. poziva se:
 
Jelena Cekić             61 poen.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku, koji će se održati u četvrtak, 09. 02. 2023. u 9.30, u 422c. pozivaju se:
 
Uroš Savić               53,3 poena,
Nikola Stefanoski     (uslovno).
 
Pismeni deo ispita se ne važi dva uzastopna roka studentu koji je na usmeni pozvan uslovno.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Usmeni deo ispita u oktobru 2 biće u utorak, 4. 10. Vreme će biti naknadno objavljeno, zajedno sa rezultatima pismenog dela ispita u ovom roku.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u ispitnom roku oktobar 2, koji će se održati u utorak, 04. 10. 2022. u 12.00, u 422c. poziva se:
 
Jovana Ilić               (uslovno).
 
Pismeni deo ispita se ne važi dva uzastopna roka studentu koji je na usmeni pozvan uslovno.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 28. 9. 2022. u 10.00, u 422c. pozivaju se:
 
Viktor Radomirović     76 poena,
Darko Petrović            68 poena,
Marija Andrejević        59 poena,
Mihailo Stoiljković       54 poena,
Jovana Mladenović      51 poen,
Stevan Stojanović        (uslovno).
 
Kao i ranije, pismeni deo ispita se ne važi dva uzastopna roka studentu koji je na usmeni pozvan uslovno.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Studenti koji su izašli na pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, nisu položili ovaj ispit.  Usmeni deo ispita za studente koji su pismeni položili u prethodnom ispitnom roku (osim ako su tada pozvani uslovno) biće održan u sredu, 07. 09. 2022. u 9.15, u 422c. 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u ispitnom roku jun 2, koji će se održati u ponedeljak, 11. 7. 2022. u 9.15, u 422c. pozivaju se:
 
Marko Banković     67 poena,
Dušan Stojanović   66 poena,
Luka Stević             (uslovno).
 
Na usmeni su takođe pozvani studenti koji su pismeni deo ispita položili u junskom ispitnom roku, ili preko pismenog (osim ako su tada pozvani uslovno) ili preko kolokvijuma.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati u petak, 1. 6. 2022. u 9 h u 422c, pozivaju se sledeći studenti koji su položili pismeni deo ispita:
 
Nataša Milošević     85 poena,
Natalija Nestorović (uslovno),
Jelena Andonović (uslovno).
 
Na usmeni deo ispita pozivaju se i studenti koji su pismeni položili preko kolokvijuma.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Rezultati II kolokvijuma
 
Studenti koji su na spisku ispod na kome su rezultati II kolokvujuma (maksimalni broj poena 45), položili su pismeni deo ispita preko kolokvijuma.

Име и презиме бр. индекса бр. поена

Стефан Ђорђевић 15581 39

Јован Петронијевић 17880 33

Никола Гавриловић 17050 32

Никола Младеновић 16767 32

Милош Манојловић 17215 27

Немања Јевтић 17668 24

Петар Ђорђевић 17615 21

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 05. 04. 2022. godine u 13 h u 422c, pozivaju se:

 

Aleksandar Tasic,  86 poena,

Stefan Djordjevic, (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u ispitnom roku Oktobar 2, koji će se održati u utorak, 26. 10. 2021. godine u 10 h u 422c, pozivaju se:

Andreja Djokic         61 poen

Natalija Djordjevic   (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u ispitnom roku Jun 2 nije položio ni jedan kandidat. Usmeni deo ispita za one koji su pismeni položili u prethodnom roku biće održan u utorak, 12. 10. u 11 h u 422c.   

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobarsko ispitnom roku koji će se održati u sredu, 29. 9. 2021. u 10 h u 422c, pozivaju se:

Nenad Nešić               15774              60 poena,

Marija Đokić              17083               60 poena,

Vukašin Stojanović    14933              58 poena,

Milan Kocić                16150               50 poena,

Stefan Mladenović     17298             50 poena,

Lazar Marković          16183               (uslovno).

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku, koji će se održati u sredu, 8. 9. 2021. godine u 10h u 422c, pozivaju se:

Milan Ralevic        br. indeksa 17377             63 poena,

Jana Tjupa             br. indeksa 17491             54 poena,

Andreja Djokic      br. indeksa 16065             (uslovno),

Nenad Nesic          br. indeksa 15774             (uslovno).

 

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita u junskom ispitnom roku, koji će se održati u utorak, 13. 7. 2021. u 10 h u 422c, pozivaju se:

Aleksa Miletić                         br. indeksa 17242                                 88 poena,

Jovana Mladenović                 br. indeksa 17294                                 70 poena,

Anđela Stojiljković                  br. indeksa 17467                                 55 poena,

Andreja Cvetković                   br. indeksa 14620                                 (uslovno),

Vojin Vešković                        br. indeksa 17038                                 (uslovno),

Marko Manasijević                  br. indeksa 16169                                 (uslovno).

 

Predmenti nastavnik

 

Obaveštenje

Seminarski rad (projekat) se predaje na pismenom delu ispita, u onom roku kada student izlazi na pismeni.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u majskom ispitnom roku nije položio ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 10. 05. 2021. u 10 h u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, položio je
Marko Skrlatović   (uslovno).
Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 10. 05. 2021. u 10 h u 422c.
 
Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Pismeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku, položila je
Hristina Jovanović (62 poena).
Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak, 21. 01. 2020. u 13 h u 422c.
 
Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje 

Pismeni deo ispita u ispitnom roku jun 2, položila je
Jovana Nikolić (81 poen).
Usmeni deo ispita biće održan u utorak, 13. 10. 2020. u 10 h u 422c.
Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Student koji je izašao na pismeni deo ispita u oktobarskom isptinom roku, ovaj ispit nije položio.

Usmeni deo ispita za studente koji su se kvalifikovali u prethodnim rokovima održaće se u utorak, 29. 9. 2020. god. u 13 h.

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita, bez uvažavanja poena za domaće zadatke, studenata koji su ostvarili dovoljan broj poena za izlazak na usmeni: 

Teodora Denić........................................ 94

Jovana Stanković.................................... 94

Mladen Jevtović...................................... 93

Aleksa Bogdanović................................. 90

Teodora Krstić........................................ 89

Janja Marinković.................................... 87

Marko Okičić.......................................... 86,5

Đorđe Nikolić......................................... 86

Žarko Petrović........................................ 77

Miona Grozdanović................................ 67

Milica Denić........................................... 61,5

Lazar Simić.............................................  (uslovno)

Usmeni deo ispita će se se održati u sredu, 24. 6. 2020. god. u 13 h. Studenti koji nisu predali seminarski rad, neohodno je da to učine u ponedeljak, 22. 6.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Važno obaveštenje - ponovo napisano
 
Od junskog ispitnog roka literatura na ispitu osim neophodnih tabela za izbor opreme, nije dozvoljena. Sve listovi sa neophodnim tabelama i skicama moraju biti zaheftani.
 
Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje,

Na usmeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku koji ćr se održati u četvrtak, 11. 6. 2020. god. u 10h u 422c poziva se

Nenad Dimitrijević     90 poena

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje,

III domaći studenti treba da predaju u elektronskom obliku, u sredu, 27. 5. 2020. godine.

Predmetni nastavnik

 

Važno obaveštenje

Od srede, 6.5. pa nadalje, biće držane laboratorijske vežbe sredom. Zbog toga studenti treba da budu prisutni na MS platformi počev od 14:15. 

Predmetni nastavnik

 

Važno obaveštenje

22.4. u 11:15, a po važećem rasporedu časova, na platformi MS Teams biće održana predavanja. Tog dana od 13:15 na istoj platformi biće održane vežbe. Od 10h biće započet chat na MS Teams vezan za predavanja, a od 15h vezan za računske vežbe.

Predmetni nastavnik

 

Važno obaveštenje

22.5. u 11:15, a po važećem rasporedu časova, na platformi MS Teams biće održana predavanja. Tog dana od 13:15 na istoj platformi biće održane vežbe. Od 10h biće započet chat na MS Teams vezan za predavanja, a od 15h vezan za računske vežbe.

Predmetni nastavnik

 

Važno obaveštenje

U cilju aktivnijeg rada studenata tokom izvođenja nastave na daljinu, svakom studentu će biti data tri domaća zadatka. Prvi domaći zadatak će biti dat naredne nedelje. Ako studenti odgovore na pitanja iz domaćih zadataka dobiće 5 dodatnih poena na usmenom delu ispita, a ako urade zadatke date u ovim domaćim zadacima, dobiće 5 dodatnih poena na pismenom delu ispita. Studenti treba da pošalju svoje e-mail adrese asistentu Ivanu kako bi im domaći zadaci bili poslati.

Na platformi MS Teams napravljen je tim Elektroenergetska postrojenja. Studenti koji prvi put slušaju predmet Elektroenergetska postrojenja dodate su u ovaj tim. U okviru tima Elektroenergetska postrojenja postavljen je i forum preko koga će studenti moći da komuniciraju međusobno, i sa nastavnikom i saradnikom vezano za predmet. Sa nastavnikom i saradnikom ostaje prvenstveno prethodno navedena mogućnost komunikacije e-mail-om. Ako još neko od  studenata želi da učestvuje u ovom forumu, potrebno je da e-mail-om obavesti nastavnika, kako bi ga dodao u tim.

