Mašine naizmenične struje

 

Info    Vežbe iz predmeta MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE biće održane u laboratoriji za električne mašine koja se nalazi u staroj zgradi fakulteta. Zaduženi za držanje vežbi su Milan Radić i Bojan Banković. Pre početka samog ciklusa vežbi, studenti se moraju upoznati sa pravilnikom rada u laboratoriji kako bi mogućnost dešavanja incidenata pri rukovanju opremom bila svedena na minimum. Takođe, mole se sudeti da zbog rada sa naponima i strujama opasnim po život u toku rada budu maksimalno skoncentrisni i da postupaju po uputstvima datim u pripremama.

 

 

SPISAK LABORATORIJSKIH VEŽBI:

1. Osnovni elementi konstrukcije asinhronih motora

2. Puštanje asinhronih motora u rad

3. Prazan hod i kratak spoj asinhronih motora

4. Osnovni elementi konstrukcije sinhronih mašina

 

 

 

     Na ovoj stranici imam želju da skrenem pažnju na čoveka koji je izumeo dvadeseti vek, o čoveku izvan svog vremena, čija dela, ideje i kreativnost i danas zaslužuju divljenje i poštovanje svih nas. Njegovi pronalasci, po sopstvenoj nesebičnoj želji, ostali su vlasništvo čitave ljudske civilizacije.

   „Proći će mnoge generacije dok naša tehnologija ne bude pogonjena energijom koja će biti dostupna u svakoj tački univerzuma, jer je celi svemir pun energije. – Nikola Tesla 1892.

Nikola-Tesla

    Rođen u Smiljanu 10. jula 1856. godine - umro 7. januara 1943. godine u Njujorku. Dao naučni doprinos u oblastima fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Realizovao više od 700 zaštićenih patenata. Ovde bi se pre svaga zadržao na pronalascima i patentima iz naizmeničnih struja. Prvi zahtev Američkom patentnom zavodu Nikola Tesla je podneo 6. maja 1885. godine, nazvavši ga ''Komutator za električne dinamo mašine''. Svoje najznačajnije pronalaske iz oblasti polifaznih motora na naizmeničnu struju i prenosa energije, uključujući i generatore, transformatore, prenos električne energije na velika rastojanja i osvetljenje Tesla je patentirao 1887. godine. Tako je sve počelo, i s tim patentima Tesla je podigao mnogo prašine na World Expou 1893. godine u Čikagu. Nakon toga nastao je otvoreni rat između vizija Edisona i Tesle o tome kako se električna struja treba proizvoditi, distribuirati i pretvarati druge oblike energije. Podela je nastala i oko sigurnosti struje: Edison je zagovarao jednosmernu struju koja se na velike daljine mogla prenositi uz velike gubitke, koja je stvarala velika varničenja u komutatorima, što je za rezultat imalo velike troškove. Uprkos svim ovim manama jednosmerne struje Edison je stvorio famu o ''opasnosti'' naizmenične struje koju je zagovarao Tesla. Kao dokaz svoje tvrdnje Edison je naizmeničnom strujom ubijao životinje na javnim mestima. Uprkos osporavanjima raznih naučnika i interesnih grupa toga doba, današnji sistemi naizmenične struje i mnoštvo patenata i uređaja zasnovani na njegovim idejama jasan su dokaz njegove pobede, pobede jednog čoveka vanserijskog uma i njegove ideje da Zemlju učini boljim mestom za život.

Kako je nastao asinhroni motor i dinamo mašina?

Visefazni sistem

U aprilu 1887. godine, Tesla je osnovao firmu Tesla Electric Company uz podršku advokata Charles F. Peck-a i Alfred S. Brown-a. Osnovana je  laboratorija u ulici 89 Liberty Street na Manhattan-u gde he Tesla radio na svom motoru za naizmeničnu struju i drugim uređajima za distribuciju električne energije, uz dogovor da oni dele profit pola - pola.  1887. godine Dinamo masinaTesla je uspeo da konstruiše brašles indukcioni motor naizmenične struje koji radi na principu Teslinog magnetnog polja na kome je radio od 1882. godine. Patentirao je svoj izum u maju 1888. godine. Teslino magnetno polje i indukcioni motor bila su dva nezavisna izuma, ali to nije bilo lako pokazati u to doba. Takođe patentirao je svoj izum Komutatori za dinamo-električne mašine 1886. godine dok je početkom 1887. godine patentirao Dinamo-električnu mašinu.

Hvala velikanu koji je svojim stvaralačkim duhom i nesebičnošću život nama učinio lepšim. Veliki u svojim delima i izumima, a još veći u svojim idejama i namerama.

Teslin asinhroni motor 1888. godina

Razvoj asinhronih motora

AM teslaAC motorAC-Cast-Iron-Three-Phase-Electric-Motor

 

 

 

 

 

 

   Teslin asinhroni motor 1888. godina          Današnji izgled asinhronog motora                  Proizvodnja asinhronih motora

 

Osnovni elementi konstrukcije asinhronog motora

Konstrukcija AC

Rotor AC

KavezniStator

 

                     Rotor AM-namotani                                 Stator i kavezni rotor AM                                          Stator AM 

 

Osnovni princip rada asinhronog motora

Simulacija rada asinhronog motora 

Kako radi indukcioni motor? I deo

Kako radi indukcioni motor? II deo

Kako radi indukcioni motor? III deo

 Razvoj sinhronih mašina

 Sinhroni generatorPolovi generatora i namotaji statora 

Izgled sinhrone mašine nekada

Sinhrona masinaTurboGenerator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izgled sinhronih mašina danas

 

Osnovni elementi konstrukcije sinhrone mašine

Konstrukcija SM 2 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.