Predmetni nastavnik  

 

Obaveštenje vezano za rad tokom vanrednog stanja

Na sajtu će svake srede biti postavljeni materijali za predavanja i vežbe sa naznakom datuma termina predavanja u formi „Mesec_datum“ u svom naslovu.

Studentima će nastavnik biti dostupan e-mail-om za pitanja vezana za predavanja od prethodne srede, u terminu predavanja. Za ostala pitanja, tj. konsultacije sa nastavnikom, nastavnik će biti dostupan e-mail-om sredom, od 10 h do 11h, pre termina predavanja.

Asistent će biti dostupan e-mail-om za pitanja vezana za računske vežbe od prethodne srede u terminu vežbi. Za konsultacije će asistent biti dostupan posle termina vežbi, sredom od 15 h do 16 h. Takođe, asistent će biti dostupan i putem Facebook-a. Asistent će se se sa studentima dogovoriti oko termina rada laboratorijskih vežbi na daljinu.

Predmetni nastavnik

 
Obaveštenje
 
Od junskog ispitnog roka literatura na ispitu osim neophodnih tabela za izbor opreme, nije dozvoljena. Sve listovi sa neophodnim tabelama i skicama moraju biti zaheftani.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
I kolokvijum biće održan 13. aprila 2020. Literatura na kolokvijumima osim neophodnih tabela za izbor opreme, nije dozvoljena. Sve listovi sa neophodnim tabelama i skicama moraju biti zaheftani.
 
Predmetni nastavnik
 
 
 
 
Obaveštenje
 
Student koji je izašao na pismeni deo ispita u januarskom roku, ovaj ispit nije položio.
 
Predmetni nastavnik 
 
 
Obaveštenje
 
Usmeni deo ispita u decembarskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 2. 12. 2019. u 13:15 u 422c.
 
Predmetni nastavnik 
 
 
Obaveštenje
 
 
Na usmeni deo ispita u oktobru 2 koji će se održati u utorak, 8. 10. 2019. godine u 13 h, u 422c, poziva se
 
Miroslav Ostojić        (uslovno).
 
 
Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Usmeni deo ispita biće održan 25. 9. 2019. u 8:15 u učionici preko puta 422c.

Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
 
Na usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku koji će se održati u sredu, 25. 9. 2019. godine u vreme koje će biti naknadno objavljeno, pozivaju se
 
Katarina Dzunic, 16449,                  77,
Zivojin Jovic, 16131,                        67,
Vladimir Ivanovic, 15123,               67.
 
 
Predmetni nastavnik
 
 
 
 
Obaveštenje
 
 
Na usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku koji će se održati u sredu, 4. 9. 2019. godine u 9h u 422c, poziva se
 
Natalija Mitić  (uslovno).
 
 
Predmetni nastavnik
 
 
 

Obeveštenje

N osnovu rezultata pismenog dela ispita, na kome je maksimum bio 90 poena, na usmeni se pozivaju:

Marijana Perović                  67

Nikola Geočelović                64

Nikola Stanković                  62

Miloš Bogdanović                62

Sandra Jovanović                 59

Milan Vatović                      58

Tamara Jovanović                55

Usmeni deo ispita će biti u ponedeljak, 24. 06. 2019. u 13:15 u učionici 431. Istovremeno će biti usmeni i za studente koji su pismeni deo položili preko kolokvijuma.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati II kolokvijuma – Elektroenergetska postrojenja

Marko Skrlatović                      43

Aleksa Turudić                         40

Marko Jovanović                      39

Nenad Sokolović                      38

Jovana Mihajlović                    37

Predrag Arežina                        36

Andrija Dodić                           36

Milorad Kuč                             35

Aleksa Virijević                       33

Nenad Jovanović                      23

Stojan Denić                             22

Karolina Stanisavljević            22

Dražen Milojević                      21

Katarina Džunić                       21

Anastasija Đokić                      21

Vladimir Ivanović                    13

Miloš Bogdanović                    7

Milan Vatović                           3

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak u 14h. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 21 poen i više.
 
Predmetni asistent
 
 
Obaveštenja vezana za posetu elektrani i II kolokvijum
 
Okupljanje studenata radi posete HE Pirot je u subotu 08.06.2019. kod teniskih terena kod tvrdjave najkasnije do 8.15 h
 
II kolokvijum će biti održan u petak, 14. 6. 2019. u 8h. Studenti treba da dođu ispred amfiteatra A1 da bi bili raspoređeni za rad kolokvijuma.
 
Predmetni asistent
 
 
VAŽNO OBAVEŠTENJE
 
II KOLOKVIJUM ĆE, ZBOG MOLBE STUDENATA BITI ODRŽAN 14.6., U VREME KOJE ĆE BITI NAKNADNO ISTAKNUTO. TO ĆE OMOGUĆITI STUDENTIMA DA AKO NE PROĐU PISMENI DEO PREKO KOLOKVIJUMA, MOGU DA RADE PISMENI, KOJI JE PO RASPOREDU 19.6.
 
Predmetni nastavnik

Лабораторијска вежба 4 - место одржавања вежбе и термини по групама

Место: Трансформаторска станица „Ниш 2“

Понедељак, 13.05.2019.

Термин I, 11:00 – 12:30

 1. Немања Јовановић 14334
 2. Мирослав Остојић 14831
 3. Милош Богдановић 15520
 4. Стефан Ђорђевић 15581
 5. Дражен Милојевић 15741
 6. Никола Станковић 15889
 7. Предраг Арежина 15998
 8. Милан Ватовић 16016
 9. Алекса Виријевић 16028
 10. Никола Геочеловић 16036
 11. Стојан Денић 16048
 12. Ненад Димитријевић 16052
 13. Андрија Додић 16061
 14. Анастасија Ђокић 16064
 15. Марко Јовановић 16122

Термин II, 12:30– 14:00

 1. Сандра Јовановић 16126
 2. Тамара Јовановић 16127
 3. Христина Јовановић 16130
 4. Живојин Јовић 16131
 5. Милан Коцић 16150
 6. Милорад Куч 16158
 7. Марко Манасијевић 16169
 8. Јована Михајловић 16233
 9. Предраг Михајловић 16234
 10. Маријана Перовић 16273
 11. Марко Скрлатовић 16329
 12. Ненад Соколовић 16333
 13. Каролина Станисављевић 16343
 14. Алекса Турудић 16431
 15. Катарина Џунић 16449

 

СПИСАК СТУДЕНАТА – Семинарски радови

Р.Бр. Име Презиме  
1 Немања Јовановић Задатак 1
2 Мирослав Остојић
3 Милош Богдановић
4 Стефан Ђорђевић
5 Дражен Милојевић
6 Никола Станковић Задатак 2
7 Предраг Арежина
8 Милан Ватовић
9 Алекса Виријевић
10 Никола Геочеловић
11 Стојан Денић Задатак 3
12 Ненад Димитријевић
13 Андрија Додић
14 Анастасија Ђокић
15 Марко Јовановић
16 Сандра Јовановић Задатак 4
17 Тамара Јовановић
18 Христина Јовановић
19 Живојин Јовић
20 Милан Kоцић
21 Милорад Куч Задатак 5
22 Марко Манасијевић
23 Јована Михајловић
24 Предраг Михајловић
25 Маријана Перовић
26 Марко Скрлатовић Задатак 6
27 Ненад Соколовић
28 Каролина Станисављевић
29 Алекса Турудић
30 Катарина Џунић

Сваки студент треба посебно да преда свој семинарски рад. За текст семинарског треба се обратити предметном асистенту.

 

 

Лабораторијска вежба 3 - место одржавања вежбе и термини по групама

Место: Трансформаторска станица „Ниш 13 - Врежина“

Понедељак, 22.04.2019.

Термин I, 11:00 – 12:30

 1. Немања Јовановић 14334
 2. Мирослав Остојић 14831
 3. Милош Богдановић 15520
 4. Стефан Ђорђевић 15581
 5. Дражен Милојевић 15741
 6. Никола Станковић 15889
 7. Предраг Арежина 15998
 8. Милан Ватовић 16016
 9. Алекса Виријевић 16028
 10. Никола Геочеловић 16036
 11. Стојан Денић 16048
 12. Ненад Димитријевић 16052
 13. Андрија Додић 16061
 14. Анастасија Ђокић 16064
 15. Марко Јовановић 16122

Термин II, 12:30– 14:00

 1. Сандра Јовановић 16126
 2. Тамара Јовановић 16127
 3. Христина Јовановић 16130
 4. Живојин Јовић 16131
 5. Милан Коцић 16150
 6. Милорад Куч 16158
 7. Марко Манасијевић 16169
 8. Јована Михајловић 16233
 9. Предраг Михајловић 16234
 10. Маријана Перовић 16273
 11. Марко Скрлатовић 16329
 12. Ненад Соколовић 16333
 13. Каролина Станисављевић 16343
 14. Алекса Турудић 16431
 15. Катарина Џунић 16449
 
 
 

Резултати I Колоквијума

Име Презиме I Koлоквијум
Марко Јовановић 45
Марко Скрлатовић 45
Стојан Денић 40
Анастасија Ђокић 40
Алекса Турудић 40
Алекса Виријевић 39
Катарина Џунић 38
Андрија Додић 31
Ненад Соколовић 31
Каролина Станисављевић 31
Милан Ватовић 23
Милорад Куч 22
Немања Јовановић 21
Милош Богдановић 21
Дражен Милојевић 21
Никола Станковић 21
Предраг Арежина 21
Јована Михајловић 21
Владимир Ивановић 18
Мирослав Остојић 17
Ненад Димитријевић 17
Сандра Јовановић 17
Тамара Јовановић 17
Маријана Перовић 17
Никола Геочеловић 15
Христина Јовановић 13
 
Kolokvijum su položili studenti koji imaju 21 poen i više.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenja
 
I kolokvijum će biti održan 15. 4. 2019. prepodne.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenja
 
I kolokvijum će biti održan 15. 4. 2019., a drugi u terminu pismenog ispita u junskom ispitnom roku, 19. 6. 2019.
 
 
Лабораторијска вежба 2 - место одржавања вежбе и термини по групама

Место: Лабораторија 8 (стара зграда)

Понедељак, 15.04.2019.

Термин I, 11:30 – 13:00

 1. Сандра Јовановић 16126
 2. Тамара Јовановић 16127
 3. Христина Јовановић 16130
 4. Живојин Јовић 16131
 5. Милан Коцић 16150
 6. Милорад Куч 16158
 7. Марко Манасијевић 16169
 8. Јована Михајловић 16233
 9. Предраг Михајловић 16234
 10. Маријана Перовић 16273
 11. Марко Скрлатовић 16329
 12. Ненад Соколовић 16333
 13. Каролина Станисављевић 16343
 14. Алекса Турудић 16431
 15. Катарина Џунић 16449
 16. Марко Николић 17528

Термин II, 13:30– 15:00

 1. Немања Јовановић 14334
 2. Мирослав Остојић 14831
 3. Милош Богдановић 15520
 4. Стефан Ђорђевић 15581
 5. Дражен Милојевић 15741
 6. Никола Станковић 15889
 7. Предраг Арежина 15998
 8. Милан Ватовић 16016
 9. Алекса Виријевић 16028
 10. Никола Геочеловић 16036
 11. Стојан Денић 16048
 12. Ненад Димитријевић 16052
 13. Андрија Додић 16061
 14. Анастасија Ђокић 16064
 15. Марко Јовановић 16122
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita, koji će se održati u sredu, 3.4. u 13h u 422c pozivaju se:

     1. Vidojković Nikola         60

     2. Mančić Đorđe               55

     3. Nikolić Marko                50
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
U sredu, 20. 2., će se zameniti termini predavanja i vežbi, od 9:15 će početi predavanja, a od 11:15 vežbe.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
U januarskom ispitnom roku niko nije položio pismeni deo ispita.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Na usmeni deo ispita u oktobru II, koji će se održati 9. 10. 2018. godine u 12h u 422c, pozivaju se:
 
 
     1. Mitić Natalija               75,

     2. Petrović Katarina         70,

     3.Miloševič Aleksandra     70.
 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku položili su:
 
     1.Živković Milan              60

     2. Petrović Katarina         52

     3. Košanin Miloš              50 
 
Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 24.9.2018. u 14h u 422c.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
Pismeni deo ispita iz Postrojenja položili su:
1. Popović Aleksandar         100
2. Pešić Ivana                          60
Usmeni deo ispita biće održanu utorak, 11.9.2018. u 11h u 422c.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Usmeni deo ispita biće održan, 4.7.2018. u 10:30. Studenti treba da dođu ispred 422c. Istovremeno će biti održan usmeni i za studente koji su položili pismeni deo i ispita, i za studente koji su pismeni deo ispita položili preko kolokvijuma.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje - Rezultati pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku
 
1. Rajković Radiša            90

2. Gagić Filip                     90

3. Zečević Krstina              80

4. Đorđević Ana                 70

5. Popović Aleksandar        50

6. Veljković Đorđe              50
 
 
Usmeni deo ispita biće održan, 4.7.2018. u vreme koje će biti naknadno istaknuto. istog dana biće održan i usmeni ispita za studente koji su pismeni deo ispita položili preko kolokvijuma.
 
Predmetni nastavnik

Rezultati I i II kolokvijuma

R.br. Ime Prezime I kol. II kol.
1 Ana Đorđević 15 2
2 Filip Gagić 12 5
3 Tadija Jevtić 12 10
4 Dušan Jovanović 14 10
5 Ilija Jović 20 15
6 Miloš Košanin / /
7 Branislav Kostić 20 7
8 Kosta Kostić 19 17
9 Aleksandra Milošević / /
10 Petar Milovanović 18 12
11 Natalija Mitić 3 /
12 Jovana Mladenović / /
13 Ivana Pešić 18 7
14 Katarina Petrović 2 /
15 Aleksandar Popović 19 11
16 Radiša Rajković 2 /
17 Vukan Spasić 9 10
18 Krstina Zečević 10 6
19 Milan Živković 6 /
 
 
Pored studenata koji na svakom kolokvijumu imaju 9 i više poena, zbog velikog broja poena na I kolokvijumu, pismenog dela ispita se oslobađaju i Branislav Kostić i Ivana Pešić.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Dana, 23.5.2018. najpre će biti održana predavanja, od 9:15 do 11h, a potom računske vežbe, od 11:15 do 13h.
 
Predmetni nastavnik
Obaveštenje
 
Do srede, 9.5. studenti treba da se medjusobno usaglase oko termina II kolokvijuma, i da odluku saopšte na računskim vežbama i predavanjima 9.5. Kolokvijum ne može da bude pre početka ispitnog roka.
 
Predmetni nastavnik

Rezultati I kolokvijuma iz Elektroenergetskih postrojenja

R.br. Ime Prezime I kol.
1 Ana Đorđević 15
2 Filip Gagić 12
3 Tadija Jevtić 12
4 Dušan Jovanović 14
5 Ilija Jović 20
6 Miloš Košanin /
7 Branislav Kostić 20
8 Kosta Kostić 19
9 Aleksandra Milošević /
10 Petar Milovanović 18
11 Natalija Mitić 3
12 Jovana Mladenović /
13 Ivana Pešić 18
14 Katarina Petrović 2
15 Aleksandar Popović 19
16 Radiša Rajković 2
17 Vukan Spasić 9
18 Krstina Zečević 10
19 Milan Živković 6
 

 

 

Obaveštenje

Student koji je polagao pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku, nije položio ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

 
 
Rezultati pismenog dela ispita iz Elektroenergetskih postrojenja u 
oktobarskom roku
 
1. Radosavljević Nebojša                    98

2. Džopalić Andreja                            90

3. Panić Miloš                                     75

4. Jovanović Dušan                             65

5. Stanisavljević Namanja                    55
 
Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak, 28.9.2017. u 9h u 431.
 
Predmetni nastavnik
 
 
Rezultati pismenog dela ispita iz Elektroenergetskih postrojenja u 
septembarskom roku

1. Jevtović Nina                   98
 
2. Stojanović Milica              98

3. Đorđrvić Ivana                 90

4. Kitanović Verica                90

5. Penčić Ivana                     55

6. Nikolić Jovan                     54

7. Kostić Miloš                       50

8. Stojiljković Miodrag            50
 
 
Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak, 14.9.2017. Studenti koji nisu preko kolokvijuma položili pitanja, imaju usmeni u 9h u 431. Oni koji su položili pitanja na kolokvijuma polažu u 422c.
 
Predmetni nastavnik
 
 
 
Obaveštenje - Redosled ispitivanja u junskom roku, 29.6.2017.
 
14h u 431 teorijski deo pišu:
Dejan Anđelković
Nina Jeftović
Stefan Manasijević
Tamara Mitić
David Nikolić
Miodrag Petrović
Dalibor Šošić
Đorđe Tasić
Miloš Trajković
Stefan Živanović
Luka Živković
 
Od 14h do 14:30 u 433 razgovor sa nastavnikom imaju:
Nataša Negojicić
Selena Stefanoski
Saša Petrović
Stefan Petrović
Miloš Vuksanović
Hristina Lojić
Nikola Lukić
 
Od 14:30 do 15:15 u 433 razgovor sa nastavnikom imaju:
Anđela Vidojković
Bojan Trojanović
Boban Kostić
Milutin Stojković
Miroslav Mladenov
Milan Jovanović (15147)
Nikola Krstić
Danilo Petrović
Miljana Perunović
Milan Jovanović (15148)
 
 
 
 
Obaveštenje
 
U junskom roku pismeni deo ispita je položila Tamara Mitić (90 poena). Usmeni deo ispita će biti održan počev od 14h u 422c, a studenti će biti raspodeljeni u grupe koje će biti objavljene u toku sutrasnjeg dana.
 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Obaveštenje
 
Usmeni deo ispita u junskom roku će biti održan u četvrtak, 29.6. u terminu koji će biti naknadno istaknut.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje
 
Studenti koji su položili zadatke preko kolokvijuma oslobođeni su pismenog dela ispita.
 
Predmetni nastavnik
 
Rezultati II kolokvijuma - zadaci i teorija
 
Р.бр. Име Презиме Број индекса

II Kolok.

zadaci

II Kolok.

teorija

1 Дејан Анђелковић 15027 17 -
2 Андреја Џопалић 15078    
3 Ивана Ђорђевић 15090 6  
4 Миша Ђукић 15099    
5 Владимир Ивановић 15123    
6 Нина Јевтовић 15135 17  
7 Милан Јовановић 15147 14 23
8 Милан Јовановић 15148 20 24
9 Верица Китановић 15163 6 12
10 Бобан Костић 15170 14 24
11 Никола Крстић 15181 13 23,5
12 Христина Лојић 15192 16 24
13 Никола Лукић 15194 13 17,5
14 Стефан Манасијевић 15200 11  
15 Тамара Митић 15253 8 24
16 Мирослав Младенов 15256 20 21,5
17 Наташа Негојицић 15270 5 12
18 Давид Николић 15275 18 20
19 Јован Николић 15281 7 22
20 Ивана Пенчић 15296 6 19
21 Миљана Перуновић 15299 20 25
22 Данило Петровић 15310 20 16
23 Миодраг Петровић 15313 13  
24 Стефан Петровић 15316 8 19
25 Тамара Поповић 15321 18 21
26 Милица Радосављевић 15330 18 24,5
27 Небојша Радосављевић 15331 8 24
28 Саша Савић 15356 10  
29 Селена Стефаноски 15388 8 23
30 Милица Стојановић 15408 11  
31 Милутин Стојковић 15423 17 25
32 Далибор Шошић 15432 11 22
33 Ђорђе Тасић 15436 12  
34 Милош Трајковић 15451 12  
35 Бојан Тројановић 15455 17 21
36 Анђела Видојковић 15468 13 24
37 Милош Вуксановић 15479 13 21
38 Милица Здравковић 15483 20 25
39 Стефан Живановић 15490 10  
40 Лука Живковић 15493 12  
41 Миодраг Стојиљковић 15022    
42 Милош Костић 14344 7 10
43 Жарко Томић   15 22
 
Smatra se da su zadatke položili oni studenti koji za zadatke ni na jednom kolokvijumu nemaju manje od 8 poena, s tim da u zbiru na I i II kolokvijumu za zadatke imaju makar 20 poena.
 
Studentima koji nisu položili zadatke, ne računa se teorija. Teorijski deo su položili studenti koji imaju više od 12,5 poena na svakom od kolokvijuma, i treba kratko da odgovaraju nakon pismenog dela ispita, u terminu koji će biti naknadno istaknut.
 
Studenti koji nisu položili teorijski deo imaće dužu proveru znanja nakon pismenog dela ispita. Termin će biti naknadno istaknut.
 
Predmetni nastavnik
 
Rezultati II kolokvijuma - zadaci
 
Р.бр. Име Презиме Број индекса

II Kolok.

zadaci

1 Дејан Анђелковић 15027 17
2 Андреја Џопалић 15078  
3 Ивана Ђорђевић 15090 6
4 Миша Ђукић 15099  
5 Владимир Ивановић 15123  
6 Нина Јевтовић 15135 17
7 Милан Јовановић 15147 14
8 Милан Јовановић 15148 20
9 Верица Китановић 15163 6
10 Бобан Костић 15170 14
11 Никола Крстић 15181 13
12 Христина Лојић 15192 16
13 Никола Лукић 15194 13
14 Стефан Манасијевић 15200 11
15 Тамара Митић 15253 8
16 Мирослав Младенов 15256 20
17 Наташа Негојицић 15270 5
18 Давид Николић 15275 18
19 Јован Николић 15281 7
20 Ивана Пенчић 15296 6
21 Миљана Перуновић 15299 20
22 Данило Петровић 15310 20
23 Миодраг Петровић 15313 13
24 Стефан Петровић 15316 8
25 Тамара Поповић 15321 18
26 Милица Радосављевић 15330 18
27 Небојша Радосављевић 15331 8
28 Саша Савић 15356 10
29 Селена Стефаноски 15388 8
30 Милица Стојановић 15408 11
31 Милутин Стојковић 15423 17
32 Далибор Шошић 15432 11
33 Ђорђе Тасић 15436 12
34 Милош Трајковић 15451 12
35 Бојан Тројановић 15455 17
36 Анђела Видојковић 15468 13
37 Милош Вуксановић 15479 13
38 Милица Здравковић 15483 20
39 Стефан Живановић 15490 10
40 Лука Живковић 15493 12
41 Миодраг Стојиљковић 15022  
42 Милош Костић 14344 7
43 Жарко Томић   15
 
 
Obaveštenje
 
Zbog molbi studenata, II kolokvijum će biti održan u sredu, 7.6.2017. u 14h.
 
Predmetni nastavnik
 
Obaveštenje - Rezultati I kolokvijuma (zadaci i teorija)
 
Р.бр. Име Презиме Број индекса Lab.v. Sem.

I Kolok.

zadaci

I Kolok.

teorija

II Kolok Ukupno
1 Дејан Анђелковић 15027 1,2,3   12 16    
2 Андреја Џопалић 15078 1,2,3   4 13    
3 Ивана Ђорђевић 15090 1,2,3   12 8    
4 Миша Ђукић 15099 1,2,3   -      
5 Владимир Ивановић 15123 1,2,3   4      
6 Нина Јевтовић 15135 1,2,3   12 23    
7 Милан Јовановић 15147 1,2,3   18 21    
8 Милан Јовановић 15148 1,2,3   18 23    
9 Верица Китановић 15163 1,2,3   10 22    
10 Бобан Костић 15170 1,2,3   17 25    
11 Никола Крстић 15181 1,2,3   20 23,5    
12 Христина Лојић 15192 1,2,3   12 25    
13 Никола Лукић 15194 1,2   15 18    
14 Стефан Манасијевић 15200 2,3   20      
15 Тамара Митић 15253 1,2,3   19 24    
16 Мирослав Младенов 15256 1,2,3   12 23,5    
17 Наташа Негојицић 15270 1,2,3   17 23,5    
18 Давид Николић 15275 1,2,3   14      
19 Јован Николић 15281 1,2,3   15      
20 Ивана Пенчић 15296 1,2,3   17      
21 Миљана Перуновић 15299     16 23,5    
22 Данило Петровић 15310     16 23    
23 Миодраг Петровић 15313     15      
24 Стефан Петровић 15316     17 22    
25 Тамара Поповић 15321     10 20,5    
26 Милица Радосављевић 15330     20      
27 Небојша Радосављевић 15331     10 17    
28 Саша Савић 15356     14 1    
29 Селена Стефаноски 15388     15 22    
30 Милица Стојановић 15408     14 3    
31 Милутин Стојковић 15423     15 25    
32 Далибор Шошић 15432     12 -    
33 Ђорђе Тасић 15436     9      
34 Милош Трајковић 15451     10      
35 Бојан Тројановић 15455     13 21    
36 Анђела Видојковић 15468     16 24,5    
37 Милош Вуксановић 15479     14 24    
38 Милица Здравковић 15483     17 24    
39 Стефан Живановић 15490     20      
40 Лука Живковић 15493     8      
41 Миодраг Стојиљковић 15022 2,   1      
42 Милош Костић 14344     10      
43 Жарко Томић       12 24    
Smatra se da su zatake za I kolokvijum položili oni koji imaju 8 i vise poena, s tim da sa poenima za zadatke na II kolokvijumu imaju zbir poena makar 20.
 
Studentima koji nisu položili zadatke, ne računa se teorija. Teorijski deo su položili studenti koji imaju više od 12,5 poena.
 
Predmetni nastavnik
 
 
 
 
Obaveštenje
 
I laboratorijska vežba će se održati 6.3.
I grupa:od 10:15 do 11:00, I podgrupa
            od 11:00 do 11:45, II podgrupa
II grupa: od 12-13h, brojevi indeksa 15299-15408
              od 13-14h, brojevi indeksa 15423-15493
 
Predmetni nastavnik
 

 

 
 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta ELEKTROMAGNETIKA (28.03.202

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA (28.03.2024)

U ispitnom roku april prvi deo ispita je položo:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Lazar Šošić 16451 75

Rad se može pogledati u petak 29.03.2024. godine u 12:30h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u četvrtak 04.04.2024. godine u 09:30h u prostoriji 231-a.

 

Predmetni nastavnici

 

 

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (30.01.2024)

У испитном року јануар први део испита су положила је:

1. Кристина Миловановић 18265       85 поена

Рад се може погледати у среду 31.01.2024. године у 12:00 сати у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у уторак 6.02.2024. године у 10:00 сати у просторији 231-а.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (2.10.2023)

У испитном року октобар први део испита су положили следећи студенти:

Име и презиме Бр. Индекса Бр. Поена
Кристина Миловановић 18264 50

Радови се могу погледати у среду 4.10.2023. године у 13:00 сати у  просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у понедељак 9.10.2023. године у 14:00 сати  у просторији 231а.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (21.08.2023)

У испитном року октобар први део испита су положили следећи студенти:

 

Име и презиме Бр. Индекса Бр. Поена
Бошко Недељковић 18299 65
Михајло Марковић 18741 51

Радови се могу погледати у уторак 12.09.2023. године у 12:00 сатиу  просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у понедељак 18.09.2023. године у 13:00 сати  у просторији 423.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (21.08.2023)

У септембарском испитном року први део испита положили су:

 

  Име и презиме Бр. индекса  
  Кристина Миловановић 18264 55
  Бошко Недељковић 18299 75
  Александра Стефановић 18401 80
  Жељко Цветковић 18508 75
  Вељко Станојевић 18911 75

 

Радови се могу погледати у четвртак 24.08.2023. године у 12:00 сати у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у четвртак 31.08.2023. године у 10:00 сати у просторији 231-а.

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Резултати првог дела испита из предмета

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (05.07.2023)

 

На други део испита у испитном року јун2 позивају се:

 

Име и презиме Бр. Индекса Бр. Поена
Бошко Недељковић 18299 50
Тамара Гајић 18605 75
Исидора Јовановић 18688 75
Михајло Марковић 18711 55

 

Радови се могу погледати у четвртак 06.07.2023. године у 12:00х у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у уторак 11.07.2023. године у 10:00х у просторији 231-а.

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Резултати првог дела испита из предмета

Електромагнетика (15.06.2023)

У испитном року јун испит су положили:

Име и презиме Бр. Индекса Бр. Поена
Лазар Шошић 16451 70
Тамара Гајић 18605 100
Александра Стефановић 18401 70
Тамара Илић 18669 75
Исидора Јовановић 18688 75
Ђорђе Најдановић 18791 95

 

Радови се могу погледати у понедељак 19.06.2023. године у 10:00 сати у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у петак 30.06.2023. године у 10:00 сати у просторији 231-а.Тада ће бити уписана и оцена колеги који је испит положио на основу резултата постигнтих на колоквијумима.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

Обавештење о Другом колоквијуму из Електромагнетике (12.06.2023)

На основу резултата постигнутих на колоквијумима, испит из Електромагнетике положио је

18951 Петар Стошић 6 (шест)

Радови се могу погледатиу уторак 13.06.2023. у 13 сати у кабинету 231 а.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

Резултати I колоквијума из предмета Електромагнетика
(10.05.2023.)


Бр. индекса                    Име                  Задаци                    Теорија

1.  18401           Александра Стефановић   50                            23
2.  18605           Тамара Гајић                      100                            40   условно положила
3.  18669           Тамара Илић                     100                            50   положила
4.  18673           Марија Јанковић                -                                 -
5.  18688           Исидора Јовановић          30                              36
6.  18741            Михајло Марковић          0                                 0
7.  18780            Душан Митровић             0                                 0
8.  18791            Ђорђе Најдановић           80                              73    положио
9.  18911            Вељко Станојевић            0                                40
10. 18951            Петар Стошић                 95                               100    положио

Преглед радова и улагање евентуалних примедби заказују се за петак, 12.05.2023. у 12 сати у канцеларији 423.

Предметни наставници

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA (30.03.2023)

U ispitnom roku april ispit je položio:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Lazar Šošić 16451 75
     


Radovi se mogu pogledati u petak
 31.03.2023. godine u 11:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u ponedeljak 03.04. 2023. godine u 10:00h u prostoriji 423.

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA (03.10.2022)

U ispitnom roku Oktobar 2 ispit je položio:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Slaviša Marinković 14733 95
     


Radovi se mogu pogledati u četvrtak
 06.10.2022. godine u 11:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u petak 07.10. 2022. godine u 14:30h u prostoriji 231-a.

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA (12.09.2022)

U ispitnom roku Oktobar ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Slaviša Marinković 14733 65
Lazar Šošić 16451 100
Ivan Bonev 17023 70


Radovi se mogu pogledati u četvrtak
 15.09.2022. godine u 11:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u četvrtak 22.09. 2022. godine u 09:00h u prostoriji 231-a.

 

 

 

 

 

 

Резултати испита из ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКЕ (22.08.2022)

На други део испита позивају се:

1. 17023  Иван Бонев-50 поена

2. 18439  Петар Стошић-100 поена

Радови се могу погледати у четвртак 25.08.2022године у 12:30h у просторији 231-аДруги део испита ће се одржати у петак 2.09.2021године у 10:00h у просторији 231-а.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

U ispitnom roku Jun 2 ispit je položio:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Filip Stojanović 18427 70
 
Radovi se mogu pogledati u četvrtak 07.07.2022. godine u 12:30h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u utorak 12.07. 2022. godine u 10:00h u prostoriji 423.

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

junskom ispitnom roku ispit je položio:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Lazar Šošić 16451 70
 
Radovi se mogu pogledati u četvrtak 16.06.2022. godine u 12:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u ponedeljak 27.06. 2022. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.

 

 

 

 

 

УниверзитетуНишу

Електронскифакултет

Катедра за теоријску електротехнику

 

Резултати II колоквијума изпредмета Електромагнетика

          (06.06.2022.)

 

Бр.

индекса

Име Презиме Задаци Теорија Оцена
1 18097 Алекса Васић 100 90 10
2 18123 Александар Гоцић 100 85 10
3 18232 Јован Љубић 75 50 9
4 18243 Никола Марковић 100 82 10
5 18265 Марко Миловановић 100 87 9
6 18344 Михаило Поповић 75 50 6
7 18428 Владана Стојилковић 100 100 10
8 18460 Стефан Трифуновић 100 95 10
9 18542 Невена Јовић 100 100 10

 

Преглед радова и улагање евентуалних примедби заказују се за уторак, 07.06.2022. у 13:30 сати у канцеларији 231-а.

Упис оцена се заказује за четвртак, 16.06.2022. у термину испита у канцеларији

423 код предметног наставника(доц. др Мирјана Перић).

Предметнинаставници

 

 

 

 

 

 

Резултати I колоквијума из предмета Електромагнетика

(07.05.2022.)

 

  Бр. индекса Име Презиме Задаци Теорија
1 18097 Алекса Васић 100 70
2 18123 Александар Гоцић 100 100
3 18232 Јован Љубић 98 100
4 18243 Никола Марковић 100 100
5 18265 Марко Миловановић 95 65
6 18344 Михаило Поповић 53 53
7 18427 Филип Стојановић 0 23
8 18428 Владана Стојилковић 100 100
9 18460 Стефан Трифуновић 100 80
10 18542 Невена Јовић 100 100

Преглед радова и улагање евентуалних примедби заказују се за среду, 11.05.2022. у 14 сати у канцеларији 423.

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

januarskom ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Marija Đokić 17083 80
Stefan Mladenović 17298 95
Viktor Radimirović 17895 75
Stevan Stojanović 17985 75

Radovi se mogu pogledati u petak 04.02.2022. godine u 12:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u petak 11.02. 2022. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

U decembarskom ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Slaviša Marinković 14733 80
Marija Đokić 17083 50

Radovi se mogu pogledati u petak 03.12.2021. godine u 12:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u ponedeljak 06.12. 2021. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.

 

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

Oktobar 2 ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Slaviša Marinković 14733 75
Marija Đokić 17083 75
Stefan Mladenović 17298 75


Radovi se mogu pogledati u ponedeljak
 25.10.2021. godine u 11:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u četvrtak 28.10. 2021. godine u 13:00h u prostoriji 231-a.

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

jun 2 ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Slaviša Marinković 14733 75
Nikola Geočelović 16063 50
Mihailo Stoiljković 17971 90


Radovi se mogu pogledati u petak
 08.10.2021. godine u 12:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u četvrtak 14.10. 2021. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.


 
 
 
 
Novi termin za usmeni deo ispita iz Elektromagnetike
 
Poštovani studenti, usmeni deo ispita iz Elektromagnetike (oktobarski ispitni rok) biće održan u petak 24. 09. 2021. sa početkom početkom u 12:00h u prostoriji 231-a.
 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

oktobarskom ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Dušan Jovanović 12914 50
Vladimir Ivanović 15123 50
Milan Vatović 16016 50
Nataša Stanković 17428 75
Tara Veselinović 17574 50
Marko Reljić 17908 50

Na drugi deo ispita se uslovno pozivaju sledeći studenti: 

Ime i prezime Br. Indeksa
Aleksandar Marković 16686
Marko Banković 18066

Radovi se mogu pogledati u utorak 14.09.2021. godine u 13:00h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u petak 24.09. 2021. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.

 

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

U septembarskom ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

Ime i prezime Br. Indeksa Br. Poena
Dušan Jovanović 12914 75
Milan Vatović 16016 75
Aleksandar Grujić 17056 75
Nataša Stanković 17428 75
Jelena Cekić 17518 75
Pavle Božinović 17564 50

 

Radovi se mogu pogledati u utorak 24.08.2021. godine u 12:30h u prostoriji 231-a.

Drugi deo ispita će se održati u petak 27.08. 2021. godine u 15:00h u prostoriji 431.

 

 

 

 

Rezultati ispita iz predmeta

ELEKTROMAGNETIKA

U junskom ispitnom roku ispit su položili sledeći studenti:

 

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Br. poena

Dušan Jovanović

12914

75

Nenad Sokolović

16333

50

Stefan Milosavljević

17258

100

Tara Veselinović

17574

55

Petar Đorđević

17615

100

Nemanja Jevtić

17668

50

Darko Caranović

18030

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 28.06.2021. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.

 

Drugi deo ispita će se održati u utorak 06.07. 2021. godine u 10:00h u prostoriji 231-a.

 

 

 

 

Резултати II колоквијума из предмета Електромагнетика

(15.06.2021.)

  Бр. индекса Име Презиме Задаци Теорија
1 17645 Јована Илић 100 97
2 17695 Бранка Кнежевић 50 72
3 17792 Наташа Милошевић 100 100
4 17837 Наталија Несторовић 95 80
5 17880 Јован Петронијевић 90 95
6 17908 Марко Рељић 0 65
7 17977 Душан Стојановић 90 65

 

Преглед радова и улагање евентуалних примедби заказују се за среду, 16.06.2021. у 10 сати у канцеларији 231а.

 

Предлог оцена из Електромагнетике
на основу резултата полагања
I и II колоквијума

 

  Бр. индекса Име Презиме I колоквијум II колоквијум Поени Предлог оцене
Задаци Теорија Задаци Теорија
1 17645 Јована Илић 100 100 100 97 99.25 10 (десет)
2 17695 Бранка Кнежевић 50 90 50 72 65.5 7 (седам)
3 17792 Наташа Милошевић 100 100 100 100 100 10 (десет)
4 17837 Наталија Несторовић 100 50 95 80 81.25 9 (девет)
5 17880 Јован Петронијевић 100 100 90 95 96.25 10 (десет)
6 17977 Душан Стојановић 100 70 90 65 81.25 9 (девет)

 

Упис оцена је у четвртак, 24. јуна 2021. године, у 10 сати у канцеларији 423.

 

 

 

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

у мајском испитном року

Испит су положили следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
13010 Милош Панић 75
16333 Ненад Соколовић 75

Радови се могу погледати у среду 02.06.2021. године у 12:30h у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у петак 04.06 .2021. године у 09:30h у просторији 423

 

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

у априлском испитном року

Испит су положили следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
16329 Марко Скрлатовић 95
16451 Лазар Шошић 70
16532 Милица Денић 100
18543 Стефан Митровић 50

Радови се могу погледати у четвртак 29.04.2021. године у 12:30h у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у петак 07.05 .2021. године у 11:00h у просторији 231-а

 

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

у јануарском испитном року

Испит су положили следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
15774 Ненад Нешић 95
17215 Милош Манојловић 70

Радови се могу погледати у четвртак 11.02.2021године у 12:30h у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у среду 17.02.2021године у 10:00h у просторији 231-а

 

 

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

у децембарском испитном року

Испит су положили следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
12868 Стеван Цветковић 50
17215 Милош Манојловић 65

Радови се могу погледати у уторак 19.01.2021године у 12:30h у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у петак 22.01.2021године у10:00h у просторији 231-а

 

 

 

Резултати испита из предмета ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

(модул Електроенергетика, „октобар 2“ 2020. године)

 

Испит из предмета Електромагнетика који је одржан 17.10.2020. године није положио ниједан студент.

Радови се могу погледати у среду, 21.10.2020. у 12.30 сати у просторији 231-а.

Усмени део за студенте који су задатке положили у неком од претходних рокова биће одржан у четвртак, 22. октобра са почетком у 10 сати у просторији 231-а.

Предметни наставници

 

Резултати испита из предмета ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

(модул Електроенергетика, „јун 2“ 2020. године)

Први део испита положио је

Бр. индекса                    Име и презиме     Бр. поена

16451                                Бранко Шошић        75

Радови се могу погледати у ЧЕТВРТАК 8.10.2020. у 12.30 сати у просторији 429цДруги део испита одржаће се у ПОНЕДЕЉАК 12.10.2020године у  10:00h у просторији 429ц.

Предметни наставници

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

у октобарском испитном року 2020. године

Испит су положили следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
14620 Андреја Цветковић 70
17056 Александар Грујић 50

Радови се могу погледати у среду 16.09.2020. године у 12:00h у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у понедељак 21.09.2020. године у10:00h у просторији 231-а.

 

 

Резултати испита из предмета

ЕЛЕКТРОMAГНЕТИКА

у септембарском испитном року 2020. године

Испит су положили следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
14262 Стефан Царановић 100
15451 Милош Трајковић 75
16234 Предраг Михајловић 100
16756 Жељко Михајловић 100
16767 Никола Младеновић 70
17050 Никола Гавриловић 100
17377 Милан Ралевић 100
17474 Стефан Столић 50
17491 Јана Тјупа 100
17516 Милан Цветковић 50
17528 Марко Николић 60

Радови се могу погледати у четвртак 27.08.2020. године у12:00h у просторији 231-а.

Други део испита ће се одржати у понедељак 07.09.2020. године у 10:00h у просторији 231-а.

Предметни наставници

 

 

 

Materijal za X nedelju nastave iz Elektromagnetike

 Poštovane koleginice i kolege,

 
Uploadovan je materijal za  za X nedelju nastave iz Elektromagnetike (modul: Elektroenergetika). 
Časovi predavanja biće održani u utorak, 21. aprila, sa početkom u 8.30 na platformi Microsoft teams u okviru kanala druge godine Elektromagnetika. Materijal ćete moći da nađete i na platformi za učenje na daljinu Moodle.
Čuvajte se.

Predmetni nastavnici

Poštovane koleginice i kolege,

 

u prilogu se nalazi materijal za VIII nedelju nastave iz Elektromagnetike (modul Elektroenergetika). Ove i prethodne nedelje odrađeno je ukupno 12 zadataka koji se oslanjaju na do sada izloženu teoriju. Časovi će biti realizovani u okviru Microsoft team platforme, o čemu ćete biti obavešteni.

 

Čuvajte se

PREDMETNI NASTAVNICI

 

Поштоване колеге,

У складу са актуелним ванредним стањем и одлукама надлежних о реализацији наставе на нашем факултету, обавештавам вас да од понедељка крећемо са наставом на даљину из предмета Електромагнетика.

Наставници и сарадници на предмету су вам на располагању, како у редовним терминима предавања и рачунских вежби, тако и у терминима консултација, и то:

 • проф. др Ненад Цветковић, уторак 10-13 и петак 11-13,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • др Мирјана Перић, понедељак 12-14, уторак 8-11 и петак 13-15,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • дипл.-инж. Дејан Јовановић, уторак 11-13 и среда 13-15,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Како ћемо реализовати наставу?
Сваке недеље ћете унапред добијати материјал са предавања и детаљно решене задатке који су планирани да се обраде. На вама је да их погледате, проучите и обратите се за појашњења, уколико за тим има потребе.  

Приступ материјалу

 • Интернет страница Катедре за енергетику http://energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/studije/treca-godina/elektromagnetika
 • Платформа за учење на даљину Moodle. Требало би да вам је приступ Moodle-у познат, јер сте већ били у обавези да га користите у оквиру предмета Лабораторијски практикум - Основи електротехнике. 

Ипак, да вас подсетимо:

 • Платформа за учење на даљину се налази на страници http://moodle.elfak.ni.ac.rs 
 • Студент бира из категорије курсева TEORIJSKA ELEKTROTEHNIKA, а потом Elektromagnetika.
 • Затим се логујете са својом “elfak“ адресом тако што идете на ОpenID Connect.
 • Након логовања, да бисте приступили курсу, унесите приступну лозинку курса, само први пут. 
 • Лозинкa за приступ овом курсу je EM2020.

На Moodle-у се тренутно налазе:
 • Опште информације о предмету
 • Материјал за наредну недељу предавања.

Што се тиче наредне недеље, планирано је следеће:

Предавања: 

 • Једначина континуитета 
 • Гранични услови
 • Закони преламања линија поља
 • Полупроводне средине
Рачунске вежбе:
 • Не радимо задатке следеће недеље

Овакав начин рада је новина за све нас, тако да вас молимо за сарадњу, а ми смо ту за сва питања и разјашњења. 

 Чувајте се.

М. Перић, Н. Цветковић, Д. Јовановић

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ 
У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (25.06.2020.)


На усмени део испита, позивају се следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
17038 Војин Вешковић 85
17095 Наталија Ђорђевић 60
17242 Алекса Милетић 100
17294 Јована Младеновић 100
17444 Никола Стефаноски 100
17467 Анђела Стојиљковић 100

Условно се позивају следећи студенти:

Бр. индекса Име и презиме Бр. поена
17491 Јана Тјупа 45

 

Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК 09.07.2020. године у 10:00 сати у кабинету 231-а.

Преглед радова се заказује за  ПОНЕДЕЉАК 29.06.2020. године од 12:30 у кабинету 231-а.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ 
У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (03.06.2020.)


На усмени део испита, позивају се следећи студенти:

  Име и презиме Бр. инд.
1. Душан Цветковић 13917

Усмени део испита биће одржан у ПОНЕДЕЉАК 08.06.2020. године у 10:00 сати у кабинету 231-a.

Преглед радова се заказује за  ПЕТАК 05.06.2020. године од 10:00 у кабинету 231-а.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ 
У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (04.02.2020.)


На усмени део испита, позивају се следећи студенти:

  Име и презиме Бр. инд.
1. Душан Цветковић 13917
2. Милош Трајковић 15451

Усмени део испита биће одржан у ПОНЕДЕЉАК 10.02.2020. године у 10:00 сати у кабинету 429-ц.

Преглед радова се заказује за  СРЕДУ 05.02.2020. године од 13:00 у кабинету 231-а.


     

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ 
У ОКТОБАР 2 ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (02.10.2019.)


На усмени део испита, позивају се следећи студенти:
        

  Име и презиме Бр. инд.
1. Марко Петровић 14100
2. Владимир Милутиновић 16734
3. Лазар Симић 16860

Условно се позивају следећи студенти:

  Име и презиме Бр. инд.
1. Александра Бранкован 14258
2. Дарко Петровић 15816
 

Усмени део испита биће одржан у ПОНЕДЕЉАК 07.10.2019. године у 10:00 сати у кабинету 231-а.

Преглед радова се заказује за ЧЕТВРТАК 03.10.2019. године од 13:00 у кабинету 231-а.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ
У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (09.09.2019.)


На усмени део испита, позивају се следећи студенти:

  Име и презиме Бр. индекса
1. Марко Петровић 14100
2. Марко Милошевић 16214
3. Милица Денић 16532
4. Александар Стојанов 16986

Условно се позивају следећи студенти:

  Име и презиме Бр. индекса
1. Дарко Петровић 15816
2. Владимир Милутиновић 16734

Усмени део испита биће одржан у ПОНЕДЕЉАК16.09.2019. године у 10:00 сати у кабинету 431.

Преглед радова се заказује за УТОРАК10.09.2019. године од 12:30-14:00 у кабинету 423.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (19.08.2019.)

На усмени део испита, позива се следећи студен:

  Име и презиме Бр. индекса
1. Лука Стевић 16373

Условно се позивају следећи студенти:

  Име и презиме Бр. индекса
1. Марко Петровић 14100
2. Александра Бранкован 14258
3. Марко Милошевић 16214
 
Усмени део испита биће одржан у ПЕТАК 30.08.2019. године у 10:00 сати у кабинету 429.
Преглед радова се заказује за ЧЕТВРТАК 22.08.2019. године у 13:00 сати у кабинету 231-а.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОДРЖАНОГ (05.06.2019.)

На усмени део испита, позивају се следећи студенти:

  Име и презиме Бр.инд
1. Стефан Матић 15715
2. Миона Гроздановић 16524
3. Јована Николић 16784

Условно се позива студент:

  Име и презиме Бр.инд
1. Марко Петровић 14100
 
Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК 11.07.2019. године у 10:00 сати у кабинету 429.
Преглед радова се заказује за ПОНЕДЕЉАК 08.07.2019. године у 10:00 сати у кабинету 231-а.
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ (05.06.2019.)

  Име и презиме Бр. инд. Теорија Задаци
1. Антонио Додић 16062 95 98
2. Марија Андрејевић 16467 50 50
3. Алекса Богдановић 16483 95 100
4. Теодора Денић 16534 100 100
5. Младен Јевтовић 16622 75 100
6. Теодора Крстић 16666 100 100
7. Јања Маринковић 16680 65 100
8. Ђорђе Николић 16782 100 100
9. Марко Окичић 16794 75 100
10. Жарко Петровић 16816 35 100
11. Урош Савић 16854 60 100
12. Јована Станковић 16887 100 100

 

ПРЕДЛОГ ОЦЕНА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ОСТВАРЕНИХ НА КОЛОКВИЈУМИМА

 

      Оцена
  Име и презиме Бр. инд.
1. Антонио Додић 16062 9
2. Марија Андрејевић 16467 6
3. Алекса Богдановић 16483 10
4. Теодора Денић 16534 10
5. Младен Јевтовић 16622 9
6. Теодора Крстић 16666 10
7. Јања Маринковић 16680 8
8. Ђорђе Николић 16782 10
9. Марко Окичић 16794 10
10. Жарко Петровић 16816 6
11. Урош Савић 16854 9
12. Јована Станковић 16887 10

Радови се могу погледати у УТОРАК 11.06.2019.  од 12 до 14 сати у кабинету 423. Упис оцена биће обављен на дан одржавања испита у јунском испитном року (5.07.2019.) од 10 до 12 сати у кабинету 423.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

OBAVEŠTENJE O II KOLOKVIJUMU IZ ELEKTROMAGNETIKE (5.06.2019.)

II kolokvijum iz Elektromagnetike (EEN) održaće se u sredu, 5. juna 2019. godine sa početkom u 14 sati u učionici 525.

PREDMETNI NASTAVNICI

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ (24.04.2019.)

  Име и презиме Бр. инд. Теорија Задаци
 1. Милош Панић 13010 0 0
 2. Александра Бранкован 14258 65 0
 3. Стефан Матић 15715 59 20
 4. Антонио Додић 16062 85 60
 5. Марко Милошевић 16214 31 50
 6. Јована Стојановић 16394 45 50
 7. Марија Андрејевић 16467 69 50
 8. Алекса Богдановић 16483 100 70
 9. Теодора Денић 16534 100 100
 10. Младен Јевтовић 16622 100 50
 11. Теодора Крстић 16666 100 70
 12. Јања Маринковић 16680 64 70
 13. Владимир Милутиновић 16734 55 0
 14. Ђорђе Николић 16782 100 100
 15. Марко Окичић 16794 100 100
 16. Жарко Петровић 16816 70 60
 17. Урош Савић 16854 100 65
 18. Јована Станковић 16887 100 100


Радови се могу погледати у уторак 07.05.2019. у 12.00 сати и у среду 08.05.2019. од 13.00 сати у просторији 231а (после петог часа).

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРВОМ КОЛОКВИЈУМУ ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКЕ

Први колоквијум из Електромагнетике одржаће се у среду, 24.04.2019. године у 14.00 сати у амфитеатру А4. Студенти који су предавања похађали ранијих година и желе да полажу колоквијум, треба да се до петка 19.04.2019. године пријаве на мејл предметном асистенту  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

 

 

 

 

 

 Ime i prezime

Br. indeksa

Br. poena

Dušan Jovanović

12914

75

Nenad Sokolović

16333

50

Stefan Milosavljević

17258

100

Tara Veselinović

17574

55

Petar Đorđević

17615

100

Nemanja Jevtić

17668

50

Darko Caranović

18030

65

Prenos električne energije

Nastavnik: Prof. dr Dragan Tasić

Obaveštenje:

 

Obaveštenje:

Na usmeni deo ispita iz Prenosa električne energije koji će se održati u petak 29. 3. 2024. god. sa početkom u 10,45h pozivaju se:

1. Aleksandra Stefanović  18401

2. Isidora Jovanović         18688

3. Željko Cvetković          18508

4. Filip Stojanović            18427. 

Kandidatkinje i kandidati treba da se jave, u navedeno vreme, predmetnom nastavniku u prostoriji 135.

   U Nišu, 28. 3. 2024.god.

 

 

Za dodatne materijale morate biti logovani!

Read more: Prenos električne energije

Dijagnostika i monitoring električnih mašina

 

 

 

 

Rezultat pismenog dela ispita u roku Oktobar II 2020.

 

1. Živojin Jović            16131    46 -uslovno

2. Stefan Manasijević   15200    15

 

Usmeni će biti održan u petak, 23.10.2020. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 8:30 sati.

 

Termin za dodatno vežbanje: četvrtak 22.10.2020. od 10:00 do 13:00 sati

 

 

 

 

Na usmeni deo ispita u roku Oktobar 2020. pozivaju se:

1. Milica Denić           16532    96

2. Žarko Petrović       16816    67

3. Milan Kocić            16150    62

Usmeni će biti održan u petak, 02.10.2020. u Laboratoriji za električne mašine, sa početkom u 10h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rezultat ispita i popravnog kolokvijuma održanog u terminu ispita biće objavljen u četvrtak 04.07.2019.

2) Zbog kasnog isticanja rezultata, organizuje se DODATNI termin za popravni kolokvijum, u petak 05.07.2019. od 14 h. Potrebno je javiti se predmetnom asistentu mejlom, do petka 05.07.2019. u 9:00 sati, kako bi se znalo brojno stanje.

3) Vežbanje u laboratoriji predviđeno je za ponedeljak 08.07. i utorak 09.07., a polaganje praktičnog dela ispita za sredu 10.07., četvrtak 11.07. i petak 12.07.

 

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

1) Drugi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje električnih mašina biće održan u SUBOTU, 22.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u amfiteatru A1.

 

2) U četvrtak, 20.06.2019. nema termina za vežbanje u laboratoriji. Umesto tada, zainteresovani studenti mogu doći na vežbanje u petak, 21.06.2019. u terminu od 13:00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

Prvi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje električnih mašina biće održan u četvrtak 25. 04. 2019. sa početkom u 12:00 sati, u amfiteatru A3.

 

 

NAPOMENA: U kraćim terminima radi se vežba 3, u dužim terminima vežba 4.

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

Na usmeni deo ispita iz predmeta Ispitivanje električnih mašina i predmeta Dijagnostika i monitoring električnih mašina u roku Oktobar I pozivaju se sledeći studenti:

 

Marko Simonović        14896

Nikola Vidojković        14990

Ana Đorđević             15567

Dušan Jovanović        12914

 

Usmeni će se održati u petak, 05.10.2018. u okvirnom periodu od 10:00 do 16:00 sati.

 

Precizan raspored raspoloživih termina za polaganje biće definisan u dogovoru sa studentima koji budu došli na dopunsko vežbanje u Laboratoriji.

 

Termin za dopunsko vežbanje je:

Četvrtak, 04.10.2018. od 12:00 do 16:00 sati

 

Predmetni asistent

 

 

REZULTATI IZ ISPITNOG ROKA SEPTEMBAR 2018.

 

RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA U ROKU JUN 2018.

 

REZULTATI IZ ISPITNOG ROKA JUN 2018.

 

REZULTAT II KOLOKVIJUMA

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 28.05.2018.

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 21.05.2018.

 

REZULTAT I KOLOKVIJUMA

 

OBAVEŠTENJE

U skladu sa ranije utvrđenim dogovorom, I Kolokvijum iz predmeta Ispitivanje električnih mašina zvanično je zakazan za utorak 17.04.2018., sa početkom u 14:00 sati.

Kolokvijum će se održati u učionici 231.

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 16.04.2018.

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 02.04.2018.

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 26.03.2018.

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 19.03.2018.

 

RASPORED RADA U LABORATORIJI ZA PONEDELJAK, 12.03.2018.

 

REZULTAT PISMENOG DELA ISPITA U ROKU JANUAR 2018.

 

 

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG/USMENOG DELA ISPITA U OKTOBRU II 2017.

 

 

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA U ROKU OKTOBAR II 2017.

 

 

Gledanje radova u utorak 10.10.2017. u 12:00 sati

Termin za dodatno vežbanje utorak 10.10.2017. od 12:00 do 16:00 sati

Praktični deo ispita u sredu, 11.10.2017. u terminu koji će biti naknadno definisan.

 

 

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG/USMENOG DELA U ROKU OKTOBAR I 2017.

 

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA  U ROKU OKTOBAR I 2017.

 

 

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG/USMENOG DELA ISPITA, SEPTEMBAR 2017.

 

 

 

U ISPITNOM ROKU SEPTEMBAR 2017. NIKO NIJE POLOŽIO PISMENI DEO ISPITA.

 

Usmeni deo ispita za studente koji su položili pismeni u junskom roku biće održan u utorak, 12.09.2017. u periodu od 08:00 do 11:00 sati. Tabela sa raspoloživim terminima će biti istaknuta na vratima Laboratorije u ponedeljak 11.09.2017. u 12:00 sati.

Termin za dodatno vežbanje u laboratoriji:

PONEDELJAK, 11.09.2017. U PERIODU OD 10:00 DO 14:00 SATI.

 

 

 

 

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG/USMENOG DELA ISPITA, JUN 2017.

 

 

 

 

Na praktični deo ispita iz predmeta Dijagnostika i monitoring el. mašina (stara akreditacija) u junskom ispitnom roku poziva se student:

 

Mladen Jovanović      14333   (53 poena)

 

Termin polaganja će biti uklopljen u polaganje praktičnog iz predmeta Ispitivanje električnih mašina. Položen posmeni važi 2 roka.

 

 

OBAVEŠTENJE O POLAGANJU PRAKTIČNOG/USMENOG DELA ISPITA

 

Praktični deo ispita polagaće se u sredu 12., četvrtak 13. i petak 14. jula 2017. godine.

 

Termini za dodatno vežbanje u laboratoriji:

 

PONEDELJAK, 10.07.2017. u periodu od 10:00 do 15:00 sati

 

UTORAK, 11.07.2017. u periodu od 09:00 do 14:00 sati

 

U utorak 11.07.2017., u 12:00 sati na vratima laboratorije će biti istaknuta prazna tabela sa raspoloživim terminima za polaganje ispita. Studenti treba svojeručno da se upišu u željeni termin.

 

Konačni raspored polaganja (formiran na osnovu upisivanja studenata) će biti objavljen u utorak 11.07.2017. u 14:00 sati.

 

 

 

PRELIMINARNE OCENE NAKON POPRAVNOG II KOLOKVIJUMA

 

 

REZULTAT POPRAVNOG II KOLOKVIJUMA

 

 

 

 

PRELIMINARNE OCENE PO OSNOVU POLOŽENIH KOLOKVIJUMA

 

 

 

REZULTATI II KOLOKVIJUMA

 

 

 

 

 

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ ISPITIVANJA ELEKTRIČNIH MAŠINA

 

 

 

RASPORED ZA 10. I 11. VEŽBU, ČETVRTAK 08.06.2017.

 

 

 

 

RASPORED ZA 8. I 9. VEŽBU, ČETVRTAK 01.06.2017. I PETAK 02.06.2017.

 

Napomena: da ne bi bilo zabune, vežba broj 7 (ogled zaustavljanja) se ne radi.

 

 

 

 

 

 

RASPORED ZA 5. I 6. LABORATORIJSKU VEŽBU, PETAK, 19.05.2017.

 

 

ZBOG ZAUZETOSTI AMFITEATRA A1 U 14h,

POČETAK KOLOKVIJUMA SE POMERA NA 15:00 SATI!!!

 

 

OBAVEŠTENJE O TERMINU I KOLOKVIJUMA

I kolokvijum iz predmeta Ispitivanje električnih mašina biće održan u četvrtak, 18.05.2017. u amfiteatru A1, sa početkom u 14:00 sati.

 

 

RASPORED ZA 3. I 4. LABORATORIJSKU VEŽBU

ČETVRTAK 11.05.2017. I PETAK 12.05.2017.

 

 

RASPORED ZA 3. I 4. LABORATORIJSKU VEŽBU

ČETVRTAK, 04.05.2017. I PETAK 05.05.2017.

 

 

RASPORED LABORATORIJSKIH VEŽBI ZA PETAK, 28.04.2017.

 

Da ne bi bilo zabune, RADI SE I U ČETVRTAK I U PETAK! (u petak se radi vežba koja nije rađena u četvrtak)

 

 

RASPORED LABORATORIJSKIH VEŽBI ZA ČETVRTAK, 27.04.2017.

 

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA U ROKU APRIL 2017.

 

 

 

 

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA U ROKU DECEMBAR 2016

 

 

 

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA U ROKU OKTOBAR II 2016

 

 

NAPOMENA ZA STUDENTE KOJI SU PRIJAVILI ISPIT U ROKU OKTOBAR II

Na osnovu uvida u evidenciju studenata koji nisu izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu, sledeći studenti su dužni da pri dolasku na polaganje poseduju potvrdu izdatu od strane studentske službe:

 

1. Cakić Marija 14261

2. Petrov Petar 14846

3. Petrović Milica 14853

4. Petrović Stefan 14856

5. Tomić Žarko 14963

6. Živković Nina 15014

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE (25.09.2016.)

 

Praktični deo ispita u roku Oktobar I NEĆE BITI ODRŽAN U UTORAK 27.09. (kao što je ranije najavljeno).

Rezultati pismenog i termin za dopunsko vežbanje će biti istaknuti u ponedeljak 26.09. do kraja radnog vremena.

Termin polaganja praktičnog će takođe biti naknadno definisan.

 

 

 

 

 

 RASPORED POLAGANJA U LABORATORIJI U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2016.

 

Objavljen je precizni raspored prema kojem studenti treba da dolaze na usmeni deo ispita iz Dijagnostike i monitoringa električnih mašina

 

 

 

 

REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA, jun 2016:

Objavljeni su rezultati junskog ispitnog roka, zajedno sa dopunskim terminima za vežbanje u Laboratoriji.

 

 

 

 

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA:

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma.

 

 

Sadržaj:

 PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE VEŽBE:

 

 

 

 

Materijal za predmet:

 

 

 

 

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

 

 

 

       

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